Všechna náboženství tohoto světa nám dali reptiliáni, kteří v nich figurují jako naši bohové

3.12.2018 v Symbolika 15
Vážení čtenáři, našla jsem první díl kdysi dávno zamýšlené série, která nikdy nebyla dokončena. Začal ji český blog v roce 2013 a poté nepokračoval v dalších překladech ani aktivitě, takže existuje pouze první díl. Je však velmi pikantní. Pokud vás v minulosti zaujaly články v rubrice Symbolika na téma skutečného původu Ježíše Krista a náboženského boha, tento článek tématiku dobře doplňuje.
Seriál, který se chystáte zhlédnout/číst, je jedním z nejdůležitějších, který jsme připravili. Bude se snažit dokázat, že postava, která má přijít na konci časů známá jako Antikrist, Al-Dajjal a pod mnoha jinými jmény, je ve skutečnosti plazí ShapeShifter (měnič podoby), který je naživu na této planetě už nejméně od roku 10 500 př.n.l. Tato série se bude zabývat odlišnými projevy Antikrista v celé historii v chronologickém pořadí. Vítejte ve čtvrté úrovni, tak se učte a pamatujte. Protože po tomto bude mnoho entit, které ze mne nebudou příliš nadšené.
„Varuji vás před ním (Al-Dajjal-Antikristem) a nebylo proroka, který by před ním nevaroval svůj národ. Není pochyb, že Noe před ním varoval svůj národ..“
„Ale já vám povím něco, co žádný prorok přede mnou svému národu neřekl, měli byste vědět, že je jednooký a Alláh není jednooký“ – Sahih Bukhari
Horovo oko – symbol pradávného božstva, které má ďábelský základ

Horus je jedním z nejstarších božstev ve starověkém egyptském náboženství a jeho symbolem je pravé „Oko Hora“. Dle mýtu bylo Horovo levé oko vydloubnuto v boji s jeho bratrem Setem. Hathor (také označována jako Isis) byla matkou Hora a mluvilo se o ní jako o té „se dvěma tvářemi“. Jeho otcem byl Osiris, božstvo spojované se souhvězdím Orionu.
Osiris, otec Hora.
V rozporu s tím, co učí historie, byly Velké pyramidy v Gíze postaveny kolem roku 10 500 př.n.l. a dokonale sladěny s Orionovým pásem.
Osiridovým předkem, po kterém zdědil jeho autoritu, byl egyptský bůh Atum. Atumovo jméno znamená „ten kompletní“ a také „ukončovatel světa“, který se vrátí na konci světa. Často je vyobrazen jako had, ještěrka, forma ve které se vrátí na konci světa.
Atum, ukončovatel světa, hadí bůh
Atum byl považován za prvního boha Egypta a byl hermafrodit. Své první potomky stvořil tak, že měl sex se svým stínem, kterému se říká „Lussaset“, což znamená „velký ten, kdo přichází“. Rodištěm těchto bohů byl severní Heliopolis, kde je strom Akácie, který byl považován za strom života, jež vlastní Lussaset.
Komory v pyramidách mají chodby ukazující k souhvězdí Oriona, kde Atum vyzvedne duši mrtvého Krále do nebe. Jeho potomek, Osiris, otec Hora byl často zpodobněn se zelenou kůží. Osiridova Ba (duševní síla) byla uctívána jako projev Boha a byl identifikován jako Ram, pojmenovaný Banebjad. Banebdjed je ve skutečnosti původní Baphomet
Původní vyobrazení ukazuje Banebdjeda jako kozla, nebo rohatého muže.
Banebdjed
Osiris je důležitý proto, že založil Království Země, Podsvětí (Pod Zemí), a Podvodí. Každé je příbytkem pro tyto reptiliánské džiny.
Osiris se oženil dvakrát:
Poprvé s Isis, jejíž jméno znamená „žena z masa“, jinými slovy smrtelník, člověk. (Je známo, že se reptiliáni křížili s vybranými lidmi, v tomto se zdroje shodují. Vznikala tak polobožstva, která byla uctívána normálními lidmi a jejich pokrevní linie zaujímaly místa králů – faraonů. Existuje pádná teorie, která říká, že i anglická královna je potomek pokrevní linie z tohoto dávného křížení mezi reptiliány a lidmi. Božstva, která byla uctívána a jsou dodnes známa, jsou ve skutečnosti hadí hybridi. Je tedy jasné, proč i hindu božstva mají tak často okolo sebe hady. Stejný základ má i pohádka o zrození a životě Ježíše -božího syna, jak již bylo vysvětleno v předešlých článcích v rubrice Symbolika.)
A Isis porodila jejich syna Hora,
A také si vzal Hatmehyt, rybí bohyni, jež byla zpodobněna jako ryba, nebo žena s rybí korunou.
Hatmehyt
„A také Shayatin (ďáblové) džinů (včetně) všech druhů stavitelů a potápěčů.“ – Sura Saad
A tak se Osiris stal Pánem Země a Moře. Osiris se pak zkřížil s pouštní bohyní Nepthys, jejíž jméno znamená „Paní Chrámu uzavření“.
Nephthys se narodil jejich syn Anubis, který se stal strážcem podsvětí. Anubis je téměř vždy zobrazen s hlavou psa, nebo vlka.
Anubis
„Džinové jsou třech druhů, ti první mají křídla a létají, druzí vypadají jako hadi a psi a třetí se pohybují z místa na místo jako lidé“ – Hadís
(Co říká citace? Okřídlení džinové jsou pravděpodobně padlí andělé, druzí hadí džinové jsou reptiliáni, ale co představuje třetí zmíněný druh? – Že by potomci kříženců reptiliánů, kteří dodnes vládnou?)
Nyní zpět k hybridnímu dítěti Isis a Osirida, Horovi. Říká se, že po smrti Osirida si Horus vzal svou matku Isis za ženu a stal se svým otcem Osiridem. Často vyobrazen jako letící sokol, jeho jméno ve skutečnosti znamená „vysoký a vzdálený“, což odráží jeho povahu na obloze.
Podle učenců, mnoho příběhů Horova života vedlo k vytvoření jednoho světového náboženství, které bylo na mnoha místech přizpůsobeno místním bohům a prorokům, Horus jim byl modelem a tajně se tak šířílo jedno světové náboženství.
Například Horus, znamenající Slunce nebo světlo, měl nepřítele zvaného Set.
A Set byl ztělesněním temn
oty nebo noci. A obrazně řečeno, Horus by každé ráno vyhrál bitvu nad Setem, zatímco večer by Set porazil Hora a poslal jej do podsvětí. Je důležité vědět, že tma proti světlu, nebo dobro proti zlu, jsou jedny z nejznámějších náboženských faktů a jsou stále povznášeny na mnoho úrovní i dnes.
Dá se říct, že Horův příběh je následující:
Horus se narodil 25. prosince panně Isis Marii.
Jeho narození bylo doprovázeno hvězdou na východě, která třem králům dala možnost najít novorozeného spasitele.
Když mu bylo 12, stal se dětským učitelem.
Ve věku 30 let byl pokřtěn postavou zvanou Anap a tím začala jeho vláda.
Horus měl 12 učedníků, kteří cestovali, dělali zázraky jako uzdravení nemocných a chození po vodě.
Horus byl známý pod mnoha jinými jmény, jako třeba „Pravda“, „Světlo“, „Boží posvěcený syn“, „Dobrý pastýř“, „Boží beránek“ a mnoho dalších.
Po zrazení Typthonem byl Horus ukřižován, pohřben po 3 dny a následovalo zmrtvýchvstání.
Tyto Horovy vlastnosti, ať jsou již původní nebo ne, prostoupily do mnoha kultur na světě
a pro mnoho bohů najdeme v podstatě stejnou mytologickou stavbu.
Legenda o Ježíši ve skutečnosti vypráví o reptiliánském kříženci a má na chlup stejný průběh jako legendy o dalších božstvech napříč dobou a kontinenty. Lidsto je tahané za nos a místo dobrého boha uctívá zlé hadí parazity, kteří tímto způsobem sají z lidí sílu a ovládají je.
Attis z Phrygie, narozen panně Naně 25. prosince, byl ukřižován, umístěn do hrobky a za 3 dny vstal z mrtvých!
Attis z Phrygie – potomek řeckých bohů
Krishna z Indie, narozen panně Devaki a hvězda na východě signalizovala jeho příchod! Jeho učedníci předváděli zázraky a po smrti vstal z mrtvých.
Bůh Krishna ja tradičně zobrazován s rohatou krávou. To není náhoda.
Dionysus z Řecka, narozen panně 25. prosince, byl cestující učitel předvádějící zázraky jako přeměna vody na víno.
Byl znám jako „Král králů“, „Jediný Boží zrozený syn“, „Alfa a Omega“ a mnoho dalších. A po své smrti vstal z mrtvých.
Dionysus
Mithra z Persie, narozen panně 25. prosince, měl 12 učedníků a předváděl zázraky.
Mithra, perský sluneční bůh, pohanská obdoba Ježíše. Stejnou pohádkou se oblbují lidé již po tisíciletí. Mění se jen jména a letopočty, příběh zůstává stále stejný!
Film Zeitgeist odvedl dobrou práci, když vrhl světlo na toto téma, ale přesto obsahuje některé desinformace. Uctívání nebeských objektů nebylo to, co Egypťané dělali. Ve skutečnosti to bylo až o mnoho let později v egyptské historii, kdy začal být Horus spojován se Sluncem, ale nebylo to jen Slunce, byla to celá obloha.
Horus nebyl ztotožněn se Sluncem až do Helénského období a i poté byla tato myšlenka Egypťanům nepříjemná. Ra (bůh Slunce) a Horus se nikdy úspěšně nesloučili jako jeden sokol v čele boha Slunce.
Egypťané považovali zemské bohy jako Hora, Isis a Osirida za oddělné od boha Slunce a bohy, se kterými mohli komunikovat, a to zejména skrze krále monarchie, který byl potomkem nebo reinkarnací těchto bohů. To je velmi dobře zdokumentováno.
Dále je dobře zdokumentováno, že boj Hora a Seta byl kódem pro boj mezi Horním a Dolním Egyptem, nikoliv dnem a nocí. Pokud jste viděli zbytek filmu Zeitgeist, dále tam tvrdí, že Ježíš byl dalším bohem Slunce na základě příběhu o vzkříšení, jeho smrti na kříži, jeho narozením 25. prosince atd.
Většina biblických učenců souhlasí, že se Ježíš nenarodil v prosinci. Ve skutečnosti věří, že se s největší pravděpodobností narodil v létě.
Ježíšův status jako bůh, polobůh nebo prorok byl rozhodnut hlasováním na koncilu v Nice kolem roku 330 n.l. Římany.
Tento koncil rozhodl o všech faktech křesťanství a dal moc reptiliánské římskokatolické církvi, která změnila Sabbath, pozměnila biblické texty, některé vynechala zatímco přidala řecké příběhy jako knihu Esther, představili uctívání Marie, zbožtěli papeže, zahájili křížové výpravy proji židům a muslimům a mnoho dalšího. Není divu, že Ježíš odpovídá kritériu boha Slunce.
A zde je další fakt, který můžete zkoumat a dočíst si o něm. Mnoho křesťanů neuctívalo Ježíše do roku 330 n.l. Proto se hlasovalo o jeho božském/lidském postavení na koncilu. Celá planeta neuctívala Slunce, byla donucela uctívat utlačovatele, nepodceňujte své vlastní předky, lidi.
Všechna náboženství tohoto světa nám dali reptiliáni, kteří v nich figurují jako naši bohové.
opraveno a doplněno pro účely Aluška.org, Alue 2018

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-12-03 05:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale ku… sakra O_O Toto by zcela měnilo mé domněnky o Ježíši, proč mě něco takového nenapadlo předtím! Co že by, ono to mění, protože to mnohem lépe zapadá.

Ikona diskutujiciho armag 2018-12-03 07:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemuseli to být všichni zrovna reptiliáni.

Ikona diskutujiciho Andy 2018-12-03 13:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

stejně tak v antickém řecku a bohové olympu, se tam rozmnozovali s lidskýma ženama neustále a tak vznikkli Achyles, theseus, …

Ikona diskutujiciho Cestovatelský Mág 2018-12-03 14:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě je tento článek trochu přitažen za vlasy. Náboženství nemusím, ale říkat, že Ježíš byl vlastně reptilian, tak to už je trochu síla.

Ikona diskutujiciho Dexter 2018-12-03 17:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všechny souvislosti mezi jednotlivými náboženstvími ukazují pouze na to, že lidé v minulosti viděli stejné události. Je celkem vedlejší, jestli to byli reptiliáni, andělé nebo letka aštara šerana. Důležité je, že se všechna náboženství tak nějak shodují, což ukazuje a podporuje možnost, že sem kdysi někdo skutečně přišel. A jestli nás někdo zneužívá? Mno, my se bechováme jinak, takže vlastně taky o nic nejde.

Ikona diskutujiciho Veronika 2018-12-03 17:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé jsou knihy od badatele Jířího Wojnara z Magazínu 2001-Ufo,Bible a konec světa,Tunel do kosmu 1.2.3.díl.

Ikona diskutujiciho Terez 2018-12-03 19:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Mám podobný názor a líp bych to asi nepopsala :-)

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-12-03 21:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: "a všechny a všechno označuje za reptiliany" to sotva ?

Ikona diskutujiciho armag 2018-12-03 22:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takové doplnění.

Ikona diskutujiciho renata 2018-12-04 08:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Davno som citala o egypt.pyramidach, konkretne velkej pyramide v Gize, ze jej cas este pride, ma nam pomoct pri transformacii. Je divne, ze v case ked sa stavali pyramidy v egypte sa stavali v roznych kutoch sveta. Iste je, ze tu nejaka mimozemska rasa zasahovala, svedcia o tom rovnake malby vsade, objekty z vesmiru vyobrazene prichadzajuce zo Slnka. V Egypte uctievali najprv boha Atona,bol to boh Slnka, vladol faraon Achnaton, ktory vraj vyzeral  inak ako bezni ludia, po jeho vrazde zacal Egypt upadat a jeho pokrvne linie sa nedostali k tronu, pretoze knazi sa chopili moci a vymysleli si inych bohov svojich. Vtedy bol Egypt najvyspeljia civilizacia, kym nenastupili knazi. Dodnes sa nachadzaju v pyramidach rozne odkazy, zial tie najdolezitejsie su zamerne vysekane a znicene, aby sme sa nedozvedeli pravdu.

Ikona diskutujiciho Gray 2018-12-08 08:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Seth to měl po vzrůstu popularity Hora dost nevděčné. Sice představuje síly chaosu, ale je to on, kdo každou noc na Sluneční bárce chrání Ra (Slunce) před Apofysem, který se snaží Slunce sežrat. Zároveň Apofyse nesmí zabít, jinak by narušil rovnováhu světa. Světovou mytologii mám docela ráda a neviděla bych to tak černobíle/hvězdobránově. Otázkou také je, co si vlastně pod pojmem bůh člověk představí. V některých oblastech světa se nábožné plazení po zemi vůbec nepěstuje a třeba na takovém Haiti je jednoduchý přístup – něco za něco. Člověk uspořádá nějaké bytosti obřad (jídlo, pití, svíčky, barevné šátky), kterým ji energeticky nasytí ale za to očekává nějaký výsledek. Je to v podstatě obchod.

Ikona diskutujiciho Monísek 2019-04-11 18:43:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím Alue,článek jsem četla již v době jeho vydání,ale dnes se mi k němu hodí dotaz.Dostala jsem od jedné paní,u které jsem byla před lety na semináři e-mail s názvem je Vám dána milost ,že v Indii probehne vzácná meditace …že jen musím odříkávat tři hodiny mantru ,která začíná „Om sat čit ananda.. …… No jen na to kouknu ,ješte to ani nevyslovím a vidím.Přesmyčka jako blázen.V matře následuje vyjmenování asi poloviny indických avatáru a model… Tákže sumasumárum,vážně mám tři hodiny posilovat egrogor vybraných avatáru,kteří mi stejně nic zadarmo nedají (slibovány jsou finance) v rámci vesmírných zákonu dal-dostal… bude asi daleko učinnější ty tři hodiny pracovat ..no nic.. A o vpodstatě dokolečka jdoucím zdravení onoho v uvodu.. ani nevyslovuji.A nebo se mýlím?? … Jelikož „mám školu Alušky“ 😀 Myslím,že asi ne. E-mail jsem smazala,jak jsem si všimla adodala ve jménu konstruktivních sil vesmíru .Děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-04-11 20:08:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Hindu božstvo jsou ďáblové, není dobré se k nim modlit, je to moje osobní zkušenost.

Ikona diskutujiciho Monísek 2019-04-11 21:25:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nojo…však já taky nikoho jiného než konstruktivní síly,stromy,vyšší já a anděla střážného neoslovuji.(Dříve jsem oslovovala archanděly jmény,to už taky nedělám.) Nevidím důvod.A dobře dělám. 🙂

Ikona diskutujiciho julius 2021-09-21 21:31:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jahve Boh sám oslovil ľudí a nie ľudia Jeho….

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek