Proč se urychluje čas

1.12.2015 v Energie 22

Bylo by dobré vysvětlit, proč to trvalo tak dlouho: Článek o urychlování času si přáli čtenáři už před delší dobou a já ho chtěla napsat také už před delší dobou. Pak se mi do toho ale někdo přimotal, zjistili jsme že chceme psát oba o tom samém a dohodli jsme se, že ho napíše jenom jeden z nás. Tak jsem čekala až doteď na slíbený článek, že ho pak jen převezmu nebo opravím, ale ten dodnes nevzniknul. A tak ho nakonec sepisuji sama, bohužel se zpožděním z tohoto důvodu.

Jistě jste si všimli, že čas v poslední době plyne mnohem rychleji než v minulosti. Kdysi jste přes den stihli mnohem více věcí a ještě vám nějaký čas zbyl. Dneska sotva stačíte na to základní, jen co si trochu oddechnete hodiny utečou jako splašené a už je večer a měli byste jít spát.

Lidé netuší čím to je, tak to svalují na vlastní pomalost, lenost, únavu, nebo na až moc povinností…

Ale skutečně je to přesně tak, jak to cítíte. Není to tím že byste měli až moc práce, je to skutečně tím, že se čas zrychluje.

Jak je to možné?

Jistě vás nijak nepřekvapí tvrzení, že čas jako takový neexistuje. Lineárně vnímá čas náš mozek, naše bytost je tak nastavena, ale čas je v podstatě umělý, člověkem stvořený… Není skutečný a je specialitou pouze této dimenze, v ostatních neexistuje vůbec.

Člověk je multidimenzionální bytost s velice širokým záběrem schopností, které nám byly genetickými úpravami osekány. To co původní člověk přirozeně umí, my zde považujeme za projevy nadpřirozených schopností a velkého talentu, přitom je to pouze o tom, že někteří lidé mají z různých příčin aktivované některé anténky/centra která to umožňují.

,,Anténky“ říkám proto, že mozek není hard disk. Neukládá do sebe data, ale funguje jako vysílač a přijímač dat. To je důvod, proč se dodnes vědcům nepodařilo najít onu uloženou ,,informaci“ uvnitř mozku. Tedy teorie o ukládání vědomostí do mozku nikdy nebyla skutečně dokázána. Je to pouze domněnka, které ale věří celý svět. Máme rozebraný mozek do nejmenšího detailu, vidíme neurony, synaptická spojení, ale nikde ona uložená data… Protože tam opravdu nejsou.


Veškeré naše vědění je uloženo v morfogenetických polích (nebo ,,morfických polích“ chcete-li… je to totéž). Morfogenetická pole obsahují vše, co existuje. Původně by člověk byl schopen se na tato data napojit a napojit se i na kolektivní vědomí, tuto schopnost nám však vzali a dnes to umí jen velmi málo jedinců, kteří o tom raději nemluví… Avšak zvířata jsou na své kolektivní vědomí napojena, vzpomeňme si například na chronicky známý fenomén sté opice:

Příklad fenoménu sté opice:
Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory. A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal ‚zázrak‘ – do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem! Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Teď si asi říkáte, jak to souvisí s časem… souvisí i nesouvisí. Tímto chci zkrátka říct a ukázat, že o našich mozcích lidé vědí jen velice málo, respektive skoro nic a to co nás učili ve školách si přímo protiřečí s tím, jak je to ve skutečnosti. Mnozí zdejší čtenáři se nediví, protože už to taky četli mnohokrát lehce zmíněné, ale představte si, kdybyste o tom nikdy neslyšeli a někdo vám tohle začal zničehonic vykládat… Poklepete si na čelíčko, že je blázen. Jenomže jak se později ukáže, blázni bývají často nepochopení vizionáři, kteří předběhli svoji dobu. Velké osobnosti z minulosti snad vyjmenovávat nemusím…

Nemusíte tomu skálopevně věřit, jen pro účely tohoto vysvělení zkuste připustit myšlenku, že mozek je vysílač, jako teoreticky možnou, abyste pochopili zbytek. Bez toho nemá smysl dál číst a tajemství zkracování času bez tohoto uvědomění nepochopíte, protože je to v přímém rozporu s tím, co je napsáno v učebnicích. Nelze to míchat dohromady, pak to nefunguje…

Velice podivuhodný orgán v našem mozku je šišinka (reps. Epifýza, nebo jiným názvem nadvěsek mozkový). Ve škole jsme učeni, že v epifýze se tvoří melatonin, který má vliv na endokrinní žlázy, ovlivňuje hypofýzu…atd.

To je pravda, ale je to nepatrná směšná část toho všeho, co šišinka v lidském těle plní. Nebudu vypisovat všechno, pouze pro účely tohoto článku popíšu jednu z mnoha – opakuji JEDNU Z MNOHA – funkcí, které šišinka vykonává. Lidstvo nemá ani ponětí, jak geniální a nepostradatelný tento orgán je.

Šišinka mozková je orgán, skrze který by se člověk za normálních okolností napojoval ,,nahoru“, jinými slovy na morfická pole, nebo přímo do jiných dimenzí… Dnešní problém je, že data která jsme schopni přes šišinku přijmout i vyslat, nedojdou ke svému cíli – do vědomé mysli a proto si nejsme vědomi mnoha úkonů a dat, které šišinka zpracovává. Funkce které plní nejsou propojeny s naší vědomou myslí (jen velmi málo a částečně u citlivých jedinců a nadaných médií které komunikují s jinými dimenzemi a bytostmi z jiných dimenzí), proto si jich nejsme vědomi.

Lidská bytost je multidimenzionální a skrze šišinku mozkovou, která je napojená na morfická pole, zpracovává veškeré dění. Pojmem ,,veškeré dění“ myslím vše, co se zapisuje do morfogenetických polí. Vše co je zapsáno do morfogenetického pole, projde zároveň jako data skrze naši šišinku mozkovou. My si toho nejsme vědomi, ale pokud bychom nebyli geneticky upravení a naše mozky by fungovaly na 100%, byli bychom schopni se kdykoliv libovolně napojit na vše, co se aktuálně děje. Byli bychom schopni pocítit a poznat naprosto vše. To sice neumíme, avšak data plynou skrze šišinku pořád dál, bez ohledu na naše vědomí.

A už se dostávám k problematice zkracování času

Šišinka mozková má určitou danou kapacitu, která za normálních okolností perfektně na vše stačí. Problém nastává ve chvíli, kdy se na planetě Zemi přemnoží lidé z 200 000 na skoro 7 miliard. To je obrovský nárůst dat. A tito lidé začnou: Vysílat v rádiu, v televizi, psát na internetu články o zkracování času, tisknout knihy, tisknout letáky, učebnice, psát deníky…. zkrátka existují, dorozumívají se, spotřebovávají materiál, ALE toto veškeré dění je zaznamenáno šišinkou mozkovou, která všechna tato data a všechny tyto zápisy do morfogenetického pole musí zpracovat.

Výsledkem je zahlcená šišinka mozková, která zpracovává ve stále kratším a kratším čase pořád větší a větší množství dat. A protože lidská bytost vnímá čas ve spojení se svojí šišinkou mozkovou, dojde u člověka k pocitovému zkracování času.

Čas jako takový neexistuje, existuje pouze v mysli a životech téměř sedmi miliard lidí, kteří se podle něj řídí. Proto se mění/chová, závisle na tom jak se mění/chová lidstvo. To, čeho jsme dnes všichni svědci není dáno tím že by doba byla těžší a práce víc, čas skutečně plyne mnohem rychleji než kdysi.

Toto vše se ale děje již dlouho a přesto ještě před deseti lety nebyli lidé tak zahlceni jako dnes! Tak čím to tedy je, že se čas zkracuje nejvíce za posledních pár let? Proč nebyl tak moc krátký už před lety, kdy vznikla televize a noviny se už přece dávno tiskly?

Další velký faktor je příchod energií Bovis. Přicházejí sem fotony z Vesmíru, které začaly velice sílit koncem roku 2012 a o kterých se mnoho lidí domnívá, že by měly sehrát velkou roli v nadcházejícím probuzení lidstva a nápravě aktuálního nefunkčního systému. Mnozí věří, že pomocí této energie lze i převibrovat, což jsme skutečně v roce 2012 mohli, ale bylo to podmíněno kritickou masou uvědomělých lidí, které nebylo docíleno, protože lidé místo aby se v roce 2012 koncentrovali na vzestup, říkali že to nebude, nebo měli strach. A tak energie nenašly v lidech svůj ,,spínač“ a nic se nestalo. Avšak příliv energií Bovis pořád sílí a tyto energie prokazatelně mění strukturu lidského těla, mění naše mozky i naši mysl. Vznikla o tom spousta článků, lidé píší denně svá svědectví. Proto také mám denně aktualizované transformační okénko, jde o opravdu důležitou kapitolu v naší historii…

Toto dění také musí zpracovat šišinka mozková. Neumíme si ani představit, k jak silným energetickým změnám díky vlnám Bovis energie dochází a jak obrovské výkyvy musí stíhat zpracovávat šišinka mozková spolu se zápisy do morfogenetických polí. Kdyby je nestíhala zpracovat, došlo by ke ,,zkratu“ a lidská bytost by shořena bílým prachem, došlo by k samozápalu. Údajně tento samozápal může čekat ty, kteří nebudou připraveni na transformaci, pokud připustíme teorii převibrování jako možnou. Každopádně fenomén samozápalu je nám znám, lidem akorát nebylo nikdy pravdivě vysvětleno, jak k němu dochází. Je však rozdíl mezi samozápalem ,,přirozeným“ a umělým, kdy vzniká černý prach. O tom si ale povíme někdy jindy, v nějakém jiném článku.

Abych to shrnula: Váš mozek má schopnosti a kapacitu, o jakých se vám ani nezdálo, je výkonnější než jakýkoliv superpočítač všech dob, který lidstvo vynalezlo, nebo teprve vynalezne. Ve vaší lebce se nachází opravdový zázrak, div Vesmíru.

Jaký máme čas teď?

Lidé, kteří se tímto fenoménem zabývají, prováděli poslední přeměření času dne 10. června 2015. V té době zbylo z původních pocitových 24 hodin pouze 16 hodin denně. V průměru zbývá z jedné hodiny přesně 40 minut, tedy 2/3 z celkového času.

Nyní musíte za 16 hodin stíhat vše, na co jste dříve měli 24 hodin. Není divu, že mnoho lidí nestíhá a diví se, jak ten čas běží. On totiž skutečně běží!

Kam až toto povede, jestli se to na nějaké hodnotě zastaví, nebo jestli se nakonec dostaneme do doby bez času, nikdo nemůže přesně vědět, protože toto se – stejně jako příchod transformačních energií na planetu Zemi – děje poprvé v historii. Žijeme ve velice těžké, ale zároveň velice výjimečné době.

Komentáře

Ikona diskutujiciho V 2015-12-01 06:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A nešla by třeba jenom zrychlit ta škola…? :D

Ikona diskutujiciho sycho 2015-12-01 08:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,

Ikona diskutujiciho Eurien 2015-12-01 08:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvely clanek!:)

Ikona diskutujiciho opravička 2015-12-01 08:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

slovo "zkracovává"- asi tam mělo být zpracovává ;). Ale hlavně, ÚŽASNÝ ČLÁNEK! Děkuju za vysvětlení!

Ikona diskutujiciho Alue 2015-12-01 09:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: To měří vědci, kteří na to mají přístroje. Já měla z matematiky dvojku, na tohle moc dobrá nejsem. 🙂

Ikona diskutujiciho Milan 2015-12-01 10:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajimavé čtení, leč akorát pro člověka nespavce nebo nemocného, který si může dovolit luxust čas si to přečíst a následně další das na případné zamyšlení…

Ikona diskutujiciho Sarkita 2015-12-01 12:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný článek, Alue, děkuji mnohokrát, zase se mi propojily další věci 🙂

Ikona diskutujiciho sycho 2015-12-01 15:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: "když to nestihnu, tak se to nepoto :))" presne tak, beru to tak, ze lidi, kteri si tohle neumi rict, tak maji ve 40 sedive vlasy :).

Ikona diskutujiciho micka 2015-12-01 17:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, zajímavý článek. Četla jsem ho ráno a pak o něm ve vlaku přemýšlela…napadlo mě, jak je to s hodinami? Ty, se mi zdá, měří přece čas pořád stejně, musely by "tikat" rychleji, aby těch 24 hodin za 16 hodin "odkroutily"…můžeš to, prosím, Aluško nějak osvětlit?

Ikona diskutujiciho sladkymesic 2015-12-01 18:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska jsem zrovna "náhodou" narazila v knihovně na časopis, ve kterém byl článek o zrychlování času a souviselo to s rozpínáním vesmíru. Jen jsem ho na poslední chvíli prolítla očima. Sice to moc neodpovídalo tomu, co tu píše Alue, ale překvapilo mě, že to s časem jsou ochotni přiznat i někteří vědci.

Ikona diskutujiciho Kaia 2015-12-01 18:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem si myslela, že sem si to způsobila sama :D. Jako menší, jsem vždycky snažila navodit pocit, že týden (kvůli škole) rychle uběhne a za chvíli budou prázdniny. A fungovalo mi to. Teď je to tak nějak spíš na obtíž :/, ale dřív se mi to hodilo- ještě jsem měla každej den kroužek a ve škole byla větší nuda. Teď už se normálně bavíme,smějem a dokonce i stíháme pracovat.Na vízo mám jen dvě 2 (M a F)takže to moc neřeším :))

Ikona diskutujiciho Milan 2015-12-01 19:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velice Krasny článek o case a moc se tesim na pokračování! Dekuji, Karolinko. Míla,Curych

Ikona diskutujiciho Farah 2015-12-01 19:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jde o proces vnímání jako takového. Jak tak to čtu tady, tak mi opravdu přijde, že v práci sice jsem 9hodin času z 24hodin, ale pocitově mi to přijde jako 6hodin a nejsem utahaná. Spíš jsem utahaná, pokud se právě musí řešit rychlý sled situací, které se mění. Jdu spát kolem půl desáté, ale už v půl šesté bývám vzhůru a to si mohu hodinku ještě poležet, zameditovat atd, jakoby mi těch 9hodin spánku stačilo, takže tady to odpovídá mým ideálním 7,5hod, které akorát ke spánku potřebuju, tedy zde to zkrácení je méně znát! Pak mi zbývá z těch 6ti hodin volna tzv. 3hodiny a to na pocit doopravdy sedí. Jaktože se mi to zdá ne jako na 2/3 ale na polovičku? V tuto dobu totiž přesívám informací odevšad možně a v největším objemu! Net, kámošky, přítele, jeho rodiče, své zájmy jako malování krystalů, andělů, hudba, vaření, pletení a takto 2-3 věci při jednom tahu. Zhuštěnost. A ještě něco- dneska už ten řidičák u zkoušek vyšel! A ten učitel z autoškoly je vědomější, než jsem stačila si uvědomit- on ví, že když je ten měnící se sled věcí při jízdě, tak se nedívám, co bylo včera nebo před týdnem, tak povídá "ale já už vám to říkal, ale VE VÁS TO PROSTĚ NEZŮSTÁVÁ!" Takže on TENHLE JEV zná, i když možná jinak, než to vidím v něm… TEĎ :-)

Ikona diskutujiciho Farah 2015-12-01 20:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: O vesmíru- rozhodně byla Hubbleovým teleskopem zjištěna rostoucí kosmologická konstanta (takže to najednou asi nebude úplně konstanta, že? :D) a ta popisuje rychlost rozpínání vesmíru. Pokud ale roste, znamená to zrychlování onoho děje ROZPÍNÁNÍ. Abych si zachovala energetické toky a jejich intenzity, pak s určením energie nutně musí dojít k jinému PROJEVU času, no zhruba v ve vztahu energie krát čas mi dá něco kvantového-Planckovského 🙂 Tak jako víc energie/jedno jak ji popíšeme, pořád to bude energie/nám sežere míň času a tím ale žijeme v nějaké soustavě, kde se oproti okolí čas zrychlil! ale pro naše vědomí je to kratší doba, prostě je času míň, zatímco energie rozprostřená nám naši soustavu přiblíží časovému prostředí podobného "tempa" okolí, k jakému to pociťujeme (jinak by o mnoho víc fyzikálních jevů muselo být chaotických a chaotických ve větším měřítku, horko těžko bychom tu měli systémy, které se dají aspoň v surovém a zobecněném měřítku popsat "jednoduchou rovnicí" :D jako E=mc2).

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2015-12-01 21:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento článek, který je myslím v současné době velmi aktuální :-) Žiji na této Planetě už asi 42 let a skutečně zaznamenávám poslední léta silný nárust úbytku času. Už dříve jsem se nad tím zamýšlel a došel ke stejnému závěru jako zde popisuje Alue. Jde zejména o "pocitové" vnímání času, které je spojeno právě s šišinkou mozkovou, která je u nás vlastně takovým portálem na příjem a vysílání informací a propojení na ono zmíněné morfogenické pole. Když porovnáme dnešní dobu dejme tomu s dobou před 200 lety, změna v počtu událostí za časovou jednotku (kdy něco vzniká nebo zaniká) je víc než zřejmá. Pokud budeme uvažovat tři roviny událostí v čase – přírodní, lidskou činnost a činnost techniky, pak počet událostí v přírodě je téměř stejný, lidská činnost se zvýšila hlavně vlivem přílivu informací a činnost techniky narostla mnohonásobně. Zatímco před 200 lety během dne lidé vykonali několik změn (třeba požali pole, vytvořili pár výrobků v řemeslné výrobě, napsali ručně několik stránek, ujeli na koni něco kilometrů…), tak dnes se v těchto oblastech ve značné míře účastní technika a zejména informační technologie. Počet událostí  za časovou jednotku se zmnohonásobil hlavně v oblasti elektroniky (počítače, mobily, satelity kolem Země, internet, TV, finanční transakce v elektronické podobě, a další…),  kde se používají mikroprocesory obsahující miliony tranzistorů (součástek, které spínají a rozpínají vysokou frekvencí mezi logickou "nulou" a "jedničkou"). Je to exponenciální  nárust událostí, které morfogenické pole zaznamenává a propojením s lidským vědomím tak  nastává mnohem větší náročnost na přenos a zpracování. Je znát, že za poslední léta se svět změnil a mění se čím dál větší rychlostí. Jsem přesvědčen, že nárust světelných částic Bovis nám pomáhá toto vše zvládnout, jinak by lidstvo nejspíš už zkolabovalo. Jsme tady teď v urychleném procesu vývoje, který na Zemi ještě nebyl, a tím jsou dány i příležitosti posunout se kvantovými skoky dál. Jak to všechno bude pokračovat ještě uvidíme, ale věřím, že se máme ještě na co těšit :-)

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2015-12-01 21:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem si poprvé všimla zrychlování času v roce 2010. Před tím se totiž vlekl jak já nevím co.

Ikona diskutujiciho Depe 2015-12-03 13:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: s tim naprosto souhlasim. Nemyslim si, ze bych mela o neco vic veci a stejne to bylo hafo casu….

Ikona diskutujiciho Tina 2015-12-03 22:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podľa mna zrýchľovanie času môže byť ešte z dvoch príčin:

Ikona diskutujiciho Dalous 2015-12-03 23:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Ahoj, pocity, které popisuješ si můžeš krásně ujasnit při Sebeléčení – Jožka jezdí různě po ČR a SR a každý měsíc dělá přednášky a učí energetické cvičení, kterým si lidé pracují s vlastní energetikou. Podívej se na sebeleceni.eu. Nejlepší je osobní zkušenost. To co mě se u toho ještě líbí, že v tom není nutnost, pravidla, dogmata, ale výsledky/reakce, které cítíš hned.

Ikona diskutujiciho another-dream 2015-12-05 14:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Posledných pár rokov mi vzadu v hlave (kto vie,možno je to práve niekde v oblasti tej šišinky,netuším) puká pri chôdzi a behu,málokedy i iných pohyboch….je to dosť nepríjemné,musím si dávať sluchátka a hudbu na plné pecky aby som to nevnímala,teraz je to už občas aj dokonca bolestivé….môže to mať nejaký súvis?….lekári mi dosť dlho nevedeli vôbec povedať,z čoho to mám,až pred pár týždňami mi lekárka povedala že možno nejaké oslabenie svalov krku,ale neviem no….čo myslíš Alue??

Ikona diskutujiciho Alue 2015-12-05 14:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: Vsázím na problémy s krční páteří, možná mírně vyhnutý obratel, skříplý spinální sval… Rozhodně potřebuješ chiropraktika a narovnat! Lupání při pohybu pozhodně není ok. Už tam může být i zánět pokud to bolí.

Ikona diskutujiciho River 2015-12-08 12:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tož k tomuto se mohu vyjádřit. Před 5ti lety jsem k Jožkovi – autorovi Sebeléčení přišla, pozdravila, podala mu ruku a po pár minutách mi řekl co mi je. Trefil se. Já se ptala proč, jaké to má příčiny, co že jsem spáchala , ptala jsem se na minulé životy ( teď už vím, že to není tak důležité) a co mám jako dělat k nápravě  a tak. Řekl mi takové dva nejdůležitější které viděl a také to, že jsem jedna z mála, která se ptá. Většinou chtěli medicínu, kapky apod. k uzdravení. Pak jsem k němu začala chodit na kursy, různé stupně. Žádné doteky, žádné zasvěcování, žádné uzdrav se halelujááá a tak, ale naučí člověka pracovat se svou vlastní energií. Dřív jsem v těchto věcech byla zmatená jak lesní včela, resp. jsem se svou energií mrhala tak nějak bezcílně. Hned od počátku cítíte, že energii máte, jak v těle koluje, uzdravuje.  Psychika se okamžitě pozicemi klidu stabilizuje. Samozřejmostí je denní cvičení – říkáte si v duchu pokyny, napřed v klidu a po pár týdnech už při chůzi, mytí nádobí….Co mi to dalo? Transformační proces  zvládám bez větších potíží. Hlavně – jsem svá, našla jsem se, modeluji si svou vlastní realitu, upravuji si čas podle své potřeby. Upravila jsem si jídelníček, sem tam kousek ryby a to se odnaučuji od své oblíbené rybičkové pomazánky. Už sa dokážu vcítit aj do té sardinky, však mrkvová s pórkem je také dobrá. Sem tam si zajedu do Brna, parta fajn lidí, legrace….odjíždím vibrující jak nějaká ta pomůcka , ještě víc než obvykle. Na ničem nejsu závislá, jsem taková ucelenější, perfektně se mi rozvinula intuice, cítění, vidění. Rozhodnite se sami.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek