Zkáza Velké Tartárie, aneb co nás v dějepisu neučili / 1.díl

28.7.2018 v Záhady 53

pozn. překladatele Úvodem:

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že národ, který svoji historii nezná, nemůže mít ani budoucnost.

Současná oficiální historie, jak je učena v ruských školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou koncepcí historie na zakázku Romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře (počítaného od podepsání míru ve Hvězdném chrámu) na kalendář juliánský se historie říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let!

V Ruské federaci už proto pracují na zcela nové koncepci vzdělávání a přepisují se učebnice, které pro tuto většinově slovanskou zemi v posledních dvaceti letech tvořily ze zcela „nezištných“ důvodů západní vzdělávací instituce.

A myslím, že ani mnozí z vás nikdy neslyšeli o největším státním útvaru na Zemi za dobu nám známé historie. Učili jsme se sice o slavném Egyptu, Perské říši, říši Osmanské či Římské – ale to všechno byly drobečky proti obrovské slovanské říši, která v průběhu věků nesla názvy Rassénie, Skýtie a nakonec Tartárie.

Tím spíš je překvapující, že tato země nenalezla jediné zmínky v oficiální historii!

Abychom tuto mezeru trochu zaplnili, což bychom jako Slované určitě měli, nabízíme výtahy z obsáhlých statí Jeleny Ljubimové a Dmitrije Mylnikova.

Vlabi

 


 

Zkáza velké Tartárie

 

Po nesmírně dlouhou dobu existoval na Zemi obrovský státní útvar, který se rozkládal na několika kontinentech. Miliony jeho obyvatel vytvořily svébytnou kulturu založenou na duchovních a mravních kvalitách člověka, na úctě k předkům a spravedlnosti, úctě k rodině a lásce k vlasti.

Tato země se objevuje na mnoha starých mapách. – Velká Tartárie.

 

 

Kdo ji obýval?

Původně v Tartárii žili převážně Tartaři. Vysocí, rusovlasí, bílé pleti, lidé s očima modré, zelené nebo šedé barvy. Slované-Árjové. Rusové. Přátelští a laskaví v dobách míru, stateční a nemilosrdní v bitvě, spravedliví a soucitní ve dnech vítězství a vytrvalí během protivenství. To proto, že chránili morální čistotu a víru svých Předků. Od Uralu po Aljašku. Od Nové Země k Tibetu.

 

Ještě na prahu novověku to byla podle prvního vydání Encyclopedie Britannica největší říše na světě:

mapa z Encyklopedie Britannica, rok vydání 1771

 

„Tartárie – ohromná země v severní části Asie ohraničená Sibiří na severu a západě se nazývá Velká Tartárie. Tartaři žijící jižně od Moskovie a Sibiře se nazývají Astracháni, Čerkezové; Dagestánci žijí na severozápad od Kaspického moře; Kalmyckými Tartary jmenují ty, co obývají území mezi Sibiří a Kaspickým mořem; Uzbečtí Tartaři a Mogulové obývají zemi severně od Persie a Indie; a nakonec Tibetští Tartaři žijí na severozápad od Číny.“ (Encyklopedie Britannica, první vydání, díl 3. Edinburgh, 1771, s. 887)

 

To platilo až do 18. století. Pak jakoby mávnutím proutku zlého čaroděje – Tartárie zmizela.

Zmizela z map, z knih, vzpomínek. Zmizela i z dalších vydání Encyclopedie Britannica. Prostě – není.

Proč toto velké impérium po sobě nezanechalo několik méně významných států, jak je to obvykle v případě rozpadu jiných impérií?

A kam se poděly miliony jeho obyvatel?

Proč v učebnicích dějepisu nenajdeme o tomto úžasném územním celku ani zmínku?

A… co to bylo za „malou dobu ledovou“, která proběhla před 200 lety?

 

O Tartárii 200 let nikdo neslyšel. Dokud se neobjevila práce akademika Fomenka „Nová chronologie“, která navrátila do vědeckých kruhů množství svědectví o existenci tohoto státu. Největšího ze všech, které kdy na naší planetě existovaly.

 

Přirozenými hranicemi říše, kterou dnes známe jako Tartárii a která v dávných dobách zabírala téměř celou severní polokouli, byly břehy oceánů. Přitom tři z nich – Ledový, Tichý a Atlantský – byly ve skutečnosti jejími vnitrozemskými vodami.

 

 

 

 

 

Na evropsko-asijském území víme o několika provinciích této obrovské državy. Jmenujme alespoň některé z nich: Na západě to byla Moskevská Tartárie / Moskovie / Russie. Na jih od ní, na území dnešní jižní Ukrajiny a Krymu byla Malá Tartárie. Uprostřed asijského kontinentu na mapách nalezneme centrální Velkou Tartárii končící na severu až u břehů Tartarského moře (Severního ledového oceánu) a na východ od Kaspického moře zhruba na území dnešního Turkmenistánu Nezávislou Tartárii. Od Velké čínské zdi na sever se táhla Čínská Tartárie a tam, kde bychom dnes našli Mandžusko, byla dříve Tartárie Mogulská.

 

Tartárie v 16. století.

 

Mapa z roku 1754.

 

 

V roce 1703 založil Petr I. Sankt-Peterburg, který se o devět let později stal hlavním městem. Čeho? Vždyť až do roku 1721 ležel na území Švédska! Nicméně západní mocnosti jej plně podporovaly, a tak nově vzniklé „Ruské imperium“ začalo svůj útok na Moskovii.

 

Za následujících sto let Tartárie utrpěla řadu těžkých porážek a byla tak nucena přiznat ztrátu některých částí svého teritoria: na jižním Uralu, v severním Přikaspicku a jihozápadní Sibiři, v centrální a severo-východní Indii a na východním pobřeží Severní Ameriky. V současné době jsou rozličné epizody této války, v podstatě světové svým rozsahem a důsledky, známé jako potlačení Pugačevova povstání, přisvojení Sibiře, kolonizace Indie a válka za nezávislost britských kolonií v Americe.

 

 

Na počátku 19. století (to už na carském trůnu dvě stě let úřadovali Romanovci) tak prakticky mizí centrální Velká Tartárie a přes celou severní část Asie až na Kamčatku se táhne – Ruské impérium.

V průběhu těchto staletí obyvatelstvo evropské části Tartárie podlehlo zhoubnému vlivu monoteismu (judaismu, křesťanství, islámu) a ponořilo se do krvavých hrůz náboženských dobyvačných válek, politických intrik, povstání a revolucí. A oddělilo se od Asie. Nedokázalo odolat náporu nových světových náboženství a uchránit mravní čistotu a víru svých Předků. Hranice mezi původní zemí a novým Západem běžela od Severního ledového k břehům Indického oceánu, podél Uralu, břehů Kaspického moře a vrcholků Zagroza.

 

Tartárie tedy utrpěla vojenskou porážku a územní ztráty.

No a co? Takové ztráty nemohly způsobit zánik tak velké državy! I kdyby porážka dala vzniknout těžké vnitřní krizi, tak žádná vnitropolitická krize nemohla způsobit rozpad Tartárie, protože národ obývající Asii ještě před pár staletími byl soudržný a dokonale homogenní. I po stránce národnostní, i po jazyku a po vyznání.

 

Aby bylo možné zničit Tartárii, bylo nutné nejdříve zničit její lid. Všechen! Do posledního člověka!

Ale k tomu nikdo neměl sílu. Ani Británie, ani noví „Moskoviové“. Ani jejich koalice. Dokonce ani kdyby do té koalice vstoupila celá Evropa.

Jen znamenitý vojevůdce Alexandr Suvorov, který se účastnil porážky Pugačeva a osobně ho eskortoval do Moskvy, mohl tartarským vojskům způsobit hlavní porážku. A zřejmě také způsobil. Za což byl i vyznamenán zlatým mečem s briliantovou rukojetí (cena takového meče se rovnala ročním nákladům na celý pluk). A získal i několik vysokých ocenění – i když oficiální historiografie o tom mlčí. Jak ryba. Přesněji – skrývá historii tartarských válek Moskovie za války s osmanskými Turky a dalšími krymskými chány.

Tartárie o svá území musela bojovat nejedno století. Ale nikdo ji nemohl s konečnou platností zničit. Například Osmanská říše, dokonce i v době svého rozkvětu desetkrát menší než Tartárie, mnohokrát utrpěla porážky v bitvách, prohrávala války a ztrácela území, ale z politické mapy světa nikdy nezmizela. Narozdíl od Tartárie, která byla vymazána nejen z mapy.

Tartárii vymazali i z povrchu zemského.

Spolu s lidmi, jejím obyvatelstvem.

 

Pokračování příště

 

___________

 

zdroje:

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/gibel-tartarii

http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kak-pogibla-tartarija-chast-3

https://www.youtube.com/watch?v=qXX3BWUxVkc#t=11

http://www.peshera.org/khrono/khrono-08_2.html#02

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/versija-rekonstrukcija-sobytij-18-19-vekov

 

historické mapy ve vysokém rozlišení:

http://www.helmink.com/Antique_Maps_Search.html

http://www.geographicus.com/

http://tartarie.cz/mapy/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Fra_Mauro_World_Map%2C_c.1450.jpg

http://www.smoliy.ru/antique_maps.php

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003340081#?page=39

https://yadi.sk/d/lRW9Do_2KCS58

http://rodonews.ru/news_1331399000.html

http://masterok.livejournal.com/1365905.html

 

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com

Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

převzato z: https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2015/01/zkaza-velke-tartarie-1.html

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-07-28 02:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tákže, ehm…

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 07:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono to má jednu velkou chybu. Na mapách možná byl nápis Tartárie, ale když budeš číst historické knihy, tak nikdy nenarazíš na to, že by danou oblast obývali Tartaři. Ale obývali ji Tataři a to nebyli běloši.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 07:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Název slovenského pohoří Tatry podle mne souvisí s Velkou Tartárií, protože ve slovenštině neexistuje podobný výraz.

Ikona diskutujiciho Danny 2018-07-28 08:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je neskutečné, jak nás furt obelhávají. Jednou bych teda chtěla zjistit, jak se ty věci v minulosti staly doopravdy, ne ty žvásty a polopravdy z učebnic. Mě už ta manipulace a lhaní fakt nebaví. A kdybych mohla mít jedno jakékoliv přání, chtěla bych se podívat do té dávné doby, kdy Slovani žili ještě klidně, harmonicky podle svých pravidel a zásad a nebyli zprznění jako teď.

Ikona diskutujiciho janča 2018-07-28 08:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hustý! Kéž by tak začaly dělat hlavy dalších států..

Ikona diskutujiciho Alue 2018-07-28 09:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  Tos četl v těch knihách… žejo. Které někdo napsal. hm. ;-)

Ikona diskutujiciho aťa 2018-07-28 09:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ako dieťa ma starí rodičia posielali do Tramtárie. Pri prvom počutí o Tartárii ma napadlo,či ju moji predkovia, ústnym podaním nechtiac alebo zámerne -premenovali.

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 09:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já rád čtu knihy z historie od osob, které žily v dané době.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-07-28 10:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:  Víš armagu, já jsem ohledně historie ten největší skeptik ze všech skeptiků. Všechno co se kde dozvím nebo dočtu považuji pouze za příběh. To co je oficiálně, tomu nevěřím vůbec a to co je podpulťák, to považuji za možnost. Která může být, pokud ji psal někdo, kdo neměl žádný užitek z případné manipulace. Čili pokud je kniha historická a je v knihkupectvích, beru ji primárně za fikci.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 10:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Řekl bych že výrazy Tatry, Tramtárie, Tataři, tartas, možná i bulharský tarator vznikly přesmyčkami a komolením názvu Tartárie. Přesmyčky jsou v hovorové řeči běžné, můj soused říká lžičce žlička.

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 10:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Chápu tě, proto čtu to, co napsala konkrétní osoba, která v dané zemi žila.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 10:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: O přesmyčkách  komolení píšu o kousek výš. Slovo Tatar a Tartar se moc neliší. Každý to slyší a vyslovuje jinak. Britannica je anglická a písmeno R si tam mohl pisatel dát svévolně. Např.anglický výraz water nikdo nevyslovuje se znělým "R", zní to spíš jako "voD","vóda" nebo "vóca". Takže je těžké určit které slovo vzniklo z kterého.

Ikona diskutujiciho osmiors 2018-07-28 10:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano je tomu skutečně tak,slované opravdu v 6.stol. našeho letopočtu neslezli ze stromu a nevylezli z bažin,ale měli prosperující kulturu či spíše civilizaci.Do příchodu křesťanství měli staří slované svoji vlastní víru,nikoli náboženství tzv.Starověrci.Jednalo se o védickou civilizaci dodnes jsou jeji stopy patrné v Indii a celkově v Azii,kam kdysi doputovali Slovano-Árijci (to proto patří indický jazyk do indoevropské rodiny).Taktéž azbuka nebyla výmyslem těch dvou pologramotných mnichů ze soluně,ale vysoce rozvinutou formou tzv. Staroslovianské Bukvice,která nesloužila pouze pro fonetický přepis,ale měla i svůj hloubkový význam.Proto pokřesťanštění neprobíhalo nijak zvlášť mírumilovnou formou,ale byl to skutečný masakr a genocida jenom kyjevská Rus přišla v 9.st. o 12mil. obyvatel.Naštěstí se silám temna nikdy nepodařilo bratry Rusy dostat definitivně na kolena i díky ruské armádě jedním z pilířů ruské státnosti,kde vždy převládalo silně patrioticky orientované křídlo Starověrců.A že pokůsů zničit Rusko a sním i ostatní slovany vidíme dnes i denně a to jak v minulosti,tak v přítomnosti.Toliko ve zkratce k tomuto zvlášť ožehavému a důležitému tématu.

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 11:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Ano také si myslím, že slovo Tatar mohlo vzniknout ze slova Tartar.

Ikona diskutujiciho Dexter 2018-07-28 11:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Joo, tuhle serii jsem jednim dechem precetl uz na myslenkyocemkoli. Jako vystudovanej archeolog muzu rict asi tolik: historie je psana vitezi. Psana historie jako takova je takva hezka pohadka, ktera se pouziva k oblbovani lidi. Kdyz to vezmu ciste historicky, tak historie ruskyho statu zacina nekdy v desatym stoleti po kristu. Pred tim tam nebylo nic, lvi, divosi. Coz je nesmysl. Pouze to tam nebylo prozkoumano. Navic, jak je psano v clancich, ruskou historii sepisovali nemci. Takze je celkem jasny, ze to sepsali podle svyho. Proto to vypada, jak to vypada. Ale skoro bych rekl, ze jde o nejaky konflikt mezi slovany a germany/anglosasy, ktery trva uz hodne dlouho a i dneska pokracuje – vemte si, jaka spina se dneska hazi na rusko, ackoli to nedela v podstate nic spatnyho.

Ikona diskutujiciho Dexter 2018-07-28 11:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ad Marco Polo: no, on totiz nejspis nebyl v Cine, ale prave v Tartarii. V cine o nem nejsou zadny zaznamy. Coz je dost zvlastni, vzhledem k tomu, ze cinani zaznamenali kazdej prd. Ale ze tam nejakej bilej cizinec fungoval jako spravce mesta, to nikde neni k nalezeni. Protoze on v cine zrejme nebyl. Nezapominejme totiz na fakt, ze M.P. nepsal svoje pameti – zapisoval je totiz spoluvezen, se kterym byl zavreny v benatskem vezeni. Takze on mohl a pravdepodobne prepsal tartarii na cinu, protoze o tartarii v zivote neslysel.

Ikona diskutujiciho jirik 2018-07-28 11:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Destičky z Tartarie jsou tři tabulky popsané piktogramy, které byly v roce 1961 nalezeny v rumunské vesnici Tărtăria. Jejich stáří zkoumala řada vědců z celého světa a radiouhlíkovou metodou datování se zjistilo, že vznikly přinejmenším před 6 500 lety. To ovšem ve vědecké komunitě dodnes vyvolává značné kontroverze. Znamenalo by to totiž, že ve Velké dunajské kotlině se psalo o tisíce let dříve než ve starověké Mezopotámii či Egyptě.

Ikona diskutujiciho aťa 2018-07-28 12:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.tartaria.sk/ponimanie/udalosti/56-veka-tartaria, ku koncu je zmienka  aj o M.Polo-vi a zobrazovanie "mongolov a tatarov v stredoveku"

Ikona diskutujiciho Michal 2018-07-28 12:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tím Marcem Polem to taky nemuselo být až tak jednoznačné, jak se traduje:

Ikona diskutujiciho ela 2018-07-28 12:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A ja si zase myslim,ze ty indicke vedy tam prinesli staroslovane.Uz to slovo Veda=Veda s hackem nad e,je slovanske slovo pro vedeni.

Ikona diskutujiciho Andi 2018-07-28 12:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hned mě napadlo Tartaros.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-07-28 13:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]:  :D prostě mazec.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 13:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Tatar mohl být popsán jako běloch, jde o to jestli se záznam dochoval a nebyl nahrazen jiným. Např. legenda o vpádu Tatarů na Moravu byla zaznamenána až o několik set let později:

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 13:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Ano, na Tartaros jsem zapoměl. A kdo ví zda je náhoda, že Rusko má základnu v syrském městě Tartus.

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 13:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: Ty umíš čínsky, že víš, že o něm nikde nejsou záznamy? Doporučuji ti, přečíst si to. Jsou tam i mapy a popisy.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 13:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Ještě se vrátím k odvozenému slovu z Tartárie "tartas", tedy hluk. Tento výraz v některých oblastech zlidověl a je vyslovován v různých variantách, "tarvas a "varvas" a proto kupříkladu pes "varvasí". Je to výraz podobně cizokrajný jak Tatry.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 13:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Původně prý bylo Řecko slovanské. Např.disk z Faistu https://cs.wikipedia.org/wiki/Disk_z_Faistu přeložil Čech. Byl prý napsán ve staroslověnštině a napsala ho nějaká dívka která byla držena v zajetí.

Ikona diskutujiciho jirik 2018-07-28 14:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

The Farther Adventures of Robinson Crusoe

Ikona diskutujiciho jirik 2018-07-28 14:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zde odkaz

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 14:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: Já si myslím, že si to Polo nevymyslel, protože v té jeho knize jsou údaje, které odpovídají skutečnosti.

Ikona diskutujiciho Andi 2018-07-28 14:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]: to by dávalo smysl, protože historie Řecka až tak od "Homéra" lidi zajímá, a co bylo předtím se jakžtakž dá zjistit pod názvem "Egejská kultura a Kréta". Pff, asi max. 2tis. Před kr.

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-07-28 14:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Já bych to, co nás učili jako prcky v těch barácích, kde se děcka domestikují ve správné ovečky, tak moc vážně nebrala.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 15:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: Velká Tartárie údajně vznikla před 7000 lety. Počkejme si a časem se určitě najdou nějaké důkazy zda tomu opravdu tak bylo.

Ikona diskutujiciho zero 2018-07-28 15:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: K těmto vašim větám: To, jak někdo píše o tom, že v 17. století existovala nějaká Tartárie přes půl světa jsou nesmysly.

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 16:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: Ta mapa nebyla z roku 1750, jen byla v roce 1750 použitá.

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-28 17:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Schválně jsem si přečetl úryvek článku, který je zde zveřejnšn.

Ikona diskutujiciho Tom 2018-07-28 17:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

TATRA => TARTA :-D

Ikona diskutujiciho Alue 2018-07-28 22:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]:  To je docela blbý, komentovat článek, který jsem nečetl, nebo jeden úryvek  na začátku… přitom to bude tak krásná série.

Ikona diskutujiciho kalia 2018-07-28 23:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když víte, že se počasí tvoří podle lidí, kteří v dané oblasti žijí, tak je nelogické, že Rusové mají větší zimu a horší klima. Právě nedávno mi toto připadalo divné, protože jsem vycítila, že v Rusku by mělo být mnohem mírnější klima, u nás trochu teplejší než máme atd. Nedávalo mi smysl, proč to tak není. A toto (četla jsem i další díly seriálu) by sedělo (klima po násilné katastrofě je jiné, než by mělo být, ale to se srovná).

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-29 06:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: Série to může být pěkná proč ne. Ale má to jeden velký háček prostě v Anglii přidali do slova Tatarie R, a nyní z toho máte pohádku o velké říši bělochů.

Ikona diskutujiciho Paskalina 2018-07-29 06:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborně, jen tak dál….toto mě zajímá už nějakou dobu, ale informace průběžně čerpám zejména z ruských serverů, jsem staršího věku.

Ikona diskutujiciho zreo 2018-07-29 14:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: Jak malé děcko:

Ikona diskutujiciho hanka 2018-07-29 16:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velký dík za tento článek! Neměla jsem ještě čas ho přečíst, ale toto téma mě hrozně zajímá a na sérii se moc těším. Jeden dobrý web co se taky čas od času věnuje tematice Slovanů je biosferaklub.info. Je tam taky článek o vlasech https://www.biosferaklub.info/tajomstva-zapletanych-vlasov/

Ikona diskutujiciho sasanka 2018-07-29 19:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po pravdě mi spousta věcí v dějepisu připadala na hlavu. Nedávalo mi smysl, proč se je učíme a do teď se divím, jak je možné, že jsem z něho vždy měla jedničku. V tomhle roce jsem četla sérii deseti knih o Anastázii od Vladimíra Megreho a můžu říct, že  s jeho myšlenkami souzním. Moc se mi líbí vyprávění o žrecích a vysvětlení přenosu obrazů na společnost, kterých využívá i současná politika. Vytahuje na světlo důležitá fakta, jako je vliv výchovy u dětí, soudržnost rodiny, rodové statky a jejich přínos pro celé generace. Můžu říct, že jsem tomuto způsobu myšlení dost propadla. Díky myšlení Anastázie začíná život dostávat nový rozměr a tím i smysl. V jejích knihách se hlavně čtenář dozvídá pravdu o překroucených dějinách a záměrech, těch co to způsobili. A mimo jiné potvrzuje známou pravdu, že nic není nového, krom toho, co už bylo zapomenuto. Jediné co mě nejvíc na Anastázii mrzí, že už se mi nedostala do ruky dřív. Vždyť byla vydána už v roce 1995, když bych ji byla bývala četla už tenkrát, můj život mohl být podstatně radostnější, krásnější a smysluplnější. Ale ještě nic není ztraceno, s pozitivními změnami se dá začít v každém věku! :-)

Ikona diskutujiciho Alue 2018-07-30 08:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chci vám moc poděkovat za plodnou přínosnou diskuzi a spoustu super zajímých odkazů, které mile ráda zhltám 🙂

Ikona diskutujiciho armag 2018-07-30 09:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

/ryvek jednoho z komentářů

Ikona diskutujiciho jirik 2018-07-30 10:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[40]:Taky jsem přečetl už další díly tohoto seriálu….a v tzv. globální oteplování a chemtrails může jít i o to, aby se zas na Sibiři nepěstovali ananasy,…. kdo ví až sibiř bude zas ve stavu před katastrofou bude objeveno…….

Ikona diskutujiciho petr 2018-07-30 13:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také děkuji za tohle téma zde a těším se na celý seriál :-) Asi před rokem jsem objevil knihy Nikolaje a Světlany Levašových a doporučuji je přečíst těm, kteří se chtějí dozvědět víc. Po pravdě jsem je začal číst, až když jsem zjistil, že ta vynesená data je stála život. České nebo slovenské elektronické verze jsou k dohledání a ke stažení. O Velké Tartárii a minulosti této oblasti konkrétně v knize Rusko v křivých zrcadlech.  Jsou tam např. analýzy a citace ze Slovansko-árijských véd, které samy o sobě jsou Zdrojem zajímavých dat. Zde je uvedeno, že Tartárie nemá nic společného s Tatary, ale že název Tartárie vznikl z toho, když místní obyvatelé říkali cizincům, že jsou děti Tarcha a Tary – svých slovanských předků a bohů. Také doporučuji www.tartaria.sk

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek