,,Pomoz si a Bůh ti pomůže”

9.3.2007 v Nezařazené 3

Aby se člověk mohl spoelhnout na pomoc nebes, je třeba, aby sám nejprve něco dělal, aby chtěl něco dělat, aby si mohl říci: ,,Snažím se, jak nejlépe dovedu, dělat to, co považuji za vhodné.” Teprve, když sami něco chcete, může k tomu nebe přispět. Možná že se bude pokoušet vaše snažení trochu zkorigovat, když se mu to bude zdát nutné, ale v zásadě vždy podporuje, co chcete vy a snaží se to dovést k úspěchu. V tomto smyslu tedy platí a vždy platit bude: ,,Pomoc si a Bůh ti pomůže.”

Znamená to snad: Kdo si nedokáže pomoci sám, tomu nepomůže ani Bůh?
Andělé jsou v tomto případě s pomocí zdrženliví, protože by jinak podporovali lidskou slabost.

Není to nespravedlivé? Slabému nebude pomoženo?
Ale ano, bude, jenže nejdríve tím způsobem, že se sám vzchopí a posílí.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Laigo 2008-07-30 10:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

moudré…

Ikona diskutujiciho Dalchis 2011-09-27 23:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem….:-)

Ikona diskutujiciho Dana 2017-06-03 11:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Andělé nemají sami o sobě žádnou moc. Jsou pouze pomocníky Boha, takže bez Něj nedokáží nic. Proto nemá smysl modlit se k andělům o cokoliv. Ani o pomoc. Modlit se máme pouze a jedině k Bohu, protože jen On má moc. To ON posílá anděly na pomoc. Andělé sami od sebe k vám nepřijdou.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek