Zadkielova Meditace (:D)

3.2.2010 v Bytosti 0

Z knihy Andělé stojí při nás od P.Schneiderové a G.K.Pierotha

_________________________________

Nech se prostoupit silou a energií archanděla Zadkiela. Dovol, aby tato energie proudila celým tvým tělem a naplnila tě. A potom dovol archandělu Zadkielovi, aby tě zanesl do světa dokonalosti. Opři se o bezpečí jeho paží a ponoř se do tohoto světla, prostoupí tě, naplní tvou auru, celé tvé tělo, zbaví tě odporu k sobě samému, zbaví tě nespokojenosti s tvou situací a dotkne se božské jiskry v tobě. Světlo dokonalosti posílí a podpoří božskou jiskru a dodá ji sílu, aby se rozpínala, zaujímala víc prostoru, aby nabyla takové velikosti, jakou právě teď potřebuješ, abys mohl poznat, cítit, chápat a prožívat vlastní dokonalost. Světlo dokonalosti v tobě stabilizuje božskou jiskru, takže zůstává živá i v bouřích všedního života a stále roste. A nyní se nechej na Zadkielových rukou zanést znovu zpět. Vnímej své tělo, svou dokonalost a božskou jiskru v sobě.

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek