Ultrazvuk poškozuje DNA, odhaluje studie / Doporučuji

13.11.2018 v Prevence 4
Ultrazvuk, který je mezi běžnými lidmi považován za neškodný, může nenávratně poškodit genetický aparát jakéhokoliv živého organismu!
K takovému neutěšenému závěru se dopracovala skupina výzkumníků v Moskvě pod vedením vyššího vědeckého pracovníka Ruské Akademie věd Petra Petrovič Garjaeva. Musíme přiznat, že „civilizovaná“ část lidstva způsobila ničivý úder svému genofondu pomocí ultrazvukové diagnostiky.
„Musím se přiznat,“ říká P. Garjaev, „na začátku výzkumů jsme se velmi obávali, že zákony genetiky mohou být destruktivně použity proti lidem. Ale ukázalo se, že to už dlouho dělá oficiální medicína pomocí vyšetření ultrazvukem. Nevěda co dělají, destruktivně ovlivňují genetický aparát člověka. A teď je těžké představit si, jaké dlouhodobé destruktivní následky přinesou tyto rozsáhlé experimenty na lidech. „
Vše začalo, když si kandidát biologických věd Peter Petrovič Garjaev a kandidát matematicko-fyzikálních věd Andrej Alexandrovič Berezin, zadali odvážnou roli proniknout do vnitřní svatyně živé hmoty – vlnového genomu, který řídí vývoj organismu. Příroda pečlivě a usilovně chrání genom před narušením, aby zachovala pro budoucí generace dědičné programy. Ale vědci se rozhodli vnést do nich změny a zadat nové informace „texty“ do DNA.

Je známo, že z buněk izolované molekuly DNA vydávají různé zvuky. To je skutečná symfonie života, kde jsou přítomny tóny všech tkání, orgánů a systémů, které se mohou vyvíjet podle příkazu DNA. Ale vědci zatím mohou zjistit jen spektrum akustických oscilací. Je jich tak mnoho a jsou tak slabé, že je mohou rozlišit pouze super detekční zařízení.
Vybrat z tohoto chaosu jednotlivé zvuky života pomáhají vědcům nosiče světla – fotony.
Hélio – neonový laserový paprsek se zaměří na vibrující molekulu DNA, od ní odražené světlo se rozptýlí a jeho spektrum zachytí citlivé nahrávací zařízení. Takový systém měření se nazývá fotonová korelační spektroskopie.
Garjaev a Berezin nalili do květů vodný roztok molekul DNA a ovlivnili ho generátorem ultrazvuku. Odmítli prozradit frekvence akustických vibrací, ale oznámili, že některé tóny lze slyšet uchem jako tenkou píšťalku. Výsledky tohoto experimentu vědci neskrývají, naopak považují za svou povinnost seznámit s nimi co nejvíce lidí.
Před použitím generátoru ultrazvuku, molekuly DNA vytvářejí zvuky v širokém rozsahu, od několika až po stovky hertz – Hz. A po použití ultrazvuku, molekuly zněly se zvláštním důrazem na stejné frekvenci 10 Hz. Tato frekvence zůstala stejná po dobu několika týdnů, které prošly po experimentu a její amplituda nebyla vůbec snížena. Obrazně řečeno, v symfonii života se ztratila rozmanitost frekvencí a převládla jedna pronikavá frekvence – tón.
Tento výsledek vysvětluje Garjaev obrazně na vysokorychlostním počítači, který okamžitě řeší a dává obrovské množství různých řešení. Představme si ale, že do počítače jsme udeřili kladivem a výsledkem je, že na všechny různorodé otázky dává stejnou odpověď. Něco podobného se stalo ve vlnovém genomu, když jsme ho ohlušili ultrazvukem. Jeho vlnová matrice se tím tak zkreslila, že se prudce zvýšila jedna frekvence!
Ale ještě více překvapil vědce další fakt, ke zkreslení akustické oscilace nedošlo hned. Po použití ultrazvuku prověřili zvukové frekvence preparátu DNA, ale nebyla nalezena žádná změna „v melodii“. Znechuceni neúspěchem použitý preparát vylili, nalili nový preparát a uložili ho do chladničky. Když druhý den rozmrazili a změřili nový nepoužitý preparát, byli ohromeni: neporušený preparát DNA se choval, jako by byl sám zasažen ultrazvukem.
Vědci potvrdili dalšími pokusy, že chlad a mráz nemá vliv na změnu rozsahu spektra frekvencí. A konečně nejvíce zarážející byl následující výsledek, když připravili nový preparát DNA a postavili ho na místo starého zasaženého ultrazvukem. Najednou preparát začal vykazovat všechny znaky, jako by i on byl zasažen ultrazvukem.
Po sérii testů došli vědci k překvapivému závěru. Ultrazvuk ublížil molekulám DNA a ony si to zapamatovaly. Molekuly DNA zažily silný šok, po kterém se dlouho vzpamatovávaly a nakonec vytvořily vlnový fantom bolesti a strachu, který zůstal na místě pro ně strašného experimentu. Pod vlivem tohoto fantomu, i druhé, nové molekuly DNA, prožily podobný šok, který na nich zanechal stejné následky!
Další studie ukázaly, že během ultrazvukového ozáření, se dvojité spirály DNA rozplétají a dokonce se trhají, jak to je v případě silného zahřátí těchto molekul. V okamžiku těchto mechanických poškození se vytvářejí elektromagnetické vlny, které vytvářejí fantom. Ten je schopný ničit DNA stejně jako teplo a ultrazvuk.
K něčemu podobnému dochází, když zraněnému člověku amputují ruku nebo nohu a jeho pak mnoho let bolí „prázdné místo“.
Vědci byli schopni i vyfotit fantom DNA, když se kolem preparátu molekul DNA objevila jasná koule, ze které se rozcházely linie. Bylo to jako strom osvětlený bleskem, ale místo listů byl zahalen v oblaku světla z ultra lehkých mikročástic.
Fantom plaval kolem DNA preparátu a když preparát odstranili, fantom plaval dál nad místem. Tento „plovoucí strom“ byl zaznamenán na mnoha fotografiích.
DNA Fantomový Efekt – video si určitě pusťte, stojí za to
https://www.youtube.com/watch?v=T7g62clPJII
Tyto experimenty dokazují, že ultrazvuk vytváří mechanické i energetické poškození molekul DNA. To znamená, že v genetickém programu může dojít k selhání, zkreslený vlnový genom vytváří poškozené tkáně a z nich se nemůže vyvinout zdravý organismus.
V současnosti je na celém světě módní ultrazvukové skenování. Tato metoda je v oficiální medicíně považována za zcela neškodnou a je široce používána k diagnostice dětí a zjišťování pohlaví dětí u těhotných žen. Lehkomyslnost a arogance „králů přírody“ jsou prostě neuvěřitelné.
Vědí, že některá zvířata používají ultrazvuk jako zbraň. Delfíni paralyzují ultrazvukem ryby, velryby, olihně, atd.
Lékaři navrhují svým pacientům podobný efekt a oni ochotně souhlasí, dokonce dávají své děti na experimenty s ultrazvukem.
„Naše výzkumy ukazu
jí, že ultrazvuk může být velmi škodlivý pro živé systémy. Udělali jsme velké množství pokusů, abychom odstranili fantom poškozené DNA ultrazvukem, ale v místě se neustále objevovaly anomální vlnové struktury a tyto tvořily stále nové narušené genetické programy.
Je strašné pomyslet, co použití ultrazvuku vytvoří v buňkách člověka. Není divu, že v dnešních nemocnicích se rodí tolik nemocných, ultrazvuk mohl změnit jejich vlnový genom a tím genetický program. Stejně i dospělým skenování nemocných orgánů ultrazvukem způsobuje složitější léčení. „
Používání ultrazvuku může mít katastrofální důsledky pro budoucí generace. Není vyloučeno, že ultrazvukové techniky se provádějí cíleně, za účelem poškození genetického potenciálu lidí.
P. Garjaev říká: „Super stabilita některých organismů, odolnost před škodlivými vlivy, je způsobena tím, že si dokáží udržet zdravé matrice vlnového genomu. I když je neustále ničí záření, pesticidy, elektromagnetická pole, jsou schopny nové buňky vytvářet podle základní matrice, programu. My jsme tuto schopnost probudili v zrnech pšenice a ječmene, v budoucnu je možné něco podobného objevit i u lidí. Jakoby nějaký fantom zdraví, který vždy vytvoří novou buňku podle zdravého programu. Takový člověk by neměl problém s žádným zářením, včetně ultrazvuku. „
V minulosti skupina P.P. Garjaeva zásadně odmítala pokusy s molekulami DNA lidí, důvodem byl strach z nepředvídatelných důsledků. Ale přesvědčení vědců bylo otřesené, když si uvědomili, že ostatní „odborníci“ už dávno ničí genetický aparát člověka, nevěda co tvoří. Je možné, že tyto experimenty zašly příliš daleko a obnovit zdravý genofond lidstva nebude jednoduché.
Za svůj výzkum a postoj je P. Garjaev z oficiální akademické obce kritizován, jelikož veřejně odhaluje věci „neodhalitelné“, na druhé straně má velkou podporu, např. E.R. Muldašev ho ve svých knihách nazývá „geniálním ruským vědcem“.
překlad do češtiny: Alue (upraveno a doplněno)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Gabby 2018-11-13 14:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A rentgen to same? Mne delali vcera rtg srdce a plic.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-11-13 20:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Vadí. Slyšela jsem dokonce lékařské doporučení, po rentgenu tentýž den vypít litr vína, aby se následek ozáření částečně zneutralizoval.

Ikona diskutujiciho Ivan 2018-11-14 04:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue. Je zaujímavé, že deti nemám, ani v rodine sa nikomu dieťa v posledné roky nenarodilo, ale presne nad týmto som veľmi dlho rozmýšľal. Nič som nehľadal na nete, ale bolo mi jasné, že ultrazvuk musí poškodzovať plod, a ako ináč, práve preto sa to vyšetrenie robí. Tak som mal v hlave dlho myšlienku, možno aj niekoľko mesiacov, že moja žena ide na ultrazvuk a ja ju odhováram…

Ikona diskutujiciho Simona 2018-11-14 07:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Červené víno vôbec nie je na škodu, ale musí vám chutiť. Priznávam, že si často dávam deci červeného keď prídem z práce. Za dva roky, čo to praktizujem, som nechytila žiadnu chrípku :-D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek