Povrchní myšlenky – rušivé aspekty

23.4.2008 v Paranormální jevy 0

Zvuky jsou nesmírně rozptylující, vyvolávají povrchní myšlenky. Zatroubení automobilu způsobí: “Kdo je to? Co se děje?” Otevření dveří vyvolá: “Kdo to přichází nebo odchází?” Povrchní mysl je stále velice zvědavá, co se kolem vás odehrává. Chce vědět vše a informovat vás o každé maličkosti, která ve vašem okolí proběhne. Bude vás nutit, abyste otevřeli oči, vstali a zjistili, co se děje. Nepodlehněte jejímu naléhání. Využijte těchto znepokojujících, pozornost vyžadujících myšlenek pro trénování. S učením, jak je zrušit a ignorovat, poroste vaše schopnost koncentrace. Zastavte tyto sužující drobné myšlenky hned v zárodku, dříve než stačí zakořenit a vyrůst v něco většího. Například:

Z “Kdo je to? Co se děje?” se stane: “Kdo je….”

Z “kdo to přichází nebo odchází?” se stane: “Kdo to př….”

S opakováním budou rozptylující myšlenky kratší a kratší, dokud nezůstane: “Kd…..?…..?……” a “K…..?………..” Až nakonec: “…..?…….?……….?…………”

Mnoho lidí tvrdí, že nedokáží očistit svou mysl, protože je příliš snadno rozptýlí zvuky normálního denního ruchu, které je obklopují. Nevyužívejte hudbu nebo jiné zvuky, abyste je přehlušili, využijte jich k tréninku. Je to jako cvičení s činkami, cvičíte-li s peříčkem, vaše síla tím nevzroste. Musíte to zvládnout, jakkoliv těžké to je, chcete-li mít skutečně silnou mysl. Pomalu, ale jistě získáte schopnost očistit svou mysl. Jakmile to jednou dokážete, získáte cenný mentální nástroj. Budete schopni koncentrovat 100% vaší pozornosti na jednu úlohu a naprosto vyloučit cokoliv jiného.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek