Rozprávka o mamke, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je

29.2.2016 v Zdravověda 15

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna mamka, ktorá nadovšetko ľúbila svoje dieťa. Preto s ním išla k pediatrovi, aby dieťa absolvovalo predpísané vyšetrenie. Pretože ako dobrá mamka nechcela niečo zanedbať a najmä nechcela svoje dieťa vystaviť zbytočnému riziku.

K tomuto detskému lekárovi išla prvý raz, pretože jej dovtedajší rodinný lekár, ktorý sa staral o jej rodinu viac ako dve generácie, nedávno odišiel do zaslúženého dôchodku.

Lekár bol veľmi milý a dieťa starostlivo vyšetril. Potom s úsmevom povedal: „Gratulujem! Váš malý je zdravý ako repa, priam prekypuje zdravím!“

Potom ešte raz nazrel do svojich podkladov, náhle poklepal na jedno miesto a povedal: „Hm, takmer by sme zabudli na očkovací preukaz.“

– „Ale ja žiaden nemám „, odpovedala mamka.

Lekár sa zarazil a povedal: „Čože, to snáď nie, skutočne nemáte očkovací preukaz? Azda je to dieťa neočkované?“

– „Nie je očkované“, povedala mamka, „náš starý rodinný lekár nás od toho odradil a preto moje dieťa nie je očkované, rovnako ako ja.“

– „Aha“, povedal doktor. „Potom váš starý lekár zrejme už nemal všetkých päť pohromade. Tento nedostatok však našťastie môžeme rýchlo napraviť.“ Povedal a už mal v jednej ruke striekačku a v druhej ruke fľaštičku.


„Ale pán doktor, veď ste to práve povedal, moje dieťa prekypuje zdravím. Azda bude na základe očkovania ešte zdravšie, ako je už teraz, bez očkovania?“

Nato doktor vysypal: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Najlepším dôkazom toho je úplná eradikácia smrteľných nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.“ Krátko sa nadýchol a pokračoval: „Chceme predsa, aby dieťa aj naďalej ostalo zdravé tým, že očkovaním sa zabráni, aby sa nakazilo nebezpečnou, nákazlivou chorobou. Azda nechcete byť nezodpovednou mamičkou a vystaviť svoje dieťa takým rizikám – alebo áno?“

„To je ale zvláštne“, povedala mamka pokojne, „celý život som nebola očkovaná a až na niekoľko výnimiek som nikdy nebola chorá. A náš starý lekár vždy mojej matke hovoril, že horúčka je dobrá.

Pediater bol zdesený: „Takto vás váš lekár vedome dostal do nebezpečenstva života – mohli ste zomrieť – a mali ste zrejme neuveriteľné šťastie, že – takáto neočkovaná – stojíte teraz predo mnou zdravá a dokonca aj vaše dieťa je zdravé!“

Hm“, povedala mamka. „Takže očkované deti sú zdravšie ako deti neočkované?“

– „Prirodzene,“ povedal doktor. „To vie predsa každý.“

– „Nuž áno,“ povedala mamka, „počula som o tom. Ale či je to pravda, to neviem. Odkiaľ to viete vy?“

Pediatrove oči sa trocha rozšírili, potom sa vztýčil v celej svojej výške. Držiac striekačku v jednej a fľaštičku v druhej ruke povedal: „Nuž, na to aby som to vedel, som koniec koncov študoval mnoho semestrov.“

– „Takže mi viete uviesť vedecké štúdie, v ktorých bol navzájom porovnávaný zdravotný stav očkovaných detí a neočkovaných detí?“

Dobrý detský lekár sa zamračil. Potom pozrel na hodinky. Potom sa najskôr zhlboka nadýchol – zatiaľ čo rozmýšľal. Takúto otázku mu za celú jeho prax ešte nikto nepoložil, už vôbec nie nejaká jednoduchá mamička bez akéhokoľvek akademického vzdelania.

„Určite také štúdie existujú „, nakoniec povedal.

– „Ktoré napríklad?“ Koledovala si o to.

Ruka so striekačkou sa trocha zatriasla. „Milá mamička,“ povedal, mávajúc pritom fľaštičkou, „žiaľ nemám toľko času, prehrabávať sa v mojich starých prednáškach. Mali by ste mi to jednoducho veriť, pretože, koniec koncov, som pediater s mnohoročnými skúsenosťami.“

– „Dobre, kde by som teda mohla získať tieto informácie? Azda od profesora, u ktorého ste študovali?“

„Vy ste ale tvrdohlavá „, zamrmlal: „Nie, môj vtedajší profesor pred troma rokmi zomrel.“

– „Ale váš bývalý profesor určite nie je jediný, kto pozná štúdie, ktoré dokazujú, že očkované deti sú zdravšie, ako neočkované?“

– „Nie, prirodzenie nie. Každopádne by vám v tejto veci v každom prípade mal vedieť pomôcť regionálny Úrad verejného zdravotníctva, pretože ten vedie dozor nad zdravotníctvom v našom okrese.“

– „Dobre, tak sa obrátim na regionálny Úrad verejného zdravotníctva. Veľmi pekne ďakujem za vašu informáciu.“

Ako to povedala, vzala svoje dieťa a obrátila sa smerom k dverám. Potom sa však ešte raz obrátila – lekárovi sa takmer zastavilo srdce – a povedala: „Ach áno, skôr než na to zabudnem: Mohli by ste mi dať príbalové letáky k vakcínam, ktoré ste chceli naočkovať môjmu malému?“

– „Milá pani“, opakoval pediater škrípuc zubami: „Keby som mal iba takých pacientov ako vás, pokojne by som svoju ordináciu mohol zavrieť, pretože zdravotná poisťovňa mi zaplatí za poradenstvo o očkovaní iba vtedy, ak po poradenstve dôjde k samotnému očkovaniu. A Mimochodom: Ak svoje dieťa nedáte zaočkovať, ani sa ku mne nemusíte obťažovať, pretože pre tak nezodpovedné správanie nemám najmenšie porozumenie. Mali by ste sa za to hanbiť, ako ohrozujete život a zdravie svojho dieťaťa.“

Mamka prvý raz vyzerala trochu zarazene – čo doktorovi v úzkych spravilo dobre. Potom sa pozrela na svoje dieťa, ktoré prekypovalo zdravím, a opäť pozrelo pediatrovi do očí: „Dobre, ak mi neviete dať tie príbalové letáky teraz, tak si ich skrátka vyzdvihnem zajtra ráno. Zavolám vám predtým.“ S týmito slovami dala svojmu zdravím prekypujúcemu neočkovanému chlapcovi pusu na čelo a opustila ordináciu.

O niekoľko dní neskôr v rámci hodín pre verejnosť regionálneho Úradu pre verejné zdravie skutočne sedela oproti milej staršej lekárke.

„Čo môžem pre vás urobiť?“, sa táto opýtala. „Môj pediater odporúča, aby som svojho malého dala očkovať a ja by som rada vedela, či existujú vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že očkované deti sú celý život zdravšie, ako deti neočkované.“

Úradná lekárka sa ešte stále priateľsky usmievala a povedala:

„Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.“

– „Dobre, ďakujem za informáciu, ale na to som sa vás nepýtala.“

– „Nerozumiem, ktorá otázka ostala nezodpovedaná?“ opýtala sa mierne podráždená lekárka.

„V ktorých vedeckých publikáciách je preukázané, že očkované deti sú skutočne zdravšie ako neočkované.“

„Takéto publikácie určite existujú. Húfom. Tým si môžete byť istá. Neexistuje preto žiaden dôvod, aby ste svoje dieťa vystavila riziku nebezpečných a potenciálne smrteľných infekčných chorôb.“

– „Viete mi niektoré z nich uviesť?“

– „Čo prosím? Infekčnú chorobu?“

– „Nie, jednu z tých početných publikácií.“

– „Ach, tých existuje tak veľa, že v nich nemám prehľad.“

– „Mne stačí na začiatok iba jedna!“

– „Hm, žiaľ nemám toľko času, aby som sa kvôli takýmto špeciálnym otázkam prehrýzala rozsiahlou medicínskou odbornou literatúrou, to určite pochopíte.“

– „Dobre, to ste počas svojho štúdia nehovorili o výsledkoch takýchto výskumov?“

– „Ale áno, pravdaže, ale tie podklady už nemám. To bolo predsa už dávno.“ povedala úradná lekárka, zatiaľ čo si zdĺhavo naprávala svoje okuliare.

– „Koho by som sa teda mohla opýtať?“

– „Nuž, najlepšie celoštátneho Úradu verejného zdravotníctva. Ten by mal mať túto informáciu, pretože celoštátny Úrad verejného zdravotníctva je príslušný pre celú krajinu“.

Neoblomná mamka sa zdvorilo poďakovala, skutočne sa obrátila na krajský Úrad verejného zdravotníctva a dostala tam najskôr nasledujúcu odpoveď: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.“

Po ďalších márnych dopytoch mamku, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je, nakoniec odkázali na Inštitút Roberta Kocha, ktorý, ako jej povedali, je vraj najvyšším zdravotníckym úradom pre infekčné choroby.

A informácia najvyššieho zdravotníckeho úradu bola takáto: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.“

Na základe ďalšieho naliehania jej povedali: „Dôkazy úžitku vakcín nájdete v rozsiahlej medicínskej odbornej literatúre.“

A keď statočná mamka požadovala, aby jej uviedli aspoň JEDNU takúto publikáciu, dostala odpoveď: „Žiaľ, nemáme kapacity na to, aby sme pre vás vykonávali rozsiahle rešerše medicínskej literatúry.“

A takto tam ostala stáť, mamka, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je – rovnako múdra, ako na začiatku.

… A ak nezomrela, doteraz sa spytuje úradov na dôkazy toho, že očkované deti sú zdravšie ako neočkované…

Autor: Hans U. P. Tolzin

Preklad z nemčiny ďurino, máj 2013

Komentár:

Žiadna nezávislá štúdia nedokazuje, že očkované deti sú zdravšie, ako deti neočkované.

Existuje však štúdia, ktorá dokazuje, že neočkované deti sú zdravšie, ako deti očkované.

A rovnako existuje štúdia, ktorá dokazuje, že za obdobie od roku 1990 do roku 2010 zomrelo v USA 145 800 detí priamo na následky očkovania.

Povinné očkovanie je genocída našich detí.

zdroj: http://www.auria.sk/blog/rozpravka-o-mamke-ktora-chcela-vediet-ako-to-naozaj-je

Komentáře

Ikona diskutujiciho Jakub R 2016-02-29 10:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejprve bych rád řekl, že plně respektuji přání každého člověka i rodiče se rozhodnout, zda-li, jak a kdy se nechá očkovat.

Ikona diskutujiciho Moudrávrba 2016-02-29 15:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Keby som mal iba takých pacientov ako vás, pokojne by som svoju ordináciu mohol zavrieť, pretože zdravotná poisťovňa mi zaplatí za poradenstvo o očkovaní iba vtedy, ak po poradenstve dôjde k samotnému očkovaniu." říká doktor.

Ikona diskutujiciho Ali 2016-02-29 16:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je pěkně hloupí článek, neříkám že očkování je dobré(nejvíc mi vadí očkování v nízkém věku v malích intervalech)ale rozhodně je to lepší než kdyby jsme ho neměli vůbec-článek nepokládá žádné argumenty..Kdyby se žena zeptala jakéhokoliv lékaře proč je teda ona zdravá odpověděl by jí že je to kvůli kolektivní imunitě..Proč stále očkovat proti nemocem které nejsou?Jednoduše-nejsou právě kvůli očkování.Všichni kdo jsou naočkovaní jsou téměř imunní, není nikdo kdo by nemoc přenášel a tudíž se nikdo nenakazí..Zajímalo by mě jak by dotyčná paní chtěla provádět pokus-nakazila by 5 očkovaných a 5 neočkovaných dětí smrtelnou chorobou a čekala kdo z nich umře?Pokusy tohoto typu byli a jsou ale k tomu se ti samozřejmě nikdo přiznávat nebude.Riziko tam je jako u všeho ale není tak závratné aby se nepodstoupilo.

Ikona diskutujiciho Erik 2016-02-29 20:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano. Je to peklo, tento farmabyznys a deformování psychik jak lékařských na školách, tak pacientských v jejich ordinacích.

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-02-29 21:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravé neštovice byly, kde kdo měl zjizvený obličej po pravých neštovicích. Teď skoro nejsou. Pokud to není důsledek očkování, čeho pak?

Ikona diskutujiciho sladkymesic 2016-02-29 22:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Blbost, že jsi očkovaný, neznamená, že ty nemoci nepřenášíš. Klidně ji můžeš mít v sobě, jen se na tobě neprojeví, funguješ jako "bacilonosič" a při kontaktu s jedincem s oslabenou imunitou, klidně i očkovaným (očkování ti 100% nezaručí, že tu nemoc nechytneš), druhého nakazíš.

Ikona diskutujiciho A. 2016-03-01 02:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moudrávrba[2]::

Ikona diskutujiciho ifka :-) 2016-03-01 10:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vše je to jen byznys..prachy a prachy..dají vakcínu,dostanou peníze..

Ikona diskutujiciho A. 2016-03-01 14:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Alue 2016-03-01 14:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Doktoři ale sou z 95% ,,zmrdi" řečeno tvým jazykem. Ze studentů co naivně chtějí pomáhat lidem udělají ,,profíky", kteří se musí pak naučit poslouchat, dodržovat pokyny, ztratit empatii a nakonec zjistí že aby tu práci mohli vůbec vykonávat, musí dělat svinstvo které jim systém káže. Většina se přizpůsobí. Buď jsou blbí nebo na víc nemají a navíc ta vymývárna mozku na škole udělá mezitím dost paseku… to menší procento se trhne a jde jinou cestou a to jsou pak doktoři co působí v alternativní medicíně. Ale to co potkáš na obvodech a v nemocnicích skutečně většinou zmrdi jsou a to je moje osobní mnoholetá zkušenost a nejenom moje.

Ikona diskutujiciho Ali 2016-03-01 19:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Aha, takže já přenášim Záškrt spalníčky, tetanus, černý kašel..Nevšimla jsem si promiň:D..Děláš si ze mě srandu nebo to myslíš vážně?

Ikona diskutujiciho Jarka 2016-03-01 20:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady je ukázkové video jak doktorům záleží na pacientech… https://www.youtube.com/watch?v=bgV5cKGWm_U

Ikona diskutujiciho andrea 2016-03-02 11:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: no, dobré ráno stará mama… Samozrejme, že prenášaš nákazu aj keď si očkovaná, nevedela si to? Veď napr. acelulárna vakcína proti čiernemu kašľu nechráni pred nakazením sa baktériou,len zmierňuje príznaky ochorenia, čo je z hľadiska kolovania baktérie v spoločnosti oveľa nebezpečnejšie, pretože človek ani nemusí vedieť , že je nakazený…Fanatickí prívrženci neexistujúcej kolektívnej imunity však o tomto nebudú rozprávať, lebo by ich sci-fi príbeh spľasol ako bublina. Ak by si si pozrela údaje z Úradu Verejného Zdravotníctva, tak by si zistila, že cca 80% tých, čo ochoreli na čierny kašeľ sú plne očkovaní tromi dávkami vakcíny. A mimochodom tetanus nie je prenosný.

Ikona diskutujiciho Daniela 2016-03-02 16:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný článek. Velmi pravdivý o matce se selským rozumem. Účelem očkování je zlikvidovat imunitní systém, aby byl neschopný bránit se dalším věcem. Proč se třeba celá populace očkuje na tetanus, když to není infekční onemocnění a zabírají na něj všechny antibiotika? Dobrý byznys! Vymyté mozky mojí nejen doktoři. Stačilo by , kdybych se mohla svobodně rozhodnout zda chci nebo nechci dítě nechat naočkovat. Jenže jen v ČR je to totalitně přikázáno. Není to zvláštní?

Ikona diskutujiciho Jan 2016-03-08 02:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže podle některých jsou tu doktoři pro to aby nás udržovali zdravé a záleží jim na našem zdravý? :-D :-D :-D Pardon,ale právě jsem upadl smíchy na zem. Stačí si uvědomit jak systém naše doktory odměňuje, tzn. peníze za každého léčeného pacienta. Kdyby dostávali peníze za každého ZDRAVÉHO člověka,který u nich je veden,nebo každého VYléčeného pacienta,možná bych pak těm kecům,že to není jen obrovský byznys věřil…Mír s Vámi ✋

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek