Stromový horoskop podle Keltů

23.2.2011 v Zajímavosti 54

Tento horoskop mě velmi zaujal, protože jako jediný, který jsem kdy četla, na mě osobně sedí. (líska) Sedí i vám?

Co učili druidové

Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce třikrát. Pro osoby narození v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů – životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku.


23.12.-1.1.

Jabloň

Citlivá a impulsivní

25.6.-4.7.

Voňavý ovocný strom představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým půvabem a velkorysostí. Jsou vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto je jen málokdy věrný v manželství. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem velmi důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do ruky, má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální. Má talent prožít pestrý a zajímavý život.

2.1.-11.1.

Jedle

Vznešená a pečlivá

5.7.-14.7.7

Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. Pohroužen do sebe jen obtížně získává přátele. S nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět, který ho v jeho činech jen pramálo ovlivňuje. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Jeho houževnatost a vytrvalost až umíněnost mu pomáhají řešit neřešitelné. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. Mohlo by se zdát, že Jedle je nudná, ale není to pravda – je pouze velmi složitá. Společný život s ní je vždy zajímavý, neboť bývá velmi vzdělaná a zkušená. V lásce ovšem není zrovna šťastná, na svého partnera totiž klade příliš velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se ale zamiluje doopravdy, je její láska bezbřehá. Věnuje ji ale často těm, kteří si ji vůbec nezaslouží. Navzdory své křehkosti žije dlouho, nesklátí ji ani vleklá choroba.

12.1.-24.1.

Jilm

Ctižádostivý a oddaný

15.7.-25.7.

Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním klidem a pohodou. Dokážou se dobře ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají před zvědavým okolím. Jsou ctižádostiví a pracovití. Daří se jim i ve vedoucím postavení, ale obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s Jilmem není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou tolerance a vytrvalosti. Ale pokud se s Jilmem naučíte vycházet, nejdete v něm partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.

25.1.-3.2.

Cypřiš

Šťastný a milující

26.7.-4.8.

Silný krásný strom, který se podobá zdravému a šťastnému člověku. Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech
okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je pro svou slunečnou povahu velmi oblíbená, srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. Cypřiš je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází.
„Rodinná diplomacie“ je jeho obor. Má svůj vysněný ideál – dožít se vysokého věku milován a milující. Patří mezi ty vzácné jedince, kteří jsou obdarováni snad nejkrásnějším povahových rysem – jsou obětaví a věrní v přátelství. Važte si Cypřišů!

4.2.-8.2.

Topol

Náročný a rozporuplný

1.5.-14.5.

5.8.-13.8.

Mohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist něžného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem nevybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomu je ještě
velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech.
Když ale jde do tuhého, dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti – zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.

9.2.-18.2.

Cedr

Nápaditý a toužící po dobrodružství

14.8.-23.8.

Urostlý, pevný, vzácně krásný strom. Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství, a to především v milostných vztazích, ačkoliv je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý – tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu často způsobuje velké nepříjemnosti. Lidé ho ale rádi vyhledávají, neboť je milý a plný optimismu. A to je v dnešní uspěchané době dar k nezaplacení.

19.2.-29.2.

Borovice

Houževnatá a v lásce zranitelná

24.8.-2.9.

Voňavý, vzácně dekorativní strom symbolizuje lidi, kteří umějí zdůraznit své přednosti. Borovice má ráda útulný domov,
cenné předměty a pevné rodinné zázemí. Moc dobře ví, co chce, a proto se snaží od života získat co nejvíce. Ač se to nezdá, je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí cizí. Naprosto nesnáší toho, kdo se jí protiví,
a nemá ráda, když věci nevycházejí tak, jak ona chce. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde v životě stále kupředu. V zaměstnání se dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí., organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Přísná a přesná analýza
je její největší předností. Nerada si komplikuje život, a tak neštěstí druhých ji sice dojímá, ovšem nic víc. Jen v lásce projevuje slabost – podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z milostných průšvihů umí vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení. Borovice je symbolem obzvláště příznivým pro ženy.

1.3.-10.3.

Vrba

Sebevědomá a rozmarná

3.9.-12.9.

Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. Ve Vrbě se spojují dvě povahy – první je snivá , zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými až hysterickými projevy. Prožívá mnoho trpkosti, ale jelikož je zároveň velkým bojovníkem , často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší Vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím. Možná kvůli této vlastnosti často neprožívá skutečné přátelství.

11.3.-20.3

Lípa

Zasněná a trpělivá

13.9.-22.9

Silný krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj – je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí.
Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit
obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle
chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé narození ve znamení Lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Ostatní jejich společnost vyhledávají, neboť Lípa umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá
umění naslouchat druhým. V lásce bývá ovšem nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a změnit Lípu ve vyrovnanou bytost.

21.3.

Dub

Silný a energický

Statný, odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného
v den jarní rovnodennosti, v den, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní – to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. V nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledí jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně zdravý, jako je zdravé a pevné dřevo dubu.

23.9.

Oliva

Diskrétní a vyrovnaná

Oliva dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní: „S úsměvem jde všechno líp.“ Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu stáhnout se do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě i okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost.

22.3.-31.3.

Líska

Laskavá a netrpělivá

24.9.-3.10.

Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty a plamennými projevy, přesto mají na ostatní úžasní vliv. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim něco nevychází tak, jak by si představovali, takticky počkají na vhodnější okamžik. Dosáhnou-li vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve svůj prospěch. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Ze životních zápas vycházejí s omlazeným názorem na svět. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají i v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnoučata.

1.4.-10.4.

Jeřáb

Přívětivý a zatvrzelý

4.10.-13.10

Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. Tiše a samozřejmě plodí v podmínkách, kde jiné stromy hynou. Také lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá, jemnost zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Moc dobře vědí, že každá mince má svůj rub. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Někdy mění sympatie. Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala, i když se při ní rdí stejně jako plody jeřábu.

11.4.-20.4.

Javor

Pevný a uzavřený

14.10.-23.10.

Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I lidé narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši.
V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený ve znamení Javoru je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, vzdělaný, obdařený vynikající pamětí. Když si oblíbí nějaký obor nebo projeví o něco hlubší zájem, lehce si osvojí spoustu informací. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se hned tak nezapomíná.

21.4.-30.4.

Ořešák

Vytrvalý a žárlivý

24.10.-11.11.

Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. K ostatním je nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý „ořechový“ člověk je plný rozporů – na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho čích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Navíc mu chybí pružnost, což mu na popularitě zrovna nepřidá. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě.Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a jsou inteligentnější než on sám.

15.5.-24.5.

Kaštan

Spolehlivý a tvrdohlavý

12.11.-21.11.

Mohutný košatý strom poskytující
blahodárný stín i v největších parnech. Pod jeho korunou najde ochranu každý, kdo ji skutečně hledá. Člověk narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro spravedlnost, hájí práva svá i bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. Kaštan bývá zvědavý a společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stává moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit je skon ke klevetám a jízlivosti. Osud Kaštanu závisí na okolnostech – má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale. Většinou vítězí.

25.5.-3.6.

Jasan

Přátelský a věrný

22.11.-1.12.

Ztepilý strom, který kvete už během dubna ještě před olistěním. Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou
příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujte, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Ostatním lidem není ve stínu Jasanu špatně, a to ani v nejtěžších
situacích. Jasan vždy dokáže
vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sobecky sleduje své cíle a prospěch. Ale lidé mu to rádi odpustí – je přece tak milý a příjemný! A ještě jedna krásná vlastnost Jasany ctí – v lásce jsou vždy věrní. Pokud si vás Jasan vybere jako životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.

4.6.-13.6.

Habr

Přemýšlivý a pořádkumilovný

2.12.-11.12.

V nížinách a pahorkatinách roste v polostínu strom, jehož šedobílé dřevo je tvrdé, těžké a pevné. I člověk narozený v jeho znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který dbá o svůj vzhled,. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup či úspěchy druhých v něm vyvolává závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí
vyniknout. Jeho partner
musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je Habr dost náročný,
chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného, ale sám
nedokáže vyvinout patřičnou iniciativu. Takže se častěji stává osobou milovanou než milující. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit, proto bývá i věrný. Typickým znakem Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.

14.6.-23.6.

12.12.-21.12.

Fíkovník

Něžný a milující

Originální, pružný a nezávislý je člověk narozený ve znamení Fíkovníku. Šíří kolem sebe nakažlivou vůni bezstarostnosti. Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem oblíbeným a v mezilidských vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne. Miluje děti a zvířata a oni milují jeho. S osudem si pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvedou jeho inteligence a prozíravost.
Obtížné překážky neřeší, neboť je dost
líný. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou! Vše, co
chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů i rodičů, se kterými druhé baví svět.

24.6.

Bříza

Bystrá a nedůtklivá

Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako bříza nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. Největší problémy prožívá Bříza sama se sebou. Žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se Bříza v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho inteligence a fantazie mu zaručují úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí. Jeho vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty. V lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. Června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát.
Vězte, že je mužem či ženou – jak krásně a výstižně říká jedno slovenské úsloví – do voza do koča.“

22.12.

Buk

Vytrvalý a přísný

Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete teprve mezi čtyřicátýma padesátým rokem svého života. Podobné je to i s člověkem narozeným v jeho znamení – začíná pořádně žít až od svých čtyřicátých narozenin, kdy již nashromáždil dostatečné množství životních zkušeností. Je úspěšný v práci a – má-li pevné rodinné zázemí – také v osobním životě. Muži i ženy prožívají ve zralém věku jaro, kvetou a překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Ovšem v mládí mívají problémy sami se sebou, a proto ve své blízkosti potřebují člověka, který jim bude oporou a zbaví je nejistoty a úzkosti. Teprve ve středním věku se této závislosti zbaví a naopak se stávají poměrně neústupnými. Jsou dobrými diplomaty, neomylně dokážou vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí a kdy naopak vytáhnout do boje.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Lenka K. 2011-02-23 05:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, díky za krásný článek. Já jsem taky Líska:o)

Ikona diskutujiciho Janča 2011-02-23 07:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Alue :)  Fakt to sedí.

Ikona diskutujiciho Baruenka 2011-02-23 07:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem se narodila 23.července.. nějak mi to nesedí. Věřím, že některým lidem ano, ale mně ne.. 🙂

Ikona diskutujiciho Lucie 2011-02-23 07:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

VŠE SEDÍ, DÍKY KELTSKÉ NUMEROLOGII SI MŮŽEME O KAŽDÉM ČLOVĚKU ZJISTIT VŠECHNY JEHO SLABOSTI A NAOPAK. DOUFEJME, ŽE TOMUTO UMĚNÍ NEPŘIJDE NA KLOUB NEPOVĚŘENÁ OSOBA.

Ikona diskutujiciho Lucie 2011-02-23 07:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A POKUD NE, JE TO ZPŮSOBENO SILNÝM VLIVEM VÝCHOVY. JEN NEOVLIVNĚNÍ LIDÉ MOHOU TOTO UŽÍVAT.

Ikona diskutujiciho Nasgol 2011-02-23 07:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem ořešák :oD a z minulýho vztahu jsem se o žárlivosti tak poučil, že už žárlivej nejsem…A ty věci co se píší dál, rozebírat každou se mi nechce, ale více než polovina tam nesedí :o)

Ikona diskutujiciho Nasgol 2011-02-23 07:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

PS: I kdyby existoval kdoví jakej kalendář, horoskop, tak věřím, že člověk se může změni tak, že bude pasovat do všech odvětví jednoho horoskopu a jen pouze kladnýma vlastnostma…

Ikona diskutujiciho Jitka 2011-02-23 08:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fikovnik…teda hezci popis jsem v jinych horoskopech snad nenasla 😉 nezny a milujici, jak sladce se to posloucha.

Ikona diskutujiciho Laia 2011-02-23 08:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý horoskop. Děkuji Aluško:-)

Ikona diskutujiciho 2011-02-23 09:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkný horoskop…trochu i sedí. :-D Jsem lípa. :-)

Ikona diskutujiciho Tina 2011-02-23 09:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedá sa povedať, že by to sedelo, ale ani,že by to nesedelo. Čo sa týka tých negatívnych vlastností, tak človek sa vyvíja a môže na nich pracovať a zmeniť sa k lepšiemu – preto by si ich mal uvedomiť. Tie pozitívne vlastnosti sú fajn, no niekedy sa stáva, že sa človek zmení k horšiemu a stratí ich. Nikdy žiaden horoskop na mňa úplne nesedel (či už ten klasický, čínsky, indiánsky, keltský…) Viem, že som si vybrala dátum narodenia, no neviem prečo na mňa nič úplne nesedí (z každého len niečo). Verím, že svoj osud mám vo vlastných rukách a aj svoju povahu môžem vycibriť k lepšiemu. Budem počúvať svoje srdce a nikto mi nepovie, že podľa nejakého horoskopu budem mať zlý deň, alebo mám podľa neho tieto negatívne vlastnosti a nič sa s tým nedá robiť. Keď som si čítala horoskopy na konci týždňa, alebo ľudia čo ma dobre poznajú posudzovali moju povahu podľa nejakého druhu horoskopu, tak vždy povedali, že to nesedí, respektíve sedí len z menšej časti. Verím, že som si vybrala dátum narodenia, ale tomu fakt nechápem – keby sa našiel niekto kto by to vysvetlil, bola by som rada.

Ikona diskutujiciho katrin 2011-02-23 09:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem se tam dle datumu nar. vůbec nenašla:( Jaký je strom pro začátek května?

Ikona diskutujiciho Alue 2011-02-23 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: 1.-14.5 TOPOL?

Ikona diskutujiciho cockburn 2011-02-23 10:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho katrin 2011-02-23 12:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: Jo díky nebylo to za sebou v těch datumech tak jsem to nějak přehlídla – ta charakteristika docela sedí:)

Ikona diskutujiciho Michael 2011-02-23 12:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Emm na mě to sedí tak až mě z toho docela zamrazilo.EHHH.. Javor

Ikona diskutujiciho Veronika 2011-02-23 13:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco sedí, něco ne, ale většinou spíš ano :))

Ikona diskutujiciho Peťa 2011-02-23 14:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem líska a docela to na mne sedí.

Ikona diskutujiciho Luz 2011-02-23 14:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč mají některé stromy jenom jeden den a jiné zase dokonce více období, není to nějaký omyl? O_o No já mám jilm (25. 7.) a sedí to asi tak z půlky.

Ikona diskutujiciho Frise 2011-02-23 16:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na mě to sedí až překvapivě přesně.

Ikona diskutujiciho Jíťa 2011-02-23 16:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojky,podle horoskopu jsem topol a celkem to sedí,hlavně s tím výtvarnem,

Ikona diskutujiciho Babe 2011-02-23 16:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hehe 🙂 Kdysi dávno, asi před pěti lety, jsem takový horoskop někde našlo, ale tehdy mi jasan nepřišel jako já. Možná je to teď lepší vezre, nebo jsem si uvědomilo, jako jsem, ale sedí ^^.

Ikona diskutujiciho clario 2011-02-23 16:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cedr – sedí celkem dokonale. Nicméně k horoskopům přistupuji většinou docela chladně protože se dokážu ztotožnit i se spoustou cizích.

Ikona diskutujiciho ok 2011-02-23 17:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem fíkovník, je to dost duchovní Aluš? 🙂

Ikona diskutujiciho Albiii 2011-02-23 17:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem líska, a docela mi to i sedí, až na pár věcí :-)

Ikona diskutujiciho Anička 2011-02-23 17:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný horoskop:) a možná až překvapivě pravdivý.. Jsem cypřiš. Díky za skvělý příspěvek, Alue 🙂

Ikona diskutujiciho Babe 2011-02-23 17:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A řekneš mi prosím, proč teď články nastavuješ na kombinaci 3,4,5? 🙂 Prosíím :D

Ikona diskutujiciho Alue 2011-02-23 18:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: Děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2011-02-23 18:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Horoskopy sa práve snažím nečítať ,vobec ich nemám rád aj preto že mi nikdy nevychádzajú.

Ikona diskutujiciho Alue 2011-02-23 18:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: Tobě se koukám nelíbí nikdy nic. Už tě tady sleduji docela dlouho, ať vyleze cokoliv, panu marianu to nevoní. Líbí se ti alespoň něco? 🙂

Ikona diskutujiciho myshoolka 2011-02-23 18:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

mno… tak přesně mi snad ještě žádnej horoskop nevyšel… myslím, že to ůplně sedí… jsem na rozhraní jabloně a fíku a oba dva mi jdou… samozřejmě, spíš ta jabloň, ke které jsem blíž… 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2011-02-23 18:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Som náročný a rozporuplný, snažím sa nájst niečo čo by sa mi páčilo…ťazký to údel 🙂 No naštastie som z tých mála čo dokážu meniť názory, čo dnes nenávidím zajtra budem milovať.

Ikona diskutujiciho brune-tte 2011-02-23 18:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a proč bych měla lozit to zté zimy kvůli toho že se tak fotí každý? :/

Ikona diskutujiciho EL Diablo 2011-02-23 20:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ehm… tiež sa chcem poďakovať. Veľmi ma tento "horoskop" alebo čo to je potešil! Ech, toľko pekného som sa o sebe dočítal!

Ikona diskutujiciho Vepřík 2011-02-23 20:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý napad, ten horoskop Alue, díky!

Ikona diskutujiciho Vepŕík 2011-02-23 23:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak, a sem sa už viac nedostanem… Brány raja mi Hospodin zapovedal!

Ikona diskutujiciho clario 2011-02-24 06:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkuste tenhle :D prej to lidem taky hodně vychází http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html . Je to ten banner dole "what is you mayan sun signt". :D

Ikona diskutujiciho ok 2011-02-24 09:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[28]: Ach jo, já myslel že mi potvrdíš, že jsem inkarnovaná Láška a Švjetlo!

Ikona diskutujiciho Vláďa 2011-02-24 09:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem kaštan, čte se to hezky, opravdu to sedí, vlastně je to podobné jako býk. Klid a pevné nervy – to jo – jen kdyby to život pořád nezkoušel testovat a nakládat víc a víc… :-)

Ikona diskutujiciho Katka 2011-02-24 18:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkný a zajímavý článek. Ten horoskop sedí úplně přesně na mě i na kamaráda. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2011-02-24 20:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[36]: Jestli to byla narážka na mě, tak si ji nezasloužím. Tebe nikdo neblokoval. Včera blog.cz přecházel na nový administrační systém a vzniklo hodně chyb.

Ikona diskutujiciho marieke 2011-02-24 23:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem jilm a přítel fíkovník a pěkně to sedí na oba :-)

Ikona diskutujiciho ok 2011-02-25 10:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To není pravda, my máme až na zem… chlupy na zadku.

Ikona diskutujiciho Boikana 2011-02-25 10:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasné, jsem jasan a ůplně to na mě sedí:)))

Ikona diskutujiciho Daveee 2011-02-26 20:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli na mě sedí fíkovník, tak tedy moc děkuji 😉

Ikona diskutujiciho laik 2011-02-26 23:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Su taky Líska a i na mě to sedí…

Ikona diskutujiciho Spiiiidy 2011-03-02 11:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Narodil jsem se 4.7. a sedí na mě (tak z 990%) jak charakteristika jabloně, tak i jedle. Je možné, že jsem "hybrid"? :D Ti, kdo se narodili v krajních datech intervalů pro určování znamení zvěrokruhu, taky mají pocit, že na ně sedí půlka z obou znamení. Zajímalo by mě, jestli to platí i pro Keltský horoskop (i když tuším, že asi jo). Díky 🙂

Ikona diskutujiciho Pípap 2012-04-13 21:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Miluji stromy, už vyhledávám Cypřiš. Hezký den. pá 13. Přeje Pípap.

Ikona diskutujiciho slecna-nikola 2012-05-02 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"však odehrává věčný boj – je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí"

Ikona diskutujiciho ChristineLC 2012-11-04 21:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sedí na mě dokonale..CEDR a pracuji na výrobě talismanu z něj 🙂 díky moc

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek