Neuvěřitelné zážitky z letních prázdnin

1.10.2010 v Čtenáři 14

alue.cz

Přišel mi na mail doslova a do písmene spisovatelský kousek plný zážitků, cítění a postřehů z letních prázdnin. Jsem toho názoru, že mladý autor má opravdu něco do sebe, protože se nenajde moc lidí, kteří by takto pěkně a přirozeně popisovali své zážitky. Příjdou mi hezké, čisté a moc upřímné. Protože si takových šikovných a vnímavých autorů vážím, příjde mi škoda, aby se takový zajímavý text ztratil pod haldami všeho možného a proto bych ho ráda nabídla k přečtení i vám. Líbí se mi právě ta myšlenka, že máte možnost sledovat nehmotné vnímání od někoho jiného, ne jen ode mě. Je potřeba pojmout zážitky taky trošku různorodě. Ačkoliv se v dopise autor na pár věcí  ptá, moje odpověď nebyla nijak moc zajímavá. Kromě stručného doplnění to bylo jenom o chvále a nabídce ke zveřejnění, proto nechávám text tak jak je, bez mojí odpovědi.

linka

Ahoj Aluško 🙂

Tak léto uběhlo, pro mě velmi pěkně, a já dostal opět pocit, že bych potřeboval s někým znalejším a moudřejším prokonzultovat nějaké ze svých zážitků…takže jsem opět rozhodl obtěžovat Tebe…doufám, že ti to nebude vadit. 😉 Byl bych moc rád, kdybys mi některé z nich trochu okomentovala a řekla mi, co jsem třeba dělal špatně. 🙂

…Hned na úvod prázdnin jsem byl nucen si poprvé vyzkoušet, jak se dá nějaké místo “rychle a účině” čistit od destruktivních energií. Jeli jsme totiž k moři do pronajatého domečku. Bylo mi jasné, že domeček, který si každý rok pronajme mnoho lidí, bude dost zanešený různými energiemi, i destruktivními. To jsou samozřejmě všechna místa, kde se pohybuje větší množství lidí, ale když mám někde strávit 3 týdny a i tam spát, tak bych to tam nechtěl mít zanešený. Hned při příjezdu jsem si dával pozor, jak to tam na mě bude působit. K mé úlevě jsem tam necítil nic jednoznačně špatného, ale byla tam jasně patrná nesourodost, chaos energií. Spíš ale, než že by to bylo nalepené soustředěné v tom domku, tak to bylo jako rozptýlené po okolí. Chtěl jsem proto v prvé řadě vyčistit domek, což mi připadalo i jednodušší. Sedl jsem si do jedné místnosti, chvíli meditoval, pročišťoval se a plnil se konstruktivní energií. Pak jsem se pomodlil a poprosil, jestli bych mohl dostat větší množství konstruktivní energie a ochranu svých strážných bytostí, abych očistil to místo od všeho destruktivního. Příliv světla jsem hned silně pocítil a dostal jsem pocit sebejistoty. Začal jsem tedy pomocí vizualizace rozšiřovat energetickou “kouli” kolem mě a všechno destruktivní vytlačovat pryč, čímž se mi podařilo zaplnit celou místnost a poté i celý domeček světlem, všechna destrukce byla venku. Samozřejmě jsem to tam nevyčistit nějak moc dobře…každý může prostor kolem sebe naplnit jen tak vysokými a čistými energiemi, na kterých sám rezonuje…ale už jsem se tam cítil dobře a byl jsem si poměrně jistý, že dokud budu pobývat v té oblasti a nepokazím si nějak energie v mé auře, tak ta energetická “ochrana” v tom domečku bude. Pochyby jsem ale měl o jeho nejbližším okolí. Né že bych to nějak moc cítil…já ve dne automaticky zas tam moc energie prostoru kolem mě (v případě že se jedná o prostor bez lidí) nevyciťuji…nechtěl jsem to tam ale mít moc zanešený.

Víly, Andělé - Sošky, FigurkyPočkal jsem proto do večera, kdy destrukci kolem sebe, venku ve tmě, daleko více vycítím. Až všichni šli spát, tak jsem opatrně, s citlivostí na maximu vyšel ven. Při otevření dveří se mi náhle vizuálně zobrazil jemnohmotný prostor přede mnou. Vznášelo se tam plno malých černých destruktivních energetických útvarů a několik světlých, konstruktivních. Po té, co jsem vykročil ven se všechny destruktivní útvary pohnuly lehce směrem ode mě a ty bílé jakoby se jakoby začaly pohybovat ke mě, ale rozplynuly se na okraji mé aury a jakoby se dostaly do její vnější vrstvy. To mě překvapilo, ale v tu chvíli mě to nijak neznejistilo. Po té jsme zase ztratil tu zvýšenou vizuální vnímavost a okolí jsem spíše cítil a viděl jen mlhavé náznaky. Obalen v energetickém vajíčku jsem se tedy začal procházet po okolí. Bližší destruktivní “útvary” na mě hned začali dorážet. Byly daleko menší ta velká destruktivní bytost, co mě před časem napadla (to jsem ti tehdy taky psal 😉 ) a na rozdíl od ní neměly tvar postavy, ale spíš nějakých nedefinovatelných “obláčků”, plujících v různé výšce. Už jsem je viděl jen svou “obvyklou” vnímavostí a tak jsem rozeznával jen 1-2 nejbližší, co na mě dorážely. Nedokázaly mě ale nic udělat, má aura mě od nich bezpečně dělila a když jsem na ně vyslal konstruktivní energii, jak vizualizací, tak jen dobrou myšlenkou, tak je to vytlačilo pryč. Byl tu však problém, bylo jich tam moc a moc a já je pořád musel odhánět…a tak jsem po “odfouknutí” jednoho většího pocítil známky iritace a zamyšleně jsem usednul…netušil jsem jak se jich mám zbavit…přestože byly téměř neškodné, “strašily” tu. Prostor venku jsem nemohl nějak izolovat, jako vevnitř, poslat je všechny někam pryč, to samozřejmě bylo pár řádů nad moje možnosti, své andílky vědomě na pomoc přivolat nedokáži, a že bych je začal zkoušet rozpouštět v konstruktivní energii, to se mi taky nezamlouvalo…nikdy se mi to ani náznakem nepodařilo a když jsem to trošku zkoušel realizovat, připadalo mi to, jako bych holýma rukama pracoval s kamenem…odhodit daleko? Bez problémů; rozbít? Bez šance…na to asi prostě nadání nemám. Tak jsem jsem tam seděl a přemýšlel a najednou “cvak!”, jako bych se probudil…prozřel jsem. V okamžiku jsem si uvědomil jak úzce, jednostranně a naivně jsem “pohlížel” na prostor kolem mě. Vždyť já se na to díval, jako bych já byl samotná svítící postava v mraku destrukce. Temná noc mě zaslepila, protože fyzickým zrakem jsem prostor kolem sebe téměř neviděl, a tak přestože jsem díky tomu lépe vnímal astrál kolem sebe, dopustil jsem se vážné chyby. Vždyť já si do té chvíle neuvědomoval, že sedím v olivovém hájku, porostlém úžasnými rostlinami, plnými zvířátek a kousek ode mě je moře! A v tu chvíli jsem to začal vnímat. Byla to úžasná záplava světla kolem mě, zářící stromy, země, vzduch a u toho jen pár malých mráčků destrukce. Zajímavé je, že jsem to vlastně neuviděl, jen ucítil a po tom uvědomění si to představil…ale bylo to jako bych to viděl. No a v tu chvíli už jsem věděl, co a jak. S láskou jsem se spojoval se bytostmi kolem mě, v širokém okolí až jsem je silně cítil a byl jsem součástí obrovského energetického záření. Pak jsem pomocí vizualizace začal s celou tou energií pracovat, obalil jsem jí všechny destruktivní shluky kolem mě a definitivně jsem je poslal pryč, do vesmíru a cítil jsem, že se to povedlo. Pak jsem to ještě několikrát zopakoval a cítil jsem že prostor kolem mě je (na mé “poměry”) celkem vyčištěn. Poděkoval jsem všemu kolem mě za pomoc a akorát jsem si nebyl jistý, jestli bylo dobré využívat energii rostlin, atd; bez toho aby mi to povolili…jenomže to je můj problém…nepodařilo se mi nikdy s žádnou jemnohmotnou bytostí komunikovat. Každopádně pak už jsem tam celou dobu neměl s destruktivními bytostmi problém, tak se mi to asi podařilo.
Další, co bych ti chtěl popsat, jsou 2 zážitky s mořem. Z moře jsem vždy cítil obrovské množství energie, tak jsem byl zvědavý, jaké to bude, když s ním zkusím energetickou výměnu. Když jsem se na něj napojil, cítil jsem takové pomalé, klidné a rozsáhlé vědomí, ale oproti stromům samozřejmě daleko, daleko méně osobní. Když jsem do něj poslal energii, zdálo mi, jako by to vůbec nezaznamenalo…ale nabíjelo mě silně, akorát do jiných čaker, než suchozemská příroda, u které cítím nejvíc 3. a 4. čakru…a tady mi energie proudila hlavně do 1. a 6. čakry. Moře je nádherný element…česká příroda je mi ale výrazně bližší.
S mořem jsem potom měl ještě jeden zážitek: Seděl v noci na mole a relaxoval, když jsem vodou najednou uviděl proplouvat malá světélka. Nahnul jsem se nad vodu a pozoroval, jak jí proplouvaly malá světýlka…dal jsem do ní ruku a světýlka ji obplouvaly. Pak jsem je postupně ztratil z očí. Co myslíš, byly to nějaké víly, nebo tak něco?
V té době jsem ještě zažil jednu důležitou věc…byl jsem okolnostmi donucen zkusit poprvé léčit, pomocí energií. Jednou v noci dostala moje maminka hrozné křeče do břicha. Báli jsme se aby to nebyl nějaký vážný zánět…byly jsme v opuštěné zátoce, mnoho hodin od nemocnice. Doufal jsem, že to má jen nějak zkřečované a tak jsem se rozhodl zkusit jí to trochu uvolnit pomocí konstruktivní energie. Sedl jsem si k ní, pomodlil se, požádal o pomoc své andílky. Pak jsem poprosil o pomoc pro maminku a jestli bych pro ni nemohl dostat co nejvíc energie. Energie přicházela a tak jsem se uzpůsobil tak, abych na sebe nepřenesl destrukci z její nemoci, nebo na sebe nenapojil destruktivní karmické bytosti (tak nazývám destruktivní útvary, vzniklé z destrukce, co člověk sám někdy vyslal, jedno, jestli v tomto, či minulém životě a co pak způsobují nemoci, když se destrukce kompenzuje)…obalil jsem se do energetického vajíčka, ze kterého jsem vystrčil pouze ruce a představil si, jak se přes ně přenáší čistá konstruktivní energie-láska z vesmíru do nemocného místa. Velmi silně jsem pocítil, jak ke mě proudí energie, ale nejde do mě, ale sjíždí po mé auře do mých rukou a odtud k mamce. Ona zas pocítila dost velké teplo pod mýma rukama…a ono jí opravdu pomáhalo. Pár minut jsem takto působil a podařilo se mi křeče uplně uvolnit. A po té už žádné další problémy neměla. 🙂 Já si po té důkladně umyl ruce a poprosil, aby na mě nezůstala žádná destrukce a myslím, že se to povedlo. Přesto bych takovéto léčení nechtěl dělat častěji…vím, že je to riskantní. Co myslíš, udělal jsem někde velkou chybu?
Zbytek prázdnin jsem po té v klidu prožil na chatě v krásné přírodě, kde jsem měl akorát jednu předtuchu, která se přesně vyplnila. Šel jsem na výlet a najednou na cestě před sebou uvidím velkou stočenou zmiji…a než stačím zareagovat, tak blik, už tam není. Přemýšlím, co jsem to viděl, jestli nějaký otisk minulosti, nebo je to varování. Radši si dávám pozor, ale za celý výlet jsem žádného hada nepotkal. Pak jsem se ale vracel stejnou cestou zpátky a šup, na přesně stejném místě leží velká stočená zmije…ale tentokrát už živá, zasyčela a odplazila se. No celkem štěstí, že jsem si dával pozor, obvykle koukám do krajiny a to bych na ni mohl šlápnout a valit do nemocnice. 😮
…Na konec ještě jedna věc. Za poslední měsíce jsem kolem sebe třikrát viděl poletovat energetické jiskřičky. Ty píšeš, že jsou to ochranné energie a že je to varování, tak jsem si vždy dával pozor…ale nic se mi naštěstí nestalo. Může to být i znamení něčeho jiného? Naposledy jsem je viděl zrovna dnes. Šel jsem ve škole po chodbě, koukám na podlahu a najednou tam vidím malé, ale silně svítící, chaoticky poletující jiskřičky. Rozostřím zrak a vidím je skoro všude kolem mě, ale pak postupně vymizí. No třeba je to jenom tím, že se vždy tak zamyslím, že úplně rozostřím zrak a vidím prostě periferním viděním energie kolem sebe. 😉

Tak moc díky, že jsi byla ochotná, přečíst si tak moc dlouhý mail, a budu rád když mi, až budeš mít čas, odpovíš. 🙂

Měj se pěkně

linka

Pokud se vám dílo líbilo, máte možnost přečíst si ještě další dva dopisy od stejného autora zde:

,,Při zpěvu mě navštívilo něco temného, nakonec jsem si s tím poradil”

,,Dopis čtenáře / Má duchovní cesta”

Víly, Andělé - Sošky, Figurky

Další sošky andělů a víl – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Petr 2010-10-01 08:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je bomba.

Ikona diskutujiciho Lenka 2010-10-01 09:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je nádhera. Zvlášť ta pomoc mamince.

Ikona diskutujiciho Lenka 2 2010-10-01 09:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě by hodně zajímala odpověď Alue.

Ikona diskutujiciho Elizabeth 2010-10-01 12:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V tom textu je tolik čistoty..celé jsem to proplakala..přeji autorovi mnoho dalších krásných duchovních zážitků 🙂 a Alue, tobě taky děkuji za zprostředkování dopisu a za tvé stránky,splňují opravdu ten účel, pro který je děláš..

Ikona diskutujiciho Andy 2010-10-01 12:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj všem, díky moc za tolik konstruktivního :-) málem jsem napsala pozitivního. Jak psal o energetické výměně s mořem, tak já zažila něco podobného včera v přeplněném buse cestou do práce, stála jsem na posledním schodě a nade mnou těhotná maminka a její bříško přímo nade mnou a šlo z ní takový světlo! Hlavně z mrňouska, bylo to nádherný. Nikdy předtím jsem to nezažila. Hezký den všem.

Ikona diskutujiciho Vee 2010-10-01 16:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za vložení tohoto pěkného příspěvku 🙂

Ikona diskutujiciho Martin 2010-10-01 17:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to skutečně neuvěřitelný příběh jak napsala Alue. Nebo alespoň těžko uvěřitelný 🙂

Ikona diskutujiciho Eldie 2010-10-01 21:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hlavně by jeden neřekl, že autorovi je teprve 16 let (dle dalších článků). Hledím, že i mezi námi pubescenty se najde několik normálních, inteligentních lidí. To mě těší!

Ikona diskutujiciho Alue 2010-10-02 11:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Nemusí, tam fakt nic důležitého nebylo.

Ikona diskutujiciho septik 2010-10-02 22:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vím že mě to nemusí zajímat, ale bohužel chci taky znát odpověď alue, takže bych prosil o zveřejnění nebo poslání na můj mail (prosba je určena ALušce i autorovi). Díky:-)

Ikona diskutujiciho Verča 2010-10-03 00:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc hezký příspěvek. Obdivuju autora, jak úžasně tohle dokáže popsat, ale především obdivuji tu jeho vnímavost k energiím. Bohužel není zase tak moc lidí (zvláště pak nás náctiletých), kteří by se takto snažili vnímat své okolí a to je, myslím si, velká škoda. Moc děkuju za tyhle úžasný stránky, který mi tolik dávají a pomáhají ve snaze co nejlépe naslouchat svým andílkům. Zajímalo by mě, Aluško, jestli jsi už někdy zkoušela vyřidit někomu vzkaz jeho andělů?

Ikona diskutujiciho Alue 2010-10-04 15:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: Zkoušela, ale nikdy se mi to nevyplatilo, v horším případě jsem byla vyfuckována, takže to zásadně nedělám.

Ikona diskutujiciho janička 2010-11-17 16:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky se mi líbí. Zážitky z prázdnin jsou dokonalé:-) A co takhle darovat zážitek? Třeba tady nabízejí velmi originální a ani se neprohnete http://www.zapakatel.cz/cs/liberec

Ikona diskutujiciho Hlaváček 2011-09-27 04:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Info jsem vstřebal – Třídní původ? Moji předkové byli neandrtálci:-))

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek