Symbolický rozbor videoklipu: Imagine Dragons – Thunder / Doporučuji

12.12.2017 v Symbolika 55

Na následující hudební klip jsem dostala upozornění snad 10x, takže bylo jasné, že udělat o něm článek, nebo ideálně nějaký rozbor, je už prakticky moje povinnost. 🙂 Dostala jsem se k němu až teď a byla jsem v šoku.

Jeho hlavní symbolika je poměrně jednoduchá. Obvykle bývá v symbolických klipech i spousta dost pokročilého materiálu který se luští těžce a k jeho vyslídění je potřeba vidět klip tak 5-10x, pauzovat a studovat každý obraz zvlášť, přitom musíte dané souvislosti už velmi dobře znát, jinak je nepřečtete. Ale základní hlavní rovina bývá zřejmá na první – druhé spouštění. V tomto klipu i vy najdete věci, o kterých už jsme se na Aluška.org bavili a můžete si souvislosti pospojovat.

Jako obvykle udělám screeny těch nejzajímavějších momentů. První si klip pusťte celý a pozorně si ho prohlédněte:

Imagine Dragons – Thunder

https://www.youtube.com/watch?v=fKopy74weus

Na úvod jen velmi stručně o kapele Imagine Dragons:

Imagine Dragons je americká popová skupina z Las Vegas založená v roce 2008. Jejími členy jsou zpěvák a bubeník Dan Reynolds, kytaristé Ben McKee a Wayne Sermon a bubeník Dan Platzman. Skupina je přirovnávána k takovým kapelám jako jsou The Killers nebo Arcade Fire. Pro širokou veřejnost na celém světě se proslavili písní Radioactive. (zdroj)

Téma videoklipu hezky koresponduje s názvem kapely (imagine = představit si, dragons = draci). Právě o dracích, drakoniánech, či reptiliánech, bude dnes řeč.


Klip začíná záběrem na moderní prosklené budovy a mrakodrapy. Divák by asi očekával, že ukazují nějaké místo v Americe. Las Vegas odkud skupina pochází, nebo new York, také mě napadá že to může být Los Angeles. Fakticky jsem to dohledala, skupina jela tento klip točit do Dubaje. Ale jestli klip vypráví o nějakém konkrétním místě, mi připadá spíše podružné, jelikož jeho poselství je globálního charakteru.

Poté klip ukazuje několik záběrů na obvyklý všední život lidí ve městech. Hned druhý záběr na začátku klipu ukazuje muže s černými brýlemi, jak jde podél řeky. Lidí s černými brýlemi je v obrazu dokonce víc. Zdůrazňuje se tím slepota občanů.

Dost zajímavý je pátý obraz, který se ukazuje přesně v 00:06. Vidíme nějaké náměstíčko, které je zastřešené kruhovou konstrukcí. Obraz nám ukazuje zrcadlový výjev. Pokud jste se mnou už absolvovali i výklady předešlých zajímavých videoklipů, tak víte, že tyto zrcadlové obrazy obvykle diváka upozorňují na symboliku. Klip nese poselství. Jinak by se zdálo, že se někdo utnul, protože záběr na kruhovou střechu jakoby do klipu moc nezapadal. Nic zajímavého se v něm neděje.

Když přijíždí bílé auto v čase 00:10, vidíme opět zrcadlo. Není to náhoda. Bílé auto může v tomto případě zastupovat symboliku bílého koně. Bílý kůň je postava řízená zpoza opony, která slouží jako veřejná postava pro masu a bývá obětována ve chvíli, kdy masa vůči představovanému scénáři zaujme nepřátelský postoj. Obvykle to bývají politici, prezidenti a slavní lidé. Může odkazovat přímo na skupinu, která není původce ani vůdce zla, o kterém v klipu vypráví, pouze plní dané pokyny a předem napsaný scénář.

Symbolika v klipech má často duální charakter a může mít několik rovin výkladu.

Bílá barva je barva nevinnosti a čistoty. Druhá varianta významu, která mě v tomto obrazu napadá, souvisí s tím, že z auta brzy poté vystoupí žena v šatech a za autem stojí další lidé. Bílé auto tedy může odkazovat zároveň na nevinnost lidstva, které se dostává do zlé hry zcela nevědomky a bývá díky své slepotě a soustavnému ignorování nepohodlných faktů obětováno v zájmu bytostí, o kterých nemá ani ponětí.

Všimněte si ještě (z vašeho úhlu pohledu) napravo od auta dalšího slepce v černých brýlích, který to zdůrazňuje.

Lidé upírají své zraky na nebe, kde se děje něco podivného. Zlá znamení na obloze, to je velmi výživné téma, které zaměstnává naši pozornost už delší dobu. Pozorujeme krvavé měsíce, mezidimenzionální teleportační kanály spirálovitého tvaru, nebo zelené lasery.

Slavná spirála nad Norskem 12.9.2009. Otevřený mezidimenzionální kanál na nebi. Velice nepříjemný úkaz, ale lidstvu se řeklo, že to byla nějaká raketa nebo co… Pravdě by stejně lidé nevěřili.

A právě lasery se v klipu objevují v čase 00:18. První jeden žlutý a poté dva zelené:

V klipu vystupují tři mimozemské bytosti. Jedna ženská a dvě mužské. Význam těchto tří světelných sloupců má opět více významů.

Žlutý laser odkazuje na ženskou postavu, dva zelené na dva mužské aktéry.

V tomto klipu jsou to teleportační kanály, kterými přichází tyto tři bytosti na planetu zemi. Zároveň však zelený sloupec odkazuje na zelený telemetrický laser, o kterém jsem psala a související články na toto téma najdete zde, pokud vám náhodou utekly:

K čemu je podezřelý Zelený laser umístěný od srpna na vysočině? Podivné události, které mi nedají spát. / DOPORUČUJI!

Technologie návratu

OBLOHU NAD VYSOČINOU PROPALUJE VÝKONNÝ LASER. LETADLA SE MUSÍ VYHÝBAT. ZAJÍMAVÉ, ZAJÍMAVÉ PŘESNĚ TAKOVÝ LASER JE VIDĚT NAD JEMENEM

Poté je střih se záběrem na Dubaj z většího odstupu, vidíme stále tyto tři lasery a slyšíme tématickou hudbu. – Invaze začala.

00:25

00:27

00:33

Představují se tři mimozemské bytosti, které přišly na planetu Zemi. Ve vesmíru existuje obrovské množství bytostí nelidských forem. I mezi reptiliány existuje celá řada odrůd. Jestli jsou všechny tři bytosti reptiloidního charakteru, si v tuto chvíli nemůžeme být zcela jisti, protože každá vypadá jinak, ale klip nám to postupně ukáže.

První bytost nevypadá jako ukázkový učebnicový reptilián, ale démonsky se po celou dobu kroutí jako had. Druhý reptilián je jasný. Třetí reptilián je maskovaný nejlépe, ale když budete pozorní, uvidíte, že mnohokrát vystrkuje veliký dlouhý rozeklaný hadí jazyk. Přestože vypadají různě, reptiloidní původ mají všichni tři.

V čase 00:35 je velmi krátký záběr na reptiliána, který se rozhlíží mezi ovcemi. Obraz se vysmívá lidstvu. ,,Máte nás infiltrované přímo mezi sebou a vůbec si toho nevšímáte. Jak to máme snadné s takovými ovcemi, které si hledí jenom svého.“

00:35

Poté je krátký střih na zpěváka, který si výmluvně a razantně mává pravou rukou u pravého ucha. Zdůrazňuje, že neslyšíme. Poté se obraz opět vrací k reptiliánovi s ovcemi, ten se upřeně dívá na jednu z ovcí a nic se nezmění. – Ano. Nic se nezmění. Varujte lidi jak chcete, nebudou to poslouchat.

V čase 00:40 vidíme dlouhé prstíky, které se vysouvají zpoza kulisy, která připomíná kresbou počítačové čipy. Po chvilce vidíme, že je to třetí ženská reptiloidní bytost.

00:42

Shoda kulis s počítačovým čipem je naprosto jednoznačná. Lidstvo nevynalezlo čipy ani počítače, tuto technologii získalo od mimozemských, čistě logicky zaměřených bytostí. Reptiliáni také skrze svoji technologii – kterou od nich máme zapůjčenou – velmi silně působí na lidstvo.

Skrze mobil nebo počítačový virus lze přeprogramovat lidský mozek. Vše co se na internetu stane, je navždy archivováno a vyhodnocováno. Neopomenutelný je také vliv masmédií. A uvědomte si, jak jsou dnešní mladí lidé na své obrazovce závislí, koukají do ní i v kavárně. Místo aby se věnovali druhým lidem, pořád si něco ťukají v mobilu. Tato chorobná závislost je triumf techniky nad člověkem. Takoví lidé jsou v podstatě ztracení, polapení v pasti.

Vzpomeňte si také na film Matrix, který zdůrazňuje nutnost vítězství lidstva nad stroji.

Proč je celý klip černobílý? Barvy jsou obvykle spojovány s emocemi a city. Reptiloidní rasa nemá pravou polovinu mozku, nezná emoce, city, nezná lásku, neví co to je pocit viny, soucit, strach, nebo hněv. Následuje pouze logické, zcela účelné chování. Motivy reptiloidní rasy nejsou nijak podloženy pocity, touhami a nejsou nijak osobní. Reptilián dělá zkrátka to, co je pro něj výhodné. Pro něj, pro jeho rasu. Ne pro zbytek světa, protože s ním neumí soucítit.

Pozorně si prohlédněte zpěváka v čase 00:43, jak ukazuje prsty nahoru a upozorňuje na oči.

Poté vidíme černého v čase 00:43, jak se přízračně vysune a bílýma očima pozoruje (Kontrola nad lidstvem, všechno vidí). Poté je krátký prostřih na reptilku od počítačů, která vysune svůj hadí jazyk (00:45). V tu chvíli můžeme i vidět charakteristicky reptiloidní kresbu na jejím obličeji, která zepředu není tak dobře patrná.

Když jsem to viděla, vzpomněla jsem si na jednu starou kauzu se zpěvačkou Beyoncé…

víc to komentovat asi nemusím, viďte?

Obálka časopisu GO (Rihanna)

Ty zuby co vidíte na obrázku níže, na horní obálce nemá. Ale to co je vidět ve spodní řadě, velmi vystihuje skutečné reptiliánské zuby. Museli ji na ten snímek maskovat a retušovat? – Mohla klidně ukázat svoje vlastní, výsledek by vyšel stejně.

Reptiliáni umí měnit svou podobu na lidskou formu, ale občas jim probleskne, protože tato změna podoby je pro ně náročná a vyžaduje mnoho energie a soustředění.

Tady máte ještě jeden výmluvný obrázek, sledujte jeho oči:

V čase 00:46 opět vidíme černého jak pozoruje – kontrola nad lidstvem.

Hned v následujícím záběru zpěvák mává oběma rukama, jakoby chtěl říct: ,,Nemá to smysl!! Lidstvo prostě na upozornění nereaguje.“ Zároveň zavírá oči a odvrací pohled, jakoby se mělo dít něco, na co se nedá koukat.

00:47

Poté začíná černý reptilián mezi ovcemi tančit. Zdůrazňuje tím, jak to má s lidstvem jednoduché. Záběry reptiliánského tance jsou proložené gesty, které dělá zpěvák. Záběry jsou velmi rychlé a proto musíte být pozorní. Když budete dobře koukat, uvidíte:

00:50

….. jak dělá zpěvák oběma rukama gesto uctívání Ďábla.

V čase 00:55 vám obrazovku olízne tancující reptilka.

Následují ďábelské taneční kreace.

V čase 01:15 opět zpěvák ukazuje výmluvné gesto, ukazuje si na spánky oběma rukama a odmávne. Toto gesto obvykle lidé používají, když upozorňují, aby ten druhý myslel, nebo že nemyslí vůbec, že je dutohlav. Asi výsměch, že jsme blbí a nevidíme to.

01:18 Udělá reptilián levotočivou otočku. To není náhoda.

01:22 Zpěvák opět ukazuje na spánky. Toto gesto je velmi výmluvné, setrvává v něm delší dobu, aby ho zdůraznil.

01:36: Když budete pozorní, uvidíte velmi krátký záběr černého reptiliána, jak má čtyři ruce, uspořádané do levotočivého směru. Ani to není náhoda.

01:40: Tři reptiliáni si symbolicky lehají na sebe, aby ukázali svoji spolupráci na společném cíli. Na rozdíl od lidí, kteří moc za jeden provaz netáhnou, spíš mezi sebou zápolí a neustále se hádají o pravdu nebo o smysl. Obraz je dost výmluvný, protože v pozadí opět plují ovčí balónky. Zatímco reptiliáni stojí na pevné zemi a táhnou za jeden provaz který zdůrazňuje černý nataženou pravačkou, my se tam symbolicky bezmocně vznášíme.

Velká bílá šiška v obrazu odkazuje na šišinku mozkovou.

01:42 Poté opět začínají taneční kreace, černý se šesti rotujícícíma hnátama a opět zdůraznění spoluprácemi těch tří, ďábelský odkaz je jasný všem.

01:51 Reptilka stojící na kolmé zdi je zajímavá tím, že když si obraz zastavíte, uvidíte, že nějak nemá celé ruce, spíš jakoby visí přilepená na nějakém slizu (jak proboha udělali ty ruce???) a jednu nohu má vnořenou do skla. Patrně odkaz na to, že reptiliáni umí procházet hmotou, umí se pohybovat v nehmotných sférách a fyzikální zákony, tak jak jsou zde známy, pro ně neplatí.

Poté stojí na kolmých zdech i další dva. V čase 01:57 vidíte jednoho jak pluje jako jakási divná koule s trčící rukou v prostoru. Další popření našich fyzikálních zákonů. Dost podivný záběr, nemyslíte?

Pak si reptiliáni hezky jedou v autech… Žijí v luxusu, rozjíždí se různě po světě a je jim hej.

Mezitím v čase 02:21 pluje další ovčí balónek.

02:30 Tančí reptiliáni před zraky pečlivě sestavených lidí. Ukazují nám, že už se ani nemusí svou přítomností nijak tajit a klidně se producírují přímo před našimi zraky, na těch nejvíce sledovaných místech, aniž bychom s tím něco dělali, nebo tomu věnovali pozornost. Ovšem, vždyť celebrití svět je jimi naprosto zamořený. Pořádně nevíme kdo je ještě člověk, kdo je člověk s parazitem v sobě a koho nahradili úplně.

V čase 02:36 se objevují ohňostroje. Ohňostroj odkazuje na ďábelský oheň, více si můžete počíst v mém článku o Silvestru ZDE.

02:38 Vidíte záda jednoho z reptiliánů, které jsou potetované. Při zastavení obrazu připomínají šupinky a můžeme v nich rozeznat hůř zřetelné vyobrazení dračí nestvůry.

02:48 Reptilián výmluvně ukazuje gesto, kdy jedna ruka ukazuje vztyčený prst ,,dávej si pozor“ a druhou ruku má vodorovně. Poté si s tou upozorňující udělá rohy, ale jde to strašně špatně vidět.

Poté se můžete pokochat na opakující se symboly, které jsme jsme si už vysvětlili. Tanečky, ovečky, ohňostroje, lezení po zdech.

03:05 Opět můžeme vidět tetované šupiny na břiše tancujícího reptiliána.

Klip končí stejným obrazem, jakým začal, tedy záběrem na lasery. To se stává opakovaně u některých klipů, které obsahují zásadní symboliku, že jeden obraz daný klip otevírá i ukončuje. Můžete to samé vidět například v klipu Meet Me Halfway od The Black Eyed Peas, ke kterému se snad ještě někdy taky dostaneme. Každopádně doporučuji také omrknout, pokud jste ho ještě neviděli. Daný obraz je právě ta silnice, po které se jede a nad ní je vidět hvězdná obloha, je to hned první záběr. Když klip skončí, vidíte znova tu samou silnici ve dne a jsou tam padající hvězdy. Systém zrcadlového obrazu se aplikuje i tímto způsobem.

Thunder vyšel v květnu roku 2017, upozorňuje tedy na aktuální dění. Není to náhoda, že ukazuje invazi reptiliánů ve spojitosti se zelenými lasery přesně v době, kdy se tyto lasery rozmisťují po světě.

Ještě jedna zajímavá perla k videoklipu. Když jsem vyhledala jeho titulky, zarazil mě český překlad. Asi dva nebo tři měsíce nazpátek jsem měla sen, ve kterém jsem si četla slova k nějaké písni. Utkvělo mi to v paměti právě proto, že mi ta slova připadala divně poskládaná a nerozuměla jsem širšímu kontextu sdělení. Ještě jsem přímo v tom snu, při spatření daného obrazu, řekla ,,co to je, vždyť se to ani nerýmuje, to snad napsal nějaký deb…“ Byl to přímo obraz ze stránky karaoketexty.cz. Refrén jsem ve snu neviděla, ale viděla jsem tyto dvě části písně:

Jenom mladá zbraň s rychlou pojistkou

Byl jsem napjatý, chtěl se uvolnit

Snil jsem o větších věcech

A chtěl za sebou nechat celý svůj dosavadní život

Žádný „ano, pane“, nikoho jsem nenásledoval

Zapadni, přizpůsob se

Sedni si v kanceláři, počkej než na tebe přijde řada

Byl jsem blesk před tím, než přišlo hřmění.

Děti ve třídě se smály

Zatímco já jsem se snažil být součástí davu

Co si o sobě myslíš?

Sníš, že jednou budeš velká hvězda

Říkáš, že jsi obyčejný, říkáš, že jsi hloupý

Vždycky sedíš úplně vzadu

Teď se usmívám z pódia,

mezitím co jsi tleskal s krví u nosu

(zdroj)

Mívám sny, kdy se mi třeba týden nebo dva týdny dopředu zdá o tom, že píšu nějaký e-mail s konkrétním obsahem, nebo čtu nějaký komentář s konkrétními slovy. Přesně vidím danou větu a cítím emoci i pocit, který během psaní budu mít. Pak jsem překvapená, když ten mail opravdu napíšu a komentář si skutečně přečtu. Ale že bych ve snu viděla titulky k písni, na kterou pak budu dělat rozbor, to se mi ještě nestalo. Navíc v době kdy jsem měla ten sen, mi právě různí lidé nezávisle na sobě začali posílat doporučení na tento klip.

….. Ale to je určitě všechno náhoda. Kdo by něčemu takovému věřil.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2017-12-12 03:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ALUŠKO!!! Mám z tohohle rozboru moc velkou radost. Díky! :-)  :-) Článek je skvělý, data od tebe prostě a jednoduše žeru. Byla jsem úplně nadšená, že to tu vážně je. To i já jsem ti Thunder jednou či dvakrát zmínila, jelikož se to prostě nedalo přehlédnout(pop hudbu sleduji a snažím se na těch klipech učit symboliku, často je to velmi výživné a Thunder byl fakt něco extra). Z tohohle jsem se zase dost přiučila. Třeba ta šiška mi ani nedošla. :-D Každopádně když jsem ten klip viděla poprvé, dost mě vyděsil, oni už prostě NIC neskrývají a lidé si to klidně nevidí, fascinuje mě to. A když jsem na jedné sociální před pár ovčany síti zmínila, že je to plné reptošů a je to hnus, řekli, že jsem asi snad blázen nebo co a ať se jdu vycpat, znáš to. :-?  :-D Moc díky. :-) Rozbor tohohle klipu od tebe chci snad od první chvíle, co jsem ho prvně viděla. Navíc to bylo ještě před tím zatměním slunce, takže jsme se doma jen tak trochu tiše obávali, ale nic se naštěstí nestalo. Ne, že by byl Matrix dokonalý, fuj, to teda není, ale… Já přeci jen zatím žiju docela ráda.

Ikona diskutujiciho V 2017-12-12 07:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyborny rozbor :-)

Ikona diskutujiciho Renata 2017-12-12 10:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doteraz som nepoznala nazov skupiny, ani nevidela klip, ale od leta to hravaju a hned preladujem radio, mame s dcerou na tuto piesen alergiu, hlavne mi uplne dviha zlc pri tych zmenenych hlasoch co tam zneju, uplne psycho a teraz vidim, ze klip je este horsi.Este aj teraz som to nedokazala dopozerat, lebo som si nevypla zvuk pri pozerani klipu  :-!

Ikona diskutujiciho Renata 2017-12-12 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

este som premyslala, ci nam chcu z kapely len " nieco" ukazat len /ci su na strane dobra alebo zla/, ale kedze mi tato pesnicka tak strasne nerezonuje a robi zle, ked ju pocujem, myslim, ze  kapela nestoji na strane svetla. Ine piesne od nich nepoznam. Rozbor je velmi kvalitny, parada…

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-12 10:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Ahoj, jsem ráda že jsi ráda a děkuji za tipy.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-12 10:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  Já rádio vůbec ani nepouštím, mě popík dráždí a reklamy ještě víc :D Hrají tam navíc samé sr, člověk ani neví co to je za interpreta a jestli něco schovali i do zvuku, neví co se mu tím nahraje do hlavy. Rádio Petrov je docela rozumné, tam valí popíku málo a hodně česky, ale pro mě není poslouchatelné už ani to… jinak Thunder má podstatný obraz, zvuk se klidně dá vypnout, ale ne všechny symbolické klipy to mají, u některých je zvuk někdy i klíčový k pochopení symbolů.

Ikona diskutujiciho Renata 2017-12-12 10:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: "Vesmirni lide", neviem co je to za sekta davaju  u nas na Slovensku  ludom do schranok letaky, ze nasu zem ovladaju jasteri a chcu nas zotrocit a ocipovat, no neverila by si, aku svandu z toho vsetci mali obrovsku…Fakt je, ze ten letak je hroza,ovce to skor rozosmeje, ako informuje..  /toto sa u nas objavovalo v schrankach/

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-12 10:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]:  Vesmírní lidé jsou zajímavá skupinka, poměrně dost stará… z toho co jsem se snažila pídit, žádný Aštar Šeran neexistuje, takže netuším koho celou tu dobu channelují. Je však zajímavé, že svá tvrzení zakládají na věcech které jsou všeobecně známy jako reptiliáni, čipy atd.

Ikona diskutujiciho Aneska 2017-12-12 11:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Asi tak. Bylo mi nějak šoufl, když jsem to sledovala a přemýšlela jestli to přetrpět a dodívat se na to. Nakonec jsem to překonala, ale ani po shlédnutí mi neni úplně dobře.

Ikona diskutujiciho Terka 2017-12-12 11:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na té první fotce Rihanny je vlastně Beyoncé – to jen, že jsem si všimla.

Ikona diskutujiciho Lukáš 2017-12-12 12:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co třeba od Bowieho Blackstar? To mi taky nahání hrůzu a neumím se v tom zorientovat.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2017-12-12 12:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten poslední obrázek je hrozný, jak tam ten člověk visí – odevzdaně, jak slepé kotě…

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-12 12:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]:  dívala jsem se na něj, udělalo se mi divně, vypla jsem to a pak už jsem to nemohla zpětně najít abych se k tomu vrátila, protože jsem zapomněla ten název a kdo mi to kde doporučil :D :D :D takže díky za připomenutí.

Ikona diskutujiciho Jenny 2017-12-12 13:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takovej celkem bizarní je i videoklip od Kate Perry – E.T. a na konci je taky laser z nebe.. 8-O

Ikona diskutujiciho Ayeri 2017-12-12 14:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezky udělaný rozbor 🙂 Byla jsem zvědavá, jestli na tenhle klip dojde, protože kdyby mi někdo řekl, ať jmenuju nějaký klip se symbolikou, napadne mě tenhle jako první 🙂 Kapelu Imagine Dragons mám ráda a troufám si tvrdit, že většina jejich tvorby působí konstruktivně a ty texty taky nebývají blbé. Tohle mi do jejich tvorby ale celkově vůbec nezapadá a moc se mi to nelíbí. Ten klip jsem viděla asi jednou nebo dvakrát a připadal mi hrozně odporný, i když vlastně nic prvoplánově hnusnýho neobsahuje. Nějaké symboliky jsem si všimla, ale ne všeho, takže tě obdivuju i za to, že jsi ten pohled dobrovolně snášela xkrát 🙂

Ikona diskutujiciho Verča 2017-12-12 14:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: pan Bowie je pocelku hodně zvláštní. jako mimozemšťan mě vždycky děsil

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-12 16:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:  tady stačilo 2x. jednou nahrubo a podruhé rovnou při dělání článku, klip je jednoduchý, ale vždycky to tak nebývá.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-12 16:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]:  Pardon, pro mě vypadají všichni stejně :D

Ikona diskutujiciho Hillsdoe 2017-12-12 17:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám otázku. Proč se takové klipy vlastně natáčí? Nedávají náhodou tímto reptiliáni šanci lidem uvědomit si, co se děje a tím pádem tomu i zabránit, pokud by to čirou náhodou šlo?

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2017-12-12 18:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: Tak k čomu asi tak slúži propagácia, nech už čohokoľvek? Ja myslím že je to "reklama na reptiliánov" aby si mladí ľudia na reptiliánov tak nejak zvykli a brali to ako niečo normálne.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2017-12-12 18:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…a aby si zvykli nielen na reptiliánov ale vôbec na kdejaké podivnosti a zvrátenosti…

Ikona diskutujiciho Ježovka 2017-12-12 18:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: Pokud se nemýlím, funguje to tak, že občas někudy nějaká pravda(ač špatně viditelná, což v tomhle případě ovšem neplatí)utéct musí, jinak by to totiž podle zákonů Vesmíru muselo všechno rupnout a došlo by k vyzrazení. Je to vlastně jako obcházení zákonů Vesmíru.

Ikona diskutujiciho Gray 2017-12-12 18:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: Aby nám řekli pravdu a bylo pak naší vinou že jsme adekvátně nereagovali.

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2017-12-12 20:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Což já jsem podezřelé výjevy objevila i v českém videoklipu. Taky by to stálo za rozbor.

Ikona diskutujiciho hanka 2017-12-12 20:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za rozbor, je to moc užitečné. Ale videoklip teda fuj, docela se mi udělalo nevolno. Připomnělo mi to můj sen, už je to delší doba ale zdálo se mi že jsem byla ve skupince reptiliánů, v tom snu jsem věděla že to jsou oni ačkoli jsem je předtím v bdělém stavu neviděla ani na obrázku. No a začali mě nějak neverbálně přesvědčovat a já pořád odmítala až nakonec na mě jeden zamířil nějaké laserové ukazovátko a já jsem se vztekla a vůlí jsem mu poslala NE. A pak jsem se probudila. Bylo to uprostřed noci a měla jsem docela strach. Ti ve videopklipu jsou dost podobní. Pěkně nechutní.

Ikona diskutujiciho Karloon 540 2017-12-13 10:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli to dobře chápu tak reptiliáni jsou něco jako vesmírná mafie, jednají bez emoci čistě v jejich zajmu,

Ikona diskutujiciho Mára 2017-12-13 12:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta reptilka je moc hezká :-D

Ikona diskutujiciho Renata 2017-12-13 13:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]:ale vies ze aj ja nad tym premyslam? Premyslam aj nad tym, co som citala, ze ku konci casov nam musia vsetko odtajnit a povedat pravdu a tak to mozno robia takto, cez klipy, filmy, kreslene serialy /napr. Simpsonovci/. Este zaujimava infoska, mam jedneho znameho v telke a na otazku preco vysielaju take sracky /tie tretotriedne kriminalne serialy plne vrazd a nasilia/ povedal, ze ked chcu kupit jeden dobry hodnotny film, ktory ludi pobavi musia vziat 10 hentakych brakov , inak im ho nepredaju a ked  uz tie braky maju, je skoda ich asi neodvysielat a nezabit tym vysialci cas … Takze proste tie sracky doslova vnutia tym telkam a ovce  to pozeraju.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-13 13:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: Ano, zájem reptiliánů na lidech není založen na ničem osobním či duchovním, je to pouze o tom že si umí spočítat co je pro ně a pro přežití jejich druhu výhodné. Zatím všechny planety které obsadili vyžrali a potřebují nové zdroje, také zdroje masa, protože planeta M-55 je vybrakovaná a draci kteří odtud pocházejí, jsou obrovští a mají ho ohromnou spotřebu, stejně tak i reptiliáni potřebují živočišnou potravu.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-13 13:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[28]:  Aha… :D  :D  :D  tím se spousta věcí vysvětluje. Také mám kamaráda u televize a co z něho občas vypadne, nad tím zůstává rozum stát.

Ikona diskutujiciho Miško 2017-12-13 15:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, možno (???) to s danou témou suvisí, písalo sa o tom, aké majú tí reptiliani schopnosti, práca s hmotou… čo si myslíte o tomto:

Ikona diskutujiciho Jay 2017-12-13 19:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co lidé, kteří jsou třeba narozeni v čínském znamení hada nebo draka? Může to mít nějaký dopad?

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-13 22:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]:  Tohle už je úplně mimo moje chápání. Jak záběr z jiné planety… ale ty hlavní tanečnice vepředu mají fakt pěkně vypracované stehenní svaly, to jo, vypadají jako Arnold ve svých nejlepších letech. Ty musely ale vypít protejnu…. :-D

Ikona diskutujiciho Ježovka 2017-12-13 23:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[32]: Hah, taky si říkám, jsem znamení hada, ale nevadí mi to… Naopak, jako mladší jsem za to byla ráda, sedí to ke mně, jako těmi povahovými vlastnostmi. Ale tak což, vždyť záleží hlavně na svobodné vůli bytosti. :-)

Ikona diskutujiciho Karloon 540 2017-12-14 00:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Otázka zpíž je, proc je jejich tvůrci takhle navrhly, myslím že potřebujou tolik stravy a nemaj cit, protože to moc nedává smysl, pokud bereme v úvahu ze to měl být pokus stvořit možná ještě dokonalejší bytosti než je člověk, i kdyby jsem překousnul tu myšlenku stvořit je bez citu pouze na základu logiky nedavá smysl jim dát takovej apetit aby zlikvidovaly vlastni planetu a vesele putovaly vesmírem dál hodovat na úkor původního plánu stvoření, jediný co by mohlo dávat smysl je to že s tím tvůrci nepočítaly že jejich velká potřeba živočišný stravy bude mít až tak velké katastrofální důsledky.

Ikona diskutujiciho E. 2017-12-14 08:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, synchronicita opět zafungovala 🙂 Říkala jsem si týden zpět, jestli bys neudělala rozbor a ejhle, je tady.Díky ti za něj :-) Už při prvním shlédnutí videoklipu asi před měsícem (ani jsem ho nedokoukala) si nešlo nevšimnout spousty symboliky…Bohužel, co musím uznat je, že melodie je dost chytlavá :-?

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2017-12-14 11:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všetko zlé je i na niečo dobré, jedine u reptiliánov a negatívnych mimozemšťanov bez citov neviem prísť na to v čom majú tú lepšiu stránku. Jedine to že sú technologicky vpredu a priniesli ľudstvu technológie inak by sme zostali v stredoveku. Ale rozvoj technológií môže nakoniec ľudí prerobiť na biorobotov bez duše takže i to je nakoniec deštruktívne…

Ikona diskutujiciho Ceneon 2017-12-14 14:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[34]: Alu, tady má tanečnice pěkně vypracované stehenní svaly :-): https://youtu.be/wR-JxJ9II78?t=157

Ikona diskutujiciho Čajová Víla 2017-12-15 19:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, omlouvám se, že se svým dotazem budu otravovat zrovna tady, ale tak nějak se to typově hodí do diskuse (jde o hudbu).

Ikona diskutujiciho Jana 2017-12-15 20:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: Celkom by som si vypocula nejake pikosky od ludi, ktori pracuju v TV. Mohol by to byt dobry a hodnotny prispevok :-)

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-16 11:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[41]:  Máš chytrý telefon s internetem? – poznáš která písnička to byla?

Ikona diskutujiciho Čajová Víla 2017-12-16 12:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, mám chytrý telefon a poslední dobou se chová divně. Internet používám jen na wifi, data nezapínám.

Ikona diskutujiciho Vojta 2017-12-16 13:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Klip jsem si pustil a prohlédl celý. Dle mého názoru je reptiloidní rasa vývojově mnohem starší, než humanoidní rasy, včetně člověka. Nemá pravou polovinu mozku, nezná emoce, city, nezná lásku, neví co to je pocit viny, soucit, strach, nebo hněv. Následuje pouze logické, zcela čistě účelné chování. Humanoidní rasy, včetně člověka jsou vývojově mnohem mladší. Jsou vybaveny pravou polovinou mozku. Bohužel toto je, podle mne, vykoupeno vysokou mírou manipulovatelnosti kupř. člověka přes kanál, kterým člověk komunikuje s konstruktivními silami vesmíru. Nevím, z jakého důvodu a zda to je úmyslně, nezabezpečil Stvořitel člověka a jeho komunikaci s konstruktivními silami vesmíru proti, řečeno počítačovou terminologií, hackingu a nežádoucímu ovlivňování. Dobře je to v jinotajích popsáno v románu Ivana Jefremova Hodina býka. V románu je naznačeno, že teprve, až se lidstvu podaří opravit tuto chybu a tímto své vědomí osvobodit od nežádoucího ovlivňování, potom teprve budou ostatní bytosti ve vesmíru s člověkem komunikovat jako rovný s rovným. I reptiloidní bytosti budou potom člověka respektovat a nebudou v něm vidět jenom potravu a energetického otroka.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-12-16 13:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[44]:  Vysvětlení se zdá být snadné. Slyšela jsem z minulosti že nějaká slavná skupina zkopírovala automaticky na určité chytré telefony celé své album co nově vyšlo, bez souhlasu či vědomí majitele. Četla jsem to na zahraničních webech. Pár lidí to celkem naštvalo. Domnívám se, že to může být případ na stejném principu. Dostat nějakou píseň s nějakou podprahovou zprávou mezi masu lidí, ale asi se nedostanou do všech telefonů stejně, bude pro to nějaký klíč, aby ti mohli kopírovat svévolně hudbu do telefonu.

Ikona diskutujiciho Michaela K. 2017-12-16 18:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No konečně, psala jsem komentář pod nějáký článek na tadesco o tomhle klipu je to tak měsíc zpět možná dva, když jsem ten klip viděla říkala jsem si, tak jestli tohle nikdo nechápe(nevidí), tak to už je vážně konec.

Ikona diskutujiciho fred 2017-12-17 00:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě nedávno zaujala tato zvláštní písnička s pěknou symbolikou.

Ikona diskutujiciho Čajová Víla 2017-12-17 12:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[46]: Díky moc. To je ale docela síla. Asi vážně přehodnotím kyber bezpečnost..nebo spíš.."bezpečnost".

Ikona diskutujiciho Tomáš 2017-12-17 20:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všiml jsem si že má reptiliánka na čele (0:33) symbol OMEGA. :-x

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek