Symbolika barev

15.6.2008 v Zajímavosti 6

Symbolika barev

Symboličnost a expresivita barev se v průběhu věků mění, jak od kultury ke kultuře, tak individuálně psychologicky. Například v orientu je bílá barvou smutku. Pro Evropany bývala modrá vždy symbolem víry, zatímco pro Číňany je znakem nesmrtelnosti. Zelená, dnes známá jako symbol naděje a přátelství, byla ve středověku symbolem lásky. Islám povýšil zelenou barvu na barvu slavnostní.

Barvy jsou nositeli psychických vztahů a hodnot, jsou psychickými prožitky, a tím se dotýkají našeho osudu. Vypovídají o tom, jací jsme ve svém nitru. Barvy jsou vibrace kmitající na vysokých frekvencích, takže nejsme schopni je postřehnout. Frekvencí svých vibrací na nás mají mocný vliv, nezávisle na tom, jestli o tom víme nebo ne.

Bílá barva

Je výrazem čistoty a pořádku, symbolizuje počátek bytí, světlo. Tato barva je slavnostně radostná a povzbudivá. Bílá je měsíčním světlem, mlékem, perlami, ale zároveň prachem, nicotou a kostmi. Zosobňuje světlo samo a objevuje se v pověstech o stvoření světa. „Vaše bohatství není z tohoto světa.“

Černá barva

Je výrazem prázdnoty, nicotnosti, smutku, symbolizuje konec, uzavřenost, zastavení, tmu a smrt. Černá je slavnostně vášnivá a tlumivá. Lesk jí dodává jistou eleganci. Je to barva tajemství. Mluví o ženském lůně a o živoucím chaosu počátku. Představuje původní, bohatý a nevyčerpatelný zdroj energie. „Oceňujete absolutnost, která odolává každému srovnání.“

Šedá barva

Vyjadřuje klid, neutralitu a neangažovanost. Může tvořit ideální pozadí pro ostatní barvy. Představuje rovnováhu protikladů bílé a černé. Co se týče emocí, představuje šedá nedostatek citů. „Rádi se držíte zpátky.“

Hnědá barva

Připomíná plodnou půdu sklizených polí, připravených pro setbu. Jako ztlumená tmavá červená vyjadřuje stav pasivního přijímání. Může symbolizovat pocit povinnosti, ale častěji znamená zemitost, přirozenost a bezpečí. Vyzařuje z ní důvěrnost a prostota. „Rádi zůstáváte věrni osvědčenému a spolehlivému. Vaším pozorovacím talentem včasně odhalíte, kde je potřeba pomoci.“

Má v sobě optimismus, duševnost, zjemnění mentality a zmírňuje silnou únavu očí. Bývá výrazem vzrušení, veselí a radosti, snad proto, že symbolizuje slunce, jas a rozum. Pokud žlutou využijeme jako zlatou, bude symbolizovat bohatství, nádheru, úctu a důstojnost. Zlato žlutá představuje nejmocnější světlo, proto bývá využívána jako symbol nadsmyslového světa.

Žlutá se stala symbolem schopnosti vidět či porozumět a také schopnosti intuice, inspirace a samostatnosti. „Dar pozorování o vás vypovídá jako o jednom z všestranných zajímavých současníků. Jste otevřeni novému.“

Oranžová barva

Vyvolává vědomou vůli , posiluje tělesné i duševní funkce, pomáhá při psychických těžkostech. Je výrazem energie, tepla a přátelství. Je spjata se vzrušením. Jde o barvu veselí, ale i vzdoru. Dodává pocit tepla, spokojenosti a pohody, neboť představuje odstín sytějšího plamene ohně a slabší záři zapadajícího slunce. Může představovat aktivní úsilí, silný smysl pro identitu a zdravé prosazování. „Čehokoli se chopíte, uděláte s vášní, obětavostí a velkým nasazením. To umí ocenit každý, kdo se s vámi setká.“

Červená barva

Aktivuje vůli, dodává energii a víru ve své schopnosti. Označuje život, sílu, dynamiku, čilost, je výrazem podnikavosti, žádostivosti a tvořivého úsilí. Samozřejmě je symbolem ohně a krve, boje a revoluce. Často vyjadřuje i vášeň a náruživost, lásku a půvab. Ve středověku označovala také zákona a spravedlnost. Je důležitou barvou pro léčení nemocných. Ukazuje oddanost životu, vůli přežít a přijmutí svého těla. „Jste právě v nejlepší formě, uprostřed plné činorodosti a vyrovnaní sami se sebou. Vlastní útočiště je pro rozvoj vaší osobnosti zvláště důležité.“

Purpurová barva

Působí důstojně a slavnostně. Vyvolává pocit odstupu při zachování emocionálního kontaktu. Symbolizuje nádheru, moc, dospělý věk a bohatství. Dříve často poukazovala na nejvyšší pravdu, úřad či zákon. Purpurová bývá označována za symbol buddhistického Lotosu s tisíci květy, což značí harmonii. Přináší oduševnění, posiluje vznešené ideály a zesiluje meditaci. „Patříte do společnosti největších géniů a přirozených talentů, ale také tuláků a kejklířů. Život je pro vás magií.“

Fialová barva

Směšuje v sobě protiklad a napětí červené a modré, dynamiku a statečnost, laskavé oddání, z části také vyjadřuje tajemství, mystiku a snad i dramatičnost. Jde o splynutí energie červené a jasu a klidu modré. Symbolizuje povýšenost, důstojnost, mystickou tajemnost a utlumenou vášeň. Výborně může vyjádřit i skrytou touhu nebo citlivost. Znamená proces osobnostního růstu a živou představivost, která může být užitečná pro tvořivé úsilí. „Platíte spíše za uzavřeného člověka. Nedržte se ale příliš zpátky, protože svět vaši meditativní sílu potřebuje!“

Modrá a indigo barva

Vyjadřuje klid, jas, mír a pasivitu, touhu i věrnost, jemné city, soustředěnost a oddanou spokojenost. Připomíná nebe, nekonečnost, nedosažitelnost, hlubokou víru a vědomé smíření se světem. Léčí se s ní nemoci krku, protože odpovídá krční čakře, a má výrazné relaxační účinky na mozek. Tmavá indigová modř odhaluje probuzení intuice, dosažení moudrosti a rozvíjení hlubší a smysluplnější filozofie v životě. Ovlivňuje fyzické i duševní vidění, čich a sluch. Očišťuje mysl, odstraňuje komplexy, obavy a psychické poruchy. Symbolizuje sílu a praktičnost. „Umíte snít, ale pravidla a platné normy jsou pro vás důležité. Zároveň jste spolehlivým a věrným partnerem.“

Tyrkysová barva

Je výrazem klidu, ale klidu chladného, necitlivého. Je symbolem nehybnosti, krystalu, vody a ledu. Vytváří dojem hloubky, protože ustupuje do pozadí. Po staletí tyrkys přináší užitek v léčitelství. „Jste zajímaví a vnímaví, často však reagujete teprve, když jsou veškeré důsledky dobře rozváženy.“

Zelená barva

Vyvolává klid a pohodu, vyjadřuje životodárnou energii přírody, a proto je pokládána také za barvu jistoty a růstu. Symbolizuje naději, přátelství, mládí a přírodu, bezpečí a jistotu. Může působit teple i chladně. Je tichá, vyrovnaná, ochraňující a hrdá. Poukazuje na princip přirozeného, zdravého růstu a schopnost vyživovat rostoucí věci. Jde o symbol matky přírody samotné. „Podobně jako u vašeho vzoru matky přírody se u vás jedná o to, nechat věci růst a vyvíjet se.“

Komentáře

Ikona diskutujiciho Jana 2008-06-15 12:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

celý sem si to přečetla ale barvu své aury neznám

Ikona diskutujiciho Laigo 2008-09-16 16:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to je hodně zajímavý článek,..

Ikona diskutujiciho Laigo 2008-09-16 16:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to mamina pořád mele o barcách a když mám hnědou nebo tak na sobě, tak se zeptá – "jsi v pořádku? neděje se něco?",.. nemám to ráda,.. já jí na to řeknu – nic jiného na sebe nemám,.. ale ta zelená je krásná a moje nej barvička 🙂

Ikona diskutujiciho Sammy 2009-06-13 21:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám většinu hnědých věcí a vůbec si v nepořádku nepřipadám :-) Hnědá je krásná barva země. Ale auru mám asi fialovou a to mě fialová moc nebere :-D

Ikona diskutujiciho Karisek98 2012-11-17 13:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek, moje aura je zelená.

Ikona diskutujiciho Spyro 2013-01-16 21:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

moje aura je buď bílá nebo nějaká modrá. ale moje nej. barva je černá a červená

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek