Stromy – naši přátelé

14.5.2007 v Zajímavosti 2

,,Kdysi jeden moudrý pán prohlásil, že v oblacích na obloze je skryta polovina krásy světa. Já tvrdím, že krása světa je skryta i v korunách starých stromů.“

,,O stromech“

,,Od nepaměti si lidé stromů vážili a okolí svých obydlí si s nimi zkrášlovali. Při narození dítěte otec vždy vysadil strom. Stromy ovocné, ale i modříny, jasany, lípy a javory kleny. Již tehdy člověk zjistil, že strom na něj blahodárně působí nejen po stránce krásna, ale že stromy vyzařují určitou sílu a mají vliv na zdraví člověka.“

,,Zastav proto své unavené kroky u stromových velikánů v tomto uspěchaném civilizačním světě a najdi v sobě chvíli klidu, kdy obejmeš jejich kmeny, abys z nich načerpal sílu pro svůj další život. Věř, že i stromy mají svou duši. Jsou totiž našimi svědky dávných minulostí, ale i svědky časů přítomných.“

,,Tam, kde žili lidé a stávala jejich obydlí, se potkáváš s ovocnými stromy třešní a jabloní, vzácně hrušní. Jsou přestárlé, neošetřované a zplaněly. Jsou ale stále krásné a mnohé při životě udržuje duše člověka, který je kdysi dávno vysadil. Zaslouží si náš obdiv. Chcete-li zažít opravdový malý zázrak, neváhejte a vydejte se tam – kde dnes již pomalu stoleté stromy třešní rozkvetou a svou bílou nádherou zaplní celé úbočí jižních svahů některých vrchů.“

,,Těch míst, kde stojí pamětníci dávných časů, je daleko více. Zamilujte si stromy a chraňte je. Věřte, že i strom má duši jako člověk.“ Ludka.B

Komentáře

Ikona diskutujiciho Alue 2007-08-31 14:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no nejsou to nádherná slova? 🙂

Ikona diskutujiciho Pandorra 2008-08-27 13:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jsou

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek