Skepticismus, Pragmatismus a Víra

3.2.2010 v Bytosti 0

Lidé, kteří vnímají anděly nejčastěji skrze mysl často tápou v otázce víry. Pokud jste orientovaní na myšlení, je snadné vmanipulovat sebe sama do cely skepticismu. Víra se zdá být nelogickou a opírá se o mnoho neuchopitelných faktorů.

Dobrý vědec ovšem pokaždé, než vystoupí s nějakým závěrem, provede příslušné pokusy. Ať už je vaše hypotéza založena na víře v anděly a nebo ne, podrobte ji nejprve zkoušce. Bůh a andělé kupříkladu slyší naše myšlenky (nebojte se, nijak je nesoudí), takže můžete volat nebesa, aniž byste se vystavovali riziku zdvižených obočí svých kolegů. V duchu požádejte anděly, aby vám pomohli v nějaké oblasti osobního nebo profesního života.

Pak si všímejte, jaké pomoci se vám v odpověď na vaši prosbu dostane. Odezva může přijít ihned v podobě silného impulzu nebo nápadu, může však mít také mnohem subtilnější podobu, kdy vám třeba někdo “náhodou” půjčí článek s informací, kterou jste hledali. Dva základní kroky v tomto experimentu sestávají z POŽÁDÁNÍ O POMOC (zákon svobodné volby zakazuje nebeským bytostem pomáhat, pokud je o to nepožádáme) a UVĚDOMĚNÍ SI POSKYTNUTÉ POMOCI.

Uvědomování si této pomoci je něco zcela odlišného od vynuceného pachtění, kdy je třeba pátrat po každé stopě. Falešné vedení je vždy výsledkem vzdoru a obav. Skutečné Božské vedení vždy přichází s lehkostí, na křídlech lásky.

Zjišťuji, že většina jasnomyslících lidí zažila setkání se svými zemřelými bližními, při nichž tito lidé věděli, že se ocitli v přítomnosti svého prarodiče, rodiče nebo jiné milované osoby. Aniž by tedy své zemřelé příbuzné skutečně viděli nebo cítili, jasnoznající lidé zakusili vědomí blízkosti svých milovaných.

_____________________________________________

Z knihy Poslové světla od Doreen Virtue Ph.D.

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek