Z lesů vyšla bytost

8.7.2008 v Nezařazené 5

Z lesů vyšla bytost.

Její dlouhé bílé vlasy a dobrotivé oči září ve světle pozemských slunečních paprsků.

Vyšla bosou nohou ze svého domova, zahalena v mlhu naděje.

Šla a naučila se lidské řeči.

Šla a začala zpívat.

Začala zpívat o Lásce a po Jejím boku stanuli nádherní andělé, kteří tančili v rytmu Jejího zpěvu.

A ona viděla tyto anděly a prohlásila je za své nejbližší přátele.

Pak šla a zpívala dál, s nádhernými obrovskými anděly po boku.

Zpívala o Naději a okolo ní se začaly zjevovat víly, které hladily Její vlásky a jejich zvonivý smích Jí dodal novou sílu.

A tak šla tato Bytost dál a začala zpívat o Hojnosti.

Zvěř lesů to slyšela a následovala Ji.

A Její světlo rostlo stále více.

Ona šla k lidem, vyzbrojena čistým srdcem a milujícími bytostmi po boku.

Šla k lidem a začala zpívat o pravdě.

Viděla lidi smutné, upracované a prázdné.

A lidé slyšeli její píseň.

Šli k ní a uviděli něco nádherného a nového.

A Ona jim všem darovala kus svojí Lásky…. obdarovala je štěstím a svolala k nim další světlé bytosti.

A Lidé vzali flétny.

Lidé vzali své housle, bubínky, harfy…

A začali zpívat další písně.

Někteří lidé následovali Onu bytost z lesů, jiní se vydali svojí cestou.

A tak Ona šla, plna radosti a zpívala z plna hrdla, aby celá země pocítila.

A takto celý svět uslyšel tony Lásky a zachvěl se v nádherném poznání.

Takto celý svět uviděl nádhernou pravdu a vyšel Jí vstříc.

A Ona šla dál… odešla zpět do mlžných lesů… a až lidé zapomenou, co je dobré a co zlé, až ve lži a strachu budou žít, Ona příjde zase a vše Vám připomene… jako TEĎ!

Komentáře

Ikona diskutujiciho Adrien 2008-07-09 07:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc hezké, opravdu…..

Ikona diskutujiciho Isoya 2008-07-09 20:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky si myslím…

Ikona diskutujiciho Pandorra 2008-07-25 17:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda…

Ikona diskutujiciho Laigo 2008-09-15 22:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

přidávám i kus své pravdy :))

Ikona diskutujiciho Ddm 2011-09-26 15:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Docela jsem o tom četl a souhlasím s tebou….

Napsat komentář: Laigo Zrušit odpověď na komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek