Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou 1.

7.11.2009 v Prevence 16

Velice důležitý text! Doporučuji vytisknout, pořádně přelouskat, rozdat, dále šířit!

_______________________________________________________________________

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou
Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život). Dr. B je také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy Your Body’s Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě).
Vyhledejte jeho novou, připravovanou knihu Obesity, Cancer and Depression: Their Common Cause and Actual Cure (Obezita, rakovina a deprese: jejich společná příčina a léčba). Lékaři málokdy podporují léčebné vlastnosti H2O, ale doktor Batmanghelidj studoval účinky vody na lidský organismus a zjistil, že funguje jako jeden z nejlepších existujících odstraňovačů bolesti a jako preventivní léčba.
_____________________________________________

Byl jsem jedním z posledních lidí, kteří měli možnost provést rozhovor s dnes již zesnulým Dr. Batmanghelidjem, a s úžasem jsem poslouchal poznatky o jeho výzkumu a historky o „léčebné moci vody“.
Ve fascinujícím hodinovém telefonním rozhovoru, Dr. B. sdílí následující informace:

*
• Jaké běžné neduhy a „nemoci“ jsou ve skutečnosti způsobené dehydratací
*
• Proč mnoho lékařů používá antihistaminika regulující vodu pro zmírnění bolesti
*
• Jak Dr. Batmanghelidj nechtěně objevil léčivé vlastnosti vody
*
• Proč trpí většina lidí chronickou dehydratací a příznaky dehydratace, které jsou označeny za „nemoci“
*
• Jaké látky v nealkoholických nápojích poškozují tělesné zásoby vody
*
• Proč není žízeň spolehlivým ukazatelem dehydratace
*
• Proč tělo produkuje cholesterol a jak jej voda udržuje v rovnováze
*
• Proč Dr. Batmanghelidj věří, že je veřejnost o tématu AIDS uváděna v omyl
*
• Jak dehydratace zhoršuje psychické funkce
*
• Proč chtějí některé organizace před veřejností skrývat informace o alternativní léčbě
*
• Jak nedostatek vody způsobuje deprese
*
• Proč nejsou oblíbené nápoje náhražkou vody
*
• Jak dehydratace způsobuje zúžení cév, což vede k hypertenzi
*
• Jak rozpoznat příznaky, že vaše tělo začíná dehydrovat
*
• Proč vás restaurace tlačí k tomu, abyste pili choroby podporující nealkoholické nápoje
*
• Proč a jak voda účinně léčí bolest a zánět

Objev vodní léčby

Mike: Vítejte všichni, tady Mike Adams z Truth Publishing. Dnes je mi velkým potěšením, že můžeme přivítat Dr. Batmanghelidja, autora knihy Water for Health, For Healing, For Life. Vítejte, doktore.

Dr. B: Mnohokrát děkuji za pozvání do vysílání a za možnost sdílet své myšlenky o budoucnosti medicíny v této zemi.

Mike:
Myslím, že nás poslouchá mnoho lidí, kteří četli Vaše knihy. Lidé jsou zaujati myšlenkou, že voda může být léčbou, léčivou látkou pro lidské tělo. O co s tou vodou jde? Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?

Dr. B: No, je to velmi bizarní. Jak víte, jsem normální doktor, MUDr. Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních lékařů, a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních studentů Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho jméno, abyste věděli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu.
A o několik let později jsem musel podat muži, který trpěl bolestmi břicha způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neměl žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou bolestí, a voda mu poskytla zázračnou úlevu.
Ulevila mu – do tří minut se jeho bolest zmenšila, a do osmi minut zmizela úplně. Zatímco před osmi minutami byl v křečích a nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se usmívat od ucha k uchu a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se bolest vrátí?
Řekl jsem,
„No, pijte více vody.“
Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice vody. On to udělal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů.

Mike: A od té doby, co se stalo potom?
Dr. B: To mě probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léčit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé se ukázalo, že je voda účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé měli žízeň, a že žízeň se může v organismu projevit bolestmi břicha, až do takové míry, kdy může být člověk při vědomí jen napůl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila.
Takže když jsem přišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující bolest.
Ptal jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na používání antihistaminik pro tento druh léků proti bolesti? Tak jsem začal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpověď – histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci.
Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto koncepci jako přednášející host na mezinárodní konferenci o rakovině a vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v těle a nedostatek vody ve skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti.
Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že vyrábějí tolik různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou přímo i nepřímo antihistaminika.
Takže tehdy byla moje práce zveřejněna. Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu mě v roce 1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. A to jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v těle.
Ale bohužel se tato informace prostřednictvím lékařské komunity nedostává k veřejnosti, protože to není výdělečné.
Tehdy jsem začal uvažovat o psaní pro veřejnost, aby se mohla veřejnost dozvědět o tomto problému přímo bez zásahu lékaře. A tímto způsobem předávám všechny své lékařské informace veřejnosti.
Samozřejmě, že jsem značně publikoval i pro vědeckou komunitu, ale nikdo to neregistruje. Ve skutečnosti měl Ústav alternativní medicíny Národního zdravotnického institutu svou první konferenci po vzniku tohoto ústavu a byl jsem požádán, abych přednesl svou prezentaci, ale když ke konferenci došlo, byla moje prezentace cenzurována.
Skupina lidí v Národním zdravotnickém institutu drží mé informace pod pokličkou, aby neunikly na veřejnost, protože jsou samozřejmě více nakloněni farmaceutickému průmyslu, a protože je nyní zcela jasné, že jim tento průmysl platí.(Jak vidno stále se najdou „nadšenci“, kteří budou stále dokola tvrdit, jak je v institucionální oblasti medicíny všechno v pořádku. pozn. J.CH.).

Mike: Především si myslím, že je to úžasný výčet toho, co se děje, a myslím si, že je fér také říct, že farmaceutický průmysl a organizované lékařství obecně, opravdu nechce podporovat nic, co by bylo průměrnému pacientovi poskytováno zadarmo, nebo téměř zadarmo. Sluneční světlo je zdarma, voda je téměř zdarma – souhlasíte s názorem, že si myslí, že kdyby si lidé mohli léčit své nemoci a dosáhnout dobrého zdravotního stavu sami s těmito bezplatnými látkami, snížilo by to jejich zisky a důležitost?
Dr. B: Určitě. To je důvod, proč jsem vytvořil organizaci nyní zvanou National Association for Honesty in Medicine. Protože si myslím, že je zcela nečestné, ve skutečnosti, trestní, léčit osobu, která je jen žíznivá, a dávat jí toxické léky tak, že onemocní a zemře dříve, než je obvyklé.

Mike: Mimochodem, můžete mi dát webovou adresu této organizace?
Dr. B: Můj web je http://www.watercure.com – můžete si vybrat, na kterou stránku půjdete – buď na WaterCure.com, nebo na National Association for Honesty in Medicine. Všechny své vědecké články o dehydrataci jsem publikoval na mých internetových stránkách a také mnoho dalších bezplatných informací.

AIDS a farmaceutický průmysl

Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, že toto je ten druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vědec pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, a je stále zvědavý a otevřený všem možnostem, a pak po důsledných testech zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda vypracovala mnoho chybných závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…

Dr. B: Ano, jedním z těch nejhorších je AIDS. Protože každý předpokládá, že AIDS je vlastně virové onemocnění, což je klamné prohlášení těch lidí, kteří jej prezentovali, protože lidský organismus mnoho a mnoho let bojoval s různými virovými onemocněními, a přežil.

Existují neštovice, dětská obrna, spalničky, a všechny ostatní viry, které mohou velmi snadno zabít. A tělo má možnost nasadit systém obrany proti těmto rychlým virům, virům, které mohou skutečně velmi rychle zabít. Ale když jsme přežili tyto viry, jak je možné, že by nás mohl ve jménu AIDS zabít pomalý virus? To nechápu.

Provedl jsem na toto téma rozsáhlý výzkum a ukázal jsem, že AIDS je metabolický problém, kdy tělo začne pojídat své vlastní tkáně, protože mu v přírodních látkách, které dostává prostřednictvím jídla či nápojů, chybí některé prvky. Organismus osoby, která dostane AIDS, má ve skutečnosti nedostatek celkem velkého počtu stavebních kamenů – aminokyselin. Má nedostatek tyrosinu, methioninu, cysteinu, histidinu, a spousty jiných látek má nadbytek.

Takže, jak můžeme očekávat, že organismus, který závisí na jiných aminokyselinách přežije?

Mike: Opět vidíme, že AIDS je obrovským obchodem pro farmaceutický průmysl.

Dr. B: Samozřejmě, že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je.

V Americe je 17 milionů dětí, pravděpodobně víc, protože čísla každým rokem rostou, které mají astma. A důvodem je, že děti konzumují stále více a více limonád. Za posledních deset let zkonzumovaly děti ve věku od tří do pěti let třikrát více limonády, než v předcházejícím desetiletí. Takže tito lidé se stávají dehydrovanými, pijí více limonád, což nefunguje stejným způsobem jako voda, a to je důvod, proč dostanou astma. Dejte těmto dětem vodu a jejich astma zmizí velmi rychle. V řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude potřeba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady jde. Chtěl bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech těmto dětem. NIH byl ale vůči užívání léků neoblomný.

_______________________________________________

Dr. B: Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu.

Cholesterol je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského těla. Když začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval žíly v těle.

Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje – cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo.

Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce.

Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to zvýšit.

Neptáme se, proč je toho málo nebo moc.

Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl…

Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem.

Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví.

Sám měl tento problém.

Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým nežádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, že borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.

Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace.

V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří.

Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu.

Žádná náhrada za vodu

Mike: Mám pro Vás otázku o vodě – spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje…

Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání.

Ale pití Gatorade je v pořádku, když jste uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamžitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením.

Ale nic nenahrazuje vodu – vůbec nic. Žádný nápoj – žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Každý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protože v těle jsou dva druhy vody.

Je zde již používaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program.

Maří účel potřeby vody.

Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích…

Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující kofein, nebo o čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně zastavuje nouzové systémy přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou například buňky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní osmóza.

A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z buněk, a opětovně vstříknou vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak.

A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtrační systém.

Chronické onemocnění způsobené nedostatkem vody.

Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že Vás požádám o vysvětlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho nemocí, které zmiňujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by mě, zda byste mohl dát našim čtenářům krátký výčet toho, o jaká závažná onemocnění se jedná a proč se zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací.

Dr. B: Jistě, Miku. Napsal jsem knihu s názvem Water Cures and Drugs Kill(Voda léčí a léky zabíjí) (odkaz). Je to kniha, která vysvětluje, proč je dehydratace příčinou bolesti a nemocí, a jak farmaceutický průmysl tyto informace maskuje nebo ukrývá a místo toho, aby nechal lidi pít vodu, inzeruje používání svých produktů, které skutečně zabíjí.

Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v souladu s pokyny lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než před jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty.

Takže asi 250.000 lidí zemře na problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z užívání léků zabijáka číslo tři – chráněného a licencovaného vraha.

Srdeční onemocnění zabíjí asi 700 nebo 800.000, rakovina zabíjí asi 500.000, léky zabíjí 250.000 lidí.

Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.

Dr. B: Určitě, a jsou k ničemu, protože většina léků, které používají, zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle.

Lidský organismus projevuje dehydrataci řadou symptomů a příznaků – jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci či únavu během dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení – to je známka dehydratace.

Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné známky dehydratace.

Pak má tělo svůj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnění imunitního systému.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ivanka 2020-01-18 22:28:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chtěla jsem sdílet článek na Fb:
Odkaz nejde sdílet
aluska.org
Váš příspěvek nejde sdílet, protože odkaz porušuje naše zásady komunity
Pokud si myslíte, že to není proti našim zásadám komunity, dejte nám vědět.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-19 06:42:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdo nahlásil moji stránku a FB ji bloknul, údajně to může být až na jeden měsíc. Problém jsem nahlásila jako kyberšikanu, ale zatím je to bez efektu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-19 06:43:27
Ikona diskutujiciho
sipka

můžeš tam taky nahlásit, že stránka zásady komunity neporušuje, třeba se to tím urychlí

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-19 07:44:07
Ikona diskutujiciho
sipka

(ano, už jsem tu zas s narušováním vlákna, nemůžu spát :D)
si děláš srandu!! tyo to bude na dýl. fb na tyhle věci většinou kašle, sociální sítě obecně na tohle kašlou, pokud nejsi někdo fakt známej. sprostý no. fb je vůbec debilní v tom, že rovnou blokne a neřeší kdo x co x jak. mají toho prostě hodně.

a upřímně.. hele nedivím se ani, totiž co občas narazím na diskuzi na googlu je to děs… někteří ubožáci proti tobě prostě něco mají, ale není to pochopitelně ve skutečnosti problém s tebou, mají problém sami se sebou – to všichni víme… co hůř, tak když mi to nedá a nějakou tu shitdiskuzi rozkliknu(což už nedělám, NIKDY VÍC, Horste), mluví tam i o mně, furt.. kde prokrista ti lidé zjistili mé jméno a věk nevím, ale děsí mě to. proč o mně mluví(co mluví, oni píšou totální shi..), když jen píšu komentáře tady? nemám šajna, ale posledně mě to dost vyděsilo.. už jsem tu o tom jednou mluvila, myslím, tak to tu nechci zas rozmazávat, ale obdivuju tě, jak na tyhle pomluvy apod. prdíš. já sice vím, že na to mám házet bobek protože ti lidé tam chodí akorát „hnisat“ jak jsi říkala, ale stejně prostě.. zvykám si, nu. já jen prostě nerozumím že je někdo takový a že o někom takhle hnusně za jeho zády mluví jako kdyby tu osobu znal a byla jeho majetek.. každopádně nechápu, proč tam takhle divně řeší tebe(oni neřeší, oni si tam konstruují nějaké jejich scénáře o tobě:D:D:D je to fakt vtipný) a co víc, z nějakých důvodů i mě. dobře, ještě bych pochopila tebe, štve je, že jsi hezká, něco jsi dokázala, nechceš s nimi všemi spát, štve je tvoje energie a tak podobně… ale já:D co jako já:D to fakt nevim teda:D … a proč do háje někdo mluví o někom jak by mu kam co strčil když ho ani nezná? lol.. díkybohu že jsem nikde nikdy nezveřejňovala svoji adresu nebo tak. to je hrozně děsivý prostě, já se už ANI TROCHU nedivím, že si známí lidé střeží adresy jejich domů. kdyby to zjistil nějaký takovýhle úchyl, byli by v háji. fuuuj. je to prostě fakt scary když se nad tím zamyslím. připomíná mi to dobu, kdy jsi měla svého vlastního stalkera, to bylo taky děsivý. tihle lidé jsou hroznej plevel, upřímně – to už prostě nezměníš, už je to prostě plevel… a pak kazí dobrou práci… ALE proč kdo hejtí stránku kde někdo sdílí videa s morčátky a články o bylinkách nikdy nepochopím!! ať si říká kdo chce co chce. takový člověk má prostě vadnou povahu a tečka. pro tyhle lidi snad ani konstruktivní cesta v životě existovat nemohla protože maj, jak jsem říkala, vadnou povahu a v životě by to nenašli.

….. kéž ti to brzo odblokují …..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-19 08:23:18
Ikona diskutujiciho
sipka

co máš z toho… já jsem dneska nedobrovolně vzhůru od 4:45

S těmi hejty je to snadné.. první dva roky tě to strašně trápí, další dva roky si začneš zvykat ale furt to čteš a strašně řešíš, další roky se snažíš obhajovat, pak zjistíš že to stejně nemá cenu…. a po nějakých deseti letech ti to začně být upřímně jedno, protože jsi o moc dál a už je to pro tebe jenom ztráta času a pozornosti, které mají svou cenu. Já jsem v té poslední fázi, kdy už dělám jenom to co je potřeba udělat a nezabývám se ničím/nikým okolo, protože už na to nemám čas.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-19 09:29:42
Ikona diskutujiciho
sipka

no nemám z toho nic, nemůžu spát!:D to si děláš srandu, že ti takhle dlouho trvalo, než ti narostla hroší kůže. panebože to mi ani neřikej. já myslela, že to po půl roce/roce člověk přestane řešit. jako asi to má každý jinak, ale.. už chci taky do poslední fáze

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-19 10:24:36
Ikona diskutujiciho
sipka

no to vůbec… mě to přestalo zajímat až tak po osmi letech. Do fáze i dont give a sh*t se nedostaneš jenom tím že to chceš, musíš se postupem času otupět

Ikona diskutujiciho kiana 2020-01-19 12:18:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si jednou od té doby, co jsem se přestěhovala, chtěla přečíst jejich diskusi (ty pomluvy), ale na stránku se nemůžu dostat, protože moje IP adresa má permanentní ban. Pro odblokování jsem měla napsat email, tak jsem psala (že jsem se přestěhovala, takže jsem jejich podmínky porušit nemohla), ale nikdo neodpověděl. Chtěla jsem si tu diskusi přečíst proto, že kdysi tam něco psali i o mně, tak jsem byla zvědavá (protože jsem si několikrát změnila přezdívku – jestli to berou podle přezdívky=osoby a nebo podle obsahu, který píše). Já myslím, že když jsem si poprvé změnila přezdívku, tak jsem se tam pak koukla a nepsali o mně (pak jsem si jí změnila znovu a chtěla jsem se zase podívat a nemůžu se tam dostat ani abych si to mohla přečíst, což je nakonec možná dobře).

Jinak o Nirvaně tam kdysi psali proto, že sem někdo z nich taky chtěl psát komentáře, ale Alue ho blokla = závist/naštvání že Nirvana může psát „o všem možném“ každý den a on psát nemůže vůbec + naštvání, že někdo tyto stránky má rád a podporuje je (když oni je rádi nemají).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-19 15:52:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Kiano jestli tě někdo na internetu pomlouvá, tak to určitě nečti a buď ráda že jsi bloknutá a nemůžeš se k tomu dostat! Je to tvoje ochrana! Otevíráš tím velice destruktivní kanály k tobě, které tě pak poškozují.

Ikona diskutujiciho niky 2020-01-19 13:10:47
Ikona diskutujiciho
sipka

To mi připomíná, jak jedna osoba jednou napsala, že ty a tomáš marný jste spolu měli pohlavní styk a že to ví zcela určitě, protože byla přímo u toho a opakovaně. Já jsem sice tyhle drbací články nikdy nečetla, ale do tohohle jsem prostě musela nahlédnout, protože to bylo k popukání. Mně tekly slzy od smíchu. Lidi opravdu někdy dokážou vymyslet takové blbosti….a co je horší, že jim nejspíš sami věří.

Ale opravdu nechápu, čeho tím ta osoba chtěla docílit, protože i kdyby to byla pravda, tak ti to akorát může zvýšit popularitu si myslím, protože co je komu do toho a nejedná se o nic ilegálního, nebo něco, co by mohlo samo o sobě lidi nějak pobuřovat. Čím si to ovšem tato osoba podkopala a každému s minimální inteligencí to dojde, bylo to, že tam popisuje, jak byla přímo u toho, tak tomu už snad nebude věřit ani ten největší blbec. Takže se ten pomlouvačný článek spíš obrátil proti ní, protože kdo je tady úchyl, kdo tady má potřebu sledovat a špehovat jiné lidi, zvlášť při takových věcech? 😀 😀 😀 Já se směju ještě teď, když si na to vzpomenu. Někdo má asi obrácenou logiku, místo aby někoho sofistikovaně pomluvil a pošpinil, udělá blbce akorát ze sebe. No sranda.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-19 15:51:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi se jí ta představa prostě líbí a napsala na internet to, co ji vzrušuje. Lidi jsou úchylní všelijak.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-19 17:48:44
Ikona diskutujiciho
sipka

kdyby ti lidi psali ty komentáře normální, tak jim je Aluška taky zveřejní:D mně vždycky zveřejnila všechno, i když jsem nesouhlasila s tématem, takže nějaká cenzura názoru tu fakt neexistuje. jen cenzura hejtu.

„Otevíráš tím velice destruktivní kanály k tobě, které tě pak poškozují.“
– no to je skvělý… a to je důvod, proč blokovat lidi na fb.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-01-20 14:22:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: jo já jsem za to nakonec ráda, taky to považuji za ochranu, protože když jsem se tam dříve dostala a párkrát nakoukla, tak jsem pak měla 2 dny zkaženou náladu (a to i když se tam zrovna nepsalo o mě)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-20 16:09:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože když čteš texty, které psal někdo kdo má duševní problémy a destruktivní energii, tak se na tu stopu napojuješ. Podobné diskuze číst je v podstatě recept jak si zadělat na problém. Pomlouvačné diskuze jsou (spolu s jinými typy obsahu) nejspodnější žumpa internetu, to není prostor pro normální lidi.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-01-20 19:24:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Viac ľudí ,,naštve“ ak neprejdeme do zlatého veku, pretože to sa písalo tu. Pomlouvačné články sú zbytočné pretože kdo s týmto rezonuje tak sem bude chodiť a kto nie tak nebude. I keď tí čo píšu ony pomluvy sem tiež kedysi chodili a otočili ale zrejme sem niektorí chodia stále 🙂

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-20 20:47:46
Ikona diskutujiciho
sipka

už tam v životě nevlezu.
a stejně to nechápu… že někdo prohodí „ten člověk mě štve“ a jednou si postěžuje ještě pochopím, ale že někdo založí celé pomlouvačné vlákno kde se společně ti lidé toho člověka pomlouvají… wtf

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek