Pravda o magii

17.4.2009 v Spiritualita 0

Na tohle téma jsem již v minulosti narazila vícekrát. Beru to jako jasné znamení, abych to osvětlila nyní všem.

Trošku váhám, zda-li se přeci jen mám dát do sepisování. Očekávám obrovskou vlnu nevole. Avšak pokud přečtení tohoto článku někoho vyvede z rovnováhy, snažně vás prosím, přečtěte si znovu motto a než začnete po mě házet kamení, zamyslete se, jestli to bude stát opravdu za to.

Vysvětlení skutečnosti úzce souvisí se Zákony vesmíru, tedy přesněji řečeno s druhým Zákonem vesmíru. Následující citát je – Z mého předchozího článku, kde jsme zákony vesmíru rozebírali detailně. –

2. ZÁKON POLARITY NEBO TAKÉ DUALITY

PLUS – MÍNUS, ŽENA – MUŽ, TEPLO – CHLADNO, HODNÝ – ZLÝ

NEGATIVNÍ – POZITIVNÍ, ATD…..

JAK DÍTĚ MŮŽE POPSAT TEPLO, KDYŽ NIKDY NEPOZNALO CHLAD.
JAK MŮŽE ČLOVĚK POPSAT LÁSKU, KDYŽ NIKDY NEPOZNAL NENÁVIST.

LÁSKA A ROZHODNOST PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A MÍR V DUŠI…..

ZARPUTILOST A ZLOBA PŘINÁŠÍ STRACH A NEJISTOTU KTERÁ ZPŮSOBÍ ČLOVĚKU UTRPENÍ.

Vesmír funguje tedy v dualitě. Pamatujte, vše je tu duální. Úplně všechno. Vše má svůj protiklad. Protiklad magie jsou přírodní/vesmírné zákony.

Vesmír je všechno ve všem a nic v ničem. Obsahuje vše co bylo, je a bude. Vesmír jste vy a vy jste součást vesmíru. Vesmír je všeobjímající, všudypřítomný. Je to univerzální ,,vědomí” ,,Bůh”, který funguje jen podle pěti zákonů. Pouze na základě vysílání a přijímání energií. Vesmír je všechno. Nelze přesně říct, zda-li je ,,dobrý”, či ,,zlý.” – Vesmír je vždy spravedlivý. – Pokud dáváte lásku, bude vám dávát lásku. Pokud dáváte utrpení, bude vám i vesmír dávat jen utrpení. To, zda-li k vám bude vesmír laskavý, štědrý, či naopak krutý, rozhodujete vy sami v každém okamžiku svého bytí svým chováním k okolí a k sobě. Vesmír nerozezná, zda-li se něco stalo ve vaší hlavě, či v hmotné rovině. Vše je jen energie. Pouhý přenos energií.

Ctění a používání zákonů vesmíru a soužití s nimi v harmonii přináší jen to nejlepší. Protože tohle je člověku přirozené. Vesmír je vše, vesmír je každý z nás.

Pokud ale existuje něco jako je Vesmír, musí mít i svůj protiklad, co se týče ovládání jeho zákonů. Vždyť skrze správné užití vesmírných zákonů a využití svého potenciálu dokážeme vše! – Vesmír funguje také na principu neustálého dostatku. Vždy je všeho všude dostatek. Nedostatek vytvoříte, jen vy sami svým myšlením. Ve vesmíru je všeho vždy dost, protože vesmír má neomezené zásoby energie. A co je to hmota? – 6x stlačená energie.

Jako protipol univerzálního vědomí, které funguje na principech předávání energií a ctění pěti zákonů, lze brát právě magii.

Vysvětlím:

Mnoho z vás jistě ví, že ač se zdá být život složitý, on je vlastně velice jednoduchý, pokud znáte určité zákonitosti a umíte je správně použít. Vesmír má ještě jednu úžasnou věc a tou je symbolika. Vesmír funguje také na vibracích symbolů a kodů. Existují obrovská kvanta symbolů, která rezonují buď konstruktivně, či destruktivně. Vesmír nerozezná nic mezi tím. – Ovšem tak jako vesmírné zákony fungují buď ve váš prospěch či neprospěch, může také symbolika být zneužita. – A to je magie.

Co je to magie? – Zneužití kodování ve vesmíru.

Jsou symboly, od kterých se odvijí další symboly. A na jejich základě vznikají další symboly, popěvky, melodie, tance, rituály, které obsahují právě toto kodování.

Správných použitím magického rituálu zneužíváte skryté kody ve vesmíru, abyste ovlivnili realitu ve svůj prospěch nedovoleným způsobem. – Proč?

Pamatujte stále na dualitu. Lidem je dáno a je přirozené a povolené využívat pěti zákonů vesmíru pro své dobro.

Zákony vesmíru fungují jednoduše, ale stále podle určitého vzorce. Využitím pěti zákonů vesmíru, ať už žádáte cokoliv, nikdy nikde nezpůsobíte nedostatek, protože vesmír má vždy všeho dostatek.

Vemír vás nikdy neposlechne, pokud žádáte něco temného, s postranními úmysly (-magie ano!) a nevkládáte tu správnou konstruktivní, tvořivou energii, která je obsažena pouze v konstruktivní mysli. – Pokud žádáte smrt svého nepřítele, zákony vesmíru budou fungovat ve váš neprospěch a dříve nebo později zabijete sami sebe. – Žádáním o destrukci vysíláte destrukci. A vesmír vám destrukci bude vracet.

Pokud ale použijete magický rituál, abyste něco získali, či vyřešili, nastává zneužití. Obcházíte přirozený, správný proces využití zákou vesmíru, určený lidem a místo toho přecházíte na symboly, které manipulují podle svého, v rozporu s vesmírem.

Správně užitý rituál bude fungovat a svého nepřítele jím zabijete, ale takové chování není schváleno vesmírem. Ani pokud svým rituálem někoho zachráníte. Použitím magie berete svobodu volby objektu, na který se soustředíte a vytváříte destruktivní nerovnováhu, která vysílá opět do vesmíru jen destrukci. A vesmír vám bude destrukci za vaše magické kejkle vracet, protože jste si to přeci přáli, ne?

Magické rituály jsou všechny zneužití zákonů vesmíru, vytváří destrukci. Magie vám byla dána, aby vás odvedla od skutečné pravdy a zničila vás. Kdo se setkal už někdy s někým, kdo se skutečně o magii zajímá, jistě si nemohl nevšimnou neproniknutelně černého oparu a spousty temných bytostí okolo takového člověka. – Nikdo si samozřejmě nepřeje mít temnou energii a bytosti okolo sebe, ale využíváním magie si je k sobě přitahujete. Nastávají problémy, psychické, fyzické, ztráta energie…

Vždy se směji, když vidím na knihách nápisy ,,Léčení s Anděly, Vílami a dalšími magickými bytostmi.” – Andělé a víly jsou přirozené a skutečné bytosti. Byli stvořeni službě vesmíru a člověku jen jako poslové světla a fungují pouze dle zákonů vesmíru v té nejryzejší formě. Pracují pouze s energiemi. – Lidé už ani neví, co je kouzelné a co je skutečné.

Andělé, víly, elemetálové, lidé, skřítci, ufíci, vesmír, příroda… to vše je skutečné a vesmírné. Nikdy nebude fungovat v magii.

Ačkoliv je magie ryzí zlo, vesmír vás nechá ji dále provozovat, protože součástí jeho zákonů je nebrání svobody volby. A skutečný Bůh jste tu jen Vy sami, protože o realitě vždy rozhodujete vy sami. To že to nevíte a děláte hlouposti a nechápete proč se vám nedaří, to už vesmír neřeší. Vesmír pouze vrací energie a rozlišuje jen v dualitě.

Mnoho sekt, náboženství, organizací schovává svoji magii za to, že jsou to ,,Přírodní rituály.” – Příroda ale nemá s magií nic společného.

Ovládání magie není žádné umění, ani inteligence. Je to čistá hloupost. Je velice málo lidí, kteří vědí, že žádná bílá a ani temná magie neexistuje a přesto ji dělají. – A to jsou skuteční temní mágové. Ti se ale nikdy nevyrovnají síle vesmírného vědomí, protože destrukce neobsahuje energii, která by tvořila.

Zda-li tento text přijmete, záleží na vás. Protože pravda zůstane vždy pravdou, ač je odmítána.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek