Rozhovor pro časopis Aha! Manželé Valentovi vám zprostředkují výklad z Indických knihoven palmových listů přes internet

24.11.2015 v Zprávy 11

Milí čtenáři, mám radost, že se přátelé z Brna dostali na stránky známého časopisu Aha!. Pokud vás tématika palmových lisů zajímá, určitě si rozhovor přečtěte, je moc pěkný a přehledný 🙂

Dostali jsme nabídku poskytnout rozhovor časopisu Aha!, která nás velice potěšila a hned jsme se pustili do práce.

Článek o knihovnách palmových listů a o výkladech přes Skype vyšel ve vydání 15. listopadu, číslo 33.

Máte možnost si tento pěkný rozhovor přečíst v obou jeho podobách. Máme k dispozici originální text ze kterého byl článek sestaven (Nabízíme s drobnou korekturou pro účely tohoto článku. Do časopisu se pochopitelně nevešlo vše a tak musel být původní text mírně pokrácen, zde na webu je však kompletní) i ofocené stránky v časopise, které jsou přiloženy na konci článku.

Velice děkujeme za tuto krásnou zkušenost a těšíme se, co dalšího dobrého nám osud přinese!

Manželé Valentovi zprostředkovávají výklad z palmových listů přes Skype z Indie

Stačí jen otisk vašeho palce a první písmeno křestního jména a můžete poznat svůj osud. Je totiž pravděpodobné, že byl zapsán na jednom z palmových listů již před 5 000 lety. Ve starotamilštině, ve verších a nyní leží některé z indických knihoven a čeká, až si pro něj přijdete. A nemusíte ani nikam jezdit. Manželé Irena (47) a Gejza (62) Valentovi vám totiž výklad zprostředkují přes Skype, přímo z České republiky.

Zní to až neuvěřitelně. I když žijeme ve 21. století, přesto před několika tisíci lety mohli náš osud znát a sepsat staroindičtí mudrcové, rišiové, na palmový list. V Indii totiž věří tomu, že byli vybaveni schopnostmi nahlížet do minulosti i do budoucnosti a tu využili právě k napsání osudů lidí, kteří se tehdy ještě vůbec nenarodili, na palmové listy. A dnes můžeme přijít a nechat si je vyložit. Najde je zde 60 až 80 % světové populace.

“Říkáme tomu volání palmového listu. Kdo má předurčeno si pro výklad přijít, ten opravdu přijde, nemine ho to,” říká Irena Valentová, která se spolu s manželem palmovými listy zabývá od roku 2006 V té době se totiž stalo něco zvláštního. Ocitli se na přednášce jistého Inda a téma je natolik uchvátilo, že během roku odjeli přes 10 000 km daleko poznávat knihovny palmových listů a jejich výklady.


Co jsou to palmové listy?
Jsou asi 30 cm dlouhé a 3 cm široké. V jednom svazku jich je spojeno padesát až sto osm. Milimetrové písmo ve starotamilských verších vyrývali mudrci rišiové kontinuálně, bez zvedání ruky, a to pomocí psací potřeby zvané ,,ezuthani”. Pro konzervaci palmových listů se používá olej extrahovaný z pavích per. Ten je umí uchovat na 400 až 1 000 let. Protože palmové listy nevydrží věčně, čas od času se přepisují. Proto se může stát, že se váš palmový list najde ve více indických knihovnách.

Od sportu k palmovým listům

V životě se dějí různé náhody, které se nedají racionálně vysvětlit. A tak se také stalo, že se bývalý vrcholový sportovec, mnohonásobný československý reprezentant v hodu diskem, mistr republiky a bronzový medailista z MS v Helsinkách (1983) vydal na dráhu, kterou by u něj možná nikdo nečekal.

“Moje cesta k palmovým listům nevedla přímo od vrcholového sportu. Po ukončení sportovní kariéry jsem prošel různými manažerskými pozicemi. Při této světské práci jsem cítil, že potřebuji dát všemu hlubší smysl bytí. Vždy jsem věřil v to, že existují věci mezi nebem a zemí, které jsou těžko racionálně uchopitelné,” popisuje Gejza Valent. Tajemství knihoven palmových listů mne natolik oslovilo, že se stalo náplní mého života,” dodává.

Výklady jsou i stoprocentní
“V Indii nám přeurčili, že se palmovými listy budeme zabývat. Nám to ale tehdy přišlo absurdní, nevěřili jsme tomu. Připadalo nám to jako nějaké sci-fi. Mysleli jsme, že se spletli, ale oni ne,” říká s úsměvem paní Irena, která, stejně jako její muž, výklad v Indii podstoupila.

A oba svorně potvrzují, že věštby vycházejí. Indové tvrdí, že minimálně z 90 %, podle jejich vlastních zkušeností jsou téměř stoprocentní. Jen se může stát, že u některých oblastí výkladu dojde k časovému posunu.

Jde o další div světa?
“Chodí za námi různí lidé, ženy i muži. Dokonce i velmi vzdělaní či na vrcholových postech. Všichni jsou překvapeni, jak to sedí,” říkají. Málokdo si totiž, dokud vše nezažije na vlastní kůži, dokáže představit, jak to celé vlastně funguje. Co je to palmový list, jak mohl někdo před několika tisíci lety znát jejich život a osud. Vykladači nádí vám totiž, aniž by o vás cokoli znali, řeknou i jména rodičů či partnera, datum narození a stává se také, že je v palmovém listu přesně zapsáno, kdy a s kým si pro výklad přijdete. Jsou zkrátka věci mezi nebem a zemí, které se těžko vysvětlují, ale fungují. Proto jsou palmové listy často považovány za mystérium či další div světa…

Spojení s vykladačem přes Skype

Knihoven palmových listů je dnes v Indii více než tři sta, největší koncentraci pak mají v jihoindickém státě Tamil Nadu. I když zvenku byste často neřekli, že se jedná o knihovnu, protože připomíná spíše chatrč, uvnitř v regálech najdete pečlivě srovnané svazky s palmovými listy.

O výklady je velký zájem, a proto pokud přijedete přímo do Indie, můžete čekat celé hodiny, než se vůbec dostanete na řadu. Indové nikam nespěchají, a tak na rozdíl od Evropanů čekání neřeší. A zde je velká výhoda výkladu z České republiky. Máte totiž domluvený přesný čas, kdy se výklad provede a s vykladačem, tzv. naadi readerem, se setkáte v přímém video přenosu přes Skype.

“Každé čtení je pro nás takový malý svátek, zvláštní zážitek. I přesto, že jsme jich už slyšeli mnoho,” říká Irena Valentová. “Výhoda výkladu od nás je živé spojení přímo s vykladačem, kterého vidíte a můžete se ho po provedení výkladu ptát na různé doplňující otázky,” dodává.

Stačí jen otisk palce

Pokud se pro výklad z palmových listů rozhodnete, stačí zaslat svůj naskenovaný otisk palce (u žen je to levý palec, u mužů pravý) a první písmeno svého křestního jména mailem přímo manželům Valentovým, anebo si jej nechat udělat na některé z jejich přednášek, které pravidelně pořádají po celé republice. Poté se zhruba čtrnáct dní čeká, až se v Indii dohledají svazky s palmovými listy, které typově odpovídají vašemu otisku palce.

Jakmile k tomu dojde, domluvíte si termín výkladu. Ten probíhá nejčastěji v Brně nebo Opavě přes Skype, ale lze jej domluvit kdekoliv po republice v případě vašeho zdravotního omezení.

A proč potřebujete právě otisk palce? Každý palec má 108 papilárních linií a může mít až dvanáct bodů. Podle toho jsou svazky palmových listů v knihovnách rozčleněny do 108 kategorií a dle své kartotéky Indové ty konkrétní najdou.

,,Pak přichází ještě vlastní hledání vašeho palmového listu. To funguje tak, že vykladač nádí vám čte z palmovýho listů různé otázky z vašeho života, na které odpovídáte ano či ne. Pokud odpovíte na jednu otázku ne, vykladač nádí palmový list odloží a klade otázky z dalšího palmového listu. Až na všechny otázky z jednoho palmového listu odpovíte ano, je provedena správná identifikace a může začít výklad.” popisuje Gejza Valent. Výklad lze provést i u dětí od 15 let, pokud mají dostatečně vyvinuty papilární linie na palcích. Nejvíce zájemců je pochopitelně mezi dospělými.

Kdo má přijít, přijde…
10 000 kilometrů daleko, v pro nás neznámých knihovnách, ve starých svazcích na palmových listech se možná ukrývá i váš osud. Výklady bývají přesné, velmi osobní a právě svou podrobností se liší od jiných výkladů budoucnosti.

Pokud se stane, že patříte mezi 20-40% světové populace, pro něž není výklad určen, a nenajdou se vaše svazky s palmovými listy, nic za ně neplatíte. Dle zkušeností manželů Valentových jsou ale výklady určeny pro ty, kteří si pro ně mají přijít. A tak se často nestává, že by se palmový list těch, kteří o něj požádají, nedohledal. Výklad vám pak přiblíží váš život a osud většinou asi ve dvou až pětiletých intervalech, a to v rodinných i pracovních vztazích, v otázkách zdraví či partnerství. Zkrátka to, co žijeme a co nás čeká i v budoucnu. Nevěříte? Možná stojí za to si to přijít vyzkoušet…

Malý slovníček pojmů:

Naadi readers – školení vykladači nádí (v tamilštině znamená předučený), kteří provádějí čtení z palmových listů. Studují 7 let a jde výhradně o muže. Ženy výklady provádět nemohou.

Knihovny palmových listů – střediska – nádi centra, kde jsou uloženy svazky s palmovými listy, které obsahují osudy jednotlivých lidí. V Indii je jich v současné době z původních dvanácti více než 300.

Jazyk palmových listů – osudy jsou psány ve starotamilštině ve verších. Překlad do angličtiny provádí buď přímo vykladač, anebo jeho tlumočník. Angličtina se používá jako hlavní komunikační jazyk.

Rišiové – indičtí mudrci, kteří měli schopnost vidět budoucnost, a před mnoha tisíci lety napsali osudy lidí do palmových listů. Předpovědi budoucnosti vznikly jako dialog mezi nimi a indickými bohy. Vykladači nádí se při výkladu na rišie napojují a ti jsou přítomni v energetické formě. Nejznámějším je dodnes riši Agasthiya (v překladu ,,ten, který zdolal kopec”), který je uctíván i jako tvůrce starotamilského písma a jím a jeho žáky sepsané palmové listy využívá nejvíce knihoven palmových listů v Indii.

Základní fakta o výkladech:

– Na jeden výklad je třeba rezervovat si i několik hodin.

– Otevřít můžete jen základní kapitolu (tzv. generální khandam), anebo i doplňkové či speciální kapitoly z různých oblastí života, za které se připlácejí navíc.

– Základní cena za výklad (bez dalších kapitol) je 4 000 Kč, a to včetně audio a písemného záznamu i překladu do češtiny a patří k nejvýhodnějším u nás.

– Cena za základní výklad nezahrnuje tzv. remedies (ozdravná nebo nápravná opatření), která vycházejí z hinduistické filozofie o existenci reinkarnace a karmického zatížení z minulých životů. Podle ní se člověk narodí s určitým zatížením, které je vhodné během aktuálního života očistit a napravit. Jde o soubor úkonů, rituálů vyzývání vyšších sil formou manter, darování potřebných předmětů, peněz a návštěv konkrétních míst (zpravidla chrámy) a zda se pro ně rozhodnete, je čistě jen na vás.

– S manžely Valentovými se můžete během listopadu setkat na přednáškách, například ve Volyni (17. 11.), v Praze (v rámci Astrovíkendu na výstavišti v Holešovicích 21. 11.), či ve Vsetíně (27. 11.).

– Více informací a možnost objednání najdete na www.nadi.cz.

Rozhovor otištěný v časopise Aha!

Komentáře

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2015-11-24 07:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, tahle věta mi ale moc nesedí: "…karmického zatížení z minulých životů. Podle ní se člověk narodí s určitým zatížením, které je vhodné během aktuálního života očistit a napravit."

Ikona diskutujiciho Alue 2015-11-24 10:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Karma je součástí hinduistického náboženství. Když jdeš na výklad, remedies si nemusíš dělat, když tomu nevěříš. To je na tobě.

Ikona diskutujiciho Adonajpetr 2015-11-24 11:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm to by mě zajímalo, jak si mám naskenovat palec? Asi nevíte co? Postačí Asi nějaký inkoust ze…☺

Ikona diskutujiciho iriska 2015-11-24 12:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: jo, přesně tak. Koupíš modrý inkoust, potřeš s tím palec a uděláš několik otisků na bílý papír, oskenuješ a je to. Na nadi.cz najdeš i návod jak na to.

Ikona diskutujiciho Adonajpetr 2015-11-24 13:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: jj diky, zkusil sem to s tim inkoustem a blbe se to smývá a moc se mi ten otisk nelíbil.  Tak jsem počmáral papír obyčejnou tužkou a rozstřel na tom palec, pak sem na prst nalepil lepící pásku a tu pak i s krásnými otiskem nalepil na bily papír. Výsledek jak od profesionala?, čistý otisk.

Ikona diskutujiciho nadi 2015-11-24 20:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:Palec je potřeba otisknout tak, aby na něm byly zřetelně vidět papilární linie. Pro vytvoření otisku můžete použít podušku ze samo-tisknoucího razítka  nebo inkoust, který nalejete na houbičku. Muži provádějí otisk pravého palce na ruce a ženy levého palce na ruce.

Ikona diskutujiciho Veronika 2015-11-25 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Az se financne zahojim po Vanocich, tak mam v planu si zkusit svuj list nechat najit 🙂

Ikona diskutujiciho vlaja 2015-11-25 13:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Znaš monoatomic gold Ormus

Ikona diskutujiciho vanilková 2015-11-25 23:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jo, ten otisk je pro me taky dost problematicky… zkoušela jsem houbičku – a nic moc… asi zkusim tu pasku:-)

Ikona diskutujiciho CISTA DUŠE 2019-11-16 14:36:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

?!!..Naprostý HNUS. Toto nepatří do naší kulturní tradice, proč se to sem snaží dovléct ! ať si to nechají doma v Indii, v systému kast, kde lidský život nemá cenu a proto i vztah ke smrti je jiný , často vnímán jako vykoupení z těžké karmy . Jde o černou magii/ ďáblovy hrátky/ sebe nominace do pozice Stvořitele/ Boha. U nás se obracíme na jasnozřivé lidi, zkušené kartářky, dobré astrology , kteří prokáží lepší službu člověku , ale PŘEDEVŠÍM BY NIKDY – Z DŮVODU DUCHOVNÍ ETIKY NEŘEKLI DATUM ÚMRTÍ !!! protože toto neví nikdo, jen se tím ublíží člověku . Lidi – prosím proberte se a velmi uvážlivě zvažte komu budete naslouchat !

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-11-16 19:16:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Datum úmrtí se nesděluje, jen výjimečně těm kteří doslova řeknou, že to slyšet chtějí. Nebo vám se to snad stalo? Je pravda, že článek je starý a služba se mohla mezitím změnit.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek