Transformace / Březen 2015 / CO JE TO BOVIS? – DOPORUČUJI

1.3.2015 v Spiritualita 119

Otevírám nové okénko pro jaro 2015, abychom mohli sdílet své zážitky, poznatky a otázky ohledně vzestupných energií, které přicházejí na naši planetu.

V době, kdy jsme se sledováním začali, slíbil nám tomáš marný článek, kde vysvětlí pořádně tyto energie. Článek však až do této doby nepřišel, i když jsme hromadně urgovali. Důvody nechme stranou.

Rozhodla jsem se proto, že moje stránky dál čekat nebudou a dala jsem vysvětlení dohromady sama, protože to není nic složitého, ani těžkého.

Pokud jste na internetu pořádně hledali, jistě jste sami našli dostačující vysvětlení, která popisují energii Bovis, i aktuální situaci. Mým úkolem tedy je, pouze tyto poznatky stručněji a srozumitelněji shrnout. Berte tedy nový Bovis přehled na Březen a Duben zároveň jako rekapitulaci a dodatečné opožděné sesumírované vysvětlení pro všechny ty, kteří zatím nemají úplně jasno ohledně tématu… Podobná rekapitulace a vysvětlení už byly nutné dlouho:

Jste zde noví? Potřebujete se v tématu zorientovat? – Následuje malý přehled:

Úvodní článek od tomáše marného o energiích Bovis, které se v létě 2014 začaly zesilovat a zaujaly pozornost mnoha lidí, najdete tady: ,,Je to tu: Dorazila energie z Vesmíru”

Přehledný německý zdroj, kde jsou několikrát denně aktualizovány hodnoty těchto energií, naleznete zde: http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html (Aluška.org přebírá z těchto stránek průběžné grafy, které shrnují vývoj energií za určité časové období, avšak na této německé stránce najdete podrobnosti každý den, pokud je chcete sledovat.)

Co to je Bovis?


První přikládám mírně upravený článek, který jsem převzala ze stránky collagenclub.eu, konkrétně zde: http://www.collagenclub.eu/news/vite-co-je-radiovitalite-/ Článek je zaměřen na výživu s ohledem na hodnoty Bovis. Tato část mi připadá velice zajímavá a pro aktuální dobu i praktická, takže ji přidávám také.

,,Víte, co to je Radiovitalita? (pozn. Alue: Radiovitalita? Synonymum pro tento pojem je – BOVIS!)
Tento termín zavedl Francouz André Simoneton (nar. 1949), který vychází z takzvané Bovisovy stupnice vibračních hodnot (podle André Bovise,1871-1947). Tato teorie nebyla nikdy uznána oficiální vědou, protože měření radiovitality nelze provést žádnou známou vědeckou metodou (dnes už to však není pravda). Měření se provádí za pomoci kyvadla, desky a měřítka, je to tedy veskrze nevědecká a subjektivní metoda. Tuto metodu používají lidé, kteří měří geopatogenní zóny a podobně. Přesto je to teorie zajímavá a stojí za pozornost.

Podle teorie radiovitality každá živá buňka produkuje záření o určité vlnové délce, které jsou měřeny v jednotkách bovis, pro zjednodušení (ale pohříchu i zmatení pojmů) je někdy tato jednotka ztotožňována s nanometrem. Záření vysílají nejen buňky, ale i Slunce, horniny a léky.

Orgány zdravého člověka a vyšších živočichů vysílají do svého okolí záření o vlnové délce okolo 6 500 jednotek. Slunce vysílá zhruba také tolik, 4 000 – 7 000 jednotek. Záření o vlnové délce 1 000 – 3 000 jednotek je pro živé organismy smrtící, například radonové a uranové záření. 11 000 jednotek vykazují energeticky nabitá, magická a prokazatelně léčivě působící místa na Zemi. Nemocný nebo vyčerpaný člověk vyzařuje pouhých 4 500 – 5 000 jednotek.
Při konzumaci mrtvých produktů a masa radiovitální radiace člověka prudce klesá. Pokud chceme v těle zničit baktérie, které mají radiaci 3 000 – 6 000 jednotek, musíme sami dosáhnout radiace vyšší.
Aby byl člověk trvale zdráv, je třeba si svou vysokou radiovitalitu udržet. Současné lidstvo je na tom ale údajně tak špatně, že běžná úroveň radiovitality je jen 3 000 – 5 000.

A teď k jídlu. Simoneton tvrdí, že výživa musí spolupůsobit radioaktivně se zářením přiměřeným pro daný organismus. Zdravé jsou pouze ty potraviny, které buňkám předávají radiaci o vyšší vlnové délce. Nejvyšší radiaci (6 500 – 10 000) má čerstvá čistá pramenitá voda, dužnina čerstvého ovoce, čerstvě vylisované ovocné šťávy, čerstvě rozlousknuté ořechy, čerstvá zelenina, zejména listová, naklíčená semena, celá obilná zrna a čerstvě namletá celozrnná mouka, čerstvý neupravený med do tří týdnů stáří, čerstvě nadojené mléko, čerstvě snesené vejce, čerstvě připravené bylinkové čaje, zastudena lisovaný olivový a slunečnicový olej. Vysokou a trvalou radiovitalitu si uchovávají obiloviny, obilí nalezené v egyptské pyramidě si uchovalo radiaci o vlnové délce 3 900 jednotek!

Mezi potraviny s radiací 3 000 – 6 500 jednotek patří kořenová zelenina, vyloupané a déle skladované ořechy, přezrálé ovoce, mléko 12 hodin po nadojení a kyselé mléko, med po třech týdnech, vejce stará 2 – 3 dny, máslo, ostatní oleje, luštěniny a maso do 6 hodin po zabití zvířete (i člověka) 🙂
Potraviny s radiací 1 000 – 3 000 jednotek : 10 – 15 dní stará vejce, běžné pasterizované mléko, káva, čaj, čokoláda, zavařeniny, fermentované sýry, dlouho skladovaná zelenina, nedozrálé ovoce, ohřívané a skladované potraviny.
Potraviny mrtvé, s radiací 0 – 1 000 jednotek: konzervy, maso, alkohol, rafinovaný bílý cukr, bílá mouka, rafinované potraviny, tuhé pokrmové tuky a další potraviny.
Radiaci zeleniny ničí tepelná úprava, výjimku tvoří brambory, celá obilná zrna a luštěniny, musí se ale konzumovat ihned po uvaření. Přijatelnou formou konzervace je sušení, mražení nebo mléčné kvašení. Je zajímavé, že u sušených potravin a bylin radiace klesne, po namočení ve vodě většinou získávají svou původní hodnotu, napařené sušené byliny mají radiaci 7 000 – 9 000 jednotek.

Lidskou radiaci snižuje pobyt v geopatogenních zónách, hluk, stres a dlouhodobý pobyt mezi nemocnými. Děti by neměly spát v jedné místnosti se starými lidmi a nemocný člověk by měl spát sám v místnosti. Během akutní nemoci bychom měli pouze pít a nic nejíst.
André Simoneton měřil i radiaci některých léků. Například Penicilin má vlnovou délku 8 500 jednotek, Streptomycin 8 000 jednotek, homeopatické léky 4 000 – 8 000 jednotek. Alopatické (chemické) léky mají zpravidla nulovou radiaci.
(Zdroj: MUDr. Vilma Partyková a internet)” – konec převzatého článku

Proč Bovisy sledujeme?

Sledujeme radiovitalitu Země, která v loňském roce začala prudce narůstat a to z mnoha důvodů. Domníváme se, že to má co dělat s dlouho očekáváným a dlouho předpovídaným vzestupem lidstva, přechodem do 5D, nebo převibrováním. Dosaďte si libovolný pojem. Konec mayského kalendáře po 5125 letech trvajícím cyklu očividně konec světa neznamenal (i když byl možný). Lidstvo místo konce vykročilo do nové éry, kterou během tisíců let mnozí předpověděli. Každý počátek nese množství změn. Jednou z mnoha je právě skokový nárůst energie Bovis. Do konce roku 2012 se pohybovala naše životní energie průměrně v rozmezí 6000 až 14000 bovisů. V dubnu 2014 přišla další silná vlna, která hodnoty navýšila na 12000 až 22000 bovisů. Od té doby energie neustále stoupá. Zároveň s navýšením hodnot vibrací živých organismů, dochází k energetickému navyšování celé planety. V souvislosti s vysokými energiemi, které k nám proudí, se také mluví o tzv. fotonovém pásu, ve kterém se právě nacházíme a který má pomoci díky vysokým vibracím vstupu Země do páté dimenze.

Co víme:

– Energie Bovis souvisí s novou érou, do které lidstvo po roce 2012 vstoupilo.

– Tato energie je velice konstruktivní a měla by nám pomoci.

– Energie zvyšuje rezonanci celé planety a všech živých organismů

– Toto navyšování energie mění povahu našich těl. Má vliv na naše chování, návyky i potřeby

– Dochází k čištění starých vnitřních ran a bloků. Lidé hodní jsou ještě hodnější, lidé zlí jsou ještě zlejší. Nebo dochází k úplnému převratu osobnosti.

– Pozorujeme něco jako detoxikační stavy, když berete herbální nebo homeopatickou medicínu. Lidé v určitém časovém období cítí hromadně určitý zdravotní problém, nebo se jim děje něco podivného. Za pár dnů však vlna poleví a nikdo neví, proč. Vysvětlení? – BOVIS.

– Identifikovali jsme zatím následující nejčastějí projevy (díky společné diskuzi a sdílení našich pocitů/problémů/názorů): Změna povahy, radikální změny názorů, otevírání tzv. nadpřirozených schopností, vidění světel, pociťování vibrací, zvýšený výskyt chyb v systému, jako jsou posuny v čase, vidění do jiné dimenze, vlnění objektů atd., pociťování tlaku na třetí oko (uprostřed čela), v době extrémního skoku energií hromadná nespavost, nebo naopak hromadná únava.

Co nevíme:

– Nikdo z nás neví dopředu zcela jistě, co se stane, až energie Bovis (radiovitalita Země) nebude mít vzestupnou hodnotu, ale přímka na grafu půjde kolmo nahoru. Domníváme se, že by mohlo dojít k onomu pověstnému převibrování, nebo vstupu do 5D. O čem se dohadujeme je, jestli se to fakt stane a pokud ano, jakou to bude mít podobu? Kdo vzestoupí? Jenom někdo? Všichni? Půjde celá planeta? Mají proroctví pravdu?

– Nevíme, kdy tato energie dostoupí vrcholu a místo čísla bude vyjádřena ležatou osmičkou. Nejenom že nevíme co se v té situaci stane, ale nevíme, jestli to bude za rok, nebo za sto let? – Každý má trochu jiný názor. Navíc energie roste vlastním tempem. Jednou víc, někdy trochu míň. Nikdo neví, co naměříme zítra, natož pak za týden!

Co se domníváme:

– Myslíme si, že lze usnadnit naší mysli a našemu tělu vzestup. Vždy když energie naskočí, naše tělo se této energii musí rychle přizpůsobit. Snažíme se s tímto vzestupem držet krok a přizpůsobovat své chování, myšlení a svůj život tak, aby byl v souladu s touto vysoce konstruktivní energií. Je možné, že ten kdo se pomalu vibračně přizpůsobuje, má větší zdravotní problémy v tomto období a může je zmírnit správným přístupem. O tom, jestli jsme konstruktivní bytost, si rozhodujeme my sami.

_____ _____ _____ _____ _____

Průběžné aktualizace k tématu:

Pátek 6. března 2015

Jak se cítíte v posledních dnech? Já už asi pátý den sleduji něco podivného. Jeden večer mě začalo jakoby brnět nahoře na hlavě, ale není to přímo šišinka, nebo korunní čakra. Brní mě na levé půlce hlavy jen určité místo. Pořád si to tam masíruju, prohrabávám, škrabkám se, ale nepomáhá to. Nebrní mě to v jednom kuse, ale asi tak 10x denně pořád jedno a to samé místo. – Pokožka je přitom čistá, bez jakýchkoliv barevných změn. Vlasy se také chovají normálně. – Máte někdo podobný projev?

Přikládám graf, který ukazuje jak se energie vyvíjela dál. V předešlém okénku pro Leden a Únor jsem dávala obrázek, kde byla energie namalovaná do 27. února. Řekli jsme si, že zvyšování naskočilo a teď energie roste mnohem rychleji, než – troufám si říct – za posledních pár měsíců.

Další vývoj energie byl následující – od 28.února dodnes: (červená linka vyjadřuje procenta nárůstu za určitý časový interval. Modrá linka ukazuje stav energie.)

Tak si říkám, jestli mě náhodou nebrní hlava z tohoto. Nechápu ale, proč je to jen určité místo na levé straně..?

Pondělí 9. března 2015

Když vidíte aktuální tabulku na zdrojové stránce http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html, všimnete si obrovského výkyvu modré linky, která až doposud postupovala směrem nahoru. Vůbec se mi tomu nechtělo věřit, ale červený komentář v němčině to znova potvrzuje.

,,Die entwicklung kann jeder selbst erkennen, in noch nicht mal 4 tagen wird der counter wieder auf null gestartet. die geschwindigkeit steigt enorm”

Opravdu se tam píše, před ,,ani ne čtyřmi dny začíná počítadlo od nuly” a zpětný nárůst je doslova ,,enormní”. Všimla jsem si, že někteří čtenáři trošku panikaří, protože se bojí, že energie spadne, že tady jsou nějaké vnější vlivy, které ji ruší. Podívala jsem se znova pořádně na nákresy a všimla jsem si tabulky, která shrnuje vývoj za delší časový interval. Co vás všechny na první pohled praští mezi oči, je opět vývoj modré křivky:

Ano, přesně tak. Tento neuvěřitelný skok se aktuálně stal už PODRUHÉ. Jeden propad byl 27. února. Druhý propad sledujeme teď, 5. března. Toto mi uteklo, protože v minulém okénku jsem dávala tabulku právě DO 27. února, ale jen o pár hodin později se energie zlomila. A když jsem se k tomu pak znova dostala, viděla jsem tabulky za kratší časový interval. Všimla jsem si podivně kolmé čáry, ale v tu chvíli mě nenapadlo, že se energie 27. nečekaně prudce zlomila a teď vidím její kolmý nárůst zpět nahoru!!

Divila jsem se tomu vývoji, jak energie prudce narostla oproti minulosti vzhůru (vývoj DO 27.) a říkala jsem si: ,,Co teď? Půjde kolmo nahoru? Ležatá osmička? Převibrujem stadeto? Zmutujem? Narostou nám žábra, nebo co?!” – Ale ono ne.

OPRAVA: Omlouvám se za mystifikaci, podle grafů i podle německých komentářů to skutečně vypadalo jako dvě vlny, ale ti kteří se – na rozdíl ode mě – vyznají lépe v číslech a umí lépe německy se opakovaně shodují na tom, že k žádnému poklesu a k žádným vlnám nedošlo, je to pouze změna ve značení. Takže jsem se radovala předčasně. Cituji:

,,Žádná energie samozřejmě dolů nepadá ani nepadala. Jen němci změnili exponent.Bylo to krát 1E+600 Googol-PlexBE a teď je to 1E+900 Googol-PlexBE. Když to zakreslí do stejného grafu vypadá to jako pokles, ale není. Naopak je to brutální nárůst”

,,Energia neklesla ani raz, stále ide hore, aj na tom grafe sa píše, že zakaždým, keď sa hlavná krivka začína znovu nižšie je to reset pre 3 Googolplexy – 3×100 núl. Toto vynulovanie je kvôli tomu aby sa to vôbec dalo zobraziť v jednom grafe. Dnes bol ďalší nárast o 3 Googolplexy, to sú šialené čísla.”

Omlouvám se za chybu a budu moc ráda za vaši další pomoc s výkladem nezvyklých jevů při podobných situacích.

V životě by mě nenapadlo, že to celé dají do jedné tabulky, já osobně bych prostě začala úplně novou, aby v tom nebyl zmatek.

….. Mimochodem si všímám, že tento článek začíná být poměrně dost obsáhlý, přestože je teprve 9. Sešlo se nám shrnutí Bovis a nečekané zvraty. Takže ruším okénko ,,Březen + Duben”, přepisuji ho pouze na ,,Březen” a v dubnu bych ráda založila nové okénko. Jsem limitovaná počtem znaků, tak doufám že tento prostor bude ještě stačit do konce března.

Pátek 13. března 2015

Vývoj, který by jistě neměl uniknout vaší pozornosti! 🙂 – Energie prudce stoupá. Jak už jsme rozluštili společnými silami minule, německý měřící tým zakresluje přímku odspoda, pokaždé když jim to vylítne mimo tabulku. Tentokrát nemuseli vynulovat počítadlo po týdnu, ale mnohem rychleji.

Už 9. března, když jsme sledovali prudký vývoj energie, museli vynulovat počítadlo a zakreslovat znova stoupající energii. Za dva dny to zase nestačilo a opět začínali odspoda už za dva dny, tj. 11.3.

Zde vidíte nejnovější a nejaktuálnější tabulku. Každé počítání odspoda komentuje měřící tým jako ,,megavlnu”, ale ono to vypadá, že megavlna je tady už od 24.března, kdy energie začala narůstat mnohem rychleji, než do té doby.

Vypadá to, že megavlna neklesá, ale pořád trvá a roste stále rychleji, protože němci nestíhají už pomalu ani nulovat počítadlo. Jestli jste z toho vzrušení jak blecha na reprobedně, jste v právu.

Sobota 14. března 2015

Na prvopodstatě dnes vyšel překlad ze zahraničních zdrojů, který varuje před údajným výpadkem elektrické energie. Údajně ,,je možný a může to začít v 9.30 ráno, v pátek příští týden”: (20.března)

,,Dle německých datových webů a novin, byste se měli připravit na totální výpadek elektrického proudu a to asi po celé Evropě. V Německu a Rakousku se zásobují benzinové pumpy nejenom benzínem, ale vláda nechala rozvážet ke všem velkým benzínovým pumpám elektrické vojenské agregáty, které budou v případě kolapsu sítí okamžitě dodávat elektrickou energii pro možnost natankování. Je to povinnost vlády. Jízdy soukromých osobních aut budou omezeny. Pro leteckou dopravu údajně nehrozí žádné nebezpečí.

Německý státní institut pro ochranu obyvatelstva a ochranu před katastrofami, varuje před dnem 20.03.2015 a to od 9:30, kdy může nastat po celé Evropě celá scenérie výpadku čehokoliv. Viníkem jsou tentokráte údajně (dle jejich slov) solární elektrárny, které při nedostatku sluneční energie způsobí kolabs celé rozvodné sítě.

Zároveň nabádá tento institut, aby si každá rodina udělala velké zásoby potravin. Dále tvrdí, že by bylo dobré se připravit na skutečnost, že nebude v tomto případě existovat žádná pomoc ze strany státu.

V Německu a Rakousku se rozdávají brožůrky, jak se lidé mají zásobit a zachovat pro případ skutečného výpadků elektrické energie na více dní.

Přečíst si můžete v němčině ZDE.

Stránky německého institutu pro ochranu obyvatel vydaný 11.03.2015.

Zdroj

Oba zdroje jsem zkontrolovala, a skutečně se to tam píše. Německý institut pro ochranu obyvatel doslova říká, že 20.března bude částečné zatmění slunce, které může způsobit nedostatek elektrické energie ze solárních elektráren. A existuje možnost, že od cca 9:00 ráno může být výpadek proudu, který může trvat od několika hodin, do několika dnů. Pak jsou tam pokyny pro domácnosti, a že si máte koupit příruční baterku etc.

….. Jen tak na okraj bych si rýpla: Mně pořád všichni říkají, i jsem to četla, že elektriky je všude plno, díky atomovým elektrárnám. Prostě že naše společnost NELEŽÍ na slunci a v Německu to podle mě nebude jinak. Takže pokud má být výpadek, skutečně by byl ze zatmění slunce? Nebo by to naopak mohla být obří sluneční erupce? Nebo vlny Bovis? – Píšete v diskuzi, že slunce je velice aktivní v těchto dnech… Je to náhoda, nebo ne?

Každopádně kdyby od pátku něco nefungovalo, tak všichni víme, o co jde. – Užijte si zatmění slunce 🙂

Mimochodem německý měřící tým už musel vynulovávat ob 30hodin. Energie letí tak nahoru, že se dostává mimo ráfek už za takto krátkou dobu! Aktuální vliv těchto energií na mě osobně, jsem vypsala v dnešním Zápisníčku TADY.

Toto je nejnovější tabulka… jsem opravdu zvědavá, jak budou vypadat nákresy za týden… Pokud se tedy vůbec dostanu na net. Em. Pokud nebude fakt ten výpadek. Ehm… Ale jinak se přece vůbec nic neděje. 😀

16.3. 2015 !!!!! POZOR, ENERGIE ZAČÍNÁ JÍT SKORO KOLMO VZHŮRU!!!!!

Horní tabulka píše – ,,Co se děje teď a tady, je JEDINEČNÉ. S uctivým respektem k Universu, Namaste”

Jaký to na nás bude mít dopad? A jak dlouho ještě musí energie stoupat, než se FAKT stane nějaká pořádná pecka? ….. Aneb jak by pravil klasik: ,,To čekání mě zabije!”

17.března 2015

S Bovisy se dějí věci… Německý měřící tým v jedné z posledních tabulek vzkazuje, že jim chodí zprávy, že mnoho čtenářů nerozumí, co jejich čísla a nákresy vlastně znamenají, že se v tom nevyznají… Tak jsem ráda, že nejsem jediná kdo občas šlápl vedle a byl vedle jak ta jedle. Píšou, ať dáváme zpětnou vazbu a rádi nám vše vysvětlí, ale v téhle fázi už pomalu ani není co vysvětlovat. Je to jedním slovem fičák.

Zde je vyobrazení k 16.-17.3:

Německý tým se velmi poctivě snaží vše zakreslovat, ale je to tedy boj. Sami píší, že už musí resetovat jen po několika hodinách, aby zakreslili přímku nahoru a pak to celé jede odznova.

Pokusila jsem se vám přeložit kousek z nového komentáře, který měřící tým dnes zavěsil na svůj web, abychom byli trošku v obraze. Nemám to úplně slovo od slova, poznámky mám v závorkách:

,,Náš nedokonalý lidský měřící systém kolabuje ze všech těch enormních a razantních stoupání. Bohužel už jsme po vynulování ,,300ern” (nevim co je) na konci. Už se to nedá vizuálně zabalit do grafu.

Mezitím je aktuální číslo 1E+13900 Googol-plexBE

Ale neprodukujte tady žádný ,,strach”, protože s pomocí Ježíše (ajé :D), mými specialisty přes počítače a s mým kámošem Eugenem B. stihneme v příštích hodinách vyřešit tyhle malé ,,problémky” týkající se zobrazení.

Do té doby se pokusíme zakreslovat hodnoty ještě postaru.”

A pak tam cituje jednoho ze svých ,,milovaných” komentátorů, který byl vykulený z těch neustálých resetů…

Lidé říkají, že je jim blbě. Mnozí jsou unavení a duševně vyčerpaní. Já tuto vyčerpanost necítím, zato řeším velice podivné projevy na své kůži a vůbec nevím, co si mám myslet a od čeho to je. Začínám už podezřívat Bovisy, protože se mi to děje, co začaly tak letět nahoru. Je možné, že to má vliv na moji imunitu…?? – nevím. asi.

Mimochodem dneska se ke mně ZASE dostaly zprávy, že prý v pátek něco fakt bude a lidé začínají oprašovat proroctví, která tady byla v roce 2012. – Ano, až tak moc do tuhého to někteří berou vážně! Někteří tvrdí, že se to může uskutečnit se zpožděním, po třech letech.

Nevím nevím… Ohledně tohoto jsem až podezřele klidná, ale radši ještě nějaká opatření provedu. Aktuálně ale vsázím na to, že bude klid, anebo se stane naopak něco příjemného. Já teď vsázím na konstruktivní letící Bovisy.

….. To rolování dolů už je šílené. Zítra asi založím druhý článek pro tento měsíc a budu tam pokračovat, stejně už asi brzy vypotřebuju povolený počet znaků.

POKRAČOVÁNÍ PŘEHLEDU ZDE

Kam dál:

• Kontakt: [email protected]

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org/

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihy! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí” níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

http://www.kramky.cz/alue/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Adél* 2015-03-02 17:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

:OOO

Ikona diskutujiciho mira 2015-03-02 19:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to rozjety vlak,to stoupani energii.Nevim,jestli se stane neco dobryho nebo opak,ale je nabiledni byt pripraven.Nekde se uvadelo mit potraviny tak na 2az3 tydny,nadrz,nejakou hotovost.Kdyby zkolabovala elektrika.No aby clovek nekoukal jak cunik po prvni rane,kdyby neco.Nechci mit pocit jako byt v zavazanym pytli,kterej nekam leti,nevim kam,aspon mit nejakou jistotu existencni.

Ikona diskutujiciho Spiiiidy 2015-03-02 22:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: No, přesně to jsem měl na mysli, když jsem psal, že mi to nějak nevoní :D ale uvidíme, času je ještě dost.

Ikona diskutujiciho ttttt 2015-03-02 23:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Dovolím si oponovat.

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-03 00:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak čo ? Páči sa Vám dátum 28.júla 2015 ?

Ikona diskutujiciho iriska 2015-03-03 09:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím, jestli to souvisí s bovisy, ale napíšu to sem – včera v noci jsem na svém okně v jinovatce uviděla dvě dokonale souměrné spirály, velké přes celé okno, krásně viditelné. Vypadaly úplně jako kruhy v obilí, spirály nebo labyrinty. Byla jsem z toho paf! Stalo se vám to někdy někomu? Nevěřím, že by ten obrazec na okně už byl z výroby a jinovatkou se zvýraznil, námraza bývá celou zimu a včera jsem to viděla poprvé… LOL :D

Ikona diskutujiciho zimniku 2015-03-03 09:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Radiovitalita=světelnost (čím vyšší tím lepší) čím větší číslo tím jasnější svit. Nejvýš je stvořitel/-ka, vše se  přibližuje.

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-03 11:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Včera som si opísala stav Bovisov z Wetteerberichte.., o 18tej hodine bol 314 286 318 percent.

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-03 11:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Niektorí hovoria o akoby "pôrodných bolestiach" matky ZEM.

Ikona diskutujiciho Spiiiidy 2015-03-03 11:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[28]: [28]:: No, ono vysvětlovat to takto pomocí fyziky je dost krkolomné a zavádějící. Protože fyzika nezohledňuje duchovní vlivy. Co se prostě smířit s tím, že ta energie působí na všechno živé především blahodárným a konstruktivním způsobem?

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-03 14:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]:… hezký Spiiidy

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-03 14:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: Napísala som i, vysvetlili :

Ikona diskutujiciho ttttt 2015-03-03 17:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: Ok, takže bovis je prostě něco úplně jiného než vlnová délka a nemá to nic společného s nanometry 🙂

Ikona diskutujiciho Ella 2015-03-03 18:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tu posledni vetu mas uplne spatne prelozenou,to ostatni jde,az na to,ze se nepreklada Laska Bogenam,nybrz,mily Bogeman a pak ta posledni veta spravne zni:mujkontrolore,nekdo premeril vsechny hodnoty a vcera odpoledne mne na to upozornil.

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-03 18:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: :-) ale Ella, uverejnila som mejl tak ako prišiel,bol už preložený, vieš? Aby ste sa trochu odpružili a nebolo tu moc sucho …

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-03 19:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: Dík, že si to preložila Ella :-)

Ikona diskutujiciho Ella? 2015-03-03 21:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Psala jsem pod nickem Ella a vidim, ze nekdo jiny pise pod stejnym nickem. Shodou okolnosti take s pouzitim zahranicni klavesnice…

Ikona diskutujiciho Alue 2015-03-03 21:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[42]: Ella z komentáře č. 39 má rozdílnou IP adresu a připojila se k nám z Rakouska… Měly byste se holky domluvit a nějak se od sebe odlišit 🙂

Ikona diskutujiciho Ela 2015-03-03 22:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[43]:Dekuji, Alue. Jo, bylo by dobre se odlisit. 🙂 Jen si nejsem jista, jestli Ela s jednim l nepouziva zase nekdo jiny..

Ikona diskutujiciho Ella 2015-03-04 08:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No tak ja muzu psat treba Ella at.Uz jsem tady taky psala z jednim l-kem.

Ikona diskutujiciho Neytiri 2015-03-04 13:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[45]: Uz jsem to vyresila. Nech si svuj nick. Myslim, ze sem pises dele nez ja. Jinak zdravim at :). Take jsem zila v Rakousku..

Ikona diskutujiciho Fred 2015-03-04 18:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: "Protože fyzika nezohledňuje duchovní vlivy."

Ikona diskutujiciho henryho 2015-03-05 00:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: dobré postřehy mirku ;-)

Ikona diskutujiciho May 2015-03-05 09:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý článek. Ale kdo něco ví o cyklech, tomu je jasné, že na ten Zlatý věk si ještě musíme počkat.. Systém se musí rozložit, aby mohl vzniknout nový. A to nějakou dobu trvá. My tomu však můžeme pomoct..

Ikona diskutujiciho Spiiiidy 2015-03-05 10:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[49]: Přesně tak. Ony nízkofrekvenční vlivy, působící v řádu staletí, tisíciletí i delších period jsou hodně těžko vysledovatelné. A vývoj lidstva od jeho nejranější historie jim dost přesně odpovídá. Když se započítají vlivy planet, sklonu zemské osy, naší pozice v Galaxii, tak člověku dojde, že ty změny nikdy nemohou být tak honem, jak bychom si přáli. Bez ponoření se do těchto věcí můžou lidé snadno sklouznout k nadšení, že zlatý věk bude pozítří. Ale ono ne, a pak se zase budou vymýšlet důvody proč nenastal. To nadšení je nicméně dobré v tom, že těm cyklům a tím i lidstvu dost pomáhá.

Ikona diskutujiciho Ajka2 2015-03-05 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[47]: Spiiiidy je Spíííící nepropojuje bytí a konání, zůstává v konání.

Ikona diskutujiciho mira 2015-03-06 16:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue,k tomu brneni v hlave z Tveho clanku.To me zas luxusne piska porad v usich,asi pred 3 lety jsem 3 dny pil stribro a pak to zacalo.Asi se mi v hlave udelala vysilacka.A nebo je to zvysena citlivost na zemskou vibraci.A taky ted 2 roky bylo huceni v jednom uchu.Huceni uz asi mesic neni.Byl to zvuk jako kdyz se fouka do prazdne lahve.Myslim ze leva strana hlavy je psychika

Ikona diskutujiciho Alue 2015-03-06 17:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[52]: Levá půlka mozku je logická… mě ale nebrní mozek, ale na povrchu hlavy. 😛

Ikona diskutujiciho Jarda S 2015-03-06 18:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco vám řeknu jo? :-) A sice jakej jsem debil. Trčím na starým foru a nadávám proč se to neaktualizuje. Holt…nejsme neomylní, a to ani zdaleka :-)

Ikona diskutujiciho Alue 2015-03-06 20:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[54]: já si všimla, ale nechtěla jsem ti kazit radost :D

Ikona diskutujiciho mira 2015-03-06 20:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Koukam,ze dnes spadla bovis energie.Jsme na dne.Asi splnila svuj cil,zrejme nekdo se napapal.Takze jedeme zas od piky.To je zivot!

Ikona diskutujiciho Alue 2015-03-06 22:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[56]: Noo ty kráso! Ale fest… asi nás chce nechat chvilku odpočinout.

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-07 07:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[54]: Nie si sám JardoS, iní vidia Nulu aj keď tam nie je… :-), nuž nečudujme sa,  predvčerom tam bolo niečo cez 7 miliard percent.

Ikona diskutujiciho BP 2015-03-07 10:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja mam tez brneni na povrchu hlavy a vzdy jen jednu pulky nikdy to nebyla na cele hlave. Brrneni nemam jen na jedne pulce, strida se to. Trva to kratce, ale opakuje se to nekolikrat denne. Mam to uz ale par mesicu. Neni to pravidelne. Obcas me kratce brni i noha, nejvice a nejcasteji ale hlava. Nejdrive jsem se toho lekla, ale uz se tim moc nezabyvam, protoze jsem zjistila, ze ke zdravi se to nevaze. Jedinou spojitost jsem nasla v tom, ze kdyz mam brneni na hlave, mam vice duchovnich zazitku … jsem vice a rychleji naladena …. kvalitnejsi vize ….a mozna to bude mit souvislost s vetsim narustem energie bovis.

Ikona diskutujiciho hannah 2015-03-07 20:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teda ty Bovisy jsou síla..Už dvě noci jserm nespala,ale taky za to může asi i měsíc,svítil,jak blázen..Já mám celkem hodně energie i přes nespavost,ale v mojí rodině jsou všichni skleslí,unavení a hlavně neskutečně vzteklí!!Dnes to byl den hádek.brr..Já se snažím od všeho distancovat,protože hádky nesnáším,nicméně když to kolem létá,tak mi není vůbec dobře..kdy to skončí??

Ikona diskutujiciho Přemek 2015-03-07 23:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Vždyť to píšu, že vyšší vybrace znamenají kratší vlnovou délku, ale v článku je opak.

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-08 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho mira 2015-03-08 19:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Energie pada 6.den dolu.Temer ke dnu,jako k bahnu.Jako kdyby se snazil ji nekdo znehodnotit.Uvidime za 3dny,jestli zase.A nebo je to nejaky ocistec pro vsechny,kteri na teto planete meli v necem prsty.Ne nadarmo o pozemstanech tvrdi,ze tady porad chceme neco kourit,jedna z veci.Cas ukaze

Ikona diskutujiciho BE 2015-03-09 14:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

… skvelý dnešný dodatok !

Ikona diskutujiciho Spiiiidy 2015-03-09 14:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tlukot srdce… 🙂

Ikona diskutujiciho Jarda S 2015-03-09 15:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[63]: Žádná energie samozřejmě dolů nepadá ani nepadala. Jen němci změnili exponent.Bylo to krát 1E+600 Googol-PlexBE a teď je to 1E+900 Googol-PlexBE. Když to zakreslí do stejného grafu vypadá to jako pokles, ale není. Naopak je to brutální nárůst

Ikona diskutujiciho Jára 2015-03-09 17:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úplně jsem dnes věděl že energie hodně vzroste. Dnes večer jsem se probudil a brněla mě celá pravá noha, ale né tak jako, že bych si ji přeležel, ale úplně jinak, prostě zvláštně mě brněla, ještě zajímavější pro mě bylo to, že úplně první myšlenka byla – energie vzrostla. To, ale není všechno, po ranním probuzení jsem měl pocit, jako by jsem při tom spal, ale cítil jsem ve spánku jako že mě ta noha brněla tady fyzicky i když jsem přitom spal a přitom se neprobudil. Omlouvám se za případné chyby.

Ikona diskutujiciho Lori 2015-03-09 18:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A akurát posledné tri dni sa cítim tak zvláštne ako som sa ešte dlho nie. Chvíľku tak bez záujmu, proste ako keby som bez citov len pozorovala, prišlo mi to ako medzifáza, potom som mala chuť plakať a nakoniec veselo 🙂

Ikona diskutujiciho Liba 2015-03-09 19:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[66]: Tak, tak … a že je to cíííítit!!

Ikona diskutujiciho tarantule* 2015-03-09 19:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Propad 5.3., to sedí. Já jsem už chtěla pátek 13. vyměnit za čtvrtek 5. Fakt byli u nás ve škole celý den všichni úplně zmatení, co se mohlo podělat, se taky podělalo a co nemohlo, to se stejně podělalo, pátek byl taky zmatený, ale už lepší a od té doby… čím dál úžasnoucnější :D

Ikona diskutujiciho fluttershine 2015-03-09 21:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[70]: Aha, tak to já jsem 5.3. ležela doma v posteli, pěkně pohodička, a do školy jsem nešla, takže nevím, co ostatní lidi :D

Ikona diskutujiciho Alue 2015-03-09 21:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[71]: COO!! Já našla maximálně pajsku!

Ikona diskutujiciho andrea 2015-03-09 21:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Energia neklesla ani raz, stále ide hore, aj na tom grafe sa píše, že zakaždým, keď sa hlavná krivka začína znovu nižšie je to reset pre 3 Googolplexy – 3×100 núl. Toto vynulovanie je kvôli tomu aby sa to vôbec dalo zobraziť v jednom grafe. Dnes bol ďalší  nárast o 3 Googolplexy, to sú šialené čísla.

Ikona diskutujiciho Elda Trnimir 2015-03-09 21:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Páni, páni, páni!… Pokud je to ono pověstné převibrování opravdu velmi blízko, mým největším přáním je, kdyby mohli převibrovat všichni… Myslím si, že by to byla pro všechny nádherná zkušenost a ať už byli jakkoliv zlí/špatní, tohle by je přece změnilo od základu!

Ikona diskutujiciho pRedox 2015-03-09 22:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[65]: přesně, taky mě to napadlo 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek