Síla konstruktivního myšlení

3.2.2010 v Bytosti 1

Pozitivní myšlení je dar, který byl lidem seslán z říše andělů. Pozitivní myšlenky jsou součástí řeči ohně a světla, a když je používáme, promlouvají ke každičkému atomu a molekule, z nichž jsme stvořeni a proměňují je tak z lidských na andělské. Pokud zní má slova až příliš nadšeně, je to proto, že jako učitel pozitivního myšlení mám zkušenosti s radostným nadšením, ke kterému nás může dovést právě pozitivní způsob myšlení. Zároveň mohu dosvědčit řadu zázraků, které se staly nejen mně, ale i jiným, a které byly výsledkem pozitivních změn postojů. Myslíme-li pozitivně, vyzdvihujeme své vědomí na andělskou úroveň.

Naše myšlení dokáže jako magnet přitáhnout vyšší míru andělského působení.

Energie následuje myšlenky. Naše myšlenky i víra nás přitahují pouze k některým zážitkům. Myslíme-li pozitivně, jako magnet přitahujeme vyšší míru andělského působení. To ovšem neznamená, že bychom si měli vyčítat, když naše mysl upadne zpět k negativním myšlenkám. Naopak, je třeba, abychom sami sobě dokázali odpustit a nenásilně se přiměli myslet pozitivněji a konstruktivněji. Černé myšlenky se tak změní v myšlenky příjemné, sebekritika ve chválu a nekompromisní, zatvrzelé myšlení ustoupí duševní flexibilitě.

Mezi zákony andělského působení patří mimo jiné i zákon mentální karmy. Andělé ochotně zajišťují lidským bytostem podporu, která odpovídá našim vzorům myšlení, přesvědčení, očekávání a představ. Jednoduše řečeno, andělé nás mohou obdařit jen těmi pocity, zkušenostmi, příležitostmi a dary, které jim náš stav mysli dovolí. Tím, že myslíme pozitivně a nebojíme se snít, poskytujeme andělům ohromnou příležitost k tomu, aby nám i našim touhám požehnali.

Další Andělé – ZDE

Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Komentáře

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2013-05-15 07:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná by tento článek chtělo upravit, když vlastně podle Zákonu duality, znamená myslet "pozitivně" pravý opak. cituji:

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek