Saturn v okultní symbolice (4. díl) DOPORUČUJI

4.1.2018 v Symbolika 14

Mars, boh vojny, bol tiež rímskym bohom úrody rovnako ako boh Saturn. Mars sa spájal s egyptským saturnským bohom Horusom, s ktorým sa spájal aj Saturn. Planétu nazvanú Mars ovládal podľa prvotných egyptských záznamov boh slnka Horachtej, v preklade Horus nad horizontom (Saturn). Za harmonický protiklad Marsu je považovaná Venuša. Týmto dvom pojmom – Mars a Venuša – je pripisovaný dualitný prvok. Venuša bola starými Hebrejcami nazývaná Helel (žiarivý) – pojmom, ktorý sa pojí s Luciferom – Svetlonosom, ekvivalentom Satana. Helel je Saturn a tento názov bol daný planéte, ktorú dnes voláme Venuša.

article_photo

Astrologickým symbolom Zeme je „saturnský“ kríž umiestnený do kruhu. Tento symbol vyzerá ako mieritko strelnej zbrane. Naša Zem je živým terčom pre Saturn, jeho energetickou korisťou.


Kríž, symbol Saturnu, je tiež symbolom smrti. Nájdeme ho na cintorínoch umiestnený nad hrobmi mŕtvych.

article_photo

Kríž ako symbol smrti.

Kríž môžeme dať v rámci symboliky do súvislosti s križovatkou. Najmä s bluesom je spätá legenda o uzatváraní zmlúv s diablom na križovatkách. Človek po uzavretí kontraktu s diablom dostane všetko, čo si zaželá a čo by inak nedostal výmenou za svoju dušu.

article_photo

Slávny americký bluesový gitarista Robert Johnson podľa legendy uzatvoril na križovatke zmluvu s diablom. Johnson mal diablovi predať svoju dušu, aby sa stal geniálnym gitaristom. Tohto motívu sa chopil americký TV seriál Supernatural, kde ľudia uzatvárajú s démonmi na križovatkách zmluvy a tí im dajú určitý čas na užívanie si nadobudnutého daru, dokiaľ si ich démon na oplátku neodvedie do pekla.

Saturn sa spája s ezoterickým a alchymickým pojmom Sol Niger – Čierne slnko. Rímsky vzdelanec Hyginus poznamenal, že Saturn bol nazývaný Sol (slnko). Pojem Čierne slnko reprezentuje takzvané ‚Nočné slnko‘ starovekých dôb a je stotožňované so Saturnom či Kronosom. Je to zlomyseľný aspekt umierajúceho boha. Čierne slnko je symbolom podsvetia alebo pekla. Starí Egypťania peklo nazývali Amenti – zem skrytého slnka.

(pozn Alue: AMENTI!!!! JAKO UČENÍ AMENTI! Učení plné hovadin, manipulativní, od ďábla.)

Amen, slovo užívané v kresťanských modlitbách, znamená skrytý a ta predstavuje zem. Amenta či Amenti je teda sídlom duchov mŕtvych, sídlom smrti. Rímsky boh Saturn bol považovaný za ‚Pána smrti‘. V Chaldei astrológovia považovali Saturn za ‚Slnko noci‘, Babylončania ho považovali za ‚Ducha mŕtveho slnka‘ a za ‚Najstaršieho ducha vo vesmíre‘. Osirisova smrť je tradične predstavovaná symbolom Čierneho slnka, ktorý predstavuje stratu jeho „žiare“. Saturn je slnečný boh Šamaš, ktorý navštívil podsvetie a stal sa Čiernym slnkom.

article_photo

Sol Niger alebo Čierne slnko.

V Arábii bol hlavným predislamským bohom boh zvaný Sin (v angličtine znamená „hriech“). Centrom jeho uctievania bola Mekka, ktorá má tvar čiernej kocky. K tomuto bohovi sa viaže polmesiac, ktorý patrí prastarému solárnemu Saturnu. Zo Sina sa vyvinul al-ilah alebo al-allah a neskôr Allah, keď prorok Mohamed ukončil systém mnohých božstiev a prehlásil Allaha (Sina) za jediného boha. Islam obsahuje zásadné hinduistické vplyvy a historické pozadie.

article_photo

Predislamský boh Sin.

V Indii sa sobota, deň Saturnu, nazýva šanivar po hinduistickom bohovi menom Šani, ktorý je priradený k planéte Saturn.

article_photo

Hinduistický boh Šani, nebeský boh so solárnym kotúčom Saturnu za hlavou.

Saturn je často zobrazovaný ako bradaté božstvo v podobe starca, pretože astrologicky reprezentuje starobu. Santa Claus je tradičná postava s bielymi fúzmi, ktorá na Vianoce prináša deťom darčeky. Býva na severnom póle a preháňa sa po oblohe na saniach. Saturn sa v dávnych dobách, predtým než došlo ku kozmickej katastrofe a Veľkej povodni, trvale ‚vznášal‘ nad zemským severným pólom. Slovo Santa je anagram slova Satan. Santa sa rovnako ako Kronos obklopuje deťmi. U východných Slovanov bol Santa Claus reprezentovaný postavou zvanou Dedo Mráz; Dedo Mráz bol pôvodne zlým a krutým pohanským božstvom, Veľkým Starcom Severu. Vianoce sa konajú v mesiaci, ktorému vládne Kozorožec. Predchodcom Vianoc sú rímske sviatky zvané Saturnálie, ktoré boli zamerané na uctievanie boha Saturna.

article_photo

Santa Claus alias Satan.

article_photo

Vianočný plagát (americkej hudobnej skupiny Mastodon).

Santa Claus je taktiež tarotový Pustovník kráčajúci po severnom póle – Lucifer, anjel svetla. Biblické texty hovoria, že Satan sa skrýva pod maskou anjela svetla. Jezidovia sa pri uctievaní Šajtana či Satana obracali k severu. Tajné okultné spoločnosti uctievajú tzv. Svetlo pod rôznymi menami, a jedným z nich je Svetlonos – Lucifer. Lucifer predstavuje prastarý solárny Saturn, symbolizovaný Svetlom alebo plameňom.

article_photo

Santa Claus zobrazený na vianočnej pohľadnici a tarotový Pustovník (The Hermit).

Santove sane ťahajú rohaté zvieratá, pričom rohy v okultnej symbolike symbolizujú Saturnov žiarivý polmesiac.

article_photo

Symbolický obrázok, kde rohy démonickej postavy s hlavou capa predstavujú žiarivý polmesiac a za nimi tróni na nebesiach solárny disk.

(Pozn. Alue: Všimněte si také, že má na rudém oděvu obrázek plačící lebky.)

article_photo

Saturnský boh Ré so solárnym diskom s rohatým polmesiacom za hlavou z filmu Hviezdna brána z roku 1994.

article_photo

V starovekých kultúrach na Blízkom východe bol uctievaný boh Moloch, Molech či Molek, zobrazovaný aj ako býk so solárnym kruhom nad hlavou. Moloch vyžadoval ľudské obete, najmä deti. Krava a býk boli uctievaní v starom Egypte, Grécku a v Ríme. V hinduizme sú tieto zvieratá uctievané dodnes a spájajú sa najmä s Kršnom, Šivom a Indrou. Minotaurus bol v gréckej mytológii krvilačný netvor s ľudským telom a býčou hlavou.

article_photo

Dvaja červení (ohniví/žiariví) býci so solárnym kruhom na modrom (nebeskom) podklade v logu Red Bull sú saturnskou symbolikou.

(Pozn.Alue.: Proto zásadně nikdy nepijeme Redbull.)

Bývalý pápež Benedikt XVI., člen tajnej elitnej satanskej siete, nosil pri zvláštnych príležitostiach svoj Saturnský klobúk, pomenovaný podľa prstencovej planéty Saturn.

article_photo

Ex-pápež Benedikt XVI. so Saturnským klobúkom pri otváracej omši v roku 2007.

Okultná spoločnosť Saturnské bratstvo na svojich webových stránkach prezradila, že „energia Saturnu pôsobí kolektívne, pretože reprezentuje ten aspekt reality, ktorý vychádza z konsenzu medzi ľudskými bytosťami. Energia Saturnu nereprezentuje pravdu alebo absolútnu realitu. Reprezentuje realitu, ktorá je tvorená spoločnosťou, operuje v sociálnom svete a má najväčší vplyv na jednotlivca v sociálne definovanom kontexte.“

article_photo

Saturn a jeho energia.

Astrologicky mal Saturn vždy spojitosť so zákonom, s právom. Gnostici identifikovali Saturn ako boha z ranného Svätého písma, ktorého považovali za tyranského otca posadnutého prísnym dodržiavaním zákona.

article_photo

Saturn a ranné Sväté písmo.

Saturn vládne spravodlivosti a právu. To znamená, že chráni tých, ktorí mu slúžia. Ako to presne funguje, je ukázané vo filme Diablov advokát z roku 1997, kde Satan (alias Saturn) vládne právnemu systému. V súdnych sporoch vyhrávajú „najlepší“. Inak povedané, vyhrávajú tí, čo posluhujú diablovi.

article_photo

Satan (herec Al Pacino), vládca práva a spravodlivosti vo filme Diablov advokát.

V okultnej symbolike býva Saturn zobrazovaný ako guľa umiestnená medzi dva stĺpy alebo veže. Okolo Saturnu v minulosti „krúžil“ žiarivý polmesiac, pričom najväčší význam sa kládol polohe, kedy svietil v spodnej časti slnečného kotúča. Dva stĺpy predstavujú žiarivý polmesiac a guľa medzi nimi predstavuje slnečný kotúč Saturnu.

article_photo

Prastarý solárny Saturn s bielym polmesiacom a so zelenou Venušou a červeným Marsom v strede, a slobodomurárska symbolika dávneho Saturnu. Slobodomurári uctievajú tzv. Veľkého architekta vesmíru, ktorým nie je nik iný ako Saturn.

Symboliku dvoch stĺpov či veží a slnečného disku, reprezentujúcu Saturn, nájdeme v tarote.

article_photo

Symbolika Saturnu v tarote. Astrologicky Saturn reprezentuje spravodlivosť (Justice) a smrť (Death). Na tarotovej karte s názvom Mesiac (The Moon) nie je zobrazený Mesiac obiehajúci Zem, ale dávny solárny Saturn; význam tejto karty v tarote je klam, ilúzia.

V dávnych dobách vytvárali podľa Davida Talbotta Saturn, Venuša, Mars a Zem jedinečnú pólovú konfiguráciu. Medzi trojicou tvorenou Saturnom, Venušou a Marsom, ktorá pripomínala nebeské vševidiace oko, a Zemou sa ťahal plazmový útvar, ktorý sa v teórii elektrického vesmíru označuje ako Birkelandský prúd. Tento plazmový prúd sa v mytologickej tradícii zobrazoval aj ako schody do nebies. V tarote nájdeme štyri symbolické predmety, ktorými sú hoľa, pohár, meč a disk (alebo pentakel či minca). Ja si osobne myslím, že tieto štyri tarotové predmety odkazujú na starý solárny Saturn a Birkelandský prúd. Hoľa a meč v tarote podľa mňa symbolicky predstavujú žiarivý polmesiac, žltý disk reprezentuje slnečný kotúč Saturnu a pohár reprezentuje Birkelandský plazmový prúd.

article_photo

Birkelandský prúd tvorený medzi nebeskou trojicou a Zemou, slobodomurárska saturnská symbolika a tarotová saturnská symbolika.

article_photo

Birkelandský plazmový prúd bol v staroveku znázorňovaný tiež božskými zbraňami ako napríklad oštepom, šípom alebo bleskom. Astrologický symbol Uránu zahŕňa slnečný symbol prastarého Saturnu a oštep alebo blesk predstavujúci Birkelandský prúd, astrologický symbol Marsu zahŕňa slnečný disk a tiež oštep, šíp či blesk. Zeus, čo je iné meno pre boha Saturna, bol pánom bleskov.

Slobodomurárstvo hojne využíva symboliku čiernobieleho vzoru, kde sa striedajú čierne a biele štvorce. Biela farba symbolizuje Svetlo a Božskosť, čierna farba symbolizuje Temnotu, a spolu reprezentujú dualitu človeka. Čiernobiely šachovnicový motív tiež predstavuje rôznorodosť stvorenia Veľkým architektom vesmíru, ktorým je Saturn. Keď sa biela a čierna farba ako farby vyjadrujúce dualitu zmiešajú, vznikne sivá farba, čo je farba odevu vyššie spomenutého tarotového pustovníka.

article_photo

Čiernobiela šachovnicová podlaha v slobodomurárskej symbolike.

Veľká tarotová arkána v sebe ukrýva príbeh tohto sveta a pozornosť je sústredená na prvotné slnko Saturn. Začiatok svetovej kataklizmy, ktorá znamenala koniec Zlatého veku pod nadvládou solárneho božstva a rozpad pólovej planetárnej konfigurácie, predstavuje tarotová karta s názvom Viselec (s číslom XII), na ktorej je znázornená postava, ktorá je zavesená na kríži a ktorou je Ježiš Kristus – pustovnícky nositeľ svetla (Lucifer) a veľké solárne koleso plávajúce na nebesiach, pričom vierou v neho má byť nastolená Božia spravodlivosť. Tarotová karta Smrť (s číslom XIII) znamená Kristov skon – Luciferov pád, karta Miernosť (s číslom XIV) znamená vzkriesenie/premenu a karta Diabol (s číslom XV) predstavuje vznik diabolského Čierneho slnka, Satana, skrytého zotročovateľa ľudskej rasy.

article_photo

Priebeh svetovej kozmickej kataklizmy je zobrazený v tarote. Viselec reprezentuje prevrat vo svete, nasleduje skaza a smrť, ustaľovanie zmeneného sveta a nastolenie skrytej vlády diabla/Saturnu.

Ak sa pozrieme na etymológiu slova Kabbalah (Kabala), dostaneme slová Kabba – znamená kocka, a alah (allah) – znamená Boh. Slovo Kabbalah znamená Božia kocka – Saturnská kocka.

article_photo

Kabala a saturnská symbolika. Vidíme tu symboly odkazujúce na Saturn: dva stĺpy, vševidiace oko, schody do nebies, žiarivý polmesiac, solárny disk vyžarujúci šesťcípu hviezdu.

V gréckej mytológii sa k Saturnu viaže symbolický had či plaz. Ten sa spája taktiež s Marsom a Venušou, planétami, ktoré boli súčasťou pólovej konfigurácie. Had bol symbolom nebeského božstva uctievaného po celom svete a stopy jeho uctievania siahajú až do Babylónie. Reprezentuje materializované božstvá a démonické sily. V mnohých archaických kultúrach bol had symbolom podsvetia a ríše mŕtvych. Posvätný had, ktorý má solárny charakter, má svoj význam v náboženskom a rituálnom symbolizme.

article_photo

Had v symbolizme.

(pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Sisi 2018-01-04 07:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fu, moja prvá myšlienka po prečítaní článku – je mi z toho celého zle. K čomu toto všetko je, celá existencia, chaporenie sa za niečím…..asi to na mňa doľahlo. Ale vďaka za všetky informácie Alue, sme ovčiaci ako blázon.

Ikona diskutujiciho Elfí 2018-01-04 12:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Okamžitě mi naskočilo Sauronovo oko z Pána prstenů, tam je úplně stejná symbolika, i Sauron/Saturn, a vůbec celkově je mytologie Pána prstenů dost zajímavá a leccos by se v ní našlo…

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-04 13:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  Ano, máš výborné postřehy.

Ikona diskutujiciho tweety 2018-01-04 13:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Helel je Saturn a tento názov bol daný planéte, ktorú dnes voláme Venuša."

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-01-04 14:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sauronovo oko, to mi pripomína jednu   záležitosť z roku 2014:

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-04 15:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]:  Četla jsi to od prvního dílu? Saturn v překladu znamená ďábel a saturnovská symbolika je ďábelská symbolika. Jde o symbolismus, ne o planetární rozbor.

Ikona diskutujiciho tweety 2018-01-04 18:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Lenže tá symbolika je priamo spojená s planétou Saturn, tak ma proste napadlo  že Saturn z hmotného hľadiska má nejaký význam kedže ho podľa článku uctievali mnohé kultúry, plus myslím že D. Icke niekde spomínal že Saturn je niečo ako "rezonátor" reality (vytvára určitú realitu) a preto ma zmiatlo keď autor začal zamienať planéty…. nemyslím to zle len to uchvátilo moju pozornosť 🙂

Ikona diskutujiciho zeus 2018-01-04 21:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, čo znamená symbol AllatRa?

Ikona diskutujiciho Pavolko 2018-01-04 22:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Autor píše o tom, že všetky tie názvy iných planét vyjadrujú tú istú entitu, ktorou má byť Saturn. A aj tie astrologické symboly vyjadrujú vraj všetky to isté. David Icke napríklad hovoril, že astrologický symbol Slnka je v skutočnosti astrologickým symbolom Saturnu. Autor predpokladá, že okolo Saturnu sa točí celá naša realita, že je to "stvoriteľ" – iluzionista, pán písma, symbolov, slov, duality… Diabol, ktorý delí jednotu v dualitu, majster Matrixu schovaný za záclonou.

Ikona diskutujiciho Jana 2018-01-04 23:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tu je tiež celkom znepokojivý zahraničný článok o Hollywoode a jeho praktikách.

Ikona diskutujiciho E. 2018-01-05 04:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc pěkné, souhlasím.Něco o saturnovské symbolice píše i David Icke a dost podrobně.

Ikona diskutujiciho Jana 2018-01-08 11:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]:

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-04-21 05:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aha, Amenti, tady tě máme. Právě jsem se málem chytla na další tučnou udičku… Haha. Naštěstí zafungovala intuice ve spojení s Aluškou.org :D

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-04-21 05:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo a ještě k té "kostkové symbolice"… Tenhle klip je docela zábavný, s nadhledem řečeno.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek