Trilogie Hovory s Bohem: Pravda, ze které mrazí / 1.díl

7.2.2018 v Spiritualita 35

pozn. Alue: pokud i vy máte na srdci důležité téma

o které byste se rádi podělili formou článku, napište mi 🙂

Ahoj, drazí čtenáři Aluska.org 🙂

tento článek je věnován věčným hledačům vnitřního štěstí, těm, kteří ještě stále hledají a jejich klid v duši jim stále jaksi uniká. Jsem jedna z vás.

Tímto děkuji Alue za možnost napsání článku, a za jeho zvěřejnění.

…znáte to. Jednou jste nahoře, pak dole. Znovu klesnete zpátky do bodu, ve kterém nechcete setrvávat a hledáte cestu zpátky do té chvíle, kdy jste se cítili spokojenější, zkrátka vám chybí ten pocit, že je všechno v pořádku.

… znáte to. Když je třeba se někam v životě posunout, zažít nějakou novou zkušenost, chceme se neustále vzdělávat, vyhledáváme nové informace, pustíme se do hledání odpovědí. Je to ta přirozená lidská touha po poznání. My sami (naše duše), nás popohánějí k tomu abychom doslova poznali sami sebe. Jsem na té cestě už léta, stejně tak jako vy, i já chci najít své vnitřní štěstí.

A teď už se dostáváme k jádru věci. Na cestě se vždycky najde chvíle, kdy si něco nového uvědomíte, přijde nový člověk, nová práce, znamení nebo se vám do ruky dostane nová kniha.

Jste tak nadšení, říkáte si: konečně se dozvím něco nového. Přečtu si něco od lidí, kteří už jsou dál, inspiruji se, opět získám svou ztracenou motivaci. A s radostí se pustíte do čtení.


Je spousta knih zaměřující se na duchovní tématiku. Některé jsou skvělé, některé méně. Ale všechny nás svým tématem přitahují. Souhlasíte? Ale zeptejte se sami sebe.

Jak daleko jste na své cestě za poznáním došli? Víte, s čím a kým máte tu čest, už opět dokážete rozlišit manipulaci a bludy od pravdivých infomací? Už dokážete rozpoznat pravdu od lži?

Nebo stále jen slepě hltáte všechny ty duchovní knihy, které vám příjdou pod nos a považujete je za hotová veledíla … ? Náhody neexistují, to už přeci dávno víme. Říkáte si: Vše se děje s nějakého důvodu, vše co nám přijde do cesty, je pro naše vyšší dobro.

S tímto uvažováním sem si přitáhla do života knížky HOVORY S BOHEM, neobvyklý dialog.

Autorem je Američan Neale Donald Walsch, jakýpak člověk to napsal je vedlejší. Důležitý je obsah knížky, protože tento článek byl napsán proto, abych vás před nimi VAROVALA. Jsou to knihy velmi vysoce hodnocené, čtivé a oblíbené.

Před dvěma lety jsem první knihu přečetla jedním dechem, a naneštěstí věřila každému slovu. Opravdu jsem věřila a měla za to, že pan autor hovoří s opravdovým Bohem. S oním Zdrojem všeho. Opak je pravdou.

Před zhruba měsícem jsem měla pocit, že bych si měla pořídit druhé pokračování tého úžasné knihy, protože jsem na ni připravená. Zabývá se tématy, které jsem chtěla řešit a dovědět se o nich něco víc. Samozřejmě jsem měla radost, že je ta chvíle tady, a tak si knížku pořídila přes bazar na www.databazeknih.cz, protože přes e-shop už druhý díl není k dispozici. A při té příležitosti si rovnou koupila i poslední třetí díl.

Už když jsem je vzala do ruky, měla jsem velmi podivný pocit. Energie knihy mi nebyla moc příjemná, ale mé nadšení přehlušilo ten zvláštní pocit v rukou, omlouvaje: vždyť křišťály v ruce občas taky bolí, cítím ten tlak. Vždyť je to knížka z bazaru, třeba je to energie předchozí majitelky. A další a další logické argumenty. Jsem ráda, že jsem se dala do čtení. Jinak bych nepřišla na to, s kým vůbec pan autor vlastně hovoří. Neděste se, ale už vám to určitě došlo. Jinak byste tu teď ten článek nečetli. Pan autor, aniž by sám cokoli tušil, měl po ta léta co dočinění s jakýmsi zástupcem temných sil, který mu našeptával lži a klamy.

Knihy jsou napsány formou automatického písma.

Nyní Vám jednoduše přepíšu některé lživé pasáže z těchto knih. Opravdu nevím, jak jinak demonstrovat a ukázat, že těmto knihám je nebezpečné skočit na lup. Pokud je máte doma, být vámi, zbavím se jich. Rozhodně je nedoporučuji posílat a půjčovat dalším lidem. Názor a závěr nad těmito citacemi z knih si však udělejte sami.

VZNIK SVĚTA: Kniha I.:

Tím, že Bůh stvořil to, co je „tady“, a to, co je „tam“, umožnil sám sobě poznat sám sebe. V okamžiku této ohromné exploze zevnitř stvořil relativitu – největší dar, který si Bůh kdy dal.

A tak se z nicoty zrodilo jsoucno – tato duchovní událost je v naprostém souladu s teorií, které vaši vědci říkají teorie velkého třesku.

Když se celek rozdělil na části, vznikl čas, neboť určitá část byla nejdřív tady a potom tam – a doba, kterou trvalo dostat se odtud tam, byla měřitelná.

Bůh věděl, že k tomu, aby mohla existovat láska – a k tomu, aby si mohl uvědomovat sám sebe jako čistou lásku – musí existovat také její protiklad. A proto stvořil velkou polaritu – absolutní protiklad lásky – všechno co není láska – to, čemu dnes říkáme strach.

S KÝM MLUVÍM? Kniha I.: (náhodně vybráno při listování)

Neboť zatímco je člověk tělo boží, já jsem tělo druhého.

„Chceš říct, že nejsi Bůh?“

Jsem Bůh, jak ho dnes chápete. Jsem Bohyně, jak ji dnes chápete. Jsem Stvořitel všeho, co dnes znáte a zakoušíte, a vy jste mé děti… jako já jsem dítě druhého.

„Chceš říct, že i Bůh má svého Boha?“

Říkám, že vaše vnímání nejvyšší reality je mnohem omezenější než vaše myšlení a že Pravda je méně omezená, než si umíte představit.

Ukazuji vám nepatrnou část nekonečna – a nekonečné lásky. Větší část byste nepochopili, neboť stěží chápete i to málo.

„Moment! Chceš říci, že teď nemluvím s Bohem?“

Už jsem ti řekl – jestliže pojímáte Boha jako vašeho stvořitele a pána – zatímco jste stvořiteli a pány svého těla – pak jsem váš Bůh. A je pravda, že se mnou mluvíš.

DESET ZÁVAZKŮ Kniha I.: (zkráceno, náhodně nalistováno)

Jste upřímní hledači jako byl Mojžíš. A já jsem přišel k Mojžíšovi, s božskou úmluvou. A slovo Boha nebylo přikázáním, ale úmluvou. Poznáš, že jsi na cestě k Bohu, a poznáš, že jsi našel Boha, neboť uvidíš tyto náznaky a tyto změny ve své duši:

  1. Budeš milovat Boha z celého srdce. Nebudeš uctívat lidskou lásku ani úspěch ani peníze ani moc ani jejich symboly.
  2. Zasvětíš mi jeden den a budeš jej nazývat svátkem. A pak brzy začneš nazývat každý den svátkem.
  3. Poznáš, že jsi našel Boha, až zjistíš, že nechceš vraždit (to jest úmyslně zabíjet). Nebudeš chtít ukončit žádnou inkarnaci ani změnit jakoukoli životní energii, pokud nemáš to nejposvátnější ospravedlnění.
  4. Nebudeš toužit po manželce souseda, neboť proč bys ji chtěl, když víš, že všechny ostatní jsou tvé manželky.
  5. Nebudeš toužit po sousedově majetku, neboť proč bys chtěl sousedův majetek, když víš, že všechno může být tvé a že všechen majetek patří světu?

Myslím, že přejdeme rovnou k velmi zajímavému úryvku z knihy II. Už se chytáte za hlavu?

MUŽSTVÍ a ŽENSTVÍ Kniha II.:

Součástí úžasného rytmu života je princip jin a jang. Jeden aspekt „bytí“ není „dokonalejší“ než druhý. Oba aspekty jsou prostě tím, čím jsou. Muži ztělesňují jiné aspekty boží podstaty, které jim ženy závidí.

A přece se říká, že být mužem je zkouška. Když jsi byl mužem dostatečně dlouho – když jsi dostatečně trpěl díky své vlastní hlouposti, když jsi způsobil dost bolesti, abys konečně nahradil agresivitu rozumem a pohrdání soucitem – teprve pak se můžeš stát ženou.

Když jsi pochopil, že moc není „právo“, že síla není moc nad něčím, ale s něčím, že absolutní moc nevyžaduje od druhých naprosto nic, když jsi tohle všechno pochopil, pak máš právo narodit se v ženském těle – neboť si konečně pochopil ženskou podstatu.

PŘÁNÍ Kniha II.:

Každý den si desetkrát opakujte Miluji sex.

Každý den si desetkrát opakujte Miluji peníze.

A chcete dělat něco zkutečně obtížného? Zkuste si každý den desetkrát říci: Miluji sebe.

Tady jsou další věci, které nemáte milovat. Snažte se milovat: MOC, SLÁVA, ÚSPĚCH, VÍTĚZSTVÍ.

Nestačí vám to? Zkuste tohle. Opravdu byste se neměli stydět, milujete-li tohle:

OBDIV DRUHÝCH, BÝT LEPŠÍ, MÍT VÍC, VĚDĚT JAK, VĚDĚT PROČ

SEX a ROZKOŠ Kniha II.: (zkráceno)

Učitelé tantrického sexu vědí, že hladový přístup k sexu snižuje schopnost uspokojit partnera a splynout s ním tělem i duší, což je mimochodem velmi důležitou součástí sexuálního aktu.

„Netušil jsem, že se tato kniha zvrhne v sexuálního rádce.“

Ničím takovým není. Nicméně se snažím ilustrovat něco obecnějšího. Čím víc rozkoše si dopřeješ, tím víc rozkoše můžeš dát druhému. Podobně je to s mocí. Čím větší moc získáš, tím větší moc můžeš sdílet s druhými. Totéž platí o slávě, bohatství, úspěchu a o všem, co ti dělá dobře.

Mimochodem, myslím, že je na čase promluvit si o tom, proč vám některé věci „dělají dobře“.

„Tak mluv… vzdávám se.“

Cítit se dobře je způsob, jakým duše křičí: „tohle jsem já.“ Tím, že se cítíš dobře, říkáš sám sobě, že tvoje poslední myšlenka byla pravdivá, tvoje poslední slovo rozumné a tvůj poslední čin láskyplný.

…..

Tady už jsem prosím knihu zavřela s tím, že ji spálím, nebo přinejmenším vyhodím z okna. Ale hned potom mě napadlo, že bych o tom měla dát vědět Alue, ona je totiž člověk, který by mohl posoudit autenticitu a opravdovost jednotlivých tvrzení. Posoudit, zkritizovat a pak se jich zbavit.

Napadlo mě jí knížky poslat. Napsala jsem ji proto e-mail s mými „objevy“. Odepsala s nabídkou, že pokud mám opravdu potřebu vykřičet to do světa, dává mi možnost. A mohu napsat článek, který zvěřejní na svých stránkách. Wow. 🙂

Začala jsem přeskakovat stránky, věděla jsem totiž o tom, že v anotaci na druhou knihu nebo snad v komentářích na databázeknih.cz jsem se dočetla o nápadu „pána Boha“ jak nastolit světový mír.

Navrhuje Světový řád a jednu světovou vládu.

ROVNOST Kniha II.: (zkráceno)

„Pokud ti dobře rozumím, hovoříme tu o světě rovnosti a míru, v němž všechny národy dobrovolně přijmou centrální vládu a všichni lidé budou sdílet bohatství této planety.“

Nezapomínej, že když hovořím o rovnosti, myslím tím stejnou příležitost pro všechny, nikoli faktickou rovnost. Takové rovnosti nebude nikdy dosaženo, a buď rád, že tomu tak je.

„Proč?“

Protože rovnost je stejnost – a to je to poslední, co svět potřebuje.

Přechod k celosvětovému systému vlády bude vyžadovat zavedení mezinárodního soudu, který bude řešit spory mezi jednotlivými národy, a vytvoření mezinárodní dozorčí armády, která bude dohlížet na dodržování nových zákonů. Celosvětová vláda se bude skládat z Kongresu národů a z Lidového shromáždění.

„Přesně tak, jak je to v Americe.“

Ano, Americká ústava byla inspirována Bohem.

…..

Prosím vás, třetí díl trilogie jsem odmítla číst. Či jakkoliv otevřít. Ale pak jsem si řekla, proč ne, snad jen něco málo, jen tak ze zvědavosti. Hned na prvních stránkách knihy na mě vykouklo tohle:

A jak to vlastně je. Kniha III.:

„Někteří lidé však říkají, že dělat to, co mi radíš, je jako obcovat s ďáb***
Žádný ď. neexistuje. Přesně to by řekl ď.“
„Tím chceš říct, že ď. by řekl všechno, co říká Bůh?“
Ano, jenže chytřeji.
„ď. je chytřejší než Bůh?“
Řekněme, že je mazanější.
„Takže ď. intrikuje tak, že říká to, co by řekl Bůh?“
Jen trochu „překroutí“ smysl – jen natolik, aby člověka svedl na scestí.

Konec. Nic víc už jsem dále nečetla.

Knížky poletí do kontejneru. Článek je napsán, už je odmítám mít nadále doma.

Tímto děkuji všem lidem, kteří si článek přečetli. S pozdravem A.

(pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho BED 2018-02-07 01:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojte, neskoršie zaspávam, tak tu vytrčam niekedy ako prvá, čo už. Mám skúsenosť podobnú pisateľke. Prvú knihu som "zožrala", bola mi podaná milým kámošom, išlo byť všetko ok. Po rokoch som dostala od manžela ďalšie dve, či tri knihy. Nie a nie ich rozčítať. Pociťovala som nechuť, akoby mi čosi bránilo. Videla som v textoch písačky pre konzum. Rozumiete, aby sa to predávalo, prosto zlátanina, na hrane a pod. . – Napokon ležali doma až sa ozval cez jeden blog chalan z Prahy, že by ich moc chcel. – Bohyňu, poslala som mu ich zadarmo, ešte aj poštovné bolo okolo 9 eur. Po čase som sa ho pýtala či ich čítal – povedal, že kým sa k nim dostal, jeho milovaní vlci /fakt mal ich 7 kusov, ešte štence/ v jednej nestráženej chvíli tieto knižky "rozožrali". :-D  Haha, nie je to symbolické ? Zišli mi z očí, zišli z mysli. Nedávno ale som si pripomenula Walschovu knižôčku "Malá Duše a Slunce". Tú považujem za skvost, rozumiem jej. Myslím, že keď písal toto mal Boha pri sebe. Jedno akého boha, ale mal…

Ikona diskutujiciho Mára 2018-02-07 05:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A Ty si o tom myslíš co Aluško?

Ikona diskutujiciho Aeonsun 2018-02-07 08:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkracuješ slovo Ď. – Ďábel. Je to úmyslné? Přimomíná to jako, když se v Harrym Poterovi nesmí vyslovit jméno Voldermort a jenom Harry se ho nebojí říkat nahlas.

Ikona diskutujiciho Brusinka540 2018-02-07 09:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

synchronicita funguje….mám doma karty "hovory s Bohem". Minulý týden jsem si jich najednou všimla a z košíku vyhodila ty, jejichž "citát" mi neseděl. Chodila mi myšlenka, vyhoď všechny. Dnes to udělám, Po tomto rozhodnutí se mi velmi ulevilo. Díky :-) :-)

Ikona diskutujiciho hajcus.ka 2018-02-07 09:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Před nějakou dobou se mi Hovory s Bohem dostaly do ruky. Obrátila jsem pár stránek a knihu odložila, protože se mi nelíbila. Pamatuji si, jak jsem si v duchu řekla, že na ni asi ještě nejsem dostatečně vyzrálá :-D A ono je to trochu jinak.. Díky za článek :-)

Ikona diskutujiciho Verča 2018-02-07 09:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tyjo – to je síla! to tam vážně je?

Ikona diskutujiciho Verča 2018-02-07 09:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

každopádně velmi děkuji za tenhle článek  a ty další, moc ně to zajímá, protože Hovory byly svého času světová manie, jak Harry potter:-)

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-07 10:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Já měla to samé u knihy Allat Ra. Vzala jsem ji do ruky a okamžitě jsem věděla že má jít pryč z domu.

Ikona diskutujiciho Míša 2018-02-07 10:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No konečně jsem dostala odpověď na tyto knihy. Kdysi jsem zvažovala si je přečíst, ale už ten název Hovory s Bohem mě odrazoval..Takové názvy knih na mě prostě působí divně.

Ikona diskutujiciho Veronika 2018-02-07 11:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško,jsem moc ráda za tento článek.Knihy jsem také přečetla všechny,jen druhý díl a karty mám doma.Jako většina čtenářů,jsem i já byla nadšená.Pravda,byly tam slova,kterým jsem moc nerozuměla,ale v kontextu mě to dávalo smysl.Po přečtení jsem se roky k nim nevracela.Koupila jsem si ještě knihu Bůh,na kterého čekáme.Ta se mi také líbila,asi nejvíc.Byla o sdílení věcí mezi lidmi a o nepotřebě peněz.To jen ve zkratce.I když ji mám,nevrátila jsem se ani k ní.Jenže,když se mi dostala do rukou kniha Klid před bouři(nebo Ticho před bouři),měla jsem k ní doslova odpor a nedočtenou jsem ji vrátila.Tím u mě Walsch skončil.Teď vím proč.

Ikona diskutujiciho áťa 2018-02-07 11:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, naštěstí jsem to ani nemusel číst :D měl jsem to půl roku půjčené a nikdy jsem to neměl nějak chuť nebo čas číst… až jsem to nakonec dotyčné vrátil :P. Děkuji autorce článku.

Ikona diskutujiciho Ayeri 2018-02-07 11:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdy jsem ty knihy nečetla, protože mě odpuzuje každá kniha, která má v názvu slovo Bůh. Možná se tak připravuju o nějaké veledílo, ale bohužel mám zkušenost, že jsou to blbosti. .. stejně tak se vyhýbám channelingu. I když jsem ho svého času sama přijímala, ale jen od svých andělů. Ale číst to nechci, vždy mi něco nesedí. ..

Ikona diskutujiciho marcela 2018-02-07 12:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tý jó,…Jak se zbavit knih ? Stačí vyhodit do popelušky ? První díl jsem přečetla, 2 a 3 taktéž, ale tam už mi " cosi " nesedělo, přišlo mi to stejné , jak psala BED – komerční, a říkala jsem si…to je divný. Pamatuji se, že mně dosti zarazilo povídání o sexu, proč né o milování ? Tak jsem si řekla, že se stejně budu držet svého :-)

Ikona diskutujiciho :) 2018-02-07 12:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jee, akurat ted ctu druhy dil, moc sem se na nej tesila, protoze jednicka byla uplne bozi a do vcera jsem ani nevedela, ze existuje i 3 dil, takze na ten se urcite chystam taky ? dost me prekvapilo, kdyz jsem kousek cetla pritelovi, ze se mu to taky docela libi a ze mu to prijde zajimave. Jeho tyhle duchariny nikdy nijak nebraly, tak jsem se dost zaradovala :-D

Ikona diskutujiciho :) 2018-02-07 12:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Az ted jsem si to precetla cely ? a nejak moc nechapu, nevidim tam nic co by melo byt zavadejici. Je to jen o tom jak to clovek pochopi, a verim tomu, ze kazdy si to vysvetli po svem :-D slovo Buh mi nevadi, muzu si tam klidne dosazovat vedomi. Mluvi neprimo, protoze chve abychom si na to prisli samy, coz je docela dost pravdepodobne od "Boha. O sexu, pokud to je opravdu buh ma myslim hodne co rict, se sexem problem fakt nemam takze me to nepoburuje a pokud chceme mit dostatek penez, tak je potreba je mit rad, jinak je od sebe clovek naopak odvadi. Rika tim vsim, ze je potreba si vyzkouset vse, byt jednou vsim a na vsech urovnich aby si clovek pak diky svemu pochopeni prirozene vybral tu nejvyssi. Ohledne rovnosti a stejnosti, kdyby byl kazdy stejny, tak to tady asi pak nema ani smysl :-D vytrhla si pouze vety ci useky z kontestu pritom je velmi dulezity to co je psano predtim a po, jinak se pak nedivim, ze tam clovek vidi tohle a dosazuje si tam svy…Jedine co mi prijde divne je ten konec, ze buh rika, ze zadny dabel neexistuje a pak rekne, ze presne to by buh rekl..ale je mi divny, ze by dabel napsal knihu jakoze za boha, jen proto aby na konci rekl, ze je dabel :-D nebo mozna proto aby prilakal lidi, to jedine, ale nemuzu se k tomu jeste uplne vyjadrit, protoze jsem tu 3 jeste necetla a vubec nedrzela v ruce, takze nevim jaka slova tomu vsemu jeste predtim predchazela…protoze to je taky dost rozhodujici. Jinak diky, pritel mi prave rikal, ze mu neveri, ze by mluvil s Bohem, nebo ze jak to mame vedet jestli to je fakt buh nebo buh vi co :-D

Ikona diskutujiciho df 2018-02-07 13:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak čtyři roky co si ty knihy pořídil kamarád, že je to prý pecka čtení mu někdo řekl. Pak už sme se o tom nikdy nebavili. Je to zhruba měsíc už nevím jak na ty knihy přišla řeč, ale po přečtení poloviny první knihy, skončila spolu s ostatními v garáži v bedně se sběrem papíru :-) asi opravdu pecka čtení :-) Mě stačily výňatky zde v článku a i ty sem jen tak prolítl, tohle teda ne, fakt ne.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2018-02-07 14:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Osobně mě taky odpuzují všechny ty hovory s Bohy, archanděly, vesmírnými bytostmi, které nás přišly "spasit" a předat nám nějaké zásadní moudro, po přečtení kterého bychom všechno pochopili. Vlastně mi tyhle věci smrděly už dřív, než se začalo hromadně provalovat, co za těmi zprávami stojí – nějak mi to moc nepasovalo, asi jako když se snažíte nacpat kostku do kulaté misky tak, aby tam seděla a všude doléhala. I když je ta kostka úžasná, zářivá, láskyplná a "tak pokročilá, že to vlastně ještě nemůžeme pochopit", pořád je to kostka, miska je kulatá a kostka tam prostě… nepasuje. (A kdo na to poukáže, ten je často ukamenován těmi, kdo si do prázdného prostoru kolem kostky doplní "láskyplné zářivé světlo" a pak tvrdí, že kostka tam sedí jak pr… na hrnec a kdo to nechápe, ten je primitiv.) Škoda, že člověk má tak často snahu svou intuici převálcovat rozumem a touhou se přizpůsobit těm ostatním, kteří jsou přece moc moc duchovní a vyspělí a "dál".

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-02-07 18:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyhle knihy znám. Nemám ji ráda – a na tenhle posudek mi stačilo prvních pár řádků. Díky za článek. :-)

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-02-07 18:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: jak se zbavit knih?

Ikona diskutujiciho Veronika 2018-02-07 19:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,zajimalo by mě,jestli má někdo načtené knihy od Carlose Castanedy. Četla jsem asi prvnich šest,ty prvni 4 mi přišly hodně zajímavé,pak už to sláblo. Ale je to taky velmi zajímavé čtení o pojetí světa americkými indiány – Tolteky.

Ikona diskutujiciho Žabák Kvak 2018-02-07 21:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Problémem "americké" esoteriky je to, že je obvykle také komerční a když se dostaví úspěch u jedné knihy tak autor pokračuje tak dlouho, dokud se další knihy prodávají. Já myslím že I.díl byl celkem zajímavý a přinesl dost věci k zamyšlení … ale pak už to šlo z kopce. Nicméně pokud je trocha času tak lze číst i to, s čím člověk nesouhlasí … alespoň si ozřejmí argumenty proč nesouhlasit

Ikona diskutujiciho Lucka 2018-02-07 22:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Aluško, sice jsem Allata Ra nečetla, ale koupila jsem si jí před několika lety, protože jsem od A. Novych přečetla právě všechny díly Senseie ze Šambaly a byla jsem z nich nadšená. Je pravda, že jsem si Allat Ra listovala a prohlížela si jí, ale nikdy jsem se k jejímu přečtení neodhodlala. Možná jsem taky podvědomě cítila, že není ten pravý čas… nebo to mohlo být nečím jiným?

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-08 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]:  Já jsem Allat Ra vůbec nečetla, takže logicky ti argumentem neřeknu, co je s ní špatně.  Vybírám si knížky rukama, jako křišťály. Spousta lidí to tak taky dělá.

Ikona diskutujiciho BED 2018-02-08 11:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: To ste napísali presne.

Ikona diskutujiciho micka 2018-02-08 11:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Walsch napsal těch knih mnohem víc než jen tyto tři, na databázi knih je jich celkem 31. Formou rozhovoru jich je 9, všechny mám a všechny jsou naprosto skvělé. Do ostatních jsem nahlídla v knihkupectví a tam už Walsch vaří z těch prvních knih, omílá a pitvá tam ty věci dokola a už mi to nepřipadalo přínosné. Nicméně rozhovorové knihy jsou perfektní, z každé jsem měla užitek, četla je mnohokrát a stále se mi neomrzely.

Ikona diskutujiciho :) 2018-02-08 11:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: tak aspon nekdo, sem rada ze nejsem sama :-D

Ikona diskutujiciho Coccinelle26 2018-02-08 12:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tyhle knihy jsem taky narazila…chtela jsem je cist, ale proste me odrazovalo to slovo Buh uz v nazvu knihy… :-)

Ikona diskutujiciho Gray 2018-02-08 13:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdysi jsem na první díl téhle knihy narazila. Stačilo se mi podívat na obal, ani jsem ji nebrala do rukou.

Ikona diskutujiciho Brusinka540 2018-02-08 17:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

objevila jsem knížku Ami,chlapec z hvězd, při čtení úryvku kolem mne obíhala nádherná energie…..četl ji tu někdo? Koupím ji stejně, jen mne zajímá, jak působila na ostatní…díky :-)

Ikona diskutujiciho Veronika 2018-02-08 20:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: To je skvělá knížka,myslim hlavně i pro děti. Díky za připomenutí.

Ikona diskutujiciho marcela 2018-02-09 00:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]:… tak už jsem je poslala přímou linkou ;-) do popelušky modré. :-)

Ikona diskutujiciho kalia 2018-02-09 01:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: tu jsem četla a líbila se mi, hodně věcí je tam podle mě pravdivých (SPOILER: o těch mimozemšťanech že žijí jak dlouho chtějí, hl. že mají jednoho partnera navždy a když se jeden z nich rozhodne vyměnit tělo tak ten druhý partner na něho "počká" až vyroste, dále jak na něj ta holka čekala ve "vyšší" dimenzi připomínající ráj atd.)

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-02-10 02:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: Já to většinou nepoznám rukama, ale působí na mě špatně to jméno (Allat Ra). A není to tak jen u knížek. Prostě z toho září cosi podivně nepříjemného a pro mě odpudivého. Za to u některých knížek je to jako "láska na první pohled" – kouknu a vidím, že tahle je tu pro mě.

Ikona diskutujiciho Verča 2018-02-14 10:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[32]:skvělý:-D

Ikona diskutujiciho BED 2018-02-15 12:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Súhlasím s Kaliou. Na to, aby som spoznala, že niečo je nádherné,dobré, božské,  nepotrebujem vedieť , že niečo nádherné nie je. – Táto tzv 3D je miestom, kde sa uznávajú protiklady, lež i to prefrčí. – SLNKO svieti na všetko rovnako. Sú svety, kde dualita nie je. Tak som pociťovala svoj život ja, od detstva, pričom boli ťažké preťažké chvíle, ale brala som to, že to je v poriadku, prosto Život, lebo som to vnímala slobodne, nik mi nevykládal akési protiprúdy.  Dualitu si ľudia "vymysleli" aby mali alibi keď konajú zle. – "Nojó, tento svet je duálny… , ja konám len v medziach tohto duálneho vymedzenia, nee ja nie som zlý, ja nič, ja muzikant. To oni, prečo sa mi to deje, čo som komu urobil ?" – Snažím sa od takých ľudí bočiť. Niekedy ich surovo odstrihnem. – Nuž a tak sa tu dostávam k postoji "čím viac sa budete približovať Bohu, tým viac sa budete vzdiaľovať od ľudí."  /BOH-božský imprint v nás zakódovaný…, DNA je schrána-informačný portál, identita atd. /

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek