Ráj na zemi?

8.3.2007 v Nezařazené 0

Může vést pokrok k idylickému stavu ráje?
Samozřejmě, že nemůže. Pokrok znamená pouze, že se naučíte lépe používat rozum a ostatní schopnosti. Jste například spoutáni zákonnými pravidly, která snižují pravděpodobnost vzniku bezpráví, násilí, válek, škod na životním prostředí. Umíme řešit mnoho problémů, například hlad a nevzdělanost, děláme objevy ve vědě, v technice a v medicíně. Lépe se chováte k sobě navzájem a snažíme se šetrněji zacházet s přírodou. TÍm vším se dobíráme příčin mnoha neštěstí a dokonce se vám odkrývají i určité zdroje štěstí. To ale zdaleka není srovnatelné a radostí, kterou budete prožívat po návratu do opravdového ráje. Možná něco vzdáleně podobného člověk cítí, když se naplní jeho dávná touha po domově.
Když tedy nyní tisíce let trvající prací připravujete svým pozemským následovníkům příznivější životní poměry, dělá vám to právem radost. Ale i tato radost je jen slabým odleskem nebeské blaženosti, kterou po svém návratu bezprostředně pocítíte – a to všichni, nejen vaši pozemští souputníci.
A navíc: Vše dobré, co svým pozemským potomkům můžete připravit, zůstává přesto vzdáleno ideálnímu stavu ráje. Především titož zůstanou smrtelní a nikdy nebudou zcela ušetřeni nemocí, bolesti a utrpení. A temné síly budou stále znovu nacházet různé způsoby a prostředky, jak prorazit ochranné zdi, které umí váš rozum postavit. Pořád bude docházet k bezpráví, násilí a zklamání, dál bude pošlapávána lidská důstojnost, ze života nezmizí starosti a soužení. Nenastane ráj na zemi, neboť neexistuje ráj, dosažitelný politickými ideologiemi – ani pro lidstvo, a už vůbec ne pro věčnost.
Představa, že by to člověk přece jen nějak mohl zařídit, vede k absurdním projektům v oblasti medicíny. Patří sem umělé prodlužování života, nesmrtelnost, věčné mládí. Jsou lidé, kteří se nechávají zmrazit v naději, že pokrok dospěje tak daleko, že až se zase nechají rozmrazit, bude už opravdu na zemi ráj. To všechno jsou klamné představy, které vám podsouvají temné síly s úmyslem změnit váš pohled na smysl života.
Ale přece jen vždycky kousek ráje na zemi je. Je v nitru každého člověka, který přichází z nebe a s potěšením působit na zemi. Tento ráj může člověk zvětšit tím, jak působí, co z něj vyzařujem jak zachází s lidmi, se zvířaty, s rostlinami, s prostředím, kde žije, se svým pracovištěm. Snažte se, ať je váš vnitřní ráj znát navenek. Sdružujte se s těmi, kteřé v sobě kousek ráje mají také. Tím můžete skutečně přenést jeho odlesk na zem.
Rozumem nemůžete dojít ani k vlastní dokonalosti, jíž se máte podobat Otci, ani nemůžete ovlivnit temné síly a přimět je k tomu, aby se opět křiklonily ke světlu. Nechat svět prolnout duchem Krista není výkon, jehož by bylo možné dosáhnout rozumem. Můžete k tomu přispět tím, že se sami přikláníte k nebi, dáváte se do jeho služeb, rozvíjíte svou lásku a vstupujete do toho velkého základního chtění Otce s prosbou: ,,Ne má, nýbrž tvá vůle se děj!”

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek