Sedmá čakra – Detailně

4.1.2007 v Energie 0Sedmá čakra – Sahasrára – také korunní čakra, čakra temene hlavy

Barva: fialová, bílá a zlatá

Základní princip: čiré bytí

Části těla: velký mozek

Žláza: šišinková mozková (epifýza) – vlivy nejsou jednoznačné. S největší pravděpodobností působí na celý organismus.

Vyživuje: mozkové žlázy

Úloha a funkce sedmé čakry:
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jasou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energii všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Harmonická funkce:
V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života. Vaše vědomí bude dokonale ztišené a šikové a v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost.

Projevy uzavřené sedmé čakry:
Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenost od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbavení pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své říše svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souledu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Řeč těla:
Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.

Nemoci spojené s korunní čakrou:
Deprese, perkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepie, senilní demence

Možností čištění a aktivování sedmé čakry:
Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života.

Účinky zvuků:
Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost vyjimečně bdělá a vnímavá. Vhodná je, ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.

Účinky barev:
Korunní čakru rozšiřují a otevírájí fialová a bílá

Účinky vůní:
Kadidlo:
jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.

Lotos:
vůně lotosu vede vnímaou a připravenou duši na scestu k jednotě s Bohem.


Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek