Pořad ČT1 Infiltrátoři krutě přestřelil a s vaničkou vylil i dítě. Vyjádření firmy Joalis

23.7.2018 v Poselství 6

Kauza ohledně centra Aktip, kde skutečně došlo k odhalení podvodných ,,léčitelských“ praktik, bohužel shrnula do jednoho pytle i metody, které do něj nepatří.

Když v dokumentu zaznělo, že tvůrci pořadu odnesli energo-informační preparáty od firmy Joalis do laboratoře, aby se zjistilo co je uvnitř, a zjistili že uvnitř ,,nic není jenom šum“, měla jsem pocit, že danou reportáž dělali mentálně nedostateční lidé.

Kdekoliv na internetu se můžeme snadno na pár kliků dočíst, co je to homeopatikum a jak funguje, pokud jsme žili posledních 15 let v jeskyni a náhodou to ještě pořád nevíme. Je naprosto jasné, jaký bude výsledek u homeopatik, že ,,tam nic nebude“, když homeopatika fungují na principu předání dat organismu a nejsou založena na konkrétní působící látce.

Nakolik mi tedy připadá odhalení klamavých praktik pro veřejnost prospěšné a potřebné, toto bylo obrovské šlápnutí vedle a myslím si že i naprostý laik se u televize musel chytat za hlavu, jakého blbce napadne hledat léčivou látku v homeopatiku a pak se ještě s výsledkem tasit, jakože daná firma je podvodná. A jakej jsem geroj, protože jsem to zanesl do laborky.

 


 

Když nerozumím ani základním věcem, raději budu mlčet, abych ze sebe nedělal blbce. Pozor, až příště budete ukazovat prstem na blbce, abyste se v návalu vášně sami nepostavili do jeho pozice právě tím, že se snažíte posuzovat něco, o čem nevíte zhola nic. Odborník žasne, laik se diví.

(Zmíněná reportáž ČT1 zde)

 

Firma Joalis se samozřejmě vůči takovému nařčení opakovaně ohradila a asi by nebylo nijak podivné, kdyby následně podala i trestní oznámení.

 

,,Vyjádření vedení firmy Joalis k pořadu „Infiltrace – Obchod se zdravím“ odvysílaným v premiéře na ČT 1 dne 21. května 2018
Na množící se dotazy ohledně odvysílané reportáže na programu ČT 1 jsme se rozhodli zareagovat a poskytnout vyjádření jak našim terapeutům, tak i jejich klientům. Uvedená reportáž je z našeho hlediska značně neobjektivní, a protože během ní zazněly lži i negativní hodnocení metody řízené a kontrolované detoxikace a napadení našich výrobků, chystáme i reakci, kterou zašleme tvůrcům pořadu i vedení České televize.


Účinnost žádného léku ani jiného preparátu se nikdy neposuzuje na případě pouze jednoho jediného člověka, v tomto případě figurantky, která přípravky navíc pravděpodobně ani neužívala. Nepochopení se v pořadu objevilo i co se týká chemického rozboru kapek Joalis v laboratoři VŠCHT v Praze.

Naše preparáty jsou v prvé řadě informační preparáty – jsou tedy založeny na principu informačního působení, ne na obsahu účinných látek v roztoku. Preparáty posuzovali ti, kteří o dané oblasti nic neví a nejsou na ni specializovaní. Je to podobné, jako byste pomocí chemické analýzy chtěli přečíst fotky uložené na DVD disku. Vyjádření, že v preparátech nic není, je lživé. Stojí za námi nejen stovky terapeutů, kteří se řízené a kontrolované detoxikaci věnují, ověřené klinické studie (viz níže), ale hlavně desetitisíce klientů, kterým během 20 let naší přítomnosti na trhu tato metoda pomohla. A to někdy i ve velmi komplikovaných případech.


Snažíme se ke svým klientům a terapeutům být maximálně vstřícní a zodpovědní a během našeho působení jsme dali vyhotovit několik klinických studií na preparáty Joalis. Zaměřili jsme se na astma, alergie a zvýšený cholesterol, který je součástí civilizačního onemocnění zvaného metabolický syndrom. Z výsledků plyne, že došlo ke zlepšení konkrétních problémů, u alergických a astmatických dětí byl zaznamenán pokles alergických protilátek a zvýšila se naopak vitální kapacita plic. Studie jsme nechali vypracovat i přesto, že to není naší povinností (preparáty jsou zahrnuty pod doplňky stravy, ne pod léčiva) a jejich pořízení je finančně velmi nákladné. Jsme totiž přesvědčeni o kladném působení preparátů Joalis a o jejich nezpochybnitelném přínosu pro lidské zdraví.

 

 

Zatím poslední studie je z roku 2017 a zpracovalo ji koordinační a statistické centrum DSC Services, s.r.o., v Tišnově. Zaměřená je na hladinu cholesterolu v krvi, a to působením preparátů Joalis Achol a Joalis LiverDren. Jde o klasickou lékařskou studii dvojitě zaslepenou (vysvětlení níže) – části pacientů byly podány preparáty pouze s bylinným výluhem a druhé polovině přípravky s nahranou informační složkou. Ani lékař přitom nevěděl, který preparát pacientovi předepisuje. Výsledky studie jednoznačně dokazují, že preparáty s informační složkou měly větší účinky než ty, které obsahovaly jen bylinný výluh, a u těchto pacientů tedy došlo k žádanému poklesu cholesterolu. Klinické studie se ve sledovaném období 14 měsíců účastnilo 14 center praktických lékařů a 205 pacientů z celé ČR. Celá studie včetně závěrečné zprávy je ke zhlédnutí či vytištění ZDE


Je třeba se podívat i na to, že současný stav lékařství spolu s farmaceutickou lobby se snaží pomluvit a potlačit alternativní směry v medicíně. Neváhá k tomu použít ani lži, polopravdy a manipulativní techniky. Ty, kteří se rozhodli léčit jinak než klasickou medicínou, pak nazývají jako lidi psychicky nevyrovnané, labilní, bez rozumu. Zlehčují osobní zkušenosti klientů, kteří se díky alternativní léčbě dostali ze zdravotních problémů. Neustále zdůrazňují, že jde o špinavý byznys, kde jde jen o to, jak vytáhnout z klientů peníze. Snaží se tím zakrýt, že právě v medicíně jde o peníze často v první řadě a ani klasické lékařství nedokáže přeci řadu onemocnění vyléčit. Cíleně je lidem bráněno ve svobodné volbě, jakou metodu při své léčbě zvolit.

Je nám líto, že byla pošpiněna práce našich terapeutů, kteří pracují s plným nasazením, svědomitostí a láskou. Doufáme, že se nenecháte podobnými manipulacemi ovlivnit a znechutit a děkujeme Vám za dosavadní důvěru a přízeň.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Vedení a tým firmy Joalis

 

Vysvětlení:
DVOJITĚ SLEPÁ STUDIE je taková, ve které subjekt hodnocení ani zkoušející nevědí, jakou léčbu subjekt dostává (pokud tato informace není známa pouze subjektu hodnocení, jde o jednoduše slepou studii). V tomto případě nejsou ale informace dostupné ani monitorujícímu, ani data operátorovi. Dosažitelné jsou pouze na dvou místech: na straně zadavatele, který má centrální kód zapečetěný a bezpečně uložený, a u zkoušejícího v místě hodnocení, kde jsou uloženy zapečetěné kódy vždy zvlášť pro každý subjekt. Tyto kódy lze vydat jen ve zvláštním případě a za podmínek přesně popsaných protokolem studie.

Zdroj: Joalis“

převzato z: https://rizenadetoxikace.cz/vyjadreni-vedeni-firmy-joalis-k-poradu-infiltrace-na-ct-1/

 

 

Moje zkušenost

Metody firmy Joalis jsou mi velmi blízké, poprvé jsem s preparáty začala když mi bylo 11 (rok 2003), můj první preparát byl Candid. Od té doby jsem jich vybrala desítky v průběhu příštích pěti let. Energo-informační lihové, sladké cukrové sirupy, lisované tabletky, prostě úplně všechno, s čím firma přišla… Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi, každopádně moje zkušenosti s touto firmou jsou velice dobré.

Dokonce mojí mámě, která se k Joalisu dostala ve velmi špatném zdravotním stavu, kdy jako onkologický pacient přežila mnoho operací a chemoterapií, kapičky natolik pomáhaly, že se sama stala praktikem. Doktory po svých zkušenostech už nemohla ani vidět. Poslali ji domů zemřít, dali jí dva měsíce, ale žila dalších 12 let.

Preparáty užívala pořád a know how detoxikační medicíny jsme studovaly spolu. Figurovala jsem ochotně i jako pokusný králík. Mám tedy srovnání nejenom u sebe a vlastní mámy, ale také s příběhy mnoha klientů, kteří k ní chodili. Ze začátku jen pár známých, brzy se rozkřiklo že je metoda bezpečná, funkční, šetrná, biologická a bylo u nás celkem narváno.

Mojí mámě samozřejmě následky po ozáření a vyoperované orgány žádný preparát na světě nevrátil a před osmi lety odešla do nebe, ale právě firma Joalis jí velmi prodloužila a usnadnila život. Zkoušela všechno možné, cokoliv co by jí alespoň částečně ulevilo od následků z klasické ,,léčby“.

Joalis to dokázal, jako snad jediný. Byla schopná díky němu fungovat a celý život ho velice chválila, s každým úspěchem, zlepšením a úlevou se velmi radovala.

 

Jediná ,,nevýhoda“ u této metody je, že není stejně vhodná na všechny druhy problémů. U některých funguje výborně, jinde je slabší a je potřeba ji doplnit něčím dalším, což by ale měl vědět a doporučit zkušený detoxikační praktik. A výsledky nejsou vidět ani za týden, ani za měsíc, ale je to proces na několik let. Pokud nemáte zájem se řízeně detoxikovat a opravit svůj organismus v průběhu příštích pár let, nemá moc smysl zkoušet vybrat jeden dva preparáty a hned čekat, že budete nový člověk. Takto přírodní medicína bohužel nefunguje.

Joalis neustále inovuje a mezitím vyvinul mnoho nových preparátů které neznám a určitě i zdokonalil metody, ale princip postupného dlouhodobého čištění organismu se určitě nemění. V současné době beru preparáty od Joalis na čištění těžkých kovů, takže jsem rozhodně na firmu nezapomněla.

 

V roce 2003 byl Joalis relativně nový, publikoval často články v časopisech jako je Meduňka nebo Regenerace. Internet ještě tak rozvinutý nebyl, takže jsme se o něm dozvěděli prostřednictvím tištěných médií. Dál fungovalo osobní doporučení mezi známými. Byli jsme jedni z prvních praktiků tady v Čechách, kteří s Joalisem pracovali a kteří ho doporučovali dál.

Joalis má dlouholetou tradici a stojí za ním mnoho lidí, kterým pomohl. Jsem mezi nimi i já a moje zkušenost. Pokud by Joalis nebyl kvalitní firma, jistě by za mnoho let existence zkrachoval a v době bez internetu by ani neprorazil, protože by si to lidé mezi sebou hned řekli. Ale on prorazil, vytrval a neustále se dál rozvíjí. Dobré věci nepotřebují mít všude reklamu na velkých billboardech a v televizi, ty se předávají jako doporučení mezi lidmi.

Stejnou zkušenost mám i já, i kdokoliv jiný, kdo poskytuje kvalitní služby, nebo nabízí kvalitní výrobky. Obvinit tedy Joalis, který toho má tolik za sebou a který si nechal vypracovat i nákladné studie, že nefunguje, je opravdu velice sprosté.

 

 

Pozn. Tento článek není placená reklama, není sponzorovaný a nebyl sepsaný na ničí objednávku. Jde o moji osobní iniciativu, názor a moji osobní zkušenost.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-07-23 04:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Dobré věci nepotřebují mít všude reklamu na velkých billboardech a v televizi, ty se předávají jako doporučení mezi lidmi." Přesně.

Ikona diskutujiciho Andrea V. 2018-07-23 08:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mohli to očekávat, když první dva díly byly o Aktipu a o tom druhém léčiteli, že budou plynule pokračovat. Ostatně, už delší dobu leží "nahoře" zákon o celoplošném zákazu homeopatik, tak si musejí připravit půdu, a co je pro ni lepší, než veřejnoprávní médium?

Ikona diskutujiciho monikacejdik13 2018-07-23 11:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spousta lidi se navraci k prirode,bylinkam a alternativni lecbe.A ty co nepolykaj prasky jako lentilky a maji vsech 5 pohromade tomu verit nebudou.Hnala bych je k soudu!

Ikona diskutujiciho A 2018-07-23 12:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Oni tu reportaz delali pro laickou verejnost a garantuju ti, ze vetsina lidi nevi co jsou homeopatika nebo jak funguji. Oni sami to konec koncu nevedeli. Uvedom si ze pro ne ani pro verejnost neni znalost principu funkce homeopatik dulezita. Je ale pravda ze si o tom meli neco zjistit, nemuzou objektivne hodnotit neco co primo nevyskouseli , jen udelali rozbor.

Ikona diskutujiciho ketty02 2018-07-23 13:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano já se pomocí Joalisů zbavila chronické boreliozy. Nestačil pouze Spirobor ale projít všechny hlavní orgány a ložiska v nich, byla to dlouhodobá práce, ale vyplatila se, Oberon mi ji pak již nevyměřil. I když pomohla mi spíše mnou naordinovaná kůra než doporučená od detox. poradkyně, když jsem si to sama nastudovala a sama se na sebe zaměřila. Jsou ale opravdu na dlouhodobější práci na sobě, lidé čekající instatní řešení mohou být zklamáni.

Ikona diskutujiciho Gray 2018-07-25 07:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Martina Kociánová s tím Maixnerovou v reportáži (na youtube 2 díly) konfrontuje a ta se ohání, že o homeopatiku se nebaví a informační kapičky Joalis jsou prý něco jiného a není v nich to, co deklarují že je. Ale on ten dokument má daleko širší dopad. Takový Kubek se třeba v rozhovoru s Emmou Smetanou nechal slyšet, že úplně všichni léčitelé jsou podvodníci a nejraději by v ČR zlikvidoval i čínskou medicínu, která je dle jeho slov jakási zastaralá galénská metoda o tekutinách… Lokajová btw. někde uvedla, že ráda chodí na akupunkturu. Tak jsem zvědavá, jestli si na ni bude moci zajít i v budoucnu.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek