Pět fází vývoje lidského mozku

6.5.2018 v Psychologie 1

Během života každého jedince mozek prochází kontinuálním vývojem a změnami. Vývoj lidského mozku můžeme rozdělit do 5 vývojových stupňů:

1. stupeň: prenatální odobí (0 – 9 měsíců před narozením)

Neurony a synapse se vytváří a jejich počet roste.
Těhotné ženy by měly být v tomto období bez stresu. Měly by myslet na dostatek kyseliny listové, vitaminu B6 a B12, stimulovat vývoj dětského mozku sluchovou stimulací (poslech hudby).
Měly by se vyvarovat toxinům, cigaretám, alkoholu a drogám.

2. stupeň: narození 0 – 6 let

Velmi výrazně se zvětšuje počet spojení ( synapsí) mezi neurony, můžeme k tomu přispět správnou zevní multismyslovou stimulací.
Dochází k vývoji motorické aktivity, myšlení, vnímání. Čelní laloky jsou aktivní v rozvoji emocí, plánování, pracovní paměti. Dochází k rozvoji sebevědomí a životní zkušenosti se podílí na formování emocionální pohody.


V 6 letech má mozek z 95% váhu dospělého mozku a je na vrcholu spotřeby energie. Dochází k jeho obrovskému rozvoji.
V tomto období je potřeba dítěti poskytnout pečující prostředí, každodenní individuální komunikaci, správnou stimulaci zevním prostředím. Špatné zacházení může mít velmi výrazné destruktivní emocionální následky v budoucnosti.

3. stupeň: 7 – 22 let

Neuronální spojení (neboli oblast šedé hmoty mozkové) se stále tvoří, tkzn. zasíťování mozku je stále v procesu. Podpůrné mozkové tkáně (neboli bílá hmota mozková) obklopující neurony dozrává, dochází k myelinizaci axonů a tím dochází k urychlení přenosu elektrických impulzů mezi neurony a ke stabilizaci jejich spojení. Prefrontální mozková kůra je poslední, která dozrává a podílí se na kontrole v procesu rozhodování a impulzivního jednání.
Dospívající se potřebují naučit ovládat své chování, proto u nich v tomto období často pozorujeme nezodpovědné, iracionální a podráždění chování.

4. stupeň : 23- 65 let

Lidský mozek dosáhl svého vrcholu okolo 22 roku života a tento vrchol trvá po dobu 5 let. Poté dochází k jeho funkčnímu poklesu. Poslední oblasti mozku, která dozrává je prefrontální a okcipitální mozková kůra, jejichž funkcí je exekutivní kontrola. Postupně dochází k poklesu funkce paměti, operační paměť je schopna uchovávat méně informací a jednotlivé procesy mozku se zpomalují.
Nejlepší přístup v tomto období je zůstat mentálně aktivní, učit se nové věci, zůstat aktivní i fyzicky a dodržovat zdravou životosprávu. Vyvarovat se toxinům, cigaretám, alkoholu atd.

5. stupeň: nad 65 let

Nervové buňky v kritických oblastech jako je hippocampus (oblast důležitá pro tvorbu paměti) zanikají.
Důležité je i v tomto období učit se novým dovednostem, trénovat mozek cvičením na zlepšení soustředění a abstraktního myšlení
Doporučeno je vyvarovat se stresu, jíst zdravě a dodržovat aktivní pohyb.

zdroj: http://www.capard.cz/?p=121

Komentáře

Ikona diskutujiciho [email protected] 2018-05-08 18:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikde nic konkretního.Mozek je stroj a je jen na rodičích,jak vás naprogramují".Bohužel pro všechny z nás,že 99,9% to rodiče neumí a nevědí jak.Jedou podle sebe,jak byli nastaveni oni.Pak někteří cítí,že je něco špatně a hledají a hledají.Dítě do 3 let je schopno pochopit nejvíc,má ještě jiný svět.Jenže nejsou učitelé".Lidský život má 3 nejdůležitější etapy vývoje,ty jsem už zapomněl v tom toku informací.Jak jimi projdete,odvíjí se podle toho odchod domů/lehká-bolestná smrt/.To jen tak pár věcí,co dá snadno pochopit.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek