Saturn v okultní symbolice (5. díl) DOPORUČUJI

7.1.2018 v Symbolika 6

article_photo

Vo filme Nekonečný príbeh (1984) máme hadí symbol Auryn, ktorý svojho nositeľa chráni. Aur/Or znamená svetlo. V ďalších filmových pokračovaniach Nekonečného príbehu Auryn dokázal materializovať želania nositeľa a v zlých rukách mohol spôsobovať chaos a utrpenie.

Satan je známy ako had z rajskej záhrady, ktorý zapríčinil pád ľudstva. Za tohto hada je považovaný aj démon zvaný Choronzon. Tento diabol sa prvý krát objavil v henochiánskych spisoch okultistov Johna Deeho a Edwarda Kelleyho v šestnástom storočí.

Aleister Crowley zapracoval prácu s Choronzonom do svojho systému Thelema, kde Choronzon predstavuje prekážku medzi adeptom a osvietením. Je to Démon rozvratu, Veľký dezintegrátor, Strážca prahu, Pán halucinácií (falošnej reality). Crowley popísal Choronzona ako „prvé a najsmrteľnejšie zlo zo všetkých zlých mocností“. Choronzon predstavuje víťazstvo ega. Býva prirovnávaný k Bafometovi, démonovi s kozou hlavou a ľudským telom.


article_photo

Diabolský had Choronzon.

V gnostických textoch nájdených v Nag Hammadi v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa píše, že demiurg Saturn je hraničnou planétou planetárnych sfér, a za Saturnom sa nachádza tzv. Leviatan – plaz či had, ktorý požiera svoj vlastný chvost. V Biblii sa Leviatan (je známy aj ako Uroboros) vyskytuje ako prastará morská príšera podobná hadovi. Podľa gnostikov musí duša človeka prejsť cez Leviatana, aby sa dostala do Raja.

article_photo

Had Leviatan či Uroboros so solárnym Saturnom v strede.

Orfické vajce je podla starovekej gréckej orfickej tradície kozmické vajce, z ktorého sa vyliahlo prvotné hermafroditné božstvo času zvané Fanes či Protogonus, primordiálny boh známy aj ako Zeus alebo Pan. Zobrazuje sa ako vajce, okolo ktorého je obtočený had. Niekedy bývajú okolo tohto božstva v kruhu umiestnené zvieratníkové znamenia. Saturn vládne nebesiam, preto je symbolika súhvezdí vrátane zodiakálnych znamení často súčasťou symboliky Saturnu. Zobrazenie orfického vajca s hadom pripomína mužskú spermiu a ženské vajíčko a je symbolom saturnskej duality.

article_photo

Orfické vajce s obtočeným hadom ako symbol duality reprezentuje to isté čo hexagram.

Saturn je ústredným bodom hollywoodskeho filmu Zathura: Vesmírne dobrodružstvo z roku 2005, v ktorom si dvaja bratia zahrajú mysterióznu stolnú hru zvanú Zathura, pri hraní ktorej dochádza k anomáliám v priestore a čase a k zhmotňovaniu výsledkov hry. Bratia sú taktiež napadnutí vesmírnymi mäsožravými plazími bytosťami, ktoré sú priťahované teplom života. Nechýba stretnutie s bizarnými kozami. Zathura je Satura, saturnská hra.

article_photo

Zathura – saturnská mysteriózna hra, pri ktorej sa hráči ocitnú v blízkosti Saturnu, stretnú vesmírnych reptiloidných dravcov a kozy/capov, symbol Saturnu.

Jupiter bol najvyšším starorímskym bohom, ktorý bol neskôr stotožnený so starogréckym Diom. Jupiter je Iaopater, kde Iao, ktoré korešponduje so slovom Ju, je mystické meno pre solárneho boha, a pater znamená otec. Pojem Jupiter znamená slnečný otec. Ekleziastickí autori prekladajú ako Iao slovo Jah. Boh Jahve je považovaný za Saturn. Starorímsky filozof Macrobius stotožňoval pojmy Jupiter a Sol. Sol je Helios a Apolón, solárni bohovia reprezentujúci Saturn. Najväčšia planéta slnečnej sústavy bola pomenovaná po rímskom bohovi Jupiterovi, ktorý je skrytým bohom Saturnom.

article_photo

Starorímski bohovia Jupiter a Saturn predstavujú to isté božstvo.

Názov filmu Jupiter na vzostupe z roku 2015 odkazuje na narastajúcu moc Saturnu. Saturn, vo filme prezentovaný postavou menom Jupiter, má (tyransky) vládnuť veku Vodnára, ktorý je na svojom počiatku. Vo filme planéte Zem vládne mimozemský kráľovský rod menom Abrasax (synonymum pre solárne božstvo Saturn), pre ktorý obyvateľstvo Zeme predstavuje úrodu. Rímsky boh Saturn bol bohom úrody. Rodu Abrasax posluhujú zlovoľné plazie bytosti.

article_photo

Plazia bytosť (podobná drakovi) ako saturnský symbol z filmu Jupiter na vzostupe.

Symbolom Saturnu je Darth Vader alias Anakin Skywalker z Hviezdnych vojen, okolo ktorého sa točí celý filmový príbeh. Slovo An (odkazuje na nebesia), Ki (predstavuje Zem) a Skywalker (znamená „ten, čo chodí po nebesiach“) sa vzťahuje k sumerskému slovu Anunnaki, čo znamená „tí, čo prišli z nebies na Zem“ a ktoré má spojitosť so Saturnom. Slovo kin je aj kódom pre pozemské kráľovské línie – tým vládne Saturn. Darth Vader, napoly človek a napoly kyborg, je oblečený do čierneho brnenia – čierna je farbou Saturnu. Anakin (či skôr Anunnakin) Skywalker, údajný Spasiteľ sveta splodený nepoškvrneným počatím rovnako ako Ježiš Kristus, je hrdinný rytier Jedi naklonený svetlej strane Sily, ktorého nakoniec zviedla temná strana reprezentovaná Sithmi. V starom Egypte existoval rád zvaný Džedi (Jedi), kde „Dž“ v egyptštine označovalo hada, a máme aj slovo Džin, ktoré reprezentuje Saturn. Sith je Seth alias Satan.

article_photo

Sith Darth Vader alias Anakin Skywalker.

Na falickej tarotovej karte navrhnutej britským okultistom Aleisterom Crowleym, ktorá má názov Diabol, je nakreslený cap a nad ním sú vyobrazené Saturnove prstence (symbolizujúce vagínu).

article_photo

Tarotová karta s názvom Diabol od Aleistera Crowleyho. K tarotovej karte Diabol sa viaže šestnáste písmeno hebrejskej a chaldejskej abecedy ajin. Ajin znamená „oko“. Toto „oko“ je „okom Setovým“.

Cap, obraz boha podsvetia, slnka v priepasti, je (spolu s hadom) tradične najpopulárnejší zvierací prototyp, ktorý sa spája s diablom. Významným zvieracím symbolom diabla je mačka (hlavne čiernej farby, spája sa s podsvetím a mágiou), netopier (z toho máme upírsku tematiku) či hyena. Hyena ako krvilačné zviera spolu s inými hybridnými tvormi symbolizovala diabla kvôli svojej duálnej povahe.

article_photo

Mačka, netopier, hyena (z filmu Leví kráľ), symboly diabla.

article_photo

Upír Dracula prevádzajúci satanský (saturnský) rituál vo filme Satanské rituály Draculy z roku 1973. Podla legiend sa upíri dokážu meniť na netopiere.

Psohlavý pavián, okultný diabolský symbol vzniknutý zlúčením psa a opice a vyjadrujúci dualitu v jednote, bol v Egypte používaný ako symbol času a kňaza (prostredníka medzi bohmi a ľuďmi). V starom Egypte sa beh času sledoval v chrámoch prostredníctvom pravidelne sa opakujúceho výtoku samice paviána. Samec paviána sa stal symbolom kňaza, pretože sa zdalo, že pavián uctieva vychádzajúce slnko so zdvihnutými pažami a vztýčeným falusom. Zdalo sa, že pavián sa rodí obrezaný, a to malo za následok počiatok náboženskej obyčaje obriezky. Pavián sa stal vzorom kňaza slnka a ľudskí predstavitelia tejto funkcie boli obrezávaní, aby sa priblížili tomuto prírodnému vzoru.

article_photo

Pavián v tarote a pavián z filmu Leví kráľ.

Vo filme Planéta opíc z roku 1968, v ktorom sa opice v priebehu času zmocnili vlády nad Zemou a prakticky aj nad ľudstvom, hlavný hrdina menom Taylor nazve vládcu opíc paviánom. Tento svetlovlasý vládca, doktor Zaius alias Zeus, oblečený do svetlého (solárneho) odevu, reprezentuje diabolský Saturn. Taylor sa domnieva, že doktor Zaius sa snaží skryť poznanie o skutočnej histórii ľudstva pred ostatnými. Je tu odkaz na svetovú kataklizmu, ktorá reštartovala ľudskú spoločnosť.

article_photo

Opičí vládca z filmu Planéta opíc sa nazýva doktor Zaius. Zaius je Zeus, a Zeus predstavuje Saturn.

Posvätným zvieraťom jezidov, islamských uctievačov Šajtana alias Satana, je páv. Kvôli očiam, ktoré skrášľujú jeho roztiahnutý chvost, páv symbolizuje vševidiaci zrak. Jezidi uctievajú pávieho anjela menom Melek Taus, prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Je to pyšný archanjel a správca Zeme, ktorý vznikol z božskej žiare. Moslimami a kresťanmi je páví anjel Melek Taus stotožňovaný so Šajtanom či Satanom.

article_photo

Páví anjel Melek Taus alias Satan. Na obrázku vľavo je v (slnečnom) kruhu zvýraznený dole žiarivý polmesiac.

V mnohých starovekých kultúrach bol lev považovaný za solárny symbol. Zaujímavé je, že lev je predovšetkým nočné zviera, ktoré loví hlavne za tmy, a to mu dodáva dualitný aspekt. S levom sa spájajú vlastnosti ako moc, privilégium, postavenie, spravodlivosť, dominancia či autorita. V Egypte sa spájal s bohyňou Sachmet, ktorá bola známa ako oko slnečného boha Ré (Saturnu). V starovekom Grécku bol stotožňovaný s Dionýzom (reprezentujúcim Saturn), a bol považovaný za strážcu mŕtvych, palácov, brán a trónov. S božstvom sa spája taktiež v hinduizme. V Anglicku je lev symbolom panovníkov.

article_photo

Lev z animovaného filmu Leví kráľ (1994) zvaný Scar, respektíve (O)scarOscar, ktorý je symbolom egyptského solárneho Osirisa. Slovo Oscar/Oskar je používané ako synonymum pre slnko. Scar je vodcom skupiny hyen. Príbeh Levieho kráľa je recyklovaný egyptský mýtus o Osirisovi, Sethovi a Horusovej pomste.

Jednorožec je keltským solárnym symbolom. Jeho roh predstavuje horiaci oštep (Birkelandský prúd) a je znakom solárnej sily. Jednorožec je považovaný za symbol „čistoty“, plodnosti, božskosti. Vo filme Legenda z roku 1985 musia posluhovači diabla zabiť jednorožcov – symbol svetla, aby mohla zvíťaziť temnota. Motív jednorožca spolu s levom sa používa v kráľovských erboch.

article_photo

Britský kráľovský erb s levom a jednorožcom ako solárnymi symbolmi.

(Pozn Alue: Všimněte si, že zatímco lev má na hlavě korunu a i nahoře na erbu kraluje, jednorožec, coby symbol světla a čistoty, je korunou držený za krk na žetězu, spoutaný k zemi. Výmluvné, nemyslíte?)

V gréckej a rímskej mytológii sa salamandra, saturnsko-solárny animálny symbol a chladnokrvná plazia bytosť, spájala s ohňom. Salamandra alchymicky reprezentuje element ohňa. Je symbolom tajomstiev, obnovy, premeny, osvietenia i rovnováhy, pretože okrem solárneho aspektu (oheň) sa spája aj s nocou, počas ktorej zvykne byť salamandra na love. Nájdeme ju na kráľovských erboch. V stredovekom kartuziánskom kláštore v Norimbergu bola nájdená ilustrácia, na ktorej bola zobrazená salamandra s ľudskou hlavou s korunou a pápežským klobúkom. Táto ilustrácia mala reprezentovať pápeža. Salamandru nájdeme v tarote.

article_photo

Salamandra ako animálny emblém na kráľovskom erbe a ako symbol v tarote, kde sa spája so symbolom tarotovej hole, ktorá reprezentuje element ohňa.

(pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavolko 2018-01-07 08:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K zvieratám treba napísať, že satanizmus (saturnizmus) je v podstate zvierací kult. Zvieratá hrali v satanizme vždy dôležitú úlohu, či už symbolickú alebo ako krvavé obety. Pri niektorých rituáloch sa nosia masky zvierat. Satanizmus uctieva zvieracie pudy v človeku. Satan býva zobrazovaný ako človek kombinovaný so zvieraťom. Zvieracia symbolika spojená s diablom popísaná v článku nie je prekvapivá, Saturn vládne zvieracej ríši. Náš svet je celkovo animálny svet, pudový.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-07 09:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Ano, to je opravdu výborný postřeh. I když poněkud deprimující.

Ikona diskutujiciho Mili 2018-01-07 10:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pekne sa dajú spájať rôzne informácie napr. Film Dracie srdce 4 – boj o srdce – kráľovsky rod v Anglicku majuci na tele telesne znaky reptilianov ? No neviem, či vedieť nie je náročné na môj žalúdok :-(

Ikona diskutujiciho Andy 2018-01-08 07:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško a co mayský ouroboros, který popisuje Melchizedek – jako konec časů?

Ikona diskutujiciho Martin 2019-09-07 20:18:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, chci vás poprosit, v Britském královském erbu je nápis “ Honi Soit mal y pense“
Co to znamená ?
Děkuju

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-09-08 02:39:49
Ikona diskutujiciho
sipka

prý král Eduard III. tančil na jedné slavnosti se svou milenkou Joan, hraběnkou ze Salisbury, jíž se při tanci uvolnil podvazek a klesl na zem. Přítomní šlechtici využili situace k zesměšnění hraběnky a propukli ve škodolibý smích. Král se rozhněval, poklekl před hraběnkou, sebral podvazek a ve staré francouzštině (úřední řeči na dvoře anglických králů od dob Viléma I. až po Richarda II.) údajně zvolal: „Honi soit qui mal y pense!“ („Hanba tomu, kdo ve zlém to myslí!“) V duchu tehdejších rytířských ctností tak zachránil hraběnce čest a dosáhl tak toho, že všichni, kteří se smáli, mohli v budoucnu pokládat za čest, smět podvazkový řád nosit.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek