Sybilino proroctví

27.3.2009 v Zajímavosti 28

Velice zajímavá věc, možná byste ji měli znát… 🙂

Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře.
Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.
– A já pravím tobě:
Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinova, aby i chod země ovládl.
A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a slunce, aby v dobách dešťů a sněhů jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo.
A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla a člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka.
Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla.
Toto člověkem umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.
Člověk pak tvorbu svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno co na tomto světě jest: slunce, déšť, vítr i oblaka.
Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl.
Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.
Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.
Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.
A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.
Tyto děti pak nebudou více potomků míti.
Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou.
Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou.
Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.
A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.
Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.
Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.
Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.
Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.
Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.
Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní.
Jejich těla pomalu uhnívati budou.
Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou.
Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.
Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.
A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.
Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.
Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.
Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.
Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.
Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře.
Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.
Člověk nebude hledat nic než sebe… Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Obchodování bude založeno na podvodu a to jen proto, že člověk bude chtít rychle zbohatnout. Ale druhé uvede do bídy.Faleš bude hořet jako rozžatá svíce, láska zhyne, lidé budou milovat lež více než pravdu a svá srdce nakloní k pokladům a penězům. Bratr zapře bratra, syn prokleje otce, matka vyžene dceru za lehkým výdělkem. Rodina přestane být přitažlivou a ztratí své tajemné kouzlo, které ji předurčil Hospodin”
Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne celý svět a bude se snažit proniknout do Hospodinova díla, aby i chod země ovládl a předešel tak pokutě, kterou Hospodin všem určil – smrti.
A vidím, jak si podmaní zvířata a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby pro něho pracoval, vodu, aby mu dávala nesmírný užitek, a slunce, aby v dobách dešťů jasem a teplem zpříjemňovala jeho obydlí. A v toto čase se člověk nespokojí ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato mu byla podmaněna.
Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. A já vidím ono divné zvíře z různých kusů kovu vytvořená člověkem: místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy křídla. Toto člověkem vytvořené zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa. Člověk pak svojí tvorbou, kterou silou a rozumem donutil k výkonu, bude řídit celý svět a všechno, co na něm je: slunce, déšť, vítr i oblaka.
Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa, i hvězd by nemohl změnit. Divné, že člověku nebude stačit země, která mu byla určena Hospodinem, a smutné, že se nespokojí třpytem hvězd a přitažlivostí měsíce. Tam rovněž bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil.
Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého jen okradl, aby tím jenom získal. Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni. Pán řekl, že je nutno živit se prací! Sibylino proroctví všemu lidstvu Ne obchodem s penězi a zlatem, neboť mohu říci, že přijde doba, kdy peníze a zlato nebude mít žádnou cenu. Tak se stane kolem roku 2000 po narození Mesiáše po hrozné válce, ve které se bude ubíjet celý svět. Proto také příznakem každé války bude, že se velmi rozmůže obchod s penězi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a uváděni v zoufalství…
Nebudeš obcovat s mužským pohlavím jako se ženou, je to ohavnost! A přece tato neřest se rozmůže v letech kolem 2000 po narození Mesiáše. Bude příčinou mnoha smrtí a vražd…
Zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce! Ten, kdo se z vůle lidu modlí k hospodinu, musí mít čistá ústa!
Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let”

Komentáře

Ikona diskutujiciho Janča 2009-03-27 11:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobře, je to předpovězené, z toho vyplývá, že nejde nic změnit, že se to stane…myslím, že jedna jediná věc může změnit cokoliv – láska.

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 11:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

všechno jde změnit… ale zatím se jak vidíš nezměnilo nic 😛 – tady jen můžeme vidět, jak byla sybila dobrá 🙂

Ikona diskutujiciho veverka 2009-03-27 11:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hmm zajimave :))

Ikona diskutujiciho Sole 2009-03-27 14:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano vše jde změnit a jaždý by měl nejdříve začít sám u sebe , v sobě, ve svém srdci najít mír a nechat ho vzrůst natolik, aby ho mohl předávat i ostatním. Zastrašování nikdy nikomu mír v srdci nepřineslo.

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 15:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

narážka na mě? i ty nevděčníku :)))))) :D

Ikona diskutujiciho Etellyen 2009-03-27 15:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hele alue ja se omlouvam ez to zpusobilo takovej rozruch…ale ty si asi vubec enpochopila jak sem to myslel…ja jen rikal ze em stve ze kazdej jinej nazor hned zavrhnes a ty si tam zacala resit neco vtom smyslu jako ze rikame ze se nas snazis ovladnout a tak…to vubec neni pravda ja ti svym zpusobem dost verim ale proc si obcas neposlechnout jinej nazor?

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 15:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

když něco víš, proč bys o tom měl pochybovat? -když nevím, tak řeknu že nevím… bohužel, velice často vím a to až moc dobře… a pozor, vědět není si myslet. myslet si je hovno vědět… a když někdo myslí, tak nic neví…

Ikona diskutujiciho Sole 2009-03-27 15:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdepak, žádná narážka, platí to co jsem napsal pod článkem "Blázni se slétli…", vše v obecné rovině, nikomu nic nevyčítám. Ne že bych byl nejaký ustrašenec v koutě, ale vím, nebo si myslím, že tento blog není o napadání a jako host se snažím chovat slušně, vzal jsem si dokonce i přezuvky :-))

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 16:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

správně, konečně někdo, kdo chápe, že hospoda je svaté místo! :D

Ikona diskutujiciho Etellyen 2009-03-27 16:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jeee sme zas u toho:D…kdyz nevis tak aspon mysli i kdyz je to hovno…vzkaz pro nas co toho tolik nevime:-P

Ikona diskutujiciho Sole 2009-03-27 16:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Popopopočkej! Jaká hospoda, já myslel, že sedím u tebe v pokoji a piji dobrý bylinkový čaj. :DDD

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 16:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sole: a víš jistě, že je to čaj? 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 16:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Etellyen: ne, když nevíš, tak se zeptej srdce. Ale když víš, nenech se zvyklat.

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 16:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

eee.. mám problém s blogem. – Většinu času není možné se na něj přihlásit.. systém sice kolabuje, ale já se chci přihlásit, mám tu kopec věcí k dodělání 😛 grrr… navíc nevím, kolik času mi ještě zbývá. asi budu mrčet.

Ikona diskutujiciho Drak 2009-03-27 19:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hmmm, zajímavý… z jaké doby to je???

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 19:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no to po mě chceš moc, to teda nevím.. někde jsem to četla, ale rok sem rok tam :D už si to nepamatuju… někdy po kristu?

Ikona diskutujiciho Drak 2009-03-27 19:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no dobry to staci…rok jsem po tobe samo nechtel jen priblizne

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-27 21:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sybila byla královna ze Sáby a žila 890 let před Kristem.

Ikona diskutujiciho Sole 2009-03-27 21:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedávno jsem někde slyšel, že Sybila byla tmavé pleti a pocházela původně odněkud ze Střední Afriky, nepíšou tam o tom něco?

Ikona diskutujiciho Alue 2009-03-28 20:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

eee.. nejsu sibyla :D

Ikona diskutujiciho Any 2009-03-31 15:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sibyla byla z Arabského poloostrova. Tam se nacházela Sába. Asi z oblasti nad pouští Rub Al Chálí. Poté, co otěhotněla se Šalamounem, byla vyhnána ze Sáby a Šalamoun jí dal území dnašní Etiopie. Z té ji pak taky vyhnali. Nakonec sepsala slavné knihy o proroctvích a šla je prodat císaři v Římě. Nakonec skončila asi nkde na pobřeží v domku u průlivu Bab-el-Mandeb.

Přečtěte si knihu Proroctví Sibyly, královny ze Sáby. Odtud je tento úryvek = článek 🙂

Ikona diskutujiciho Sole 2009-04-03 15:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji, děkuji jsem zas o něco chytřejší 🙂

Ikona diskutujiciho orien 2009-05-31 02:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Milá Any, zaujal mě tento tvůj příspěvek ale nemám teď možnost si pořídit a přečíst knihu Proroctví Sibyly ze Sáby…jen mne napadlo – pokud byla tak moudrá žena těhotná s nejmoudřejším Šalamounem – je znám osud jejich dítěte? děkuji ti – anebo komukoliv kdo ví – předem za odpověď

Ikona diskutujiciho Unga 2009-05-31 16:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem jediný, komu připadá ta předpověd tak trochu jako že si jí někdo vymyslel.

Ikona diskutujiciho Alue 2009-05-31 18:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jak myslíš 🙂

Ikona diskutujiciho Alex 2011-01-27 10:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak se nám to proroctví s odstupem času začíná plnit. Sopky se nám začínají probouzet! Tak to sleduju a nejsem z toho nadšenej.

Ikona diskutujiciho Laia 2011-02-22 13:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám takový neblahý pocit, že doba o které se píše v proroctví už je tady :-(

Ikona diskutujiciho Jana 2016-01-21 16:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musí se to fakt napsat tak,aby to pochopil,jak písete i ten Libor z Malych Hoštic,ale v celku mi tam chybí to,že nás zaplaví žluté plémě….tak snad prece jen ta Čína to černý vypráská???

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek