Zaříkání na odstranění překážek-cvik

3.2.2010 v Bytosti 0

ZAŘÍKÁNÍ NA ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK

Mé srdce bije stejně jako jiná srdce,

ale jen krátce,

Dýchám jako jiné bytosti,

ale jen krátce,

Zapuzuji své obavy, své překážky,

zapuzuji vše negativní.

Zapuzuji veškerou chudobu.

Zašlapávám a drtím všechny překážky.

Probouzím své srdce,

srdce nekonečných požehnání,

které ve mně sídlí,

Tam povolávám svou vnitřní sílu,

abych byla beze strachu

(třikrát pomalu hlasitě tleskněte)

Ať jsou všechny překážky tohoto světa odstraněny.

(tuto větu pětkrát opakujte)

(třikrát pomalu hlasitě tleskněte)

Ať požehnání a pochopení přinesou plody všem bytostem.

Nechť dokážu odstranit překážky jiných, jakož i své vlastní,

abychom žili šťastně a v míru.

(třikrát pomalu hlasitě tleskněte)

povolávám síly hojnosti očištěné

pochopením a světlem.

Ty přinášejí vše, co potřebuji.

Zaříkávám a vzývám v sobě

sílu myšlenek na úspěch.

Teď, teď, teď, teď!

Vysílám je do světa, aby změnily můj svět a přinesly mi

můj záměr a můj cíl.

Každá myšlenka pro mě vytváří hojnost-

uvnitř mysli, uvnitř těla, uvnitř duše-

myšlenka, myšlenka, řeč a konání.

(třikrát pomalu hlasitě tleskněte)

Toto tvořím

S jasným záměrem a cílem,

abychom ani já, ani ostatní nebyli již spoutáni strachem.

(třikrát pomalu hlasitě tleskněte)

Další Andělé – ZDE
Zdroj: Tibetské umění pozitivního myšlení (Christopher Hansard)Moudré myšlenky pro úspěšný život

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek