Transhumanizmus – zánik človeka & zrodenie kyborga

24.9.2018 v Zprávy 28

Transhumanistická agenda, ktorú na ľudí „filantropická“ elita dlhodobo pripravuje, presahuje všetky predstavy, ktoré si človek môže vypredstavovať. Kamery a sledovacie televízory sú vecou prehistórie.

 

Transhumanistická agenda, ku ktorej veľmi rýchlo smerujeme, bude/je založená na pripojení človeka k „úľu“, k centrálnemu počítaču, ktorý bude kontrolovať celú ľudskú existenciu. Dôjde k splynutiu technológie a ľudskej bytosti. Je to konečný cieľ temných síl na zotročenie už tak vrcholne nevedomého človeka, ktorý je už prakticky viac mechanickým zvieraťom ako vedomou inteligentnou bytosťou.

Elita o transhumanizme hovorí otvorene, nie je to žiadne tajomstvo ani paranoidná konšpirácia. Ray Kurzweil, jeden z veľkých sionistických propagátorov transhumanizmu, povedal, že implantovaní nanoboti prepoja ľudský mozog s internetom a väčšina nášho myslenia bude prebiehať online. Vraví, že „naše myslenie bude hybridom medzi biologickým a nebiologickým myslením.“ Ľudská časť v nás sa podľa neho s pokrokom technológií stále zmenšuje, až sa stane nakoniec zanedbateľnou. Jeho myšlienky hovoria za všetko – človek sa s vývojom technológie premení v stroj.

 

 


Ľudia považujú transhumanizmus za prirodzený evolučný krok, ale tak to nie je.

Ľudstvo je k prijatiu transhumanistickej agendy (a k následnému zotročeniu ľudského vnímania technológiami) dlhodobo a dômyselne manipulované, krok za krokom. Transhumanizmus je prezentovaný ako vylepšenie človeka pomocou technológie, kedy človek získa superschopnosti. Kurzweil hovorí, že „do našich mozgov umiestnime vstupné brány. Budeme navzájom postupne splývať a vylepšovať sa.

Podľa mňa je presne toto podstatou človeka – prekročiť svoje obmedzenia.“To je len propagačný spôsob, ako to efektívne zaviesť medzi ľudí. V skutočnosti pôjde o absolútne sprznenie ľudského vedomia. Nastane „smrť“ ľudskej rasy a „zrodenie“ kyborgov, ktorí budú ovládaní diaľkovo vládnucou elitou. Myšlienky a pocity ľudí budú ovládané pomocou technológie a nikto nebude schopní rozšíriť svoje vedomie za hranice umelo vytvorenej skutočnosti. Dôjde k vytvoreniu akejsi subreality, z ktorej sa nebude možné vyslobodiť, pretože bude pod kontrolou umelej inteligencie. Ľudstvo je na toto intenzívne pripravované napríklad prostredníctvom hollywoodskych filmov (i hudobného biznisu, o vede ani nehovoriac) už desiatky rokov.

 

 

Rôzne technologické novinky a postupy ako sú chytré telefóny, tablety, chytré televízory, inteligentné meracie prístroje, chytré čipové karty, chytré lieky, chytré náplasti, chytré ulice, inteligentné mestá a obce a podobne, ktoré sú ľuďom prezentované, sú súčasťou transhumanistickej agendy.

Chytré alias smart technológie sú synonymom pre transhumanizmus a slúžia na vytvorenie celosvetovej siete technologickej bezdrôtovej komunikácie, ktorá bude prepojená s ľudskými telami. Tieto technológie, ktoré sú dlhodobo vyvíjané, sú ľuďom predstavované v dopredu stanovených harmonogramoch ako novinky, ale všetko je už pripravené a dokonale vymyslené dávno predtým, ako ich hodia na trh pre spoločenské stádo.

 

Prvé štádium transhumanizmu predstavuje vytvorenie závislosti človeka na technológiách, a to od najmladšieho veku. Ľudia sú závislí na svojich smartfónoch, tabletoch, počítačoch, internete, sledovaní chytrej televízie a podobne.

To, v akej miere a koľko ľudí je závislých na elektronických prístrojoch, je očividné. Závislosť ľudí – v tomto prípade zombií je čoraz väčšia a to nahráva technologickej agende do karát. Okrem toho sú zvlášť chytré technológie extrémne škodlivé pre zdravie, vytvárajú závislosť mozgu na nepretržitej elektronickej stimulácii, narušujú pozornosť a sú to sledovacie zariadenia, pri ktorých neexistuje žiadne súkromie.

 

Druhým krokom je začať používať nositeľné technológie ako sú Google okuliare, inteligentné hodinky od Apple, chytré náplasti, bluetooth sluchadlá, chytré kontaktné šošovky atď. Ide o obojsmernú komunikáciu medzi človekom a technológiou. Ich úloha je takisto sledovacia, zaznamenávacia, a ovplyvňujú zdravie a vnímanie ľudí negatívnym spôsobom. Nositeľné technológie sú akýmsi predstupňom implantovaných technológií.

 

 

Tretím je/bude povinné mikročipovanie populácie – na toto sa už robí propaganda v štýle „nič nepotrebuješ, stačí priložiť končatinu s čipom ku skeneru a je to“.

RFID čipy máme už umiestnené v najrôznejších „produktoch“ ako sú autá, televízory, oblečenie, ľudia ich dávajú aj do domácich zvierat a podobne.

Dr. Richard Day, insider rockefellerovských a sionistických kruhov, profesor pediatrie v nemocnici Mount Sinai v New Yorku a výkonná ruka projektu plánovaného rodičovstva kontrolovaného Rockefellerovcami, už v roku 1969 o mikročipovaní populácie povedal, že ľudia budú najskôr používať kreditné karty s elektronickými prúžkami, ktoré budú následne vymenené za podkožný implantát.

 

 

Vravel, že „kartu je možné stratiť alebo o ňu prísť pri krádeži, môžu kvôli nej vzniknúť problémy; môže byť napríklad zamenená za kartu niekoho iného a spôsobiť chaos v identitách. Na druhej strane podkožný implantát sa nedá stratiť, falšovať ani previesť na inú osobu, takže budete vy i váš účet identifikovaní bez možnosti omylu. Implantát sa bude dávať na nejaké miesto, ktoré bude z praktického hľadiska vyhovovať, napríklad na pravú ruku alebo na čelo. Padla zmienka i o implantátoch využívaných k dohľadu nad občanmi; mikročipy budú vysielať rádiové signály a budú môcť byť umiestnené pod kožu alebo v zubných implantátoch či výplniach. Dajú sa napríklad do zubu, aby bolo možné mať neustály prehľad o pohybe utečencov alebo aj iných občanov. Tento osobný vysielač bude nositeľa identifikovať určitou frekvenciou signálu, a preto bude kedykoľvek a kdekoľvek vyhľadateľný ktorýmkoľvek úradom, ktorý ho bude chcieť nájsť. To bude obzvlášť užitočné pri väzňoch, ktorí utečú.“Existujú mikročipy, ktoré sú tak malé, že môžu byť vložené do tela podkožnými ihlami. Čipovanie ľudí nebude ani zďaleka finálnym štádiom agendy a pôjde to samozrejme ešte ďalej.

 

Dnes tu máme svet zaplavený nanočasticami, ktoré sú tak miniatúrne, že ich človek ani nezaregistruje očami. Používajú sa v jedle, liekoch, oblečení, šampónoch, zubných pastách, opaľovacích krémoch a v nespočet ďalších výrobkoch. Vypúšťajú ich spolu s toxickými chemtrailsmi (ktoré slúžia na manipuláciu počasia, redukciu premnoženej ľudskej populácie a kontamináciu životného prostredia, ktorá má byť zneužitá na prevzatie totálnej kontroly nad planétou „spásonosnou“ elitou) do ovzdušia a tieto inteligentné materiály už pokrývajú celý svet, čím ho postupne prepájajú s centrálnym počítačom, aby vládcovia dostali všetko pod kontrolu. Nanočastice môžu meniť funkciu buniek, spôsob ich komunikácie, a tiež môžu výrazne meniť DNA, takže ovládanie pomocou nanočastíc je pre elitu extrémne delikátna záležitosť.

 

Máme tu do ovzdušia vypúšťaný chytrý prach, ktorý sa má implantovať do ľudských mozgov a zbierať dáta.

Vzorky vzduchu, vody a pôdy ukázali, že sa jedná o vlákna či duté hadičky, ktoré v prírode neexistujú a nemôžu byť identifikovateľné podľa databáz v laboratóriách. Tieto vlákna sa samé replikujú a vzdorujú pokusom ich zlikvidovať. Menia všetko prírodné na umelé – mŕtve. U niektorých ľudí sa vstrebávanie chytrého prachu prejavuje ako takzvaná morgellonova nemoc, kedy farebné vlákna vyliezajú z poškodenej kože von.

 

Bádateľka Sofia Smallstorm, ktorá sa zaoberá chemtrailsmi, povedala, že „umelá inteligencia spojí svet, homo sapiens bude transformovaný na homo evolutis, biologické procesy budú riadené technológiou, živé veci nebudú schopné reprodukcie, Zem bude obývaná umelo vytvorenými druhmi a celý proces bude patentovaný, licencovaný a kontrolovateľný. Môžete si nanotechnológie predstaviť ako inštaláciu umelej inteligencie do živých a neživých objektov. Napríklad chytrý prach a chytré druhy sú vlastne maličké nanosenzory, ktoré sa môžu prenášať vzduchom a pristáť kdekoľvek.“

 

 

Ľudská spoločnosť každým dňom smeruje k využívaniu robotov, ktorí sa stanú spoluobčanmi ľudských obyvateľov. Roboti budú ľuďom navonok tak podobní, že budú od nich na nerozoznanie. Dokonca sú roboti propagovaní ako sexuálne prostriedky, čo len podčiarkuje zvrátenosť globálnej agendy na kontrolu ľudí. Plánuje sa, že roboti budú môcť dostať dokonca občianstvo. Nebezpečenstvo „prebudenia“ robotov, ktorí by získali sebavedomie, vidíme v sérii filmov Terminátor (niektorí vedci ako napríklad Stephen Hawking varuje pred umelou inteligenciou).

 

Európska únia propaguje vytváranie takzvaných chytrých miest, ktoré budú ovládané umelou inteligenciou a budú pod totálnou kontrolou v rámci celosvetovej chytrej siete. Chytré mestá budú zónami pre ľudské sídla v rámci smrtiacej Agendy 21/2030.

 

Predné spoločnosti, ktoré stoja za skazenou transhumanistickou agendou, sú Google, DARPA, Facebook.

 

Internet a Wi-Fi hrá v transhumanistickej agende obrovskú až zásadnú úlohu. Elity chcú sprístupniť celú planétu pre Wi-Fi sieť, ktorá je nevyhnutná pre kontrolu mysle a na kontrolu technologických zariadení transhumanistickej agendy. Internet je do agendy na kontrolu ľudstva zapojený od začiatku a bol vyvinutý armádnym sektorom primárne na daný manipulačný účel.

 

Nový „človek“ alias transčlovek (a zároveň „človek v tranze“), ktorého chcú temné sily „vytvoriť“, nebude mať pohlavie (také niečo už systematicky propagujú cez transgenderovú agendu, kde stierajú rozdiel medzi pohlaviami) a nebude plodiť deti (tie sa budú „pestovať“ v laboratóriách). Budú to technologicko-ľudské kreatúry bez vlastného rozumu (ľudí bez svojho rozumu tu už aj tak máme dosť, nie?) a budú to dokonalí otroci bez najmenšej známky odporu. Transčlovek bude „človekom“ kolektívnej „úľovej mysle“ pod technologickou kontrolou. Hollywood nám to krásne podsúva.

 

Elity chcú teda vytvoriť globálnu inteligentnú sieť, ktorá bude pod absolútnou diktatúrou. Transhumanistická agenda je posledným krokom na ceste zotročenia ľudstva. Je to najmocnejší nástroj pekelnej agendy a jeho výsledkom bude vytvorenie ľudských kyborgov, ktorí nebudú mať svoju vlastnú vôľu a budú ovládaní elektronickou cestou. Cieľom je aj zabrániť ľuďom v prístupe vymaniť sa z obmedzeného vedomia za hranice percepčného klamu, v ktorom ľudstvo dlhé veky zaslepene žije. Elity potrebujú, aby ľudia transhumanizmus, o ktorom majú veľmi skreslené predstavy, dobrovoľne akceptovali. A táto dobrovoľná akceptácia zlomyseľného transhumanistického šialenstva, o ktorom ľudia ani nevedia, že je zotročenie, je vydláždenou cestou temných síl k úspešnému pokoreniu ľudských stvorení. Transhumanistickú agendu je možné odmietnuť na globálnej úrovni a to pochopením, o čom to celé je a následným neakceptovaním elitného plánu a vyšinutej technologickej revolúcie.

 

Odporúčam o tomto transhumanistickom fašistickom pláne urobiť si vlastný prieskum.

 

 

 

autor článku: Mário Oláh

zdroj: https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=633009

Komentáře

Ikona diskutujiciho aves passeri 2018-09-24 08:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Osobně se mi všechna ta technologie líbí čím dál míň. Možná proto, že jsem vyrostla na Star Treku (Borgové) a právě na Terminátorovi. Bývala jsem velký sci-fi fanoušek, ale když teď sleduju, jak se všechny ty nápady pomalu stávají skutečností, tak mám pocit, že se to tak trochu přehání. A úplně mě před časem šokoval Doležal v Reflexu, který si pochvaloval zavedení čipů na placení. Nechápu.

Ikona diskutujiciho Gray 2018-09-24 10:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedávno se mi zdál sen o tom, že si lidé globálně zavádí technologie do těl, umělé orgány, čipy etc. Někteří už byli prakticky roboti. Vše řídila a monitorovala všudypřítomná umělá inteligence. Ale nebylo to povinné, princip byl takový, že to lidé přece sami chtějí. Akorát se to v určité pro lidstvo nezvratné fázi zvrhlo tak, že když člověk tuhle technomigraci odmítal, systém ho zlikvidoval. Takže jsem nakonec bojovala o přežití, naštěstí se mi podařilo přes částečně zmutované přátele změnit identitu a někde se zašít. A jinak k tomuto tématu doporučuji film Upgrade, warning: pár drastických scén + pro lidstvo to nemá zrovna dobrý konec.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-09-24 11:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Keď vidím takú Serenu Williams, tak mám pocit že zrodenie kyborga už prebehlo.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-09-24 11:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  díky za tip 🙂

Ikona diskutujiciho Dexter 2018-09-24 12:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K te skodlivosti wifi. No, muj nazor je ze wifi enmuze nijak prokazatelne skodit. Nema na to vykon.

Ikona diskutujiciho chleba 2018-09-24 12:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no, autor je trochu napred. aktivni RFID cip by vam urcite nikdo nebyl schopnej implantovat jehlou. ty veci potrebujou energii, aby mohly neco vysilat. z vaseho tela si ji vzit neumej, takze u nich musi bejt baterka, cili jsou relativne "velky". a baterka taky nevydrzi vecne.

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-09-24 13:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tři slova: Detroit become human.

Ikona diskutujiciho zdeněk 2018-09-24 17:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Problémy jsou už i dnes, co se bezdrátového přenosu týče. Frekvenční pásmo, které jsme schopni používat, má omezené množství dat, které je schopné přenášet a je jedno jak chytrou modulaci použiješ. A všichni chtějí přenášet víc a víc dat, ale ono není kudy. :D Brzy se dojde na fyzikální limit. Je jasné, že se něco vymyslí, třeba jak francouzi vymysleli tranzistory co zvládají spolehlivě spínat při THz, ale ani to nebude hned. Grafen taky ještě není všude a jak dlouho už je objeven.

Ikona diskutujiciho df 2018-09-24 21:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Není v tom nic osobního, ani to není útok, ba ani zesměšňování. Pokud si teda technik, tak bys měl vědět, že zásadní rozdíl mezi wifi a pozemními vysílači rádia a televize je v kmitočtech na kterých ta zařízení chodí. Wifiny a mobily chodí záměrně ve frekvencích které kolidují s frekvencemi hypotalamu a frekvencemi jednotlivých orgánů v těle. Hned zítra si to můžeš ověřit, zaběhni do obchodu se semeny. Kup tam řeřichu (dobře a rychle klíčí, přírůstky jdou vidět ihned) vem dva podšálky, na ně dva papírové ubrousky, trochu vody, proveď výsev, přetáhnout potr. fólií a nebo šup do mikrotéňáku. Jeden podšálek k wifi druhý do jiné místnosti a uvidíš ty rozdíly. Letos mi kolega povídídá "čeče, mám truhlík kytek v kuchyni a truhlík v obýváku, vše stejné podmínky a v obýváku to neroste. Dojel sem se na to mrknout a v obýváku na parapetu trůnila wifina. Vrátil sem se dom pro síťový kabel a propojil notes na psacím stole, vypnul wifi a nechal běžet lanku. Bylo po záhadě. Technikem sem teda nějakých dvaatřicet let, jesi je to tím?

Ikona diskutujiciho Melisa 2018-09-24 21:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:Serena je ze pry bud chlap, nebo predelanej chlap : ) Zenske rysy nema teda nikde zadne… To uz ta /resp. ten/ Obamova "Mišel" vypada vice zensteji.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-09-25 07:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]:  Spíš si myslím, že Serene je přežraná steroidů. Tohle to s ženskýma udělá, když se to přežene. Zagoogli ženské profesionální fitnessky a uvidíš ty chlapy s pipkou.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-09-25 07:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:  Tvůj příspěvek by se měl tisknout a lepit na čelo všem domestikovaným lidem, co říkají že wifina nic nedělá.

Ikona diskutujiciho dexter 2018-09-25 07:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Jo, tohle jsem cekal. Dobry no. Ceho.presne dosahnu, kdyz u sebe wifi vypnu, ale bude mi svitit od vsech okolnich sousedu?

Ikona diskutujiciho chleba 2018-09-25 09:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: co je prosimte teslova vlna? google mi nic moc nenapovedel…

Ikona diskutujiciho df 2018-09-25 10:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: Dosáhneš toho, že z velkého zla se stane menší zlo. A když rozmístíš po bytě orgonity tak tomu pomůžeš ještě víc. Řeči jako "stejně na něco umřít musím" nesnáším. V práci klukům co strkají jídlo do mikrovlnky říkám, že sou zabednění pitomci. Nedávno sem musel kancelářským opravit mikrovlnku, nedali si říct a já dostal odměnu do výplaty za jejich rychlejší odchod a nebo zdravotní problémy asi. Kdo chce kam…

Ikona diskutujiciho jirik 2018-09-25 10:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdá se však, že šungit má moc nejen nad elektromagnetickým zářením, ale i nad radioaktivitou. Francouzský léčitel Jean-Jacques Fouchet se rozhodl Geigerovým počítačem změřit případnou radioaktivitu kamene, protože v jeho klientele vzbuzoval šungit určitou nedůvěru. Prý co je z Ruska, může být radioaktivní. Fouchet tedy zapnul počítač, který ukazoval normální hodnotu prostředí: 0,112 mikrosievertů. Pak se zvolna blížil k 15centimetrové leštěné šungitové kouli, kterou měl na psacím stole. Hodnota klesla na 0,052 a těsně u koule se zastavila na 0,043 mikrosievertů.

Ikona diskutujiciho armag 2018-09-25 11:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: nedosáhneš nic. Bydlím v paneláku a mám kolem sebe minimálně 30 dalších wifi sítí…

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-09-25 19:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: Trochu míň ozářený organismus a lepší pocit. Já jich tu okolo taky mám tak deset a všude kam se hnu, je to samá wifi. děs.

Ikona diskutujiciho hanka 2018-09-26 22:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: rozdíl je velký, mám to přesně tak. Wifi doma nemám, ale jde ke mně od sousedů. Ovšem kdybych měla wifi router doma tak asi umřu. Záření z routru je hrozně silné, nejvíc právě v místě kde je umístěný. Spousta lidí ho má hned vedle počítače a jsou v tom permanentně. Oproti tomu na veřejných místech kde je slabší wifi signál se to dá s nějakou ochranou na odstínění přežít. Stejně tak u nás doma. Naštěstí nejsem v paneláku ale i tak je tady wifin dost, ovšem jsou slabší než kdybych to měla doma. Navíc doma mám orgonit a Somavedic a na krku permanentně energ. krystal takže se to odstíní aspoň zčásti. Tady je jedno video z roku 2012 kde pán měří intenzitu záření wifiny. Je tam krásně vidět rozdíl mezi wifinou hned vedle hlavy a wifinou ve vedlejší místnosti:

Ikona diskutujiciho Alue 2018-09-27 08:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]:  díky 🙂

Ikona diskutujiciho rk 2018-09-27 22:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se to nějak nezdá, nedává to smysl. Proč by elita chtěla zotročení a ovládnutí lidstva přes technologie, když musí přece vědět, že od jistého zlomového bodu už AI nepůjde žádným způsobem ovládat nebo zastavit – ani nějakým EMP nebo nanoviry, prostě ničím. Bude se sama opravovat a každým okamžikem více zdokonalovat. A je velmi naivní si myslet že AI bude navždy poslušně poslouchat příkazy a fungovat v klasickém pyramidovém řízení nebo snad respektovat někoho jako svého šéfa jen kvůli tomu, že je zčásti napůl robot a člověk a má prachy nebo nějakou funkci. Na druhou stranu – obavy, že takto pokročilá umělá inteligence se pokusí lidstvo eliminovat jsou liché. Změny však budou nutné…

Ikona diskutujiciho armag 2018-09-28 20:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Protože ti roboti budou mít v sobě blok se jmény osob, kterým nesmí ublížit. Něco na způsob toho, že diplomaty nikdo nesmí kontrolovat na letišti.

Ikona diskutujiciho df 2018-09-29 04:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Hledej výraz "skalární vlna" nebo spíš "scalar wawe" potom "tesla wave or hertz wave". Případně to zadat v množným čísle "waves". Aspoň jeden odkaz dám: http://www.teslaenergy.org/intro4.html Oficiálně se o tom moc nepíše a na školách to neučí.

Ikona diskutujiciho df 2018-09-29 05:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Něco sem ti k tomu napsal, ale vyhodnotilo to jako spam, snaha byla.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-09-29 08:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]:  Údajná ,,elita" slouží ,,vyšším" zájmům. Reálně o ničem nerozhoduje, ale plní příkazy. Jde tu o vítězství lidí nad stroji, nebo strojů nad lidmi… píšu o tom víc v k nize Anděl strážný. Žádný blok jak psal df. Není to o elitách.

Ikona diskutujiciho rk 2018-09-29 11:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, je mi jasné že elita jsou také loutky, jen na "vyšší" úrovni. A abych mohl ovládat roboty, musí mít nějaká omezení. Bude to robot, který si není plně vědom svých činů a ani pro koho vlastně "pracuje". Vždy se najdou odpůrce robotů nebo jejich sympatizanti. A právě takový člověk jednoho dne "odemkne" robota, který už vzdáleně nepůjde ovládat. Bude to vypadat jako náhodná chyba. Z toho vyplývá, že elita, třebaže jsou jen vykonavateli jejich vyšších pánů, se bude snažit využít to meziobdobí, kdy stroje a technologie budou už sice velmi silné, ale ještě ne natolik aby se jim vymkli zcela z rukou a podrazili jim židle. Mají na to tedy omezenou dobu. Poté jim zbudou jen dvě možnosti: odejít navždy do ústraní nebo využít technologického rozmachu, kdy se stroje rozletí do vesmíru hledat a stavět nové světy, kdy se budou chtít přesunout na jinou planetu a sebou vzít "pár" nezbytných otroků pro založení nové kolonie. To mě jen tak napadlo, nemusíte to brát úplně vážně:-)

Ikona diskutujiciho rk 2018-09-30 11:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spíš tu vidím hlavní problém v nanotechnologiích na což spoléhají, mimojiné právě proto, že se o tom dostatečně nemluví na veřejnosti. Je to chytré, co nelze fyzickým zrakem vidět, jakoby není a co není, proč to vlastně řešit?:) Jako protiopatření by bylo asi prozatím vytvořit si vlastní nanoboty a naučit je, naprogramovat, aby vyhledávali a ničili podobnou škodnou, kterou naleznou v našem těle. Byl by to takový osobní štít, pořád by v těle brouzdali a zlepšovali se. Také by tito nanoboti poskytly přímé nevyvratitelné důkazy, které by se pak zveřejnili. Věřím, že by z toho byla pěkná lavina. Je to také ve zvířatech, rostlinách, v hustě osídlených oblastech skoro všude. Ještě lepší by bylo vytvořit přenosné "čističky vzduchu", které by všechny ty nanočástice bez ohledu na jejich vlastnosti a materiál z nějaké vzdálenosti zachytávali. Octování je sice dobré, ale funguje zřejmě jen na nanočástice z kovu a to je málo.

Ikona diskutujiciho chleba 2018-10-01 10:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[24]: diky za tip, neco jsem nasel a jednu stranku jsem si precet. bohuzel tam bylo jen nejaky povidani, ktery mi neprislo prilis seriozni, takze tyhle vlny si osobne radim do skatulky blabolu. nejsem totiz z tech, kterej by veril tomu, ze vlady (nebo kdokoliv) maj nejaky supertajny technologie. dlouhodobe to totiz vubec nedava smysl.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek