Stigmata

12.4.2008 v Zajímavosti 2

Původně jde o vypálené znamení, které se v antice vypalovalo zločincům a otrokům. V bibli se mluví o “Kainovu znamení”, které označuje Kaina jako již Bohem potrestaného a vyhoštěného z lidské společnosti. Jako stigmata se však označují především vtisknutí ran na místech těla, kde byly “rány Kristovy”. K nejznámějším případům stigmatizace patří Tereza z Konnersreuthu a Pater Pio. Obvykle se rány objevují na rukou, na nohou, na boku a jako krvavý kruh po trnové koruně. Rány na rukou a nohou obvykle sahají až na druhou stranu, stále krvácí, podle výpovědí způsobují svým nositelům bolest. Podle tvrzení nositelů se rány na těle vyskytnou náhle.

Stigmata se objevují u lidí hluboké víry, oddaných službě Kristu. V křesťanství jsou chápána, jako dar i závazek vůči Bohu, který svou milostí tímto způsobem sdílí tajemství svého utrpení na kříži. Stigmata nemívají jen známí světci, ale například i skrytí řeholníci v klášterech.V literatuře se často objevuje mylné tvrzení, že prvním nositelem stigmat byl sv. František z Assisi.

Avšak stigmata se objevují již roku 1222 v Anglii u dvou lidí; ti byli ovšem upáleni na hranici . Již před sv. Františkem se záměrně zranila Maria z Oignes, aby mohla nosit Kristovy rány.

V pozdním středověku se potom osob se stigmaty objevuje velké množství, mezi jinými Lukardis z Oberweimaru, Kateřina Sienská, Gertruda z Oosten, Kateřina Janovská, Kateřina z Ricci.

Toto rozšíření má souvislost i se zbožností zaměřenou k úctě ukřižovaného Krista a k jeho utrpení. Bolestná zranění nemusela být vždy viditelná – Kateřina Sienská mohla pozorovat svá stigmata podle své výpovědi pouze sama.

Stigmata se objevují i u osob v moderní době. U patera Pia se podle jeho výpovědi vyskytly po silném duchovním zážitku a to již v mladém věku.

Stigmata také bývají vykládána jako psychosomatický jev nebo rány, které si postižení sami přivodili.

Lidé si také způsobují stigmata, aby byli prohlášeni za svaté nebo z důvodů nějaké specifické duševní choroby. Mezi takové případy patří například Magdalena de la Cruz (1487-1560), která přiznala, že se u ní jedná o podvrh.

Stigmaty trpěl Páter Pius: (velmi známý)

Alastair Thompsonová:

Theressa Neumannová:

Myslím, že Paní Neumannová to měla nejhorší. Všechna čest.

Komentáře

Ikona diskutujiciho grey 2010-11-30 22:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vtipné na tom je, že se jim tvoří stigmata na špatném místě. Ježíš nebyl přikován ke kříži za dlaně, přestože je to tak všude zobrazováno. Když si člověk prohmatá dlaně, mělo by mu dojít proč. Jednoduše – není tam žádná kost, na které by mohlo viset tělo. Je tam jenom kůže a možná nějaká svalovina, ale to by nikoho na kříži neudrželo. Pravděpodobně byl přikován za zápěstí, to by ho na kříži snad udrželo. Není to sice moc důležitá relevance, jen mi to přijde docela vtipné…

Ikona diskutujiciho grey 2010-11-30 22:14:00 Odpovědět

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek