Transformace / Září 2015

1.9.2015 v Spiritualita 120

Transformační okénko pro Září 2015.

Zdroj německého měřícího týmu najdete ZDE

Vysvětlení energií Bovis a našeho sledování grafů najdete ZDE

Předešlé transformační okénko pro Srpen najdete ZDE

1.9. 2015

Začínám trojicí VELICE důležitých článků k aktuálnímu dění okolo energií Bovis. A dalšími doporučeními na období 23-28září. Čtěte s očima na šťopkách!

Na prvopodstatě nedávno vyšel zajímavý komentář k Bovisům:

,,Jo jo, ke konci časů lidstva bylo mnoho prorokováno. HOPI indiáni tehdy řekli zajímavá proroctví. Jedním z nich:

“Ke konci časů lidstva se lidé vystěhují ze svých neobyvatelných domů a budou bydlet na poli a chodit budou bosi”.

Rovněž tak bylo prorokováno různými proroky, že změna nastane, až si budou katastrofy podávat ruce a bude jedna za druhou.

Fotony, které rozkládají umělé hmoty a ty se proměňují pomalu na základní surovinu, ze které byly vyrobeny, jsou právě toho strůjce. Musejí se rozlišovat fotony ze slunce, které zarezonují na lidské kůži či lístečku jakékoliv rostliny či stromu, promění se na energii, která pak zaniká, proměnou na hmotu či jinou energii = je jeden druh fotonů.

Potom se přes planetu Zemi ženou z vesmíru fotony, které procházejí celou planetou Zemí a jdou po prostupu hmotou (rezonují ve hmotě) opět dále do vesmíru. Je to absolutně jiný druh fotonů. Proměňuje uměle vytvořené hmoty člověka (třeba z ropy) na hmoty původní. Z toho pramenilo proroství HOPI indiánů z Austrálie.


Dále velkou úlohu zde hrají bovisy, které zde přicházejí z vesmíru a mění mnoho podstatného na planetě Zemi. Bovisy jsou energií, která je zde vlastní živým a neživým hmotám a bytostem. Z vesmíru se ale v současné době a to asi rok a půl mnohonásobně zvyšuje každým dnem příliv těchto energií.

Opět i energie Bovis přicházející z vesmíru je dvojče vlastních energií jak jsem výše popisoval. Procházejí jako fotony zkrze hmotu a ta se pomalu mění. Mají změnit u člověka také DNA. Bovisy jsou měřeny v Rusku v jednom nejmenovaném městě, kde na měření energie Bovis mají jeden jediný přístroj nacházející se na planetě ZEMI.

Jak se neuvěřitelně energie zvyšuje, a to každým dnem, se můžete podívat na těchto stránkách. Jsou to až nepochopitelná kvanta energií, která mají vliv v mnohém na člověka.

Lidé to pociťují většinou únavou, je jim špatně, zvrací, mnozí nejsou schopni nic dělat a jdou si odpoledne lehnout. Ztrácejí koncentraci a nestihnou za den udělat to, co si naplánovali. Rovněž na tastatuře klavesnice na počítačích přehazují a vynechávají písmenka. Dříve tyhle problémy, dle jejich slov, nezažili. Rovněž vynechávání krátkodobé paměti, někdy i dlouhodobé paměti je jejich vlivem na člověka způsobeno. U zvířat se projevuje vyší agrese. Vosy jsou agresivnější než byly před tím, psi, kočky a jiná zvířata. A mnoho jiného…..

Uvědomte si prosím, že jak fotony, tak bovisy jsou energií duální.

Příklad: tak jak neutronové záření levotočivé, zabije veškeré živé bytosti a zvířata, tak záření neutrónů pravotočivých všechny bytosti uzdraví. Vzniká třeba při studené fúzi!!!!!

Podívejte se na poslední dny, jak lidé jezdí neopatrně, kolik je mrtvých na cestách a kolik bylo havárií skoro každý den vlak versus auto…”

(Zdroj a pokračování ZDE)

Další šokující článek vyšel teď nedávno 18. srpna 2015 na zonnews.com zde:

HOT!!! NASA Announces Earth Will Experience Four Days of Complete DARKNESS in This August!

Pokud neumíte anglicky, kousek vám z něj zhruba přeložím. To budete koukat:

Pozor, NASA oznamuje, že Země letos v srpnu zažije 4 dny naprosté temnoty!

Je to údajně přírodní fenomén, podle NASA dne 24.srpna obloha potemní a zůstane tak celé 4 dny!

Je to divné, ale není důvod se toho bát. Podle vědců je to jev, který se stává každých 26 000 let a má název ,,galaktické zatmění”, nebo ,,nekonečných 96 hodin temnoty”.

– Malá poznámka na okraj: Jak asi můžou hloupoučcí lidičkové, co žijí maximálně 100 let, vedět co se pravidelně děje se Zemí v intervalu 26 000 let?

Přestože spousta lidí věří že to může být konec světa ve spojení ještě s jinými ,,smrtelnými kapitolami” jako ebola, existuje pro to souvislé vědecké vysvětlení. Toto vysvětlení je schváleno NASA a odborníci se veřejnosti pokoušejí co nejjednodušeji fenomén vysvětlit, aby zbytečně nevznikal strach.

Vysvětlení je následující: Náš solární systém prochází temnou trhlinou galaxie a tento jev pravděpodobně absorbuje všechny fotony ze slunce, které díky temné trhlině nedosáhnou na Zemi.

Vědecká vysvětlení také naznačují, že to postihne pouze světlo, ale teplo a Zemi dosáhne, takže se nemusíme bát žádné změny klimatu.

– Malá poznámka na okraj: Fotony ze slunce, které dorazí na planetu Zemi, VYTVÁŘENÍ PŘI KONTAKTU S HMOTOU TEPLO! Pokud by tedy bylo toto vysvětlení pravdivé, znamenalo by to, že 3-4 dny (tento údaj se liší i v samotném článku, první tvrdí 4, pak v zakončení jen 3) by nedorazilo na zemi ŽÁDNÉ teplo. Také je potřeba uvědomit si, že žijeme uvnitř duté země a proto vědci z NASA neví absolutně NIC o tom, co se děje se Zemí tam venku. Také připomínám, že Země nikam necestuje, ani se neotáčí, je to jen pozemský, na školách vyučovaný blud.

Vzniká také otázka, JAK se NASA dobrala zrovna k datumu 24.srpna? A můžeme být v klidu, že už to přešlo a nic se nestalo?

Další moc důležitý článek k tématu pochází od Michaela Love a už obíhá internet.

Určitě ani zde by neměl uniknout naší pozornosti:

Zem sa pohybuje do oblasti Galaxie, ktorá vedie k zvýšeniu kozmickej energie a ovplyvňuje naše Slnko a mení ľudskou DNA. Predpokladá sa, že to povedie k mnohým zmenám v ľudskej spoločnosti, vrátane veľkého zverejnenia pokročilých technológií, tajných kozmických programoch a mimozemského života.

Tu sú niektoré prekvapivé predpovede o tejto prichádzajúcej kozmickej energii a ich vplyv: zrýchlenie a zvyšovanie elektromagnetickej energie zo slnka a ďalšie kozmické energie, ktoré sa budú predovšetkým od konca augusta do konca septembra prejavovať, ktoré spôsobí, cca 28. septembera to, čo je popisované ako “frekvenčný posun” vo vedomí.

Evolučné zmeny vznikajúce vo svete, ktorý sa otrásá rôznými odhaleniami v dôsledku prichádzajúcej kozmickej energie a popisuje sa ako “VLNA X”: Chystáme sa zažiť “vlnu evolúcie”. To, čo sa chystáme zistiť na hlavnej úrovni, neslýchané v histórii v masovom meradle, je pravdivá odpoveď na otázky “Kto sme?”, “Odkiaľ sme prišli?” A “Aký je náš cieľ? “Planéta sa chystá vzlietnuť neuveriteľnými spôsobmi. “

Cvičenie špeciálnych jednotiek “The Jade Helm”, ktoré sa začalo 15. júla a potrvá do 15. septembra,je naozaj zamerané na získavanie spravodajských informácií o účinkoch prichádzajúcej kozmickej energie s cieľom lepšie riadiť zmeny spustené v ľudstve:

Toto cvičenie je veľmi naviazané k posunu frekvencie, pričom zatial boli zažívané nižšie stavy, kde boli cvičenia vykonané. Vyššiu frekvenciu poľa budú zažívať v Júli a Auguste – účelom je učiť sa z toho a řídit výsledné účinky na obyvateľstve, pred tým než sa ďalej zvyší frekvencia do horných stavov v septembri.

USA spravodajská komunita si je vedomá možných účinkov prichádzajúce kozmickej energie a podniká kroky na jej riadenie. Americká spravodajská komunita, a to je veľmi pravdepodobné, nie je jediná globálna entita vedomá si prichádzajúcej kozmickej energie, ktorá podniká kroky na toto riadenie.

K frekvencii posunu dôjde 23-28. septembra, v časovom horizonte je to veľmi významné. To je tiež čas, kedy papaež František bude mať stretnutie s prezidentom v Bielom dome (sept 23) a rozprávať bude pred americkým kongresom (sept 24), a uskotoční sa pokus o použitie CERN, odkloniť túto obrovskú prichádzajúcu vlnu energie. Na dovŕšenie všetkého, bude František riešiť zhromaždenie svetových politických vodcov Valného zhromaždenia OSN 25. septembra. Je tiež veľmi pravdepodobné, že vlastné spravodajské služby Vatikána sú si vedomé týchto prichádzajúcich kozmických energií. Je to viac než náhoda, že v rovnakej dobe, keď predpovedané prichádzajúce kozmicke energie budů na vrchole, že sa stretnú najmocnejší náboženskí a politickí vodcovia na svete. Ako sa zdá,Vatikán si je vedomý prichádzajúceej kozmickej energie a jejho mocného transformačného vplyvu, aký to bude mať na ľudstvo, a chce se zviesť na tejto kozmickej vlne, aby som tak povedal.


Prichádzajúce kozmické energie majú hlboký vplyv na ľudskú DNA a spustia závažné odhalenia. Určitý Hviezdny Veľvyslanci Galaktickej Federácie umiestnený na Zemi, už boli vymenovaní ako delegáti skupiny mimozemšťanov Aliancie Bytia Sféry. Aliancia Bytia Sféry sa objavila niekedy okolo 2012-2013 s obrovskými neptunovsky dimenzovanými klenbami (sférami) /zrejme sféry o velikosti Neptuna/, ktoré tvorili frekvenčné štíty okolo slnečnej sústavy a slnka. Jednou z hlavných funkcií týchto sfér bolo regulovať množstvo kozmickej energie prichádzajúcej do našej slnečnej sústavy a na Zem, aby ľudstvo mohlo lepšie ich integrovať a pripraviť sa na veľké zmeny:

Aliancia Bytia Sféry je prevažne zameraná na prichádzajúce energetické zmeny, ku ktorým dochádza v našej miestnej hviezdokope v oblasti galaxie. Použili mnoho tisíc maskovaných sfér (klenieb), ktoré sú ekvidistantne (zachovávajú konstatnú vzdialenosť) rozprostrené od nášho slnečného systému a susedných slnečných systémov (elektricky pripojené v “kozmickom webe” a prirozeného portálu systému) za účelom zmíernenia a rozptýlenia prichádzajúcej vlny tsunami vysoko nabitej energie, ktorá mení vibračný stav priestoru / času, energie a hmoty a spôsobí posunutie do vyššieho stavu vo “spekre hustoty”.

Medzi zmeny, ktoré budú spustené prichádzajúcými kozmickými energiami je uvoľnenie informácií o vyspelých technológiach, tajných vesmírných programov a mimozemskom živote, čo goode opísal ako “plná udialosť odhalenia”. Goode oznámil v sobotu, že tieto neptunsky dimenzované sféry (klenby) sa chystajú opustiť našu slnečnú sústavu, pretože bola dosiahnutá ich primárna funkcia (poslanie)

“Sféry” zdá sa, že sa blížia ku koncu ich účelu, pretože začínajú menej a menej energie pohlcovať, čo umožní viac a viac energiam vstúpiť do vnútorneho slnečného systému a priamo ovplyniť Slnko, planéty aj ľudské bytosti, ktoré tak ľahko týmito energiami vstúpia do režimu spúšťania.V určitom bode “Sféry/Klenby” budú preč a budeme plne považovaný za 4./ 5. hustotu (dimenziu) prechodu civilizácie. Sú samozrejme aj ďalšie udalostí, ktoré sa vyskytnú pred touto poslednou udalosťou, ktorá nás nechá postavených vo vlastnom finále.

V 11:11 28.9.2015, bude VLNA X bombardovať Zem ľahkými fonovými časticami světla gama žiarenia, pohybujúcími sa rýchlosťou svetla a nastanú okamžité zmeny DNA. Tieto bytosti, ktorých vnútorná Schumanova rezonancia je stabilizovaná na 17 Hertz a vyššie, budú poháňaný do 5. dimenzie!

Počet bytostí predpokladaných vzestúpiť okolo 28.9.2015, je niečo málo cez 2,3 miliardy a presný počet závisí na kolektívnom vedomí ľudstva, ako sa zmeny budú odohrávať. Kozmické energie vrcholia, a tie “Sféry” je pohlcujú menej a menej. To všetko naznačuje, že koniec septembra, môže byť aj časom, kedy kozmická energia spôsobí významné zmeny v ľudskej fyziológii, čo zapríčini masový vzostup svetelných bytostí, ktoré zvedli svoje frekvencie na tak vysokú úroveň sebalásky!

Dátum 28.9.2015 je známy ako “horizont udalostí”, a je najdôležitejší deň v histórii ľudstva!

To nie je koniec, ale začiatok masového globálneho vzostupu bytostí vibrujúcich v hornej 4D do 5D. Vaša skutočná práca začíná v tomto dni, kedy budete musieť držať ešte viac svetla v tele na pomoc zvyšku ľudstva v ich vzostupu!

Zdar bohu, a všetkym veľkým bytostiam svetla!

MICAHANGEL.WEEBLY.COM
http://micahangel.weebly.com/

Doporučení pro nás všechny: V období 23-28. září si nic důležitého neplánujte a nikam nejezděte. Zůstaňte pokud možno doma a věnujte se sami sobě. Bude dobré i v předstihu nějaká ta očista, především duševní, duchovní, energetická, i tělesná. Používejte – nebo si pořiďte – energetické pomůcky zlepšující vaši energii, které vás dobíjí a harmonizují, nebo ochrání před destrukcí. Jakýkoliv doping konstruktivní energie vám bude velice k užitku.

Jako další bych ráda zmínila něco fantastického, co už přede mnou převzala prvopodstata. Zavání to ohromnou senzací, ale není očividně dobré hned kopírovat a přehazovat vidlema všechno líbivé, na co natrefím.

O čem je řeč? – O údajných sloupcích světla, které se ukazují po celém světě:

Člověku který se zabývá transformací to hned zavoní, protože to vypadá, jako bychom už převibrovávali, jakoby onen ,,Božský otisk prstu” o kterém pořád píše Messteam už byl tady!

Začala jsem pátrat po zdroji tohoto obrázku, protože mě to samozřejmě zaujalo a uvažovala jsem o překladu nějakého zahraničního článku pro vás… A jak to tak vypadá, jedná se o podvrh. Zde najdete v angličtině vysvětlení k těmto jevům s názornými příklady: Solved: Strange Beam of Light over Mayan Temple and Florida [Lightning + Rolling Shutter Artifact]

Jinak k obrázkům neexistují žádné relevantní stránky, že by někdo třeba někam šel, něco zažil, vyfotil to a pak o tom psal. Existují jenom holé obrázky bez bližších údajů. Takže se zbytečně nevzrušujte nad vším co se mihne kolem, i když uznávám, že tohle byl dost dobrý pokus.

_____ AKTUALITY _____

29.8. nárůst energií o 429%, to je 39% z levelu 27

30.8. nárůst energií o 13.333%, to je 60% z levelu 28

31.8. nárůst energií o 150.000%, to je 99% z levelu 30

31.8.2015

Jak jsem popisovala ve svém předešlém transformačním okénku, se mnou to cvičí jako blázen. V noci mezi 28.-29. srpnem jsem nespala, bohužel pořád syndrom neklidných nohou. Pořád piju hořčík. Myslela jsem si že mi to pomáhá, ale stačilo strávit jeden den na koupáku a najednou už to zase nepomáhá. Usnula jsem až někdy o půl sedmé a spala asi dvě hodiny. Bylo to naprosto otřesné.Na další noc jsem si udělala konopný čaj a hned co jsem dopila jsem si šla lehnout a probudila jsem se ve stejné pozici, ve které jsem usnula. Takže absolutně tvrdý spánek.

Skvělou taktiku s konopným čajem jsem zopakovala i včera na večer, ale nešla jsem spát hned po jeho dopití. Výsledek? – Vzhůru minimálně do šesti. Opět syndrom neklidných nohou a po pár hodinách člověk přestane usínat…. Do toho hic, komár, prostě když se to se*e, tak pořádně.

Ve dvě ráno jsem vstala a zkusila si dát ten konopný čaj na lžičku a jenom zapít vodou, že to třeba bude fungovat. Nic… O půl šesté (zabijte mě někdo… 7 HODIN USÍNAT?!?) jsem si uvařila tedy znova konopný čaj a nakonec jsem po něm pomalu usnula. Konopí uvolňuje, takže s sebou člověk přestane i mrskat… Mám i trávu na hulení, ale hulení se mi hnusí, to si ho radši vypiju :-/ – každopádně by to asi zabralo líp a rychleji.

Kdo máte problém se spánkem v tuto dobu, máte rozhozené energie (a nehulíte), opět vřele doporučuji DELIBUTUS KONOPNÝ ČAJ ZENOVÝ KLID. Ale musíte jít spát hned jak ho dopijete. Když počkáte třeba hodinku, už vám nemusí zabrat. Dělejte si ho hodně silný, ideálně do půllitru s medem. Chutná fakt otřesně hořce, ale zabírá.

A pokud máte migrény a zvedá se vám i žaludek, pijte hodně čisté vody. Zjistila jsem že mi dělá dobře (na hlavu a žaludek) i černý Bernard, ale při těchto silných energiích se hůř+pomaleji zpracovává alkohol, takže opatrně.

… Ale jinak se vůbec nic neděje.

1.9. 2015

Prvního září, první školní den… jsem z toho dne tak zblblá, že se mi v noci pořád zdálo, že jsem byla na střední, vůbec jsem nevěděla která tam bije a jak jsem se tam dostala… Ještě že já se probudím a je po problému, ale děti, upřímnou soustrast! … Nicméně mi opět vyšla taktika s konopným čajem. Uvařit do velkého kakáče, pomalu vypít a hned zalehnout. A dobrý! 🙂 Jsem vyspaná a můžu poslední teplý den strávit venku, ležením na trávě. 🙂

Dneska jsem na centrumu našla zajímavý článek (Centrum.cz není taková žumpa na jakou odkazuje seznam. Centrum občas dává i alternativní články, jednou jsem tam dokonce našla svůj vlastní článek o svých vzpomínkách na prenatální život. A okomentovali mi ho moc hezky 🙂 že díky)

Krvavý měsíc: V září přijdou zemětřesení a konec světa

Dva američtí duchovní varují před biblickým příchodem Mesiáše a následným koncem světa, který předznamená v září takzvaný krvavý měsíc.

V letošním roce bude k vidění již podruhé krvavý měsíc, a to 28. září. Jedná se o běžné zatmění, kdy měsíc změní barvu do červena vlivem slunečního záření, které se lomí v atmosféře Země.

Podobná podívaná se naskytla už 4. dubna. Druhému zatmění ale někteří duchovní přisuzují biblický rozměr. Informoval o tom server Express.

Mark Blitz a John Hagee jsou dva američtí duchovní s početnou skupinou příznivců, kteří očekávají brzký konec světa. Oba své tvrzení zakládají na takzvané tetrádě, což jsou čtyři zatmění měsíce během dvou let, která mají vyvrcholit nějakou neblahou událostí. Souvislost vidí také v historii, kde podobný jev doprovázela mnohá neštěstí.

“Způsobí, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný,” zní biblické proroctví Jóela 3:30, které mnozí přirovnávají právě k současné situaci.

Konec lidstva mají předznamenávat nejen změny na obloze, ale i zářijová návštěva papeže Františka v USA.

Zemětřesení, papež, zhoršení situace na Blízkém východě nebo krize na Ukrajině vyústí podle duchovních v druhý příchod Ježíše Krista, což podle Bible znamená v podstatě armageddon. “Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání,” pokračuje ve svém proroctví Jóel. (Hahaha, klasika :D)

Kritici apokalyptické teorie amerických duchovních uklidňují lidi tím, že oba pánové se jen snaží zvýšit prodej svých knih, které na téma krvavého měsíce oba vydali.

Jak píše britský Express, Mark Blitz z Washingtonu zakládá svou teorii na tvrzení, že se tetrády krvavého měsíce shodují s významnými historickými událostmi zásadními pro Izrael a židovský národ, stejně tak s židovskými svátky.

zbytek článku najdete tady: http://magazin.aktualne.cz/krvavy-mesic-v-zari-prijdou-zemetreseni-a-konec-sveta/r~71d908104d6311e599c80025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-0

dodatek 19:54hod

Messteam hlásí pokrok energií o 916.666.666.667% oproti včerejšku. Ty šestky vypadají pěkně hnusně, ale koneckonců je to číslo hmoty a hmota transformuje, no dobrá tedy. 🙂 A tak jsme se skokem ocitli na 40% z levelu 32 …. Je na čase dokoupit víc čaje od Delibuta. Budu ho potřebovat… a píchat rovnou do žíly. Muhehe.. he. … ehem. 😛

2. dodatek 21:48hod

… Ještě jsem si vzpomněla, že jsem chtěla k tomu spánku poradit kromě Delibuta následující: Před pár dny mě to tak spontánně napadlo a očividně to funguje. Těsně před tím než se jde spát, namazat si čakry levandulovým olejem. Stačí ho naťupkat jenom zepředu. Čelo, jamka na krku, střed hrudi a pod pupíkem. Ještě si ťupnu i na žaludek a slabiny. A skutečně pak o hodně líp spím. V kombinaci s čajem je to opravdu super, posiluje to jeho účinky. Určitě to zkuste, vím jaké je to zoufalství čumákovat do zdi do rána, speciálně když ještě ve dne potřebujete nějak fungovat.

2. září 2015

Dneska byl STRAŠNÝ problém se spaním. První se mi ucpal nos, tak jsem hrozně funěla, to mě budilo a než jsem ho po dvou hodinách uvolnila a přestala pískat a funět, tak přestal fungovat konopný čajík, levandule vyvanula a já měla takový syndrom neklidných končetin jako snad nikdy. Mrskala jsem s sebou jako kapr. Dokonce jsem ani nemusela usínat, aby to se mnou semtam nešvihlo. Do toho mi bylo strašné horko.

V mezičase jsem stihla usnout asi na pár minut a bylo to dost divné. Trochu jsem zabírala a pak jsem se probrala na místě, kde byla absolutní tma a nicota. A jak jsem v ní tak byla, pomalu jsem se začala budit, ale spíš to bylo, jakoby se na etapy zapínala realita. První jsem začala cítit nervy, pak gravitaci, pak svůj dech a tlukot srdce… pak dlouho nic a potom se mi zapnul i sluch, že jsem začala vnímat venku cvrčky a auta. Bylo to strašně divné, jako když zapnete starý počítač a on dlouho najíždí a trvá mu než načte ikonky. Tak jsem si připadala… Jakoby to nebylo skutečné… a pak už se spát nedalo, protože to se mnou házelo. Teď uvažuju, co to asi bylo za prostor?

Dnes když vidím tabulku, už se tomu ani nedivím. Energie vzrostla o 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000% oproti včerejšku a jsme na 20% z levelu 34.

3. září 2015

Aktuálně jsme na 60% z levelu 36. Přikládám nové grafy:

Růst energie v procentech:

Růst energie po levelech:

Mimochodem moje spaní se spravuje, teď to se mnou tak neházelo. Naopak bych spala opravdu dobře. Jediný důvod proč jsem v noci měla problémy, byl tentokrát rachot a štěkající psi, což se na bovisy svést nemůže. Tak jsem si asi konečně na novou energii zvykla.

Přikládám pár vašich zkušeností k tématu, které mě zaujaly:

(dnes) ,, Zajimave je, davat si pozor na sve myslenky. V pondeli jsem asi 3x za odpoledne videla dopredu co probehne za udalosti, docela hrozny. Na neco jsem myslela a prisla mi do hlavy odpoved a to pak za nejaky casovy usek probehlo. Chute se meni, neni treba tolik jist, ale neshodim ani deko. Jinak kolem mne si na pondeli stezovalo hodne lidi na motani hlavy a pocity tezkych nohou.”

Milena

(dnes) ,,Už mám tak 14 dní problém se spaním a i s usínáním, přitom mě to kolikrát úplně skolí odpoledne a spala bych celý den 😀 Když už se mi podaří usnou, tak mám zase šílené sny, takové živé, ale přitom většinou kraviny, které vůbec nedávají smysl :D”

Eileen

(včera) ,,Co se týče energie a zajímavostí. Jak už někdo psal, taky porozuji, že se všechno HODNĚ rychle plní, takže je celkem něco si pořád hlídat myšlenky. Taky bych řekla, že se urychluje čas.
Fyzické pozoruhodnosti – dřív jsem měla hrozně ráda sladké a dokázala jsem ho snít fakt hodně. (Samozřejmě jsem se přes den hýbala.) Teď? Sním jednu tyčinku a je mi zle jak něco. 😀 Hodně lidí píše, že je bolí ruce. No tak to mě bolí teda záda, respektivě v kříži.”

Tara

(včera) ,,Alue, moje noc na dnešek byla do puntíku stejná jako Tvoje. Čaj jsem tedy nepil ale prožitky úplně stejné. Zajímavé.. Diky.”

Mirek

(včera) ,, Poslední dobou mám taky obrovské problémy se spánkem a cítím se jako přejetá parním válcem. Dále pozoruju, že každá blbost, na kterou pomyslím, se stane. A hlavně dneska ráno mě probudily opravdu děsivé zvuky. Podobaly se těm, co se ozývají v různých částech světa a nikdo pro ně nemá vysvětlení akorát že tyhle měly mezi sebou tak minutové rozestupy a měly vyšší tón. Skoro to znělo jako by někdo naříkal, běhal z toho mráz po zádech, slyším je v hlavě ještě teď.”

Kristina

(včera) ,,v noci nemohu spát,zvlášt ze včera na dnes,pak roztržitost,bolest hlavy,špatnější rovnováha,ted teprve ustálení..ty energie to je šupa,jak je možné,že to stoupá takovou geometrickou řadou vzhůru?”

… Ale jinak se vůbec nic neděje. 🙂

Mimochodem děkuji za váš veliký zájem o transformační okénko, o toto zářijové je extra velký zájem, čtenost je dvojnásobná oproti minulosti.

4. září 2015

Dnes je zaznamenán extrémní růst energií. V tabulce už to messteam ani nemohl vyjádřit v číslech. Nechť tedy promluví graf:

5. září 2015

Dneska jsem spala o poznání líp než včera, ale těžko říct jestli je to tím že Bovis zmírnily, nebo prostě extrémním vyčerpáním. :-/

V diskuzi se mihlo zajímavé doporučení, které jistě stojí za pozornost:

,,Došlo mejlom : ” Ohledně septembra je to celkový větší nárůst. Někdo již zažívá 24 – 28 dnes, někdo v ten den a někdo až po. Je to různé, ale zřejmě většina lidí to bude zažívat právě v tyto datumy 24 – 28.9.2015. V jemnějších rovinách jsme se domluvili, že to pustíme na zem již bez přihlížení, jelikož začala rozhodovací část, kam se lidstvo nasměruje, proto již nelze stále přihlížet. Buďte silná a hlavně v klidu :-), to je jen doporučení. ” Ako stále tvrdím – rozhodnutie za seba samého je posunom dopredu.”

BE

Energie stoupla o 536% oproti včerejšku, aktuálně jsme na 30% z levelu 40!!

6. září 2015

Energie povyrostla o 500% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 20% z levelu 42!

7. Září 2015

Energie povyrostla o 923% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 70% z levelu 44!

8. Září 2015

Energie povyrostla o 667% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 30% z levelu 46!

9. Září 2015

Energie povyrostla o 181 250% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 56% z levelu 49!

– btw. ke zrušení prvopodstaty jsem se vyjádřila v dnešním Zápisníčku, který můžete číst ZDE.

10. Září 2015

Energie povyrostla o 734% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 60% z levelu 50!

11. Září 2015

Energie povyrostla o 3709% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 80% z levelu 50!

Messteam k tomu dodává krátký komentář, že energie za poslední týden byla naprosto neuvěřitelná a abychom svému tělu co nejlépe pomáhali, je třeba jíst hlavně čerstvé jídlo, ovoce, zeleninu a pít hodně čisté vody. .. Zkrátka klasické doporučení, které stále platí.

12. Září 2015

Energie povyrostla o 329% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 10% z levelu 51!

13. Září 2015

Energie povyrostla o 242 308% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 30% z levelu 53!

… A já si říkala, proč se mi dneska nic nechce dělat, no teď už tomu rozumím. 🙂

14. Září 2015

Energie povyrostla o 667% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 90% z levelu 54!

Měla jsem teď dva dny (12-13.9.) problém se zády. Přímo na konci kostrče na pravé straně mě strašně bolel nerv, když jsem šla, nebo chvíli seděla a pak se zvedla, nebo při předklonu. Včera to bolelo opravdu strašně, takže jsem toho moc neudělala. Dneska je bolest pryč, jako když mávnete kouzelným proutkem. V minulosti jsem tento nerv už řešila, ale vždy to bylo slabé pobolívání a posledních pár let bez problému. Tak nevím, co se stalo, ale zánět to nebude, když mě to dnes už vůbec nebolí…. zvláštní. Žeby bovis?

Jak jsem psala o svém syndromu neklidných nohou, už jsem vybrala litr a půl hořčíkového roztoku. Beru ho poctivě ráno i večer a zhruba poslední týden už problémy s nervy nepozoruji. Po prvním litru se to velice zmírnilo, že se nakonec dalo i usnout a teď už to skutečně nemám. Jsem ráda za tuto lekci, protože jsem se přiučila něco nového. Budu brát hořčík i preventivně a asi si nasadím i třetí litr.

Jak se cítíte vy?

(pokračování v dalším článku, byl překročen počet znaků)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Džejna 2015-09-02 12:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak poslední tak čtyři dny podtrženo sečteno, téměř nespím, zvedá se mi žaludek, v těle cítím každé píchnutí. Dnes mi odešel téměř nový mobil, který byl na nabíječce a sama od sebe se vypla TV (no možná, že už nenastartuje, ale stejně si tam jen pouštím hudbu…), takže jestli vypne i počítač, tak jsem teda úplně odtržená od světa…:(

Ikona diskutujiciho ginze 2015-09-02 14:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se včera děly docela divné věci – nejdřív jdu do kuchyně a vpravo jsou dveře do pokoje a vidím, že jsou zavřené. Za půl hodiny jdu znovu kuchyní a byly otevřené, přitom vím, že je nikdo neotevřel. Pak jsem byla na chodbě a vidím, že se svítí v koupelně a to se tam pár minut nazpět taky nesvítilo. Rodiče už spali a kdyby někdo šel do koupelny, tak by museli projít vedle obýváku, kde jsem byla. A sami mi řekli, že nikde nebyli. Před spaním jsem šla na záchod, byly otevřené dveře, zhasnuto a než jsem rozsvítila, tak se přede mnou v té místnosti silně zablesklo, jako když praskne žárovka a je zase tma. Už jsem si fakt říkala, že jsem se snad zbláznila a šla jsem radši spát :D  Taky jsem k večeru viděla na nebi zářivě zlatou čáru, která se v klídku pohybovala po nebi, pak zmizela za mraky a už se neobjevila. Včerejšek byl na zvláštní zážitky zkrátka velmi bohatý. Jinak fyzicky jsem docela v pohodě, akorát se mi párkrát za den zamotá hlava, úplně jako kdybych někam padala. A taky kolem mě pořád víc a víc kolabuje vše elektronické. Já jdu třeba ke kamarádce a jí vypadne Wifi, blbnou jí bedýnky u počítače a vypadává jí signál v televizi. Samozřejmě jsem tady u tebe četla o uzemňování, to dříve pomáhalo hodně, ale já tu techniku ruším pořád víc a víc. Naštěstí používám pouze mp4 a notebook, takže toho zase tak moc neodrovnám :D

Ikona diskutujiciho Alue 2015-09-02 14:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[32]: Mně se zase v poslední době sama od sebe zapíná dotyková lampička. Nikdy předtím to nedělala.

Ikona diskutujiciho ginze 2015-09-02 14:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: Jo, to mně odešel displej na notebooku – bratr, který dělá s počítači, mi ho rozebral a nechápe, čím to je, protože všechny ty spoje atd. jsou v pořádku. Takže mám objednaný nový disple a dám za to 2 tisíce. Těžko říct, jestli je to mnou nebo to při výrobě odfušovali, ale s tím, jak narůstají energie, bych se nedivila už ničemu.

Ikona diskutujiciho mp 2015-09-02 14:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevíte někdo, jestli kde lze na netu někde najít aktuální hodnotu schumannovy frekvence země? Někde jsem četl, že nyní je na hodnotě 17 hz. (Původní byla 7,8hz myslím ještě v roce 2012).

Ikona diskutujiciho Oroniel15 2015-09-02 15:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dostala jsem na tenhle článek odkaz. Na tento blog nechodím, je "mimo moji mísu", ale tak jsem si řekla, že se na článek podívám. Když jsem přečetla první dva odstavce a našla podstatné chyby a protiřečící si tvrzení, vzdala jsem to. Tak že si přečtu jen žlutě zvýrazněné úseky. Když jsem došla k číslu 6 a tvrzení o něm, rozhodla jsem se to zabalit.

Ikona diskutujiciho Oroniel15 2015-09-02 15:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě si dovolím dodatek

Ikona diskutujiciho ginze 2015-09-02 16:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[36]: Tak ono v těchto článcích najdeš spíš poznatky od různých lidí k jednomu tématu a je na každém, jak si to přebere. My víme maximálně, že stoupají energie, ale nikdo neví, co se stane a jak to dopadne. Ale chápu tě, však je to věc každého, jak to vidí a přemýšlet nad tím, co člověk čte je mnohem lepší, než slepě věřit všemu, co kdo napíše 🙂

Ikona diskutujiciho Oroniel15 2015-09-02 17:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[38]: Amen 🙂

Ikona diskutujiciho Iris 2015-09-02 17:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co pozorují poslední měsíce je to,že když sedím s přáteli v kavárně na kávičce nebo si dáme sraz v cukrárně nebo společný oběd v restauraci a jsem tam víc než hodinu,tak servírkám nebo číšníkům vždy spadne sklo nebo porcelán na zem a rozbije se to.Jsem pohodový člověk a vím, že vytvářím v prostoru kde přijdu klid , mír a bezpečí.Vše si to vysvětlují tím, že těmi střepy odchází negativní psychopatogenní energie z prostoru.V podnělí 31.8. při dvouhodinovém pohodovém "klábosení " s kámoškama v cukrárně,2x letělo sklo z rukou servírek,dokonce i krásný zmrzlinový pohár ukončil svojí pouť na podlaze.Zdá se ,že už to "začlo" a budeme bezeslov svým tělem čistit prostor od nežádoucích a rušivých nižších frekvencí.Bude zajímavé přes co všechno se to bude eliminovat.Myslím si,že sklo a porcelán je jen začátek.

Ikona diskutujiciho Robo 2015-09-02 18:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spím dobre, kdekoľvek a kedykoľvek.

Ikona diskutujiciho Robert 2015-09-02 19:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

29 Nikde jsem nepsal že jsem čistě na práně. Když mám chut tak se dobře najím, napiju alkoholu a někdy i zahulím – prostě užívám si život. Jen mám prostě někdy období (nejdéle 4 měsíce) kdy jíst nemůžu. Většinou je to ale tak 2-3 dny týdně a když jím tak mi potom stačí např. 1 banán nebo paprika atd. Zlatý věk přijde ať tomu věříme a nebo ne. Sestřihal jsem několik dokumentů do 30 minutového videa které snad dostatečně vysvětluje: Význam pyramid, zvěrokruhu a časová historie lidstva. Najdete ho na https://www.youtube.com/watch?v=yyn4HaF12lo

Ikona diskutujiciho Dozaj 2015-09-02 21:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[42]: Podle mě je ten,kdo nejí více jak 5-7 dní,napojen na Pránu. Je to podobný pocit,jako když si dá člověk dávku něčeho stimulujícího-od hudby po drogy. Čistě náhodou tento pocit po jednom panáku tet zrovna mám,ale není to tím alkoholem,protože na jeden panáček jsem zviklý.-( Jsem jen momentálně napojen.-)

Ikona diskutujiciho Marcela 2015-09-02 21:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

čtu tento blog,líbí se mi a musím reagovat,v noci nemohu spát,zvlášt ze včera na dnes,pak roztržitost,bolest hlavy,špatnější rovnováha,ted teprve ustálení..ty energie to je šupa,jak je možné,že to stoupá takovou geometrickou řadou vzhů

Ikona diskutujiciho Kristina 2015-09-02 21:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No já vám nevím. Na jednu stranu jsou na internetu každý měsíc nové předpovědi konce světa a podobně ale na druhou stranu musím uznat, že se opravdu něco děje. Poslední dobou mám taky obrovské problémy se spánkem a cítím se jako přejetá parním válcem. Dále pozoruju, že každá blbost, na kterou pomyslím, se stane. A hlavně dneska ráno mě probudily opravdu děsivé zvuky. Podobaly se těm, co se ozývají v různých částech světa a nikdo pro ně nemá vysvětlení akorát že tyhle měly mezi sebou tak minutové rozestupy a měly vyšší tón. Skoro to znělo jako by někdo naříkal, běhal z toho mráz po zádech, slyším je v hlavě ještě teď.

Ikona diskutujiciho Mirek Horešovský 2015-09-02 22:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, moje noc na dnešek byla do puntíku stejná jako Tvoje. Čaj jsem tedy nepil ale prožitky úplně stejné. Zajímavé.. Diky.

Ikona diskutujiciho mira 2015-09-02 23:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]:S tím věřením a zhmotněním potom v to,si nejsem tak jistý.Teď co přes měsíc nepršelo,si pomalu každý přál déšť,a ono nic.A každý si přeje neumřít a stejně půjde.

Ikona diskutujiciho martin 2015-09-02 23:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

27:jak je psano v kucharkach i potvrzeno THC se ve vode neroupusti. Avsak nejake to male procenticko se do vody teplotou uvolni. Ovsem nezpusobi raus ale na spani postaci konopny caj 🙂

Ikona diskutujiciho Tara 2015-09-02 23:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co se týče energie a zajímavostí. Jak už někdo psal, taky porozuji, že se všechno HODNĚ rychle plní, takže je celkem něco si pořád hlídat myšlenky. Taky bych řekla, že se urychluje čas.

Ikona diskutujiciho Luz 2015-09-03 07:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A zde odkaz, který právě sdílela moje kamarádka, pro ty, kdo si chtějî počíst o tom, proč nejsou pravdivé senzacionalistické předpovědi.

Ikona diskutujiciho Eileen 2015-09-03 10:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už mám tak 14 dní problém se spaním a i s usínáním, přitom mě to kolikrát úplně skolí odpoledne a spala bych celý den :D Když už se mi podaří usnou, tak mám zase šílené sny, takové živé, ale přitom většinou kraviny, které vůbec nedávají smysl :D

Ikona diskutujiciho Léčitel 2015-09-03 10:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, syndrom neklidných nohou je většinou důsledek špatné funkce oběhového systému, např. vnitřní křečové žíly. Pokud s tím máš problém, pomáhá udělat rychle za sebou 10 – 15 dřepů a jít si lehnout. Nejspíš potom usneš….

Ikona diskutujiciho Alue 2015-09-03 13:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[52]: Ne, nemám tyto problémy.. ani křečáky. Ani dědičně.

Ikona diskutujiciho Milena 2015-09-03 14:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Se spanim mam take problem. Na dnesek jsem od 2 hod. rano nespala. Kazdou pul hodinu mne jeden komar vzbudil. Napocitala jsem jich celkem 8. Takze jsem spala asi celkem 2 hod. a pul. Jsem uplne fit uz nekolikaty den bez velkeho spani. Zajimave je, davat si pozor na sve myslenky. V pondeli jsem asi 3x za odpoledne videla dopredu co probehne za udalosti, docela hrozny. Na neco jsem myslela a prisla mi do hlavy odpoved a to pak za nejaky casovy usek probehlo. Chute se meni, neni treba tolik jist, ale neshodim ani deko. Jinak kolem mne si na pondeli stezovalo hodne lidi na motani hlavy a pocity tezkych nohou.

Ikona diskutujiciho blaf 2015-09-03 14:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, s tim spanim tedy nevim.  Me se spise posledni dobou hrozne spatne vstava. Vecer usnu po par prekrouceni a jsem tuha.  Pres noc se parkrat vzbudim a pak jsem schopna vstat az o pul 11, kdy se dalsi hodinu snazim dat do normalniho stavu a v pul 1 uz jsem zase vyrizena. Drive naopak mi trvalo usnout dele. Tak nevim, zda to na me ma opacny vliv 🙂

Ikona diskutujiciho bobina62 2015-09-03 16:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak já mám spaní dobré. Co se týká stravy, jím podstatně méně a navíc mi tělo toleruje hlavně ovoce, zeleninu a vyjímečně si mohu dát kousíček masa. Vždy jsem milovala sladké, teď si ho vezmu kousek ze zvyku a nechutná mi. Úplně vyřezuji mléčné výrobky. A vůbec nehubnu. Také mám pocit, že pořád detoxikuji. Už i rozmazané vidění se zlepšuje, zřejmě si na ty energie zvykám. Včera jsem také viděla u jedné věci předem, jak to bude a bylo. Navíc mi neustále přichází množství nápadů, jak podnikat, co by se dalo dělat. Jeden den si to přeju a druhý den mám hned několik nápadů – objevím je třeba na netu nebo mi je někdo známý poradí. Paráda:)

Ikona diskutujiciho BE 2015-09-03 17:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[49]: Poznám tiež bolesti rúk.

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2015-09-03 17:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám zase poslední tři dny jakýsi tik v oku. Vždycky jen chvilku a pak zas ne. Ale stává se to několikrát denně. Prakticky se mi něco takového dělo naposled před dvěma lety. Nědělo se tenkrát také něco s energiema?

Ikona diskutujiciho Aďuša 2015-09-03 20:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Df 2015-09-03 20:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: Schumannova frekvence je zde: http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

Ikona diskutujiciho martin 2015-09-03 21:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

v 1 rano stredni migrena, v polospanku mensi astral chvilka levitace nad telem bez bolesti, poprve me to vytahlo od hrudniku az po nohy, podruhe uz sem vystoupil celej ale jen na chvilku, po tu dobu bez bolesti, pri uvedomeni stavu me to slahlo zpatky do tela

Ikona diskutujiciho ginze 2015-09-03 21:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poslední dobou jsem na tím přemýšlela a řekla bych, že se mění i lidé okolo mě. Přijdou mi takoví milejší, ochotnější. Přece jsme vždycky byli taková země věčně mračících se lidí, kteří se při pohledu na někoho šťastného, začali mračit ještě víc, ale přijde mi, že všichni pookřívají.  

Ikona diskutujiciho moai 2015-09-03 23:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechápu co pořád mluvíte o stravě a detoxici těla. Budou z nás Světelné bytosti. Vy si myslíte, že si tělo vezmeme sebou?? Chtělo by se mi opět říct …asi vítr…, ale neřeknu :-)

Ikona diskutujiciho moai 2015-09-03 23:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho henryho 2015-09-04 05:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zdravím vespolek :)))))

Ikona diskutujiciho Irena 2015-09-04 09:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak si říkám, kdy už se budou hodnoty do tabulek měřit v Hertzích ? https://youtu.be/H-iCZElJ8m0

Ikona diskutujiciho tvojosud 2015-09-04 09:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[58]: to poznám na to mi vždy zabral horčík v tabletovej forme ale ten dobre vstrebateľný laktát horečnatý

Ikona diskutujiciho tvojosud 2015-09-04 09:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to čím ďalej, tým zaujímavejšie…. aj tie komentáre a zážitky ľudí 🙂

Ikona diskutujiciho mira 2015-09-04 13:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To teda dnes vyskočilo nahoru,mimo graf.Byl jsem jak omámený dopoledne se psy v přírodě

Ikona diskutujiciho esterka 2015-09-04 13:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja mám zasa zaujímavý zážitok s tým plnením prianí. Veľmi som chcela jeden prístroj na cvičenie, ale nový je nad moje momentálne finančné možnosti. Prezerala som si inzeráty s použitými, ale ani jeden nebol podľa mojich predstáv. Nakoniec som sa zmierila s tým, že to bude musieť počkať. A na to mi zavolala kamarátka, že mi taký prístroj predá za smiešnu sumu. Som šťastná ako blcha, ako pekne to vyšlo:)

Ikona diskutujiciho mira 2015-09-04 13:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

1.9 se CERNU rozbil hadronový urychlovač částic.Stopli ho.Byli už na 23% temné síly.Hihi

Ikona diskutujiciho Al One 2015-09-04 17:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučuji z vlastní zkušenosti kvalitní vaporizer, používám Volcano. Teplotu na 170 stupňů, konopí píšeš, že máš, chuťově výborný, účinky mohutné, karcinogenny žádné. Se svým třísměnným režimem bych se bez tohoto pomocníka těžko obešel. Čaj je neefektivní

Ikona diskutujiciho BE 2015-09-04 18:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[64]:zaujímavé čo píšeš, píšu.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2015-09-04 22:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Len tak pre zaujimavost co dokaze vytvorit hra svetla + nekvalitna optika – Fotil som mobilom panelaky a podarilo sa mi odfotit orby. V pravom rohu dole je aj maly fialovy luc svetla. Zial su to len nejake odlesky, ked zaslo slnko za mraky tak vsetky tieto ukazy z fotiek zmizli, ale aj tak to vyzera zaujimavo, ako by tam litali ty bovisy.

Ikona diskutujiciho Milena 2015-09-04 22:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechtela jsem psat, ale musim. Dnes v patek mi volala moje dcera,ze byla rano na odberu krve. Vubec ji netekla, zdravotnice ji nemohly vubec nabrat.Musela 10 minut behat a cvicit rukama, aby ji vubec krev tekla.Cely den je uplne vyrizena, jen by spala. Snacha byla dnes tak unavena, ze pujde na vysetreni co je ji, protoze ma unavu tela a rika, ze si nic nepamatuje. Jsou to obe mlade holky, ale obe maji stejne priznaky.  Fakt se neco deje. To neni normalni. Pomaham jak muzu, toto jsem si ja prodelala o neco drive.

Ikona diskutujiciho Iris 2015-09-04 22:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[71]:Tak to je zázrak a splnilo se přání(aby se rozpustilo zařízení)

Ikona diskutujiciho moai 2015-09-05 01:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho moai 2015-09-05 03:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho BE 2015-09-05 08:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Došlo mejlom :

Ikona diskutujiciho Alue 2015-09-05 09:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[74]: Tvoje fotka vůbec orby ani vzdáleně nepřipomíná, to jsem viděla v mailu mnohem lepší chyby a podvrhy 🙂 – ale pokus dobrej.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek