Významy mužských jmen

17.2.2018 v Zajímavosti 9

Po kom nebo po čem se jmenujeme?

(Seznam ženských jmen (nekompletní) najdete pro změnu zde: Významy ženských jmen)


ADAM „člověk pozemšťan; z červené hlíny“
ADOLF „ušlechtilý vlk“
ALBERT „vznešený, urozený“
ALEXANDR „obránce mužů“
ALFRED „moudrý rádce“
ALOIS „slavný bojovník; moudrý“
ÁMOS „přinesený Bohem“
ANTONÍN „přední, čelní, vynikající“
ARNOŠT „čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj“
BEDŘICH „mírumilovný vladař“
BOHDAN „dar Boží, daný Bohem“
BOHUMIL „milý Bohu, bohumilý“
BOHUSLAV „budiž Bohu sláva“
BOLESLAV „veliký, slavný, mocný“
BORIS „bojuj za mír, podněcuj svět“
BŘETISLAV „slavný bojovným rykem“
CTIBOR „čestně bojující“
CTIRAD „čestný, kdo má rád čest“
CYRIL „slunce; Pán, Pánův“
DANIEL „Bůh je můj soudce“
DAVID „miláček; náčelník“
DRAHOMÍR „komu je drahý mír“
DUŠAN „ten, kdo má duši“
EDUARD „mocný strážce, ochránce“
EMANUEL „Bůh s námi“
EMIL „horlivý, pracovitý“
EVŽEN „blahorodý, urozený“
FEDOR „Bohem darovaný, daný“
FELIX „štěstí, šťastný“
FERDINAND „odvaha k míru“
FILIP „milovník koní, francouzek“
FRANTIŠEK od sv. F. z Assisi „Francesco, francouz“
GABRIEL „Bůh je moje síla“
GUSTAV „opora (sloup) Gotlanďanů (Gótů)“
HELMUT „zdravý duch, mysl“
HUBERT „duchaplný, jasného ducha“
HUGO „duch, mysl; duchaplný“
HYNEK „vládce domu“
IGOR „hlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)“
IVAN „Bůh je milostivý“
IVO „Bůh je milostivý“
JÁCHYM „Bohem vyvýšen, vztyčen“
JAKUB „ten‘ kdo se drží za patu; druhorozený“
JAN „Bůh je milostivý; milostivý dar Boží“
JAROMÍR „slavící jaro; usměrňující sílu, prudkost“
JAROSLAV „slavící jaro; slavný silou, bujností“
JINDŘICH „pán, vládce domu, Otčiny“
JIŘÍ „zemědělec, rolník“
JOSEF „on (Bůh) přidá; přidávající“
KAMIL „urozený, mladý; obětní služebník; chrámový sluha“
KAREL „král; (svobodný) muž, chlap“
KLEMENT „vlídný, milostivý, laskavý, mírný“
KRISTIÁN „křesťan, Kristu zasvěcený“
KRYŠTOF „nositel Krista, kristonoš“
KVĚTOSLAV „slavící květy; květinový kvetoucí“
LADISLAV „slavný vládou, ladností; ladný
LEO, LEOŠ „lev“
LIBOR „libý, líbezný“
LUBOMÍR „mírumilovný; milující mír“
LUBOŠ „mírumilovný“
LUDĚK „slavný válečník; proslavený v boji“
LUDVÍK „slavný bojovník; proslavený v boji“
LUKÁŠ „Lukánec, pocházející z Lukánie“
MARCEL „malý bojovník“
MAREK „bojovník; zasvěcený bohu Martovi“
MARIN „žijící na moři, námořník, plavec“
MARTIN „bojovný, zasvěcený bohu Martovi“
MATĚJ „dar Boží“
MATOUŠ „dar Boží“
MAX „největší; velkého vzrůstu; významný“
MICHAEL, MICHAL „kdo je jako Bůh, podobný Bohu“
MIKULÁŠ „vítězný v lidu; vítězství lidu“
MILAN „milý, milovaný, přívětivý“
MILOSLAV „slavný milostí; milý, klidný“
MILOŠ „milý, přívětivý, milovaný“
MIREK „mírný, mírumilovný“
MIROSLAV „slavný mírem, slavící mír, mírumilovný“
MOJMÍR „buď můj mír“
NIKOLA „vítěz nad lidem“
NORBERT „na severu; slavný, zářící
OLDŘICH „vládce (bohatý), dědičný statkem“
OLIVER „pěstitel oliv; pozůstatek předků“
ONDŘEJ „mužný, statný, odvážný“
OSKAR „Boží kopí; oštěp Boží“
OTA, OTO „štěstí, majetek“
OTAKAR, OTOKAR „majetek střežící (hlídající)“
PATRIK „patricijsky urozený, šlechtický; mající Otce“
PAVEL „skromný; malý, nepatrný“
PETR „skalák; skálopevný“
PROKOP „cestu razící; průkopník; prospívající“
PŘEMYSL „kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli“
PŘIBYSLAV „ten, komu přibylo slávy“
RADEK „radostný, radující se“
RADIM „ten, kdo má rád mír; radostný“
RADOVAN „radost přinášející, radující se“
RENÉ „znovuzrozený, obrozený“
RICHARD „mocný, silný vládce“
ROBERT „slávou ozářený; skvělé pověsti“
ROMAN „římský; Říman“
ROSTISLAV „ten, kdo roste; rozmnožuje slávu“
RUDOLF „slavný vlk“
SILVESTR „lesní, z lesa“
STANISLAV „upevni slávu; staniž se slavným; pevnost“
SVATOPLUK „svatý; silný v dobru“
ŠIMON „slyšící, naslouchající“
ŠTĚPÁN „ověnčený věncem, korunovaný; vítěz“
TADEÁŠ „chvála (Boha); odvážný“
TEODOR „Boží dar; Bohem darovaný“
TOBIÁŠ „Bůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh“
TOMÁŠ „dvojče, blíženec“
VÁCLAV „více slavný“
VALDEMAR „slavný, mocný vládce“
VASIL „královský“
VIKTOR „vítěz“
VILÉM „helmicí (ochranou) je má vůle“
VIT „živoucí, veselý; rád“
VÍTĚZSLAV „slavící vítězství, slavný vítěz“
VLADIMÍR „vládce míru (světa); velký vládce“
VLADISLAV „slavný vládou, slavící vládu“
VLASTIMIL „milý vlasti, milující vlast“
VOJTĚCH „útěcha vojska (těšitel voje)“
XAVER „zářící, skvoucí; nový dům“
ZBYNĚK „posilující hněv; ten, komu zbývá hněv“
ZDENĚK „zde slavný; vytvořil slávu“
ZIKMUND „vítězná ochrana; ochránce vítězství“

zdroje:

osud.cz, Libri.cz, ČKA, dušecz.com, Gnosis9.net, jmena.cz

Komentáře

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-02-17 01:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo je to za meno MARIN

Ikona diskutujiciho Miroslav 2018-02-17 09:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som Miroslav. Mir je v staroslovančine svet, sláv je slovan. Takže žiadna oslava mieru :-) (Neznalosť alebo úmyselná skomolenina autora :-( )

Ikona diskutujiciho Radeta 2018-02-17 11:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tenhle článek se dobře trefil. Ráno jsem ho rozklikla a za chvíli přijel bratr a oznámil nám radostnou novinu, že čekají čtvrté dítě – kluka a ať mu vybereme jméno :-D .

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-17 12:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  V knize o příjmeních co jsem nedávno četla by se našlo vysvětlení. Výklady mohou být různé, protože dohledané prameny se často rozcházejí na několik variant. Jako je u příjmení často až 10 významů či původů, bude to asi tak i se jmény křestními.

Ikona diskutujiciho jirik 2018-02-17 13:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Ime Marin izhaja iz latinskega imena Marinus, to pa razlagajo z latinsko besedo marinus v pomenu besede »morski«

Ikona diskutujiciho Míša 2018-02-17 13:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle jsou dost chabé popisy významu jmen. Dají se najít i lepší..Já dám svému synovi jméno Tobiáš, přijde mi jak kdyby na něj úplně sedělo a to se má narodit až za tři měsíce :D

Ikona diskutujiciho BED 2018-02-17 18:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Meno má právo vybrať matka prichádzajúceho dieťaťa. Samozrejme i na základe dohody s oteckom.

Ikona diskutujiciho Mára 2018-02-17 19:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda že je mi říkáno že když o něco jde, nebo když něco vážně chci, tak dovedu bojovat jako pravý bojovník :D nevím, já si spíš přijdu jako lenoch postelový.

Ikona diskutujiciho armag 2018-02-18 14:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady je i kniha o příjmeních

Napsat komentář: jirik Zrušit odpověď na komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek