I / Pozemští andělé / výklad a test

18.2.2009 v Bytosti 13

Následující článek není z mé hlavy, nesepsala jsem ho. Poslal mi ho ,,Ňuf”… velice dobře si zamatuji, jak jsem přesně tyto řádky ve dvanácti letech ve svých začátcích četla a dělala jsem i test… zvláštní, na konci těchto řádků je poznámka, že to zkopírovala ,,Fren” – HAHA! 😀 – tu já znám… sice ne osobně, ale něco mi udělala a od té doby vždycky když slyším její jméno, v hlavě se mi se škodolibým úsměvem ozve buranským hlasem ,,ANdělsKÁÁÁ FFFreN.” – protože jsem to jednu dobu dělala 😀 jak je ten svět malej…

Joa ještě něco.. dejte si bacha na ten test… mě jako malé nic v podstatě neřekl a i teď když jsem si ho udělala, tak ačkoliv moc dobře vím kdo jsem, vyšlo mi, že nejsem vtělený pozemský anděl, ale zato jsem úplně všechny ostatní kategorie ve vyhodnocení… – k tomu vyhodnocení bych vám řekla asi tohle: Prohlídněte si, kolikrát máte ano a ne a zamyslete se nad tím sami… tohle je taková věc, u které prostě testy fungovat nebudou… spíš se zamyslete nad otázkou a svojí odpovědí a určitě sami sebe najdete… 🙂 – neřiďte se vyhodnocením testu.

A nyní k samotnému článku:

POZEMŠTÍ ANDĚLÉ
Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako byste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, tak jste možná pozemským andělem. Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim a při tom máte potíže srovnat se s materiálním způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou, pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ještě přehnaně citliví a odmítáte násilí v jakékoliv formě, pak je to dokonce velmi pravděpodobné!
Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše běžného člověka a to i přesto, že všechny duše povstaly z Božské jednoty. Je známo, že osobnost člověka a jeho fyzický vzhled jsou utvářeny prostředím a specifickým způsobem života. Je zřejmé, že ti, kteří tráví většinu času surfováním podél tropických pláží, se budou vzhledově i svými způsobit lišit od jedinců, kteří prosedí velkou část života za psacím stolem ve vnitrozemí.
Podobně formují člověka jeho minul životy. Tak jako je člověk ovlivňován ve svém fyzickém bytí v daném konkrétním životě svým původem a kořeny v materiálním slova smyslu (sociální postavení, fyzické danosti), je stejným způsobem podmíněn i duchovně prostřednictvím svého duchovního původu. Duchovní kořeny každého člověka mají prvotní určující vliv na jeho vzhled, způsoby a chování a hlavně podmiňují, v čem daný jedinec spatřuje smysl svého života. Opět platí, že nejvyšší Já každé lidské bytosti je nerozdílné-je nadpozemským plamínkem Božského světla. Avšak u těch, jejich ž úkolem je šířit světlo, pobývalo vyšší Já několikero životů v nebeských sférách vzdálených Zemi. Tyto životy strávené v andělských sférách, v království elementárních bytostí nebo na jiných planetách,se otiskly do jejich duše a zaznamenaly v nich hluboké stopy. Ačkoliv obýváme lidské tělo, naše duše si v pozemském životě a těle připadají jako poutníci daleko od domova. A jimi také opravdu jsme.
Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Bůh pro toto poslání na Zemi povolal ty nejzářivější a nejsilnější duše, aby napomohly přechodu lidstva do nového věku, který bude naplněn ve jménu Smíření. Lidé, kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Může se zdát, že je jim vědomí vyšších souvislostí odepřeno nebo že dokonce z vlastní vůle nežijí duchovním životem. Avšak i tito lidé jsou bytostmi, ve kterých hoří plamínek Božského světla. Jejich životy jsou však zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům.

Životní poslání pozemských andělů
Jste-li pozemským andělem, pak jste obdařeni schopností léčit a vykonávat zázraky. Váš potenciál šířit světlo je obrovský. Přijali jste své poslání od Boha, vtělili jste se na planetu Zemi, abyste druhé učili a uzdravovali. Daří se vám naplňovat vaše vyšší poslání? Pokud je pro vás těžké přizpůsobit se pozemskému životu, vzpomeňte si na svůj duchovní původ. Pomůže vám to najít cestu i odpovědi na vaše otázky. A snad i útěchu.

Charakteristika pozemských andělů
Všichni pozemští andělé mají určité společné specifické rysy.
Pocit vlastní odlišnosti a vydělenosti

Každý z pozemských andělů, s nimiž jsme hovořila, vypověděl v tomto směru totéž. Že se cítí jiný, než ostatní. Mnoho pozemských andělů má podobné zkušenosti. Vysmívali se jim kvůli jejich zevnějšku, zájmům nebo chování nebo je dokonce šikanovali.
Zvýšená citlivost vůči ostatním lidem, citlivost na chemikálie jakéhokoliv druhu a násilí v jakékoliv formě.
Pozemským andělům činí potíže být uprostřed davu lidí, neboť síla jejich rozporných emocí a fyzických pocitů na ně působí přímo drtivě. Většina z nich se vyhýbá chemickým přípravkům, protože u nich vyvolávají silné alergické reakce. Proto mají tendenci kupovat potraviny bez chemických konzervantů, přírodní kosmetiku a ekologické čistící prostředky. Odmítají násilí v jakékoliv formě. Ničivě na ně působí i hádky, negativní zprávy v médiích či filmy, v nichž je násilí použito. Díky tomu slyší často od okolí poznámku typu: “Ty jsi moc přecitlivělý”.Tato citlivost je však darem shůry, kterou pozemští andělé přinášejí na planetu Zemi a která jim umožňuje intuitivně vycítit, kde je jejich pomoci zapotřebí.
Silné vědomí vlastního poslání
I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením nebo léčením druhých.
Frustrující vztahy
Mnoho pozemských andělů trpělo v dětství nedostatkem lásky, případně vůči nim byli rodiče přehnaně přísní nebo dokonce hrubí. Jako dospělí mají tendenci k podobným mileneckým i přátelským vztahům. Velké množství pozemských andělů má partnery, kteří jsou nevěrní, verbálně nebo fyzicky hrubí a nejsou ochotni přijmout za vztah zodpovědnost. Někteří pozemští andělé bývají jako děti sesláni do dysfunkčních rodin coby ozdravné katalyzátory. V takovém případě mají jako děti pocit, že je rodiče adoptovali, protože k žádnému z nich, ani k sourozencům nic necítí. Není divu, protože takové rodiny jsou sice jejich rodinami ve fyzickém smyslu, nikoli však v duchovním. Jiní pozemští andělé se rozhodnou narodit do rodiny, kde vládnou jiné obtížné okolnosti, aby se ve svém vývoji učinili v daném vtělení co největší pokrok. Jako vtělená bytost však mají potřebu to změnit nebo alespoň pochopit, proč jsou všechny jejich vztahy stejně destruktivní. Některým se to, díky tomu, že na sobě pracují, skutečně podaří.
Neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi.
Pozemští andělé by mohli donekonečna vyprávět o tom, jak je zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Lidé jim často říkají: “Ve vás něco je, co mi říká, že vám můžu věřit.”
Vypadají mladší, než jsou
Příčinou je možná to, že se stravují zdravěji než ostatní, cvičí a celkově se o sebe lépe starají. Spíše je to však jejich duchovní původ, který tento dojem mladosti vyvolává. Skoro každý pozemský anděl v dotazníku uvedl, že jsou lidé překvapeni, když se zmíní o svém skutečném věku.
Sklon k různým typům závislostí, získaných nebo dědičných
Pozemští andělé se často pokoušejí svoji citlivost a bolest z toho, že jsou jiní, stejně jako strach se svého poslání, různým způsobem otupovat. Utíkají se k jídlu, drogám, alkoholu, cigaretám nebo vztahům a nebo ke všemu najednou.
Zvonění v uchu
Většina pozemských andělů slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně. Tento zvuk je zakódovanou informací z duchovních domovských sfér a pomáhá pozemským andělům povznést se nad pozemské problémy. Jsou v něm také obsaženy instrukce, jak své poslání na Zemi naplňovat. Pozemští andělé jsou naštěstí schopni požádat ve svém nitru o snížení intenzity zvuku, aby nejitřil jejich sluch.

Test – jaký jste typ pozemského anděla?
Někteří lidé poté, co si vyslechnou charakteristiku jednotlivých kategorií, ihned poznají, do které z nich sami patří. Pokud si však nejste jisti, tento test vám pomůže určit váš duchovní původ. Odpovědi ano/ne si zapisujte okamžitě, hned jak vás napadnou. Své odpovědi neanalyzujte a neopravujte.

1. Velmi lehce přibírám na váze. /Právě v tomto období vážím více, než jindy./ Trpím nadváhou.
2. Moji bývalí/nynější partneři jsou narkomani nebo alkoholici.
3. Málokdy poruším nějaké pravidlo.
4. Činí mi potíže říci “ne”.
5. Barvím si vlasy./odbarvuji si vlasy./Zesvětluji si vlasy.
6. Raději pomáhám jednotlivcům než skupinám.
7. Mám radši zvířata a rostliny než lidi.
8. Mám keltské kořeny./svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny (moje vlasy mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť.)
9. Mám rád kanadské žerty
10. Rád druhé škádlím a dělám jim (ve zdravé míře) naschvály. Mám uličnický pohled.
11. Jsem naprosto nezávislá/ý.
12. Po finanční stránce se buď koupu v penězích nebo trpím hladem. Nic mezi tím.
13. Jsem nerad/a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou.
14. Vždycky jsem věřil v mimozemské civilizace a UFO a zajímám se o ně.
15. Mám nutkavou potřebu být vůči druhým ohleduplný/á bez ohledu na to, zda to oceňují.
16. Praktikuji reiki nebo jiné formy energetického uzdravování.
17. Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitější, než se oženit/vdát a založit rodinu.
18. Moc rád bych zase odešel Domů, protože vím, že Země není mým domovem.
19. Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost, díky níž jsem se ocitl na hranici mezi životem a smrtí.
20. V minulosti jsem byl tak zoufalý/á, že jsem vážně uvažoval/a o sebevraždě./ Mám za sebou pokus o sebevraždu.
21. Změnil jsem své křestní jméno./Intenzivně se zabývám myšlenkou, že si změním své křestní jméno.
22. Moji přátelé a rodina mi říkají: “Jsi jiný/á než dřív. Něco se s tebou stalo. Jsi jako vyměněný/á.
23. Udělal/a jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou (změna bydliště, profese, rozvod).
24. Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/a ani četbou, ani prostřednictvím učitelů.
25. I když vím, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich společnosti rád/a.
26. Jsem si vědom/a, že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám.
27. Vzpomínám si na své minulé životy./Zajímám se o starou Atlantídu a dobu krále Artuše.
28. Jsem přesvědčen/a, že jsem byl/a upálena nebo jiným způsobem popraven/a při honu na čarodějnice v době svaté inkvizice.
29. Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií.
30. Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wicca, rituály při novoluní a úplňku apod.

Vyhodnocení:

Počet kladných odpovědí určuje, do které kategorie duchovních bytostí patříte. Svá “ano” počítejte odděleně, vždy po šesti otázkách.
*Jestliže jste u prvních šesti otázek odpověděli 4krát a více kladně, jste pravděpodobně vtěleným andělem. (Čím vyšší počet kladných odpovědí, tím vyšší pravděpodobnost.)
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 7.-12. otázky, jste pravděpodobně vtělenou elementární bytostí.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 13..-18. otázky, jste pravděpodobně vtělenou vesmírnou bytostí.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 19.-24. otázky, jste pravděpodobně vtělenou novou duší.
*Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více otázek v rozmezí 25.-30. otázky, jste pravděpodobně vtěleným zasvěcencem.

Jestliže z vašich odpovědí nevyplývá jasně jediná kategorie, pak můžete být hledající duší nebo můžete být “skokanem”. V prvním případě může jít o duši, která se vzdala příslušnosti k jedné duchovní skupině a dosud se plně neztotožnila s novou. Typ skokana je bytost, která se pohybuje mezi jednotlivými duchovními kategoriemi, například z kategorie vesmírných bytostí do kategorie elementálů a tak dále.
Vtělení andělé
První zprávy o andělech vtělených do lidského těla pocházejí přinejmenším z doby apoštola Pavla, který promlouval k Hebrejcům takto: “Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť mnozí z nich mohou být anděly.” Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí. Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat. Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle, a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.
Pro anděly vtělené do lidského těla je typické:
*milá tvář ve tvaru srdce

*andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví

*jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku

*mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou

*narodili se v astrologickém slunečním znamení býka, lva, štíra nebo vodnáře

*jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky a stevardi, zdravotní sestry a poradci

*zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu)

*neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají

*mají rádi anděly. Sbírají knížky o andělích, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí nebo na nichž jsou vyobrazeni.

*mají více andělů strážných než ostatní

*jejich aura září

*mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplnění

*jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a alkoholici.

*zůstávají ve vztazích mnohem déle, než ostatní

*mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty, dřímající potenciál a samozřejmě i božství. V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.

*mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a oslabují. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k “úkolu”. Snaží se svému partnerovi pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu vztahu.

*často trpí syndromem chronické únavy

*jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.

*ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí. Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.

*přes nadváhu jsou ovšem velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej

—– DÁLE NA POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU —–

Komentáře

Ikona diskutujiciho arthas 2009-02-18 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, zvu vás na nově založené warez forum, které najdete na adrese www.arthas.over.cz/forum

– registrace nutná!

Ikona diskutujiciho Marty 2009-02-18 17:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue,potěšilo mne však víš co :-) ,děkuji. M.

Ikona diskutujiciho Alue 2009-02-18 17:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ne, to teda nevím :D

Ikona diskutujiciho Marty 2009-02-18 18:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

*andílek*

Ikona diskutujiciho Alue 2009-02-19 09:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ooo.. jo už vím 🙂 – ano vážení, obrázek je tady od martyho!

Ikona diskutujiciho Lady Rovena 2009-02-19 15:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no…většina věcí tady na mě "sedí" ale narodila jsem se ve znamení Ryby, takže anděl asi nebudu :o) smůla

Ikona diskutujiciho Alue 2009-02-20 17:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

noa co vadi na tom ze jsi ryba? – to ma jako naky vliv, nebo co?

Ikona diskutujiciho Lady Rovena 2009-02-23 08:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no já nevím jestli to vadí, ale píšeš tady "narodili se v astrologickém slunečním znamení býka, lva, štíra nebo vodnáře" takže jsem nezapadla do škatulky :o)

Ikona diskutujiciho Alue 2009-02-23 08:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ale skatulky se delat nemaji, to zaprve a za druhe ja to nepsala, do uvodu jsem psala, ze je to zkopirovane od doreen virtue. 😛

Ikona diskutujiciho Sammy 2009-06-12 17:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Heh,na mě nějak sedí všechny otázky od 7 do 12 =D

Ikona diskutujiciho bozka 2009-10-22 15:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj mas to moc zajimavy ale nejvice me z tveho blogu zaujaly vily.

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2013-08-12 19:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hehe, tak mi vyšlo, že jsem ochránce 🙂 A já byla celá neštastná z toho, že nemůžu s ničím ztotožnit a najednou bum, ochránce 🙂

Ikona diskutujiciho Marťanka 2016-05-09 17:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Nápodobně 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek