Popisy andělů z různých dob, kultur a náboženství

3.2.2010 v Bytosti 0

Z knihy Lexikon andělů od Jeanne Ruland

_____________________________________________

Andělé (dobří duchové strážní velkého ducha) jsou univerzální světelné bytosti, které jsou k dispozici každému člověku a působí prostřednictvím každé živoucí formy stvoření. Chápou řeč srdce. Pokud je člověk volá silou svého srdce, okamžitě toto volání uposlechnou. Ukáží se v podobě, kterou člověk může s ohledem na svůj charakter, kulturu a své okolí bez odporu přijmout. Uklidňují mysl, posílají světlo naděje a sílu k dalšímu putování. Působí prostřednictvím síly lidského srdce. Jsou světelnými paprsky slunce, které člověka zahřívají v jeho nitru, aby tím pozvedli pohled člověka opět k božímu prameni.

Ve vyprávění národů naší Země lze objevit podobné motivy, které jsou jen rozdílně uspořádány a zkrášleny. Zde všude se setkáváme s představou, že všechno bylo původně jednotou, že kdysi byly rozděleny nebesa a země a mezi nebeskými mocnostmi vzplanul spor, že bohové a bohyně obývají nebeské světy a člověk zemi, a že bytosti, duchovní bytosti, které mohou přijímat nejrůznější podoby, tito prostředníci mezi nebem a zemí, nás chrání, zkouší. Mají za úkol sloužit a působit ve světle božím.

V raných vyvinutých kulturách pracovali všichni lidé s andělskými bytostmi ruku v ruce a spojeni ve světle božího plánu a v dobách Lemurie, stejně jako v rané Atlantidě neexistovaly mezi těmito různými světy žádné závoje. Přijetí různých světů-spodních, vyšších, nebeských světů, pekelných světů, lze opět nalézt v mnoha kulturách.

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek