Spojitost hvězdných dětí s mimozemšťany

14.5.2023 v Spiritualita 27

Na planetu Zemi se inkarnovaly nové generace lidí, kteří se velmi liší od předchozích. Dostali mnoho jmen, například Indigové dětí, Křišťálové děti, Děti světla, Duhové děti nebo Hvězdné děti. Všechny tyto názvy v podstatě označují stejnou skupinu liší. Je jich tu mnoho a stále přicházejí další.
Tyto děti jsou si mnohem více vědomy jiných dimenzí, než by bylo obvyklé. Mnohé z nich mají hluboké pochopení své multidimenzionální reality a hovoří o pomoci lidstvu probudit se do vyššího stavu vědomí. Mohou si být také vědomi svého kontaktu s mimozemskými inteligencemi.„Na planetě žije rasa bytostí, jejichž počet se zvyšuje, ačkoli jsou pro většinu lidí vizuálně a fyzicky nerozeznatelné. Jsou to „nositelé světla“ a jsou zde proto, aby vedli probuzení pozemského vědomí. Nové děti se rodí bez programů a přinesou globální probuzení.“ – Tracey Taylorová, umělkyně/experimentátorka

Některé alternativní skupiny tyto děti rozpoznaly již před více než 20ti lety a sepsaly seznamy, jak je poznat. Některé z těchto dětí jsou však označovány za dysfunkční, protože mají potíže se socializací, nebo se špatně vyrovnávají s tlaky a podmínkami, které na ně klade moderní společnost.
Někteří z nich mohou být diagnostikováni na poruchu pozornosti, Aspergerův syndrom, formy autismu a dyslexie. Tato označení však mohou pramenit z nepochopení způsobu, jakým tyto generace fungují nebo vnímají realitu. Zdá se, že mnoho z nich se potýká s podmíněností 3D reality.

Dr. Ohlson PhD, molekulární bioložka, nazývá tyto jedince „písmenkovými lidmi“. Sama se domnívá, že je písmenkovou osobou, tj. trpí Aspergerovým syndromem/ADHD, a zkoumala svou multidimenzionální a fyzickou citlivost z praktického a vědeckého hlediska:
„Označení jako ADD, ADHD, Aspergers, písmenkoví lidé … nevěřím, že jsou rozbití nebo že by měli dysfunkční geny, ale místo toho nabízejí nové multidimenzionální dovednosti, které zabraňují omezenému přeprogramování třetí dimenzionální reality. U písmenkových lidí se projevuje porucha komunikace mezi mozkovými laloky, a proto používají jednu stranu mozku pro řešení stejného problému. Ačkoli se předpokládá, že jsou dysfunkční, může však jít o způsob, jak uvolnit více místa v mozku pro řešení obtížných úkolů. Aspergerem diagnostikovaná část těchto lidí může být zodpovědná za vyšší znalosti, nezajímají se totiž o tradiční učení.“ – Dr. Ohlson, Ph.D.

Dr. Ohlson PhD molekulární bioložka přináší dva důležité pohledy na tento fenomén: Perspektivu cesty duše a náš mimozemský hvězdný původ:
Není to tak jednoduché jako cizí DNA. Je to kombinace geneticky vylepšených těl v kombinaci s dušemi z různých míst našeho vesmíru, které se do těchto vylepšených těl inkarnují. Duše mají různé frekvence/vibrace v závislosti na svém evolučním statusu a to hraje roli při aktivaci DNA v daném těle.
Domnívám se, že musíme brát v úvahu také kolektivní duši Homo sapiens. Hvězdí lidé mají nadstandardní smyslové buňky na kůži. Slyší nad normální rozsah. Uvědomují si drobné rozdíly v barevných odstínech oproti normálu. Chuť a čich jsou zesílené. Jsou citliví na všechny frekvence a mohou být zahlceni smyslovým přetížením. Jsou citliví na radioaktivní záření i na energetická pole a energetické vyzařování rozzlobených lidí nebo zvířat.– Dr. Ohlson, Ph.D.


Dr. Ohlson vypozorovala, že vypočtená hladina acetylcholinu a dopaminu v mozku je u těchto lidí vyšší, a navrhuje způsoby, jak těmto dětem pomoci vyrovnat se s 3D výzvami. Písmenkoví lidé potřebují ke zvládnutí další pomoc z hlediska výživy, navíc multivitamínové a minerální doplňky. Vysvětluje, že acetylcholin se tvoří z cholinu ze skupiny vitaminů B a písmenkoví lidé potřebují více cholinu, ale také dalších členů skupiny vitaminů B, protože ho více využívají. V tom spočívá jednoduchost léčby. Uvádí:
*Vitamín D3 50 mikrogramů/den, vitamín C 1-2gramy/den.
* Příležitostně mohou potřebovat Silica gel pro žaludek a nervový systém a probiotika pro střevní flóru.
* Pro nervový systém a mozek (běh všech funkcí v těle je to zásadní).
* Vitamíny skupiny B v komplexu /denně (po 25 mg B1, B2, B6, PABA, inositol) (50 mg B3, B5, cholin) (50 mikrogramů B12, 25 mikrogramů B15, 150 mikrogramů biotinu a 200 mikrogramů kyseliny listové).
*Poznámka: U většiny vitamínů B je to nad doporučenou denní dávku, ale její rodina je takto užívá denně již více než 10 let bez potíží.
* Omega oleje 3,6,9.
*MSM: Zpočátku začněte s několika zrnky až po maximální dávku dvě lžičky denně. Podporuje enzymatické reakce v mozku a tvorbu acetylcholinu z cholinu. Nejlépe užívat ráno nebo během dne, protože dodává energii.
*Pro prevenci úzkosti užívejte kozlík lékařský (Valeriana officinalis) v dávce 200 mg/den až 1200 mg/den a pro prevenci deprese třezalku tečkovanou (Hypericum officinalis) v dávce 600 mg/den až 900 mg/den. (pozor, kozlík je mírně návykový, po 4 týdnech denního užívání je nutné udělat měsíc pauzu)

Ufologický badatel Neil Gould, autor knihy Blízká setkání s druhem ADHD, ve své knize vysvětlil, že mu byla ADHD diagnostikována až v pozdějším věku. Vzpomíná, že vždy vnímal realitu jinak, a proto měl problémy v tak silně naprogramovaném 3D světě. Označení ADHD si nově vykládá jako: „vždy vyladěný do vyšších dimenzí“(Always Dialed to Higher Dimensions.).

Domnívám se, že Neilův výklad je mnohem přesnější a shoduje se s výkladem molekulárního biologa Dr. Williama Browna, který rovněž uznává nový lidský fenomén a změny v našich genetických kódech, k nimž nyní dochází: „Věřím, že genetické modifikace, ke kterým dochází právě teď v děloze, ve skutečnosti vytvářejí ‚Nové lidi‚. Jejich NOVÁ genetická architektura jim umožňuje vidět svět vícerozměrně. Věřím, že výzkum by ukázal, že spící genetické oblasti jsou integrovány do biologických systémů a vyskytují se u každého z nás, aby vytvářely rozšířené vědomí.
Dochází k exponenciálnímu nárůstu dětí s poruchou pozornosti, autistů a indigových dětí. Jejich mozky pracují rychleji a věřím, že VĚDÍ co se učí. Jejich vnitřní chápání znalostí a informací funguje na biomolekulární úrovni – jde o transgenerační informace. Je zakódována v atomární struktuře molekuly DNA. Lze k ní přistupovat efektivněji a vytvářet tak vlastnosti podobné savantům. Modifikace DNA je spíše remodelací genomu, aby se znovu zpřístupnily spící oblasti.“ – Neil Gould, autor knihy Blízká setkání s druhem ADHD.


Mimozemské návštěvy jsou velmi důležitým faktorem, protože je známo, že tyto civilizace se velmi zajímají o lidskou DNA a výzkumy naznačují, že se podílely na změnách lidské DNA. Proto je to logické a může to vysvětlovat některé rozdíly, které pozorujeme v chování nových hvězdných lidí. Domnívám se, že je logické předpokládat, že to přímo souvisí s lidskými setkáními s ne-lidskými inteligencemi.
Mé hypotézy vycházejí z dvacetiletého výzkumu fenoménu mimozemských setkání a 3 000 případů. Hvězdné děti si vědomě vzpomínají na svůj pobyt na vesmírných lodích, často na planetu svého původu a na své „poslání“.

Hvězdní lidé se často zmiňují o:

– Jejich skutečný původ, tj. hvězdná rodina.
– Minulé životy na jiných planetách.
– Jejich poslání na planetě Zemi.
– Skutečná historie této planety a původ lidstva.
– Mají vědomé vzpomínky na to, že byli vzati na vesmírnou loď, a co se na vesmírných lodích naučili.
– Multidimenzionální schopnosti posílené vzděláním na vesmírných školách.
– Co se skutečně děje v souvislosti s tajnými programy a skrytými agendami.
– Účel některých starověkých míst a technologií.
– Mají schopnost přečíst a pochopit některé hvězdné jazyky, překládat je a také identifikovat zdroj těchto informací.
– Umí dekódovat některé symboly a umělecká díla ze setkání s ET.
– Dokážou se spojit se všemi živými i neživými formami na multidimenzionální úrovni: se zvířaty, rostlinami a minerály.
– Mají léčitelské schopnosti.
– Píšou neobvyklým písmem, mluví hvězdnými jazyky a kreslí symboly a bytosti, s nimiž komunikují.
Z mého výzkumu vyplývá, že se jedná o celosvětový fenomén a tyto děti jsou ve všech kulturách.

Prokazují své multidimenzionální schopnosti v oblastech:

– Vnímání duchů
– Vnímání Energetických polí
– Mimozemšťané
– Ovlivňování na dálku
– Telepatické schopnosti
– Mají znalosti, které se nikde neučili
– Léčitelské schopnosti
– Univerzální duchovnost
– Telekinetické schopnosti
– Prekognice (vidění budoucích událostí)

Paul Dong a Thomas E. Raffill se o některých z výše uvedených psychických schopností zmiňují také v knize China’s Super Psychics. Tento jev označují jako EMF – Extra lidské funkce (Extra Human Functions) nebo HAS – Vysoko smyslové schopnosti (High Sense Abilities.).
Děti jsou však nyní v mnoha kulturách označovány především za superpsychiky, aniž by chápaly, že může jít o změny, které nejsou způsobeny přirozeným vývojem, ale prostřednictvím mimozemských inteligencí.

Zesnulý Dr. Roger Leir, průkopník v Ufologii, je nejvíce známý svou prací na odstraňování implantovaných objektů po setkání s mimozemšťany. Dr. Leir byl přesvědčen, že lidstvo bylo „vylepšeno“ díky kontaktům a interakcím s mimozemskými bytostmi.
„Dospěl jsem k závěru, že nejenže jsou mezi námi hvězdné děti, ale celá lidská rasa postupuje vpřed rychlostí, která pravděpodobně není způsobena pomalými evolučními silami, ale mnohem pravděpodobněji je tento rychlý pokrok lidského druhu způsoben mimozemskými zásahy do našich těl a myslí.“ – Dr. Roger Leir, autor knihy Mimozemšťané a skalpel

Boj Nového člověka spočívá v tom, aby fungoval, zatímco jeho vědomí není pochopeno, ani uznáno. To se může projevit jako arogance nebo frustrace, ale nejčastěji je to spíše smutek nebo zmatek. Mohou mít pocit, že je jejich hvězdná rodina opustila, a bojují s tím, že jsou tady, a chtějí jen jít domů. Může to být zdrcující a vést k vědomé nebo nevědomé touze otupit se alkoholem, drogami, nebo se uklidit prostřednictvím sebevraždy.

Je důležité, aby si lidstvo uvědomilo tento evoluční skok v lidském vědomí. Aby si lidé uvědomili, že tyto nové generace jsou jiné z dobrého důvodu a musíme naslouchat tomu, co nám chtějí říct. Jsou skutečnou cestou k rozvíjejícímu se lidstvu.

překlad www.aluska.org 2023 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Danny 2023-05-14 07:50:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Trefný článek 🙂
Story ze života – kolegyně vnuk ještě nechodí ani do školy, ale nebaví ho věci typické pro předškolní děti a místo toho ho baví vesmír, planety, atd. Dokáže o tom mluvit líp než středoškolák a vypadá to, že tomu i dost dobře rozumí. Ale kolegyně je znepokojená, že z něho bude asociální autista a bůhví co. Nevím, jak se k tomu staví jeho rodiče, ale mě naopak znepokojuje ten přístup, že se opravdu takovým dětem často brání v rozletu, ale rodina je chce za každou cenu napasovat do škatule „takhle si hraj, protože je ti 5 a tohle všechny pětileté děti baví“, a prostě pro ně chtějí to „normální“ dětství, o které ale tyhle zvláštní děcka nestojí a akorát tím trpí. Zvlášť když se jim potom začne připomínat, že jsou jiní a každý je srovnává s těma „normálníma“ děckama.
Trochu jsem se rozohnila, ale tohle téma mě vždycky zvedne žluč, protože jsem sama nebyla nikdy typické děcko, ale každý místo toho, aby mě respektoval, že jsem jiná, se snažil o to, abych se předělala, přizpůsobila se, zvykla si a zapadla do škatulky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-14 09:48:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Klidně paní vzkaž – že jí to já vzkazuju – že se povaha, charakter, zájmy ani intelekt nedají převychovat. Člověk přichází na svět jako hotová osobnost a výchovou si jen osvojuje návyky a učí se pohybovat mezi lidmi a v systému. Jakýkoli tlak na dítě vytvoří jen stres a každá věta naznačující že není normální, nebo že takový jaký je, je špatný, poškozuje rodinné vztahy.

Takový mladý člověk má jen jedinou možnost, nějakou dobu se podvoluje, pak se to zlomí, on si uvědomí že je jaký je, že to nejde změnit, vzbouří se a udělá si všechno po svém. Pokud budou rodiče moc tlačit, tak ho od sebe akorát po letech odeženou, protože mu za ty roky v podstatě vysvětlili, že ho nepřijímají – proč by měl tak inteligentní člověk vyhledávat kontakt s lidmi, kteří ho neberou?

V mém případě nikdy žádný tlak nefungoval. Nikdy jsem neustoupila, ani jsem nepředstírala, že jsem někdo jiný, protože nejsem žádný people pleaser. Kdo na mě šel po zlém, od toho jsem odešla. Hlavní je taky potřeba vědět, že takovým lidem chování průměrných lidí připadá přízemní a debilní. Nebudou o něj projevovat zájem, protože jsou na jiné úrovni a snížením se nic nezískají.

Mimochodem zájem o vesmír a planety je u dětí, chlapců, normální koníček. Když jsme byli malí, bez internetu, bratr to taky miloval. Měl o tom velké encyklopedie. Kosmos ho fascinoval, protože samozřejmě, logicky, je zajímavé číst o tom, co je za horizontem, děti chtějí poznat svět. Jednu dobu dokázal recitovat přesná čísla. Jako hmotnost, teplota, složení atmosféry. Nikoho z nás by ani nenapadlo ho za to jakkoli kritizovat. Mě víc zajímaly mimozemské inteligence než barevné koule v encyklopedii, ale o tom tehdy nebyla literatura, první knížku jsem našla když mi bylo asi 11 – a mám ji doteď. A bratr rozhodně žádný autista není, v pohodě udělal vysokou, měl odmalička vysoké studijní předpoklady a tímhle se to právě pozná dlouho dopředu.

Lidi si neváží toho co mají. Až to ztratí, pak teprve si to uvědomí.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-05-14 12:59:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Kolegyni vyřídím, až na to zase přijde řeč 😉 Sice jí to říkám pořád, ale prostě starostlivá babička 😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-05-14 16:42:29
Ikona diskutujiciho
sipka

takový to když jsi zděšená, že máš doma nadané a inteligentní dítě protože tvůj mozek je až příliš jednoduchý na to než aby sis toho vážila, byla vděčná a dítě podporovala. miluju. a to ani nemluvim o tom, že i kdyby se člověku narodil třeba např. autista, tak rodič má své dítě mít rád takové, jaké je…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 08:31:59
Ikona diskutujiciho
sipka

To je úděl geniálních dětí. Být odstrčený bokem a celý život (ne dětství, ale celý ŽIVOT) od průměrů poslouchat, že jsou špatní, asociální, netaktní, nebo že mají divné názory a nenormální zájmy. Jediné východisko je odříznout průměry a obklopit se pouze sobě rovnými, to je jediná šance, jak zapadnout a cítit se v kolektivu dobře. Jinak vůbec.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-05-15 12:33:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně takto okolí dávalo najevo, že jsem „jiná“ a akorát se teď celé své dvacáté léta snažím zbavit nízkého sebevědomí a pocitu sebeviny. Na psychiku to dá hodně zabrat 🙁 Ne teda, že by mě shazovala vlastní rodina, ale prostě bylo to celý život se mnou. Naštěstí rodina si zvykla a na cizí lidi kašlu. Není dobrý nápad něco předstírat nebo se snažit zavděčit.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-14 09:14:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Som na pochybách či sú idigoví prínosom pre ľudstvo. Niektorí boli v minulosti vyspovedaný ako napríklad Saša z Moskvy a je celkom dobre poznať odkiaľ má schopnosti prekognície. Využíva rovnaké schopnosti ako mnohý iní napr.Helena Petrovna Blavatská. ale aj Homér, ktorý opisuje vo svojej Iliade a Odysei božstvo „Ateopiánov“, kde boli ľudia „spálení do čiernej tváre“, tiež Edgar Cayce, Rudolf Steiner a ďaľší.
Posúďte sami: https://clanky.info/2014/03/11lety-indigovy-chlapec-o-zmenach-na-zemi-2/

Pre rozvíjanie takýchto schopností existujú školy (aj na Slovensku a Čechách). Nazývajú sa waldorfské školy. Dali by ste svoje dieťa na takúto školu? Pred tým než poviete áno, je dobré si prečítať aj iné texty ako len tie, ktoré ich vychvalujú do neba. https://konzervativizmus.sk/antropozofia-a-skola-bludov-stodola/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-14 09:23:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud o sobě někdo prohlašuje že je mimořádný, ale nic dobrého pro lidsto nevykoná, pak je to podvodník. Přínos pro lidstvo se dá hodnotit objektivně, jednoduše zhodnocením jeho práce, pokud jsou takové údaje k dispozici. Ale většinou ano, protože ti co působí skrytě, nejsou známi, tudíž nikdo nic neověřuje. Nevidím důvod, proč kritizovat určitou skupinu za něco, s čím nemá nic společného, protože se na ní pokoušejí vozit nějací vyčůránci. To je běžné chování lidí a společnost už by mohla uzrát do stádia, aby takto jednoduché věci chápala.
(tím nepoukazuji na sašu, vůbec nic o tomto člověku nevím, v životě jsem o něm nic nečetla a nezajímá mě to)

Ikona diskutujiciho Q 2023-05-14 09:32:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Prošel jsem si ten druhej odkaz a je to jenom nějaká debilní slátanina která se snaží působit odborně ale ve skutečnosti je to o tom že si ten člověk něco myslí a předkládá to jako pravdu. Nic o reálné zkušenosti někde s někým. Žádné zdroje. Žádné důkazy. Lepí dohromady věci který spolu ani nesouvisí. Nechápu co má Blavatská společnýho s Waldrofem… nic. Viděl jsem o těchto druzích škol teda lepší věci, třeba na DušiK. Slyšel jsem mluvit lidi co ty školy vychodili a ti hodnotili jaké to je a jak se jim v životě daří. A žádní sektáři ani magoři to rozhodně nebyli.

Dodo ty máš nejvyšší čas změnit svůj způsob myšlení a změnit paradigma ve kterým žiješ, jestli se teda chceš posunout někam dál. Protože zatím chodíš pozpátku jestli uznáváš jako pravdu takový škvár.

Ikona diskutujiciho Akolita 2023-05-14 09:36:40
Ikona diskutujiciho
sipka

… Já bych v zásadě ani nedala dítě do školy kdybych měla tu možnost. Jenomže jsme v otrockém systému a ten si potřebuje vychovávat standardizované mravence pro svou kolonii, aby makali a znali věci přesně tak jak je potřeba. Kdo vystrčí hlavičku moc vysoko, rychle přejet sekačkou, aby náhodou nešířil svoje špatné duchovní názory mezi ostatní mravence.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-05-14 16:45:17
Ikona diskutujiciho
sipka

počkej počkej… 😀 já nějaké ty příznaky ADHD vykazuju a že bych na to byla hrdá, to rozhodně ne… hned jdu ten článek přečíst celý.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-14 22:37:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Akolita:
A čím by sis pomohla, kdybys nedala dítě do školy? Musí umět to samé, co děti ve státních školách. Musí chodit pravidelně na přezkuškování, jinak máš na krku sociálku. Musíš mit partnera, který vydělává hodně slušné peníze a sama abys taky doma podnikala, jinak dneska nemáš šanci. Snad bys ho nenechala samotného na chod domácnosti…
I my jsme chodili všichni do škol a museli jsme si stále zachovat svůj názor a svoji čest a jsme tu a jaké máme názory a pohledy na svět. Myslíš, že kdybys ho učila doma, že by měl lepší vyuku? Učíš se stejně z toho, co je nám předkládáno v osnovách škol…nemáme zatim jiné informace. Pokud máme, jsou to jen dohady a doměnky.
Dítě si musí stejně zachovat svoji osobnost a názory…tohle, co je ve školách je hodně i do slabších duších, kteří snadněji sklouznou do bláta a preferují jen názory většiny…My jsme se taky neučili doma s rodiči, protože museli vydělávat a kam jsme nakonec došli..
Jediné, kde je potřeba chránit děti je očkování, tam se nemají jak bránit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 08:44:44
Ikona diskutujiciho
sipka

ad. Školní systém: Všichni jsme to absolvovali, všichni víme že je to blbě, ale další generace tam jdou a po ní další. Protože systému to vyhovuje a systém nedává možnosti. V nastalém pocitu bezvýchodnosti si pak řeknete no co, taky jsem to přežil.. no, přežil. Ale musí přežívat i lidé, kteří přijdou po nás? Chceme jim to udělat? A tady začínají alternativní vzdělávací systémy. Zajímavé je, že dítě, které se učí doma, v pohodně všechny zkoušky udělá, ale učí se 3-4 hodiny, nebo podle své potřeby. Podmínkou je však někdo, kdo je ochoten se mu věnovat a tady je další kámen úrazu. Někdo by pak mohl namítnout, že takový člověk není dost zvyklý na stres a hnus, kterému by jinak byl ve školním prostředí vystaven. – Oťuká se později, až když je zralejší, nebo si najde práci na periferii, protože stejně v těch kolektivech není o co stát.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-15 10:19:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Já chápu, že nemůžeme tohle dělat dalším generacím, aby se učili špatně a trpěli. Protože to přesně najíždí na špatné rodiče..já musel/a taky, tak toho nech, něco snad vydržíš ne?! -efekt padajího lejna.
Ale změna systému potrvá delší dobu a je potřeba větší nesouhlas. Vím, že když se učí alternativně, jsou chytřejší..ale stále se musí učit stejný kraviny, i když to děti cítí jinak. Jenže většině lidem je to jedno. Stále je třeba vidět obě strany. Jsou v kolektivu, dokáží si kdyžtak poradit a napovídat. O přestávkách je sranda a socializují se. Jak píšeš, vydrží víc stresu..
Doma jsou s mámou, nebo v menším kolektivu jako alternativa. Jeden z rodičů musí dělat o to víc, aby dlouhodobě uživil jak 3 lidi, tak chod domácnosti. Pak je rád, že má čas a energii pro sebe a nechce toho doma moc řešit. Partner začne strádat a je rád, že třeba přežívá. Sex přestává být mezi partnery a jsou jen další trable na obzoru. Není to hlavní, ale je to další hezké rozptýlení a utužování vztahu. Nejsou peníze na cestování, takže rodina nemá kloudně vzpomínky na společné chvíle při zážitcích v přírodě, či ve světe. A účelem cestování je poznávání světa, druhých, energii kolem a nás samotných. Nevýhoda dnešní doby je ta, že děti mají víc povinností. „Musí“ se malovat, nosit značkové věci, mit moderní telefon, být naočkovaní a ještě vědět, jaké chtějí pohlaví. Ano, dnes je to hektické, v jistém smyslu je lepší alternativa..ale kdo na ní dneska má, když začíná krize a bude ještě větší. (leda mit za manžela programátora, nebo managera). Takže stále je to jako začarovaný kruh, z kterého není moc úniku. Možná je lepší škola někde na vesnici, než továrna na otroky ve městě. Protože na české školáky už není ani čas, protože ukrajina. Taky se mi škola nelíbila. Často jsem si říkal: a k čemu mi to bude?! Ale řešil by problém vystoupením ze systému..a lze to vůbec? Nepříjde mi to jako jednoduchý..stále jsme závislý na systému, zdravotnictví, penězích a stále vidím problém hlavně v debilních lidech, kteří nemají duši a jedou jak roboti. Takže kde je větší problém..v lidech, nebo systému. Když nebudeme dnes dostatečně silní se svým názorem a nějakými lokty, daleko dnes nedojdeme. Taky bych rád žil v klidu, harmonií…ale stále tu máme boj o přežití a musíme nějak vydržet a učit děti být silné taky. Hodně je to o duši..Jak můžeme chtít změnu učiva, když ani sami nevíme, co je pravda..? Zeměpis, dějepis, fyzika…stále je nám hodně věcí zatajováno a staré zmínky nejsou důvodem ke změně osnov. To bude muset skutečně padnout a začít s pravdou a zkoumáním. Jinak přes to vlak nejede.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-05-14 10:22:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nekritizujem len som vyslovil pochybnosť na základe jeho myšlienkových procesov ktoré vyjadril v odpovediach. Bolo by zaujímavé vedieť ako je na tom Saša v súčasnosti. Predpokladám, že by to vyzeralo inak. Môžete si všimnúť, že hovorí o tom, že my ľudia sme v celom vesmíre sami. Je tam viac toho s čím by sa dalo nesúhlasiť, alebo povedať, že je to už prekonané.
Q: WŠ sú vhodné len pre ludí, ktorí pristupujú k veciam z abstraktnej roviny. Myslíte, že by ich mali všetci absolvovať povinne?

Ikona diskutujiciho klara 2023-05-14 11:20:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je vo veku 15-17 rokov dlhodobá prokrastinácia normálna? Patrí to medzi akúsi „tínedžerskú depku“ z ktorej dieťa vyrastie? Naše dieťa nejaví žiadne mimoriadne schopnosti okrem toho, že je naozaj mimoriadne empatívne, ale našťastie sa dokáže občas aj odosobniť. Začalo chodiť na strednú priemyselnú školu, ktorú si samé vybralo, malo z toho radosť, ale napriek tomu ho zaťažuje tam chodiť, hoci nemá problém vychádzať s ľuďmi, má priateľov, učitelia sú fajn a prospech má skvelý (musíme ho ubezpečovať, že nemusí mať samé 1, vôbec na tom nebazírujeme). Prichádza zo školy unavené a vyčerpané a večer je často v strese. Občas užíva valeriánu aj kozlík v čajovej zmesi, občas aj B vitamíny, magnézium a v zime a na jar aj D, ale mám pocit, že je to hlbšie…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 08:28:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě ten školní režim ale taky hrozně drtil. Ne učení, ale to otroctví. Vstávání na čas, neustále si hlídat čas, jestli máš všechny knížky, jestli máš všechno nachystané, hotové, jestli jsi na něco nezapomněl, jestli máš naučeno nebo natahákováno, do toho kolektiv lidí kteří ti berou energii. Systém, kde každých 5-10 minut někdo/něco zkouší, jestli tě přistihne při nějaké chybě. Musíš být přesně tady, dělat přesně tohle a musíš mít u sebe přesně toto a jestli ne, tak jsi ŠPATNÝ.

Jo a když řekneš, že je to těžký život a že jsi z toho unavený, tak ti starší lidi řeknou, že prožíváš nejlepší dobu svého života a ať si to užiješ.
Není to pravda… nejlepší období tvého života nastane tehdy, kdy máš život, který odpovídá tomu, co ty od života chceš. Pro každého z nás je to jiná etapa.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-05-15 08:41:33
Ikona diskutujiciho
sipka

klara:
I s empatií se musí rozumně. Proč… Chce se rozdávat a zapomíná na sebe. Tím, že je empatické je tu pro druhé a zapomíná rozvíjet svoji osobnost-prosadit se, nejspíš je často po druhých a ne po jeho. Když je ze školy unavené…rozdává svoji energii do prostoru, aby vnímalo druhé a není tolik uzavřené, aby zbylo i pro něho. Smyslem života není být tady večně pro druhé, ale žít svůj život a prožívat, co chci hlavně já…postupem času člověk příjde na to, že každý by se měl starat o sebe a není potřeba být ani tolik empatický. Kdo je zodpovědný, nepotřebuje tolik energii druhých. Když jsme sem přišli, chtěli jsme pomáhat…postupem času člověk příjde na to, že většině lidem pomoc vyhovuje, protože chctějí být tam, kde jsou a moc to nežádá. Každý, kdo je zodpovědný napravuje sám své chyby a odmítá to, aby někdo nesl jeho kříž. Citlivý lidé nám ukazují, že je tu někdo i pro nás. Ale většina zapomíná na to, že když dělají něco špatně, mají to změnit. Jenže chtějí pomoc, udravit, ale návyky zůstávají stejné. Každý děláme chyby, někdo nám občas vypomůže..ale neměla by to být povinnost.
Takže hlavně, ať se učí žít svůj život a přestat žít život těch, které si navnímává. Vše musí být vzájemné, pokud je, nebude chodit ze školy vycucaný, ale nabitý. Pak se energie násobí…tzn. je empatický ke špatným lidem a jim to vyhovuje. Kdyby chtěli, už to změní..ale jim to vyhovuje hrát si na oběti. Takový lidé jsou jako černá díra. Vcucnou energii druhých k tomu, aby dokázali žít a nic na tom neměnit. Konstruktivní člověk vyzařuje. Destruktivní/sobecký/lítostivý jen vcucává a energie nepříjde na udravení a uvědomění, ale jen k udržování oběti lítosti a my jsme ve výsledku jejich udržovatelé.

Ikona diskutujiciho sm 2023-05-14 18:06:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možné to z malé části je. U většiny případů jde ale o prachobyčejné poškození mozku, ponejvíce z vakcín, kterých se do dětí stříká stále víc a víc. Je to logické: co nejvíce poškodit mozek pod rouškou zdraví je daleko snažší v dětství když se dítě nemá šanci bránit. A protože většina rodičů jsou exemplární sebestřední hlupáci, nechají to tak. Existují jasné korelace s nárůstem očkování a nárůstem procenta poškozených dětí. A ano, o dna jde. Proč si myslíte, že chtěli do všech ještě nedávno narvat mrna vakcínu? Dělá z lidí mutanty a nikdo se tím ani netají. Beztak už se všichni mění a oni tomu chtějí zabránit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-15 08:37:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky na to mám trochu jiný pohled, myslím si že adorování různých postižení může pramenit i ze zoufalství rodičů a pečovatelů, kteří si ve své agonii hledají nějaké světýlko na konci tunelu, něco, co by jim dávalo smysl. A je to naprosto pochopitelné chování. Nějak se s tím musí smířit a musí s tím žít.
Pokud by vtělené mimořádné duše trpěly na poškození mozku, spíše bych to považovala za zásah systému poškodit perspektivního člověka, který by jinak bez toho měl světu co dát a ne za dar. Nevím ale, do jaké míry je tento pohled přesný, protože některá poškození vyvolávají genialitu na úrovni, které normální člověk skutečně není schopen. Takže to tak černobílé zřejmě není. Nicméně kolik takový genialit tam je. Pár jedinců na celé planetě? Většinou je to prostě o tom že se staráš o dospělé dítě, které se někdy ani moc nepohybuje, špatně nebo málo mluví a je do konce života závislé na pečovateli. To je čisté neštěstí.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-05-19 13:26:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky si nemyslím, že většina postižených by byli hvězdné duše.. (spíš je to destruktivní) Ale někdy (výjimečně) tomu tak být může.
A také spojování hypersensitivních lidí s postižením je špatně (protože se většinou jedná o dvě rozdílné věci..).

Ikona diskutujiciho kiana 2023-05-16 11:48:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Silica gel mám zrovna na seznamu věcí, co si chci koupit. 🙂

Hezký článek.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-05-16 12:31:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tým silica gelom som to moc nepochopil. Veď to sú tie malé guľôčky v malom papierovom sáčku ktoré sa dávajú napríklad do krabíc s topánkami. Ako decko som to niekde našiel a premýšľal na čo to je a či sa to dá jesť ale radšej som to asi nejedol. Takže príležitostne sa to môže zjesť na žalúdok a nervy.

Ikona diskutujiciho Will 2023-05-16 12:36:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne, obsah těch pytlíčků jíst nesmíš, to je pouze pro absorpci vzdušné vlhkosti k ochraně výrobku. Pro děti je na nich napsané DO NOT EAT! (nežrat)

Ikona diskutujiciho Wei 2023-10-06 19:23:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže nejsem rozbitá? Mám ADHD. Cítím energie, mám lečiteské schopnosti, vidím auru, duchy, slyším jejich hlasy. Dokážu se napojit na energii živočicha, rostliny či minerálu.

A od dětství vymýšlím příběhy. Ale psát jsem je začala až v šesté třídě protože jsem věděla, že to ještě nedokážu.

A když jsem rodičům říkala o tom co vidím a cítím poslali mě do háje, že si vymýšlím. I psichiatr mi řekl ať si nevymýšlím. A tak jsem se uzavřela z veselé dítěte se stal depkař. To je sice slabé slovo, ale vypisovat tady veřejně to nebudu. A kvůli strachu jsem si schopnosti zablokovala, protože jsem měla problémy s duchy a rodiče nevěděli jak pomoci. A tak na mě tlačili abych to zablokovala. Udělala jsem to a teď toho lituji. Cítím že čas zase ty schopnosti probudit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-07 09:15:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Aho Wei, nejsem psycholog ani psychiatr takže odborně ti to nerozeberu a nevím k tomu pozadí. Ale pokud je to o tom že máš bohatou fantazii, jsi umělecky nadaná a věříš na víly, tak upřímně nevidím důvod tě poštvávat samu proti sobě a zakazovat ti to. Jediná cesta k vnitřnímu míru a sebelásce je přijetí toho kým jsi, i se svými slabostmi a zvláštnostmi. Nenechat na sebe útočit a umět si v tom najít to krásné a prospěšné. Samozřejmě ti neradím, abys nepracovala na nějakých špatných vlastnostech. Člověk se učí a rozvíjí celý svůj život. Pokud máš spisovatelské střevo, nepotlačuj ho. Založ si klidně nějaký blogís zadarmo a tam si to dávej. Budeš se divit, kolik spisovatelů takhle začalo a vydali knihu na základě svých blogových zápisků. Deník moderního fotra – dnes kniha – původně vycházel jako blog. Je to nejjednodušší způsob, jak se vyventilovat, dostat to k nějakým lidem a případně i dostat zpětnou vazbu. Co já vím. Třeba vymýšlíš super povídky. Věci, pro které máš talenty a vlohy, ti přinášejí radost do života. Když je rozvineš, deprese povolí. Nevím jestli odejde, na to je život moc komplexní, ale uděláš si prostor, kde ti bude dobře a kde se ti uleví.

Ikona diskutujiciho Wei 2023-10-07 18:43:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za odpověď. A díky vám že to cítím je pravé a proč se mi v kostele dělá špatně. Ale na neštěstí nemám na vybranou. Pracuju na miste kde musíme uklizet i kostel. Mám vaše knížky, tak si podle nich budu snažit čistit energie. Ale nemůžu z práce odejít, v našem okolí je jen málo chráněných dílem. Já kvůli vysoké citlivosti nemůžu být v normálním provozu. Strašně mě to vyčerpává. Plus jsem si díky duchům vytvořila schizofrenii. Paranoidní.
A příběhy píšu, věřím na víli a fantazii mám. Občas mě nápadají i obrázky na kreslení ale neumím anatomii tak mi to nejde nakreslit. Jenom umím podle předloh kreslit zatím.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek