TEST: Na jakou práci se hodíš? (podrobná analýza zdarma)

29.1.2017 v Zajímavosti 40

emiero je poradce při volbě vhodné profese inspirovaný metodikou učení Carla Junga a Isabel Briggs-Mayers

Od nepaměti si lidé všimli, že jsou si navzájem odlišní, rozmanití. A tak podobně, jako se vyvíjely systémy zařazování rostlin či živočichů, vyvinul se i systém zařazování lidského druhu, který umožňoval předvídat reakce dalších lidí a pochopit jejich.

Emiero testy měří psychologické preference v tom, jak lidé vnímají svět a dělají svá rozhodnutí. Tyto preference byly odvozeny z typologické teorie navržené Carlem Gustavem Jungem, které publikoval v roce 1921 v jeho knize Psychologické typy. Jung se domníval, že existují čtyři základní psychické funkce, kterými prožíváme svět: pocit, intuice, postoj a myšlení. Jedna z těchto čtyř funkcí je dominantní většinu času.

Všechny použité výstupy jako popis jednotlivých typologii a příslušejících profesí vycházejí z knihy Osobnostní typologie aTypologie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch (2010) od Michala Čakrta.

Dostala jsem doporučení na následující test, který člověku napoví, jaká práce by pro něj mohla být vhodná a také nabízí zajímavou ,,analýzu“ povahy. Test má dvě verze, ta delší je samozřejmě podrobnější. Vyzkoušela jsem si ho a výsledek mě překvapil. Mile i nemile.

U některých otázek jsem například nedokázala jednoznačně odpovědět. Řekněte mi třeba, jestli se umíte rychle a snadno zařadit do kolektivu… No to přece nevíte nikdy. Zásadně totiž záleží na tom, jací jsou ti konkrétní lidé v konkrétním kolektivu. Zažila jsem skupiny, kde jsem okamžitě zapadla a zabralo mi to 20 minut a naopak skupiny, kde jsem nezapadla ani po osmi letech a pořád jsem oxidovala po okraji jako mimozemšťan… Kupodivu některé neurčité odpovědi výsledky příliš neovlivnily a dost mě pobavilo, co jsem se dočetla.

V seznamu doporučených profesí jsem našla dvakrát učitele… Moje strašlivé tajemství totiž je – posaďte se aby vás to neporazilo – chtěla jsem být učitelka ve škole, asi když jsem chodila do 2.-3. třídy. Dneska mám pocit, že se mi to trochu splnilo.

Taky mi byla doporučená hromada oborů ze zdravotnictví – no to celkem sedí… Ale zklamal mě seznam nevhodných povolání, kde jsem našla herce, fotografa a novináře… :-/ to je pro mě trefa mimo.

Takže seznam povolání je pro mne takový zmatený. Na čem jsem se ale dost nasmála, je popis mé povahy.

Níže najdete odkaz na test, který je celý zdarma a výsledky se vám po vyplnění zobrazí přímo na stránce a dojdou vám i do e-mailu… A koho to zajímá, přikládám i svoje výsledky. Napište co vám vyšlo, a kolik z vás má stejné výsledky jako já, protože minule mě velice pobavilo, jak jsme všichni patřili do 2% skupiny podle velkého testu osobnosti. – Shodneme se i na tomto?


http://www.emiero.cz

Test vhodného povolání je zdarma

Základní charakteristika:

  • Spolehliví, stabilní, drží se při zemi
  • Těší se pořádku a struktuře
  • Nemají rádi konflikty a hádky
  • Milí, dobrosrdeční a ohleduplní
  • Prakticky smýšlející
  • Mají rádi konkrétní informace
  • Uvědomují si pocity ostatních
  • Mají výbornou paměť na detaily

Podobně jako ISTJ (Inspektoři) mají i Ochránci (dále jen ISFJ) nejraději informace a fakta o konkrétní realitě. Tito introverti, kterých je v populaci kolem 5 procent, nemají problémy chovat se jako extroverti, pokud to okolnosti vyžadují. Na rozdíl od ISTJ nepřijímají vnější svět neosobně jako čísla, schémata či logické premisy, ale jsou velmi senzitivní vůči preferencím druhých lidí. ISFJ podobně jako ISTJ v sobě nosí smysl pro historii a kontinuitu. U nich jsou to ale spíše dějiny vztahů než idejí, velkých osobností než institucí.

Ze všech typů si nejvíce odříkávají a věnují se svým povinnostem s posvátnou oddaností a odevzdaností. Vědí, že práce je ctnost sama o sobě a zábavu si musí člověk zasloužit. Pokud se do něčeho pustí, zpravidla to i dokončí, pokud to je alespoň trochu v lidských silách. Při tom se budou do puntíku řídit pravidly, závaznými postupy, manuály a všemi příslušnými ustanoveními, neboť ty jsou pro ně zákonem.

Pokud někdo porušuje direktivy, jsou tím pohoršeni a pobouřeni. Vidí v tom urážku těch zkušenějších, kteří je s péčí, v potu tváře pro jiné a ku prospěchu jiným připravili. I když jsou v takových situacích podrážděni, nedávají to většinou najevo. Spíše to v sobě dusí, protože nechtějí vyvolávat konflikt. Pokud se v nich nahromadí příliš mnoho takového napětí, mohou nečekaně a nekontrolovatelně vybouchnout, ale to se jim již situace vymkla z rukou. V práci i v osobním životě se mohou mnohdy velmi angažovat, jako kdyby byli pod přísahou. Mají rádi harmonii a jsou ochotni zajít až do extrémů, aby zabránili konfliktu. Harmonie v jejich pojetí znamená totéž jako vyváženost. Nečekaný nebo nepřiměřeně velký nezdar je může zaskočit stejně jako úspěch.

Mohou se někdy zdráhat vyjádřit otevřeně a bezprostředně svou náklonnost, lásku či radost a volí spíše nepřímé způsoby. To může jejich okolí mást. Lidé si o nich mohou myslet, že jsou nejen plaší a zdrženliví, ale že snad ani nemají touhy a vášeň pro fyzickou intimitu. Opak je pravdou. ISFJ ale dychtí po splynutí potřeb duše, těla a mysli a sní o partnerech, kteří budou ctít křehkou povahu jejich vnitřního světa.

Byl to asi ISFJ, kdo jako první vyslovil „můj dům, můj hrad“. Mají totiž silný pocit teritoriality a rozhodně brání své území před rušivými vnějšími vlivy. Rodině, zaměstnání a přátelům bývají silně oddáni, jsou schopni silné sympatie a značné přizpůsobivosti, proto se s nimi dá snadno vycházet. To ale jen do chvíle, pokud nejsou ohroženy jejich hodnoty či zásady. Pokud ISFJ zachvátí zloba vůči někdejšímu provinilci, bude se tato osoba divit, jak dlouho si to na něj dokáže pamatovat.
ISFJ bývají neobyčejně spolehliví. Vadí jim ale, pokud se musejí vyrovnávat se situacemi, kde se neustále mění podmínky, nároky či parametry. Protože chtějí být užiteční, nacházíme je v povoláních, kde se mohou starat o jiné. Mají spíše zakódovanou účast s trpícími všeho druhu a lépe než jakýkoli jiný typ jsou ISFJ schopni pokory. Nejlepší vztah si vypěstují a nejlepší výsledky dosahují ve vztahu k lidem, kteří je potřebují, ba jsou na nich v určitém smyslu závislí. Čerpají uspokojení z toho, že se mohou o někoho starat, zabývat se potřebami jiných a dělají to neokázale, taktně, účinně, nejraději ale po jednom nebo po malých skupinkách. Na druhé straně, i ISFJ potřebují být potřební.

Na rozdíl od ESFJ, kteří jsou hnáni spíše k úkolům a povinnostem, které jsou v souladu s převládajícími a veřejně prokázanými normami a hodnotami, bývají motivy ISFJ více subjektivní.

Zatímco chování EFJ (Učitelé, Živitelé), je určováno spíše konvencemi a sociálními rolemi, to jest být dobrými rodiči, občany či zaměstnanci, IFJ (Poradcové, Ochránci) jde spíše o zážitek a vnitřní pocit – být pomocníky, zachránci, opatrovníky či pečovateli. ISFJ neznají hranice, pokud mají pomoci členu rodiny, nespravedlivě postiženému spolupracovníkovi, ale například i zcela neznámému člověku či zatoulanému pejskovi. V takových případech nemusí být schopni kalkulovat, kolik času a úsilí jim taková akce zabere a zda vůbec bude mít úspěch. Mohou mít dokonce problémy toto řízení vysvětlit a obhájit. Někdy si podvědomě vytvářejí na sobě závislých lidí, na kterých by mohli „páchat dobro“, občas až do té míry, že ani nedokážou chápat a přijímat ty, na kterých nejsou nějakým způsobem závislí. V krajních případech mohou neradi nést, když se někdo z takového postavení začne vymaňovat a projevy samostatnosti vnímat jako svého druhu nevděk až téměř zradu. Pak mají sklony jednat žárlivě až manipulativně, přičemž sami netuší, že se chovají majetnicky.

ISFJ mají mimořádně vyvinutý smysl pro spravedlnost, bývají zastánci rovnosti a mají jako nikdo druhý talent pro neúnavný, pečlivý a přesný výkon opakujících se sledů činností. Jsou to praktičtí realističtí lidé, kteří nijak nepřitahují spekulace a teorie.

Příjemní, spolehliví, vnímaví a citliví jsou snem každého nadřízeného. Tato jejich vlastnost bývá odrazem jejich rozhodování vycházejícího z preferencí jiných. Ve skupinách projevují mnohem méně jistoty, protože potřebují zpracovávat informace a vjemy postupně a jednotlivě, každý zvlášť. To se může projevit například tím, že budou mít problémy s přenesením, jako kdyby to mělo znamenat přiznání, že na úkol nestačí a potřebují pomoc. Nejsou možná tolik brilantní v generování geniálních nápadů. ISFJ dokážou dobře pracovat s detaily a snášejí rutinu.

ISFJ se nejednou setkávají s nepochopením a podceňováním. Protože jim rozhodování může trvat někdy déle, mohou vypadat jako méně bystří než skutečně jsou. ISTJ dokážou tímto tlakům čelit lépe zásluhou svého neosobního logického myšlení, ale pro ISFJ, pro které jsou názory okolí podstatné a berou si je více k srdci, to bývá náročnější. Lidé také mají sklon nakládat na ně čím dál tím víc, protože si myslí, že je to baví. Jsou od přírody šetrní a neradi vidí plýtvání čímkoliv a kdekoliv.

Úspornost, ukládání si stranou na horší časy, počítání s nejistou budoucností považují za jednu z ctností.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Aja 2017-01-29 04:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

dekuji Alusko za zajimavy test! Doslova je zboznuji pokud maji hlavu a patu. No ja jsem inspektor a dokonce i doporucene povolani ucetni a prace v bance na me presne sedi. Shoda na 100%. A nedoporucene profese presne, kreativni nejsem, v baru bych pracovat nemohla a kdybych byla socialni pracovnice nikdo by me nezlomil litosti a empatii protoze judging mam na 75%. Jeste ze nejsme vsichni stejni to bychom se sebou nevydrzeli chi chi.

Ikona diskutujiciho bublifuka 2017-01-29 08:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Šampion a musím říct,že sedí…jsem sociální pracovnice.

Ikona diskutujiciho Irča 2017-01-29 08:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšel mi šampion a sedí to. :-)

Ikona diskutujiciho Verča H. 2017-01-29 10:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak mě vyšel Poradce 🙂 ..a popis typologie na mě sedí, to čučim :D

Ikona diskutujiciho Victoria 2017-01-29 10:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hodně zajímavý test. Vyšlo mi INFJ – poradce :-).

Ikona diskutujiciho Rory 2017-01-29 10:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšel mi léčitel,INFP, 1% populace. Sedí to tak z 90%, o to více mě vyděsilo, že ve známých osobnostech jsou lidé spíše no, jak to říct, blázniví. Např. Poe, Bjork, Rowlingová…aspoň že je tam Johnny Depp. :D A taky by mě zajímal význam jedné věty:

Ikona diskutujiciho zdeněk 2017-01-29 10:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je zajímavé… blíží se mi konec střední školy a měl bych se začít rozhodovat co chci v životě dělat, jak se budu živit a neustále dostávám od andělů znamení "léčitel"… a co mi vyšlo za typologii ? :D Léčitel.INFP.

Ikona diskutujiciho hanka 2017-01-29 11:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teda, jsem výsledkem mile překvapená, vyšel mi "Poradce" infj, fascinuje mě, jak ten popis vystihuje moje vlastnosti, dokonce i oceňuje to, co jsem považovala za nevýhodu :O pro jednu moji profesi je to trefa, pro druhou ne, ta totiž obnáší být středem pozornosti a to je pro mě dost těžké.

Ikona diskutujiciho fluttershine 2017-01-29 12:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšlo mi klasicky INFJ (poradci), což sedí. Nejsem si jistá, jestli pasují ty profese, které mi to nabízí, ale ty, které bych dělat asi nemohla, ty zcela souhlasí. Mechanik, elektroinženýr, hasič, kuchař, zemědělec nebo zeměměřič…no to by mi opravdu nešlo :D

Ikona diskutujiciho - 2017-01-29 13:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, vím, že to není k tématu, ale v té anketě se znameními – jakto, že tam převládají vodnáři? O.o

Ikona diskutujiciho Monisek 2017-01-29 14:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také mi vyšel ochránce :-) citlivý,sprvedlivý,empatický,naivní (již ne tolik) introvert .. No, v rodině histrionských osobností,čistě materiálních je to sprominutím o hubu.Matka mi ješte řekne, tak cos do mě lezla,nikdo o to nestál. Ješte,když si myslí,že čím víc řvou a trestají,sstoupím z objektivní pravdy :D Nervy si asi budu léčit do smrti,ale naopak se cítím silnější a jistější ve svých zásadách a hodnotách. :-)

Ikona diskutujiciho :) 2017-01-29 14:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No náhodou Alue, když sem dáš jakoukoliv fotku co si fotila, tak je krasna, do novinařiny patří i psaní a to ty umíš moc dobře a herec? Děláš videa které ti taky jdou a trošku to souvisí, protože před kamerou vypadáš dobře, umíš mluvit i se na kameru tvářit a udělat nějakej ten vtípek atd…Si myslím že si takový typ který umí temer vsechno;)

Ikona diskutujiciho :) 2017-01-29 15:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšel mi poradce a i to celkem sedí :-D ale je zajímavý, ten test jsme už dělali v 8 třídě, tehdy mi vyšel umělec, malíř anebo druhá nejblizsi možnost pomáhat lidem nějaká sociální sféra:)

Ikona diskutujiciho K. 2017-01-29 15:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšiel mi Architekt – INTP.

Ikona diskutujiciho Calwen 2017-01-29 15:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

INFP – Léčitel

Ikona diskutujiciho Calwen 2017-01-29 15:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A je tam, že v celé populaci má typologii léčitel 1% lidí.Tak jsem taky zvědavá, kolik jich tu bude 🙂

Ikona diskutujiciho vika 2017-01-29 17:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem také ochránce… 🙂

Ikona diskutujiciho Ježovka 2017-01-29 17:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně vyšlo 'INFP' – léčitel. Prý to má v celé populaci asi 1% lidí, tak nevím. :D Ale ano, řekla bych, že to sedí. Děkuji moc za zajímavý test.

Ikona diskutujiciho All 2017-01-29 18:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mne vysiel Interprét a celkom to sedí

Ikona diskutujiciho Alue 2017-01-29 19:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]:  Pro mě je to taky záhada…. Věk vodnáře?

Ikona diskutujiciho merlinit 2017-01-29 19:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Léčitel – 1% populace

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2017-01-29 20:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě vyšel INFP (Léčitel). A rovnou podle obou těch testů. Podle rychlého i podle toho pomalého. :-) Popis na mě celkem sedí. Na nějakých 85 – 90 % určitě. CO se týče těch povolání, ne se vším se ztotožňuju.  Ale pár věcí mě fakt zaujalo. :-)

Ikona diskutujiciho Alue 2017-01-29 21:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:  Díky 🙂 – Právě proto mě překvapilo, že podle testu se na to nehodím, když mi to jde.

Ikona diskutujiciho Fellien 2017-01-30 08:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšel mi léčitel INFP 1 % populace. Myslím si ale, že to na mě sedí snad všechno, i ta povolání :).

Ikona diskutujiciho Hanka 2017-01-30 08:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc zajímavé! 🙂 Vyšel mi Poradce

Ikona diskutujiciho Ayeri 2017-01-30 19:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem poradce 🙂 Jako další 1% populace, prostě mám potvrzeno, že nejsem normální, protože to sedí :D

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2017-01-30 21:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poradce – INFJ, i když se cítím možná spíš na INTJ (jsem ajťák).

Ikona diskutujiciho Lizzy 2017-01-30 23:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také jsem mezi INFP, popis sedí krásně a s povoláními se taky ztotožňuji, spisovatel, překladatel, učitelka v mateřské školce, pomáhací a pečovací profese… jeden z těch opravdu fungujících testů.  Myslím, že to dokáže člověka podpořit, když je na pochybách, jestli zvolil správný směr 🙂

Ikona diskutujiciho hajcus.ka 2017-01-31 08:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za odkaz na test. Taky mi vyšel ochránce, charakteristika sedí. Je to pro mě takové hezké potvrzení, že jsem si školu a povolání vybrala dobře 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2017-01-31 09:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]:  Nesmysl. Proklikej si ostatní typy, u každého je napsané jiné procento.

Ikona diskutujiciho Jindra J. 2017-01-31 19:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tož zajímavé.

Ikona diskutujiciho Lori 2017-01-31 21:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

I mne vyšiel INFP! :D A veruže Základná charakteristika dosť sedí 🙂

Ikona diskutujiciho Luz 2017-01-31 23:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja jsem INFP. A prave na techto a podobnych strankach prirozene ocekavam, ze bude hodne _NF_ typu, protoze prave tihle myslim tihnou k takovym zajmum.

Ikona diskutujiciho Ellie 2017-01-31 23:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Me vysel skladatel a taky to teda docela sedi 🙂 jinak mas moc hezky blog,kdyz je cas,tak se sem rada podivam 🙂

Ikona diskutujiciho Joina 2017-02-01 07:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu zajímavý článek, který má něco do sebe 🙂 Zkusila jsem si udělat jeden test, ale že mi dal, že bych se hodila na prodavačku mě docela dostalo, protože, já na to fakt nemám. Ale nevím co si mám představit pod pojmem léčitel, ale třeba mě by bavila aranžérka květin a nic podobného mě to nenabídlo…

Ikona diskutujiciho Víí 2017-02-01 11:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

VIZIONÁŘ

Ikona diskutujiciho Andy 2017-02-01 18:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky mám 1 % – poradce. Carl Jung, Hitler, Platón, Mahatma Gandhi, Marcus Aurelius, Al Pacino… :-D Zajímavé

Ikona diskutujiciho Martin 2017-02-02 23:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji, za inspiraci, zrovna jsem ve fázi, kdy chci začít dělat něco smysluplného, všem tvrdím, že chci psát a oni mi cpou ajťáka. Vyšel mi léčitel a já mám potvrzeno, že hledám správně :-)

Ikona diskutujiciho kalia 2017-02-10 13:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

mě vyšlo IN

Ikona diskutujiciho Shauwn 2017-06-20 14:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšel mi inspektor….prý je nás jen 6% v populaci :-)

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek