Mantry – SANSKRT V.

7.4.2008 v Nezařazené 0

BUDHAM SARANAM GATCHAMI
DHAMMAM SARANAM GATCHAMI
SANGAM SARANAM GATCHAMI

překlad:

prichazim k budhovi pro utociste, prichazim k Dharme pro utociste, prichazim k radu pro utociste

popis:

pomerne jednoduch budhisticka mantra

.

ADITJA HRIDAJAM PUJNAM SARVA ŠATRŮ BÍNA ŠANAM

překlad:

Je-li slunce v srdci, zmizí ze života veškeré zlo.

popis:

SLUNEČNÍ MANTRA

.

Ráma lakšmana džánakí
džai bolo hanumana ki

popis:

Pro sjednocení lásky a rozvoj pozitivních sil.

SANTJENa LABHJAS TAPASÁ HJÉŠa ÁTMÁ
SAMJAG GJÁNENA BRAHMAČARJENA NITJAM
ANTAHŠARIRÉ DŽJÓTIRMAJÓ HI ŠUBHRÓ
JAM PAŠJANTI JATAJAH KŠINODÓŠAH

překlad:

Átmá (duše) si vždy libuje v pravdě, odříkání, správném poznání a celibátu. Ti, kteří jsou bezchybní asketové, mohou ve svých srdcích vidět bílé světlo.

Sarasvatí Mahálakšmí
Durga déví namaha

překlad:

Bohyně tvořivé inspirace, Bohyně prosperity a hojnosti, Bohyně bezpečí, zdravíme Tě.

popis:

Pro tvořivost, prosperitu a bezpečí.

SARVÉŠAM MANGALAM BHAVATÚ
SARVÉŠAN PÚRNAM BHAVATÚ
ÓM SARVÉŠAM SVASTIR BHAVATÚ
SARVÉŠAM ŠÁNTIR BHAVATÚ
LÓKA SAMASTHA SUKHINÓ BHAVANTÚ

překlad:

Kéž jsou všichni požehnáni blažeností, kéž jsou všichni požehnáni plností, kéž jsou všichni požehnáni nadějí, kéž jsou všichni požehnáni mírem, kéž jsou šťastny všechny bytosti ve všech světech.

SAT ČIT ÁNANDA RÚPAM
ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM

popis:

mantra srdce.

Sat patim déhí
paramešvara

popis:

za nalezení mužského partnera.

SATJA MÉVA DŽAJATÉ
SATJA MÉVA DŽAJA DÉVA
SATJA MÉVA DŽAJATÉ

překlad:

Pravda vítězí, sláva Bohu.

SE HEI KI

popis:

Mantra mentálního uzdravování

SIJÁ SVÁMIKÍ DŽAJA PJÁRE RÁGHAVA KÍ DŽAJA
BOLO HANUMÁNA KRIPÁLUKÍ DŽAJA, DŽAJA.

překlad:

Vítězství Pánu! Vítězství Pánu Rámovi! Vítězství Pánu Hanumánovi, Milostivému.

Subham astu
sarvadžagatam

překlad:

ať jsou šťastné všechny bytosti

Šakti Šakti dhanjavád
Šakti Šakti dhanjavád
Šakti Šakti ádi Šakti
ádi Šakti dhanjavád

popis:

Posiluje a učí být vděčný ženské energii.

ŠANNÓ MITHRASSAM VARUNAHA
ŠANNÓ BHAVATVÁRJAMÁ
ŠANNA INDRÓ BRHASPATIHI
ŠANNÓ VIŠNURURUKRAMAHA
NAMÓ BRAHMANÉ
NAMASTÉ VÁJÓ
TVAMÉVA PRATJAKŠAM BRAHMÁSÍ
TVAMÉVA PRATJAKŠAM BRAHMA VADIŠJÁMI
RTHAM VADIŠJÁMI
SATJAM VADIŠJÁMI
TANMÁMAVATHU TADVAKTHÁRAMAVATHU
AVATHU MÁM
AVATHU VAKTHÁRÁM
ÓM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTI

popis:

“Šánti” znamená mír. Šánti mantry navozují atmosféru míru a pokoje, přání dobra všem bytostem.

ŠIRA MUKUTA KUNDALA TILAKA ČARU UDÁRA
ANGA VIBHÚŠANAM
ÁDŽÁNABHUDŽA ŠARA ČÁPADHARA SANGRÁMADŽITA
KHARADUŠANAM

překlad:

Klaním se svatému Rámovi. Hlavu Mu zdobí koruna a náušnice. Jeho krásné tělo Mu ještě více zkrášluje značka na čele. Ruce Mu sahají až ke kolenům a drží luk a šíp. Vždycky zvítězí nad démony.

Šivam šantamidjam
varam lókapálam
parabrahma lingam
bhadžé panduringam

popis:

Přináší klid a mír a chrání celý svět.

ŠRÍ RÁMAČANDRA KRIPÁLU BHADŽA MANA
HARANA BHAVABHAJA DÁRUNAM
NAVA KANDŽA LÓČANA KANDŽA MUKHA KARA
KANDŽA PÁDA KANDŽÁDUNAM

překlad:

Modlím se k Pánu Rámačandrovi, Milostivému, který zbavuje všech životních nebezpečí. Má oči jako čerstvý lotos a obličej jako lotos a také nohy a ruce má jako růžový lotos.

TATHÁTAM DHARMA GÓPTARAM
DHARMAM MÁNUŠA RÚPINAM
PURUŠAM SÁŠVATAM VANDÉ
JUGA DHARMA VIDHÁJINAM
JUGA DHARMA VIDHÁJINAM

popis:

Invokace k Vesmírnému Vědomí, udržovateli Dharmy – zákonů života všech věků.

TRIJAMBAKAM JADŽÁMAHE
SUGANDHIM PUŠTI VARDHANAM
URVÁRUKAMIVA BANDHANÁN
MRITJOR MUKŠÍJA MÁMRITÁT

překlad:

Odevzdávám se Pánovi tří světů kéž mě dovede k božskému poznání kéž mě osvobodí od smrti i nesmrtelnosti stejně jako uzrálý plod je přirozeně oddělen od svého stonku.

popis:

Mahamrtjundžája mantra nám pomůže regenerovat a obnovit vše, co je pro nás potřebné a blahodárné. Ponořením do očistného ohně bylo mnoho negativního v nás spáleno a odstraněno. Půda je připravena. Nyní přichází oživující déšť – déšť božského nektaru. Každý aspekt naší bytosti začíná v jeho proudu znovu klíčit a rozkvétat.

TVAMEVa MÁTÁ ČA PITÁ TVAMÉVa
TVAMÉVa BANDHUh ČA SAKHa TVAMÉVa
TVAMÉVa VIDHJÁ DRAVINAM TVAMÉVa
TVAMÉVa SARVAM MAMa DÉVa DÉVa

překlad:

Ty jsi matka, Ty jsi otec, Ty jsi bratr, Ty jsi přítel. Ty jsi poznání, Ty jsi hojnost – bohatství. Ty jsi pro mne vše, ó bože bohů.

pozn.: Nápis, na který ukazuje Rafael znamená v mimozemském jazyce ,.BŮH”.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek