Modlitba-jak dosáhnout andělského požehnání

3.2.2010 v Bytosti 0

Andělé lásky, stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem.


Andělé požehnejte každý okamžik mého života.


Žehnejte mým myšlenkám, pocitům i rozhodnutím.


Žehnejte mé mysli, tělu, duchu i citům.


Pomozte mi objevit můj andělský potenciál a odhalit andělskou podstatu.


Obdařte mne nadšením, odvahou a radostí, abych dokázal dávat najevo svou andělskou podstatu ve všem, co dělám.


Kéž umím vždy přijímat andělskou inspiraci a podporu.


Kéž je každé mé nadechnutí spojeno s dechem božím.


Děkuji za život a za požehnání andělů.

Další Andělé – ZDE

Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek