Mystický rozbor videoklipu: Meet me Halfway od The Black Eyed Peas (podle zahraničního zdroje)

23.12.2017 v Symbolika 10

Následující symbolický rozbor není můj, jedná se o překlad anglického článku z webu vigilantcitizens.com, který v roce 2013 udělal český překladatel skrytý pod pseudonymem ,,shirosuzume“. Tento překladatel udělal pár symbolických výkladů ze zmíněného zahraničního webu. Od roku 2013 už nic nevydal a jeho blog je od té doby mrtvý. Jelikož symbolikou se u nás zabývá málokdo a dobrých článků i rozborů je minimum, rozhodla jsem se tento překlad oživit a také ho tímto způsobem u sebe archivovat.

Prvně si prohlédněte celý videoklip a dávejte veliký pozor, protože co vteřina, to symbol a význam. Meet Me Halfway je poměrně komplexní a na symboliku náročný kus. Z rozboru který je zde přeložený, není ani zdaleka řečeno vše co v sobě skrývá, protože některé symboly mají i několik cest způsobu výkladu a objevují se třeba jen na vteřinu a aby je člověk našel a pochopil, musí je znát. Když nezná, neuvidí je a nepochopí. Záleží zkrátka na člověku který rozbor dělá a na rozsahu jeho znalostí, kolik toho dokáže rozkrýt. Autor původního článku má dle všeho znalosti dobré, ale hodně věcí mu utíká, nevěnuje jim pozornost a některé symboly nepřesně chápe. Do původního rozboru jsem se mu snažila moc nesahat, spíše jsem dělala korektury, ale přesto mi to nedalo. Moje poznámky a dodatky jsou v textu označeny zeleně pro lepší přehlednost.

Meet me Halfway – The Black Eyed Peas

https://www.youtube.com/watch?v=I7HahVwYpwo


„Meet me halfway“ od The Black Eyed Peas je chytlavá píseň s klamně jednoduchým textem. Shlédnutí videa nicméně odhalí skutečný význam písně: pátrání po duchovním osvícení na základě esoterických učení. Tento článek se zaměřuje na okultní symboliku písně a videa, a vysvětluje jeho duchovní význam.

Cesta k osvícení

Věděl jsem o The Black Eyed Peas již od chvíle, kdy jako undergroundová skupina bojovali o uznání. Zřejmě znaveni anonymitou, přijali do skupiny Fergie, smyslnou R&B zpěvačku, a zaměřili se na popovou dráhu. Jejich touha apelovat na nejnižšího společného jmenovatele vyrábí popové skvosty jako třeba ódu na blbost „Let’s Get Retarded“ (později to muselo být změněno kvůli stížnostem na „Let’s Get It Started“) a nakonec se stali superhvězdami. Můj nedostatek tolerance k otřepanosti způsobil, že jsem se této skupině řadu let vyhýbal, ale někteří čtenáři mi poslali nejnovější video této skupiny „Meet Me Halfway“. Byl jsem ohromen neuvěřitelnou hloubkou videa. Jeho symbolika sahá hluboko do tajemných náboženství starověku a odhaluje principy esoterických škol jako je Kabbala. Docela nečekané od skupiny známé tímhle videem: My Humps.

Pozn. Alue: Hudební skupiny, které vytvoří klip se symbolickým poselstvím, samozřejmě nedělají symboliku samy od sebe, ale dostávají scénáře od expertů na obrazy. Z toho důvodu může skupina, která předtím neuměla nic lepšího než kroutit řití před obrazovkou – jako ve zmíněném klipu ,,My Humps“ – najednou vydat klip, kde jsou neuvěřitelné věci. Nejsou to jejich znalosti, je to poselství, které elity vzkazují lidstvu, protože nějakou formou mu pravdu říci MUSÍ. Že je ta pravda většinou skrytá do takové formy aby tomu běžný občas nerozuměl, už je náš problém, ne jejich. Slavné hudební skupiny tak tvoří prostředníka tohoto poselství.

Po shlédnutí videa je docela zřejmé, že režisér z toho nechtěl jednoduchou milostnou píseň. Je to o sjednocení fyzické a astrální roviny, mužského a ženského principu, lidskosti a božství. Je o touze bytosti pozemského světa, která chce dosáhnout vyšší pravdy. Video přetéká okultní symbolikou používanou v esoterických školách jako je Kabbala, zednářství, theosofie, gnostické křesťanství a další.

Alue: Klip otevírá obraz cesty, o kterém jsem již psala a vysvětlovala ho v předchozím rozboru videoklipu od Imagine Dragons. Obraz této cesty je forma zrcadlového či duálního principu, upozornění pro diváka na důležité poselství. Tentýž klip totiž cesta otevírá i uzavírá. (časy 00:03 a na konci 04:42) I nadpis videoklipu na začátku schovává vlastní poselství.

Fergie, lidská duše

Na začátku videa Fergie leží ve svěží zelené džungli. Nachází se na fyzické rovině, na planetě Zemi, která je bohatá na pozemský život a životodárnou vlhkost. Je archetypem Evy v rajské zahradě. Přes veškerou okolní krásu se ale Fergie dívá na oblohu a touží po „něčem víc“, které je pro ni momentálně nedosažitelné. Cítí, že jí něco chybí.

,,Dál už nemohu jít

chci tě tak moc, je to mé největší přání“ zpívá.

Fergie zpívá své božské podstatě, svém vyšším já, které se od ní zdá být nekonečně daleko, ale může ji slyšet. Zašla tak daleko, jak je v lidských silách možné při pátrání po duchovnu a žádá své duchovní já, aby se k ní přiblížilo. Je vyslyšena.

Apl.de.ap, božská duše

Rapper Apl.de.ap (ano, to je jeho jméno) hraje roli vyššího vědomí Fergie, je chybějícím kouskem potřebným k získání duchovního osvícení. Jeho oděv připomíná oděv východních mudrců nebo mystiků, a medituje. Fakt, že (PRAVOTOČIVĚ) levituje obklopen aurou, otáčí se a znásobuje se (na 5 kopií, 5 = číslo člověka, berte na vědomí že rozbor je nepřesný a unikají mu detaily) vyjadřuje, že jde o éterickou, ne-lidskou entitu. Není fyzickým člověkem, ale duchovní protějšek Fergie. Apl.de.apeho text písně sděluje, že stejně jako Fergie se chce spojit s jejím vyšším já, vyšší já se také touží s Fergie spojit. Než „spadla“ do materiální existence, tvořili spolu jeden celek a znovu se jím chtějí stát.

Cool,

I spent my time just thinkin thinkin thinkin bout you

Every single day yes, I’m really missin missin you

And all those things we use to use to use to do

Hey girl, what’s up, it used to used to be just me and you

I spent my time just thinkin thinkin thinkin bout you

Every single day, yes I’m really missin missin you

And all those things we use to use to use to do

Hey girl what’s up, yo what’s up, what’s up, what’s up

Cool,

trávím svůj čas jen myšlením myšlením myšlením na tebe

každý den ano, opravdu tě postrádám postrádám

a všechny ty věci, které jsme dělávali dělávali

hej děvče, co se děje, bývali jsme jen ty a já

trávím svůj čas jen myšlením myšlením myšlením na tebe

každý den ano, opravdu tě postrádám postrádám

a všechny ty věci, které jsme dělávali dělávali

hej děvče, co se děje, co se děje, co se děje

Apl.de.apeho charakter doplňuje Fergie v každém směru. Ona je fyzická, on duchovní; ona žije v pozemském světě, on v nicotě; ona je ženou, on mužem. Z alchymistického hlediska, ona je Merkur a on Sulfur. Toto pojetí „dvou duší“ je veledůležité kabbalistické učení.

Apl.de.ap při prohlížení mapy drží ukazovátko, které se používá při čtení z Tóry (říká se mu ‚jad‘). V této esoterické souvislosti se používá pro kabbalistické studie. Poskytne kabbalistická mapa cestu k osvícení?

Tóra s ukazovátkem

Zde je vysvětlení kabbalistické filozofie – interpretace Genesis z Knihy záře (orig. Zohar nebo též Sefer ha-Zohar; jedno z nejdůležitějších děl v Kabbale):

„Kniha záře představuje koncept dvou Adamů: jeden jako božská bytost, která postupuje dále od nejvyšší původní temnoty, vytvořil druhého neboli pozemského Adama k obrazu svému. Vyšší nebo nebeský muž byl kauzální sférou, s jeho božskou potencí a možnostmi byl považován za gigantickou osobnost; jeho části gnostici považovali za základní prvky existence. Tento Adam může být symbolizován jako tváří v tvář dvěma cestám, což znamená, že jednou se díval na bezprostřední příčinu sebe sama, a druhou tváří se díval do širých dálek kosmu, do kterého byl ponořen. Filozoficky může být Adam považován za příklad plně duchovní přirozenosti člověka – androgynní a věčný. Pro tuto plnou podstatu má smrtelník málo porozumění. Stejně jako duch obsahuje hmotu uvnitř sebe a je tak zdrojem i konečným stavem denominovaných věcí, Eva představuje nižší, nebo smrtelnou, část, která je vyňata, nebo má dočasnou existenci ve větším a plnějším duchovním tvoření.“

– Manly P. Hall, Secret Teachings Of All Ages

Will.I.Am, prostředník

Zkoumá vesmír ze hřbetu svého slona, Will.I.Am je prostředníkem mezi duchovním a pozemským světem. Mohli bychom ho nazvat „zprostředkovatelem vesmírných cest“. Hledá bránu, která by umožnila Fergie a Apl.de.apovi se znovu sjednotit. Smysl cestování se odráží i v jeho textu:

Girl, I travel round the world and even sail the seven seas

Across the universe I go to other galaxies

Just tell me where you want, just tell me where you wanna to meet

I navigate myself myself to take me where you be

Cause girl I want, I, I, I want you right now

I travel uptown (town) I travel downtown

I wanna to have you around (round) like every single day

I love you alway .. way

Děvče, projel jsem celý svět a proplul i sedmi moři

skrz vesmír i do jiných galaxií

jen mi řekni, kde se chceš, jen mi řekni, kde se chceš setkat

hledám pro sebe cestu tam, kde jsi ty

protože děvče já chci, já, já, chci tě teď

cestuji na okraj (kraj) cestuji do centra

chci tě mít okolo sebe (okolo) jako každý den

miluji tě navždy.. vždy

Všimněte si na slonovi symbolu dvouhlavého orla, který je velmi podobný symbolu zednářského skotského ritu.

Je svobodné zednářství „branou“ do kabbalistického osvícení?

Hůl s borovou šiškou

Apl.de.ap vstane a začne hledat Fergie, jeho ztracený protějšek. Je aktivním principem hledání, zatímco Fergie je pasivním principem, leží dole na zemi a čeká. Společně se stanou kompletní. Na jeho pouti vesmírnou pouští si můžeme všimnout, že drží velmi symbolickou hůl:

Borové šišky byly vždy okultně spojeny s duchovním osvícením. Ať už se podíváme na starověké Babyloňany, Egypťany, Řeky či křesťany, borová šiška reprezentuje tajemné propojení mezi fyzickým a duchovním světem, které můžeme nalézt v lidském mozku. Šišinka mozková, také známá jako třetí oko, je reprezentována borovou šiškou v okultním symbolismu. Mystické školy učí, že otevírá dveře k duchovnímu vnímání, jakmile je všech sedm čaker správně aktivováno.

Manly P. Hall vysvětluje význam borové šišky v zednářství a dávných civilizacích:

„Existuje dostatečná podobnost mezi zednářským Chíramem a hinduistickou Kundalini, která opravňuje k domněnce, že Chíram může být považován i za symbol Ducha ohně pohybujícím se po šesté komoře páteře. Exaktní věda lidské regenerace je Ztraceným klíčem zednářů, kde když se Duch ohně pozvedl přes 33 stupňů, nebo segmentů páteře, a vstupuje do klenuté komory lidské lebky, nakonec přechází do hypofýzy (Isis), kde se dovolává (Ra) (šišinka mozková) a vyžaduje Svaté jméno. Operativní zednářství, v plném smyslu tohoto slova, znamená proces, v němž je otevřeno Oko Hora. EA Wallis Budge zaznamenal, že v některých papyrech je ilustrován vstup duše mrtvých do Osiridovy soudné haly, zemřelé osoby měly na temeni hlavy borovicovou šišku. Řečtí mystici také nosili symbolickou hůl, jejíž vrchní část byla ve tvaru borové šišky, říkalo se jí Thyrsus Bacchus. V lidském mozku je malá žláza nazývaná šišinka mozková, která je třetím okem, a odpovídá třetímu oku kyklopů. O její funkci není známo mnoho, Descartes navrhl (a moudřeji než asi tušil) že v ní přebývá duše člověka. Jak její jméno naznačuje, šišinka mozková je posvátkou borovou šiškou člověka – jedno oko, které nemůže být otevřeno dokud se Chíram (Duch ohně) nepovznese skrze posvátné pečetě, kterým se v Asii říká sedm chrámů.

– Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages

Osvícení

Taboo s úžasem zírá na slunce, metaforickou představu božství. Proces osvícení začal. Je mostem „na druhou stranu“.

Alue: Také si všimněte, že je u něj velmi blízko a nespálí se. Odkazuje se to na články o sledování slunce, které jsem psala. Tady je to ukázané v klipu. Nejde jen o smysl osvícení, ale že šišinka mozková je aktivována světlem.

Let’s walk the bridge, to the other side

Just you and I (just you and I)

I will fly, I’ll fly the skies, for you and I (for you and I)

I will try, until I die, for you and I, for you and I, for for you and I,

For for you and I, for for you and I, for you and I

Pojď po mostě, na druhou stranu

jen ty a já (jen ty a já)

budu létat, poletím k nebesům, pro tebe a mně (pro tebe a mně)

budu se snažit, dokud nezemřu, pro tebe a mněpro tebe a mněpro tebe a mně

pro tebe a mněpro tebe a mněpro tebe a mně

Otevření brány

Po hledání, Will.I.Am otevřel portál, který umožní Fergie a Apl.de.apovi, dvě duše, se konečně spojit. Jediné, co zbývá je prostě projít.

Vyšší já vstupuje do brány ve formě pyramidy, ta představuje duchovní svět a trojjedinou povahu božskosti

Nižší já vstupuje do brány ve formě krychle, ta představuje materiální rovinu a planetu Zemi

Padající hvězdy letící po obloze představují dokončení alchymistické svatby.

Na závěr

Video Black Eyed Peas „Meet Me Halfway“ nabízí mnoho symbolických prvků esoterického duchovna. Bylo zde zmíněno mnoho myšlenkových škol, jako Kaballa, buddhismus, alchymie a zednářství. To může být matoucí pro čtenáře, kteří nejsou s těmito pojmy obeznámeni, ale stačí si pamatovat jediné: všechny tyto školy učí různé cesty vedoucí ke stejnému cíli, což je duchovní osvícení. Je to „vnitřní-kristus“ u gnostických křesťanů, „velké dílo“ u alchymie a „ztracený klíč“ u zednářství“.

V rámci této webové stránky je zde mnoho videí, jejichž analýza odhaluje zlověstné zprávy, mnoho lidí se mne bude ptát: Je toto video dobré, nebo špatné? Moje odpověď: Je to to, co chcete, aby to bylo.. a to, co chcete, aby to bylo, bude pravděpodobně výsledkem vašeho náboženského založení a vašich osobních přesvědčení. Zpráva tohoto videa je čistě okultní, tak jako „představení duchovních pravd skrze symboliku“, a představuje víru pravých „Illuminatus“, kteří skutečně hledají duchovní osvícení. Satanistické, symboly kontroly mysli viděné v předchozích článcích jsou špatné, záporně nabité, okultní vedlejší produkty. Stejně jako je princip mužský a ženský, existuje energie pozitivní a negativní, světlo a tma, stejně tak „dobrý“ a „zlý“ okultismus, často označován jako bílá a černá magie. Dobrá vůle bude inspirovat lidi, aby dosáhli nebe a žádali své vyšší já aby se „s nimi setkalo v půli cesty“, zatímco zlo je zanechá zmatené a zmučené, posedlé významností materiálna a řvoucí do prázdna „Let’s get retarded“.

použité zdroje

původní anglický: https://vigilantcitizen.com/musicbusiness/the-esoteric-interpretation-of-the-black-eyed-peas-meet-me-halfway/

překlad: http://shirosuzume.blog.cz/1302/esotericka-interpretace-meet-me-halfway-od-the-black-eyed-peas

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ayeri 2017-12-23 11:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky, Alue, hezký článek 🙂 klidně jsi do toho mohla vstupovat víc, vsadím se, že by se ještě něco našlo, například dalekohledu , který vypadá jako 3 oči a toho, že Fergie ze začátku vypadá jako oběť na oltáři, slona jako symbolu moudrosti a dlouhověkosti jsem si všimla i já 🙂 Podle mě je ta symbolika dobrá, i když hudba je příšerná :D Mohla bys prosím dát tipy na nějaké písničky s vyloženě konstruktivní symbolikou? :D

Ikona diskutujiciho Nxnx 2017-12-23 12:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško,

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-23 12:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  Vypadá to jako další portál, předchozí vypadaly takto a jsou tam vidět i ty otevírající se spirály.. Už jsem to viděla ráno a upřímně jsem zděšená. Že by šlo o nějakou raketu neuvěřím ani kdyby mi za to platili.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-23 12:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Meet me halfway je maximálně konstruktivní z toho co jsem zatím potkala. Fergie mimochodem nepředstavuje oběť, ale ženský princip v ráji.

Ikona diskutujiciho Ježovka 2017-12-23 13:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super, další rozbor na kterém se něco naučím :D

Ikona diskutujiciho Tauri 2017-12-23 18:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že rozbor tu už buď byl, nebo jsem to četl na prvopodstatě.

Ikona diskutujiciho aragonit 2017-12-28 19:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nic proti zahraniční, kapitalistcké hudbě..:)

Ikona diskutujiciho Alaiana 2018-01-01 22:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nečekala jsem, že tu ten rozbor tohohle klipu bude tak brzo, vlastně hned poté, co byl zmíněn v tom předchozím. Tak tomuhle jsem rozumět ani nemohla, když neznám všechnu symboliku. Poznala jsem ten ráj na úvodu a to s tím sluncem. Ale třeba šiška jako šišinka mozková by mi nedošla nikdy. Teď už to vím, už z toho předchozího. Hudba je hrozná a to že je to od Iluminátů je destruktivní, ale klip udělali konstruktivní a láká mě to si ho čas od času pustit.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-02 10:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:  …. zrovna tahle písnička je jedna z mála kterou si v klidu poslechnu. O jiných to říct nejde, třeba Thunder, to doporučuji vypnout zvuk :-D  :-D  :-D

Ikona diskutujiciho Alaiana 2018-01-14 01:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Jj, Thunder je příšerný, ale tohle se mi nelíbí taky, to říkám upřímně. I když možná jsem použila špatné slovo a měla jsem spíš říct, že se mi nelíbí to zpívání. Nemám ráda hip hop, rap a tak.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek