,,Pomoz si a Bůh ti pomůže”

Aby se člověk mohl spoelhnout na pomoc nebes, je třeba, aby sám nejprve něco dělal, aby chtěl něco dělat, aby.....

Neexistuje žádné ,,MUSÍM”

Chtít a muset se spolu nesnášejí. Slovo muset by mělo být vyhrazeno pouze případům, kdy neúprosná logika nepřipouští nic jiného......

Ráj na zemi?

Může vést pokrok k idylickému stavu ráje?Samozřejmě, že nemůže. Pokrok znamená pouze, že se naučíte lépe používat rozum a ostatní.....

Zážitky s mojí babičkou

Původní článek vytvořen 4. Března 2007, nově aktualizováno dne 4. dubna 2010 JAK BABIČKA ZAVAŘOVALA MASO – ČERVÍCI V ÚSTECH.....

Spojení – ,,andělé doprovázejí člověka stále”

Andělé doprovázejí člověka stále, i tehdy, když dá svému životu cíl, který nebe nemůže akceptovat. Doprovázejí ho pak sice s.....

Dohoda před zrozením a vlastní určení cíle

Je důležité vědět, že než duše započne svůj pozemský život, probere v hrubých rysech své životní plány s andělem Slunce,.....

V. / Anděl vypráví dál… Člověk v ráji – Drama člověka po pádu

ČLOVĚK V RÁJILidské duše se zpočátku od světla neodvracely. Stejně jeko většina andělů zůstávaly věrné a přikloněné k Bohu. Když.....

IV. / Anděl Elion popisuje také vznik hmoty – velký třesk, vesmír, země,

VZNIK HMOTYPád andělů měl dramatické důsledky. Způsobil vznik materiálního světa a jeho rozložení do prostoru a času. Andělů, kteří se.....

III. / Elion vypráví dále o reakci Otce, Syna a Matky na ,,pád andělů”

REAKCE OTCE, MATKY A SYNAOtec hleděl na povýšené chování odvrácených andělů nejdříve s otcovskou schovívavostí. Když ale viděl, kolik andělů.....

II. / Anděl Elion dále pokračuje, vypráví o Pádu andělů

———————————————PÁD ANDĚLŮ———————————————————- Jakmile řeknu: ,,Nebesa vedou člověka tak, aby dosáhl své původní dokonalosti.”,ihned samozřejmě vyvstane otázka, jak vlastně se původní.....