Znamení + a – rozsáhlý rozbor. Vysvětlení symbolů kříže a jeho destruktivní působení na živé organismy / Doporučuji

23.10.2017 v Poselství 20

Jeden obraz řekne více než tisíce slov. Tímto začala přednáška Roberta Langdona ve filmu Šifra mistra Leonarda. Prostřednictvím symbolů si civilizace sdělovaly po tisíciletí různá důležitá DATA. Mnoho symbolů bylo vysvětleno v pyramidách. Jean-François Champollion, který rozluštil hieroglyfy,byl krátce na to zavražděn. Otevřel tak pandořinu skříňku pravdy, o kterou neměl nikdo zájem. A doposud nemá.

Všechno, co lidstvo potřebuje, nám ukázala příroda. Stačí přírodu pozorovat, pochopit a okopírovat. Na cokoliv se v přírodě podíváme, je naprosto geniální. Celý vesmír pracuje s úsporou energie a minimem energie pro jakékoliv děje. Lidstvo šlo ale cestou úplně jinou. Cestou opačnou. Plýtváme jakoukoliv energií kde můžeme, abychom ji zase museli kupovat, draze platit a likvidovat svůj drahocenný čas nesmyslnou prací. Pojďme se tedy podívat na jednu malinkou část, kterou nám příroda zdarma nabídla. Pro lepší pochopení jsem poprosil Alušku, aby mně dnes odpoledne namalovala následující obrázky, na kterých budu vše komentovat. Místo procházky či sportu si sedla za stůl a začala malovat. Moc Alušce děkuji i za Vás.


Vzhledem k tomu, že nám vše otočili o 180°, bylo nutné i základy přírody otočit.

Celá příroda začíná u toho nejjednoduššího základu. U základu energie. Cokoliv živého potřebuje energii. Energii produkuje i neživá příroda. Krystaly, kameny a mnohé jiné.

Na počátku byl kruh a kříž. I ti z povrchu se snaží lidem naznačit.

kruh a kříž

Žijeme v dualitě a proto nám příroda ukázala dvě znamení. První znamení je vysoce konstruktivní, životadárné a vysoce energetické. Je to symbol znamení KRUH, který přešel postupem času do znamení MÍNUS. Otočte kruh o 90° a dostanete mínus. Všimněte si prosím, že v přírodě najdete skoro veškerou floru s kruhovým tvarem. Myšleno stonky, větve, kmeny atd.

1. Znamení

znamení plus a mínus

Je nutné zavést dva jednoznačné neměnné výrazy. A to je konstruktivní a destruktivní.

Konstruktivní znamení pro KRUH, dnes MÍNUS, na jehož základě pracuje celá příroda.

Destruktivní znamení pro PLUS, které je systémem konce, rozkladu a eliminace.

2. Lidská buňka

Podívejme se tedy blíže co nám bylo ukázáno a lidstvu zabráněno, aby pochopili správné děje. Vše začíná u lidské buňky.

Lidská zdravá buňka má právě záporné napětí, čili – 75 mV a je silně zásaditá také (znamení mínus – )

Buňka na rozhraní, která už není zdravá ale ještě není úplně nemocná má -50mV je ještě zásaditá.

Buňka nemocná má -12mV až -25 mV a je silně kyselá (znamení + )

Při úmrtí se lidské tělo pomocí endobiontů začíná rozkládat a má jenom pozitivní znamení. (endobionty se nacházejí v každé zdravé buňce lidského těla v jejím obalu a to po celý život každého živočicha a člověka. Začínají pracovat po odchodu člověka do jiné dimenze na jeho rozkladu. Podobné endobionty, ale né ty samé jsou obsaženy i v krvi (likvidace plísní)

Podívejme se nyní, jak vše vypadá zjednodušeně v obrazech, pro Vaši představu:

lidská buňka

3. Výsledky v nemocnici

Jste li v nemocnici na nějakých testech, jsou Vám po vyšetřeních většinou sděleny. Všimněte si, že zde právě platí opak toho, co bychom mohli očekávat. Máte-li hodnoty testů pozitivní (rakovina, AIDS, ebola, a mnoho jiného), je to pro Vás DESTRUKTIVNÍ.

Jste-li ale negativní, je to pro Vás konstruktivní, oddechli jste si a jdete domů s radostí.

Pozor, platí zde jedna výjimka. Pozitivní test při těhotenství je většinou pro osobu konstruktivní. Jak se říká: výjimka potvrzuje pravidlo.

4. Bouřkový mrak

Jakákoliv nerovnováha energie, jak v lidském těle tak i v přírodě, způsobuje poruchy.

Nerovnováha v přírodě v ovzduší způsobuje bouřku. Před bouřkou se lidem špatně dýchá, kolabují a sanitky mají spoustu práce. V ovzduší je přespříliš POZITIVNÍCH iontů, které nejsou vhodné pro lidské tělo.

Před bouřkou

Při prvním úderu blesku se okolí 10-20 kilometrů začíná ionizovat NEGATIVNÍMI ionty.

při bouřce

Hned po bouřce lidé otevírají okna a dýchají „čerstvý vzduch“. Ano, vysoce negativní, který je pro člověka životodárný.

po bouřce

Vidím, že aluška Vám skryla do obrázků kreslený vtip, jestlipak ho najdete?

Země pod bouřkovým mrakem přebírá pozitivní náboj oproti mraku a lidé mají problémy s elektrickým potenciálem těla a energiemi. Kolabují.

1. obr.: náboj pod mrakem a přepólování země

2. obr.:Přepólování země na pozitivní pod mrakem.

Zde máte dva nádherné snímky Cumulonimbu neboli CB bouřkového mraku. Ten první je focen z letadla, na zemi málokdy vidět. Druhý vzácně ze země.

Příroda se snaží všechno pozitivní v přírodě co nejrychleji eliminovat a nastolit záporné (negativní) ionty či náboje.

5. Vodopády

Vodopády v přírodě jsou tvůrci negativních (konstruktivních) iontů, které dlouhou dobu zůstávají ve vzduchu a jsou nadnášeny. Naopak oproti větším kapkám s pozitivními náboji (destruktivními), které rychle padají k zemi.

vodopád s negativním nábojem

6. Lesy a stromy

Lesy a jejich klima je úžasnou přírodní scenérií, málokterým lidským okem odhaleno a pochopeno. Ve školách učí lesáky, žel konstruktivní síle vesmíru, nesmysly o vyhnilých stromech.

Podívejme se na další obrázek. Strom stahuje z okolí pozitivní náboje a „tečou či putují“ středem stromu do země. Naopak na kůře stromů a na povrchu větviček jsou negativní náboje, které jsou „vystřelovány“ vyzařovány do okolí. Proto chodí lidé do lesa (no poslední dobou tam nikoho nepotkávám, raději jdou s dětmi na „atrakce“ do obchodních center přebitých pozitivními náboji z WIFI a mobilů) aby se nadýchali záporných – těch konstruktivních iontů – a poopravili si plíce a organismus. Právě proto se tak dobře v lese dýchá.

strom s náboji

Ptáte se, kde se berou v lese či kdekoliv jinde pozitivní náboje? Pomineme naprosto dnešní ďábelskou techniku. Jestliže máte pod lesem například 50 metrů až do 2 kilometrů podloží s různými horninami s rozdílným atomovým číslem, vzniká „baterie“ při průtoku vody. Čím více dešťů, tím je silnější. Do okolí se ze země začnou vyzařovat POZITIVNÍ ionty a les a stromy je mají za úkol zlikvidovat. Průtokem pozitivních iontů dochází k vypalovaní vnitřku stromu. Chrání tím zvířata a lidi před nebezpečnými ionty. Jak takový vypálený strom potom vypadá, podívejte se níže.

vypálený střed stromu 1

Na druhém snímku postřehne bystré oko člunky, které jsou podobné člunům ve vodě. Jak obtéká destruktivní energie směrem dolů do země, vytvoří na větvičkách, které vedou do středu stromu, člunky. Hmota stromu se postupně proměňuje zpět ve fotony, ze kterých vlastně vznikla. Větve mají jinou stavební hmotu (v mřížce) než kmen a proto je POZITIVNÍ elektrický náboj nezlikviduje. Jsou za tím účelem postaveny. No uznejte jak je příroda dokonalá.

vypálený střed stromu 2

7. Klima v místnostech

Jestliže se nacházíte v místnosti, kde je klima, máte opět problém s POZITIVNÍMI ionty a nemusíte se cítit dobře. Klima způsobuje únavu, zvyšuje hodně agresivitu, způsobuje deprese a mnohé jiné.

klima v místnosti

8. Negativní ionizátor

Právě pro pohodu v domácnosti je důležité mít negativní (konstruktivní) ionty ve vzduchu. Jak jsem psal, opravují Vaše plíce a organismus. Rozpoložení lidí je potom lepší, agresivita klesá a deprese ustupují.

ionizátor v místnosti

9. Křižovatky

Na křižovatkách v dopravě je nejvíce mrtvých, protože se střetávají auta v nevhodném okamžiku.

10. Kruhové objezdy

Po zavedení kruhových objezdů je počet mrtvých na bývalých křižovatkách přestavěných na „kruháče“ absolutně minimalizován.

Podívejme se nyní, kde byly zmíněné vědomosti použity proti lidstvu.

11. Kostely

Stejné pozná v přírodě stejné.

A proto je na každém kostele právě kříž. Je to anténa destruktivních pozitivních nábojů, které rezonují a proudí do středu kostela, přesně tak jako je tomu u stromu. Negativní ionty proudí po stěnách kostelů směrem nahoru do ovzduší nad kostel. Pozitivní ionty (destruktivní energie) je to jako droga na lidi a lidé jsou destruktivně ovlivňováni. Sotva co vyjdou po mši, jeden pomlouvá druhého a jsou plní zla….

Na kříži s jablkem vidíte podobný princip jako u stromů v lese. Je zneužit proti lidem.

Zde se nachází průřez kostela, kde vidíte všude destruktivní pozitivní ionty, které ovlivňují farářovy ovečky.

Dodatek: Kdykoliv jsem byl ve Francii v Paříži v Notre Dame, a to bylo mnohokrát, ale z jiného důvodu než si myslíte, omdleli tam někdy i tři lidé. Energie jsou tam šílené. Museli je rychle vynést ven. Venku mimo kostel se zase vzpamatovali a nechtěli už jít dovnitř. S několika lidmi jsem hovořil, co byli v jiném stavu vědomí. Dva mi řekli to stejné a to mi stačilo. Bylo to naprosto stejné, jako přes kopírák, asi po jednom roce dva různí lidé.

12. Kazatelna faráře

Se nachází v kruhu, kde je chráněn před vlivem těchto energií. Vzpomeňte si na pohádky z dětství. Právě před nebezpečím se lidé uzavírali do kruhu.

U oltáře platí to stejné. Farář je chráněn v kruhu:

13. Ve škole nás učili

Máme drát, který vede elektrický proud. Napětí teče jedním směrem a proud směrem druhým. Napětí třeba i 1000 miliónů volt Vás nezabije. Vždy Vás zabije PROUD + Je známo mnoho případů, kdy blesk uhodil do člověka na poli a mimo svléknutí celého človíčka ze šatů, které byly rozervané na cucky a ležely na zemi, se dotyčnému nic nestalo. Nicola Tesla také nechal do sebe pouštět uměle vytvořené blesky několika miliónů Volt a nic se mu nestalo. Pamatujte si prosím. Teče-li něco jedním směrem, druhým směrem teče také něco. Je to zákon vesmíru a přírody.

14. Analogie potok, bystřina řeka.

Řeka či horská bystřina teče smerem do moře. Ale pozor. V těchto tocích se v určitých místech nacházejí proudy, které tečou proti proudu vody. Toho využívají pstruzi a jiné ryby, kdy se zdarma bez sebemenšího vynaložení energie nechávají unášet proti proudu. Ptáte se jak najdou právě tento opačně tečící proud vody? Jednoduše.

Pstruh má po boku dvě antény a třetí se nachází na břichu pstruha. Voda má náboj negativní, to je snad jasné. Při tření vody, která teče směrem DO KOPCE neboli proti proudu se vytvářejí pozitivní náboje a pstruh je anténami vnímá. Vidí trychtýř, kterým teče voda směrem nahoru, je to něco podobného jako je v leteckém provozu navádění pomocí paprsků na dráhu tak zvaný glide slope. Mimo jiné technologii pstruhů převzali pro letecký provoz pomocí tří antén umístěných na letadle.

Podívejte se jak vidí pstruh (velice podobné zobrazení) v mozku trychtýř který teče proti proudu.

Z přírody je okopírován, právě od ryb, princip navigace pilota, který je na sestupu na přistávací plochu (runway) a zatočil do poslední zatáčky. Je navigován tak zvaným glideslop.

Instrument Landing System:

Závěr

Je to pouze úvod a malá část z přednášky, kdy se vysvětluje destrukce znamení pozitivní, a konstrukce znamení negativní. Můžete sami kolem sebe hledat a určitě najdete mnoho příkladů.

Kříž odsává lidem energii, je to vysavač lidských bytostí a jak jsem psal na začátku:

Kdo si na sebe bere kříž, bere na sebe chudobu (chudoba nemusí být jenom hmotná), nemoci, útrapy, utrpení. A všechno destruktivní.

Energie jdou z kříže směrem ven. Vysávají ze středu:

Kruh je konstrukce v přírodě, energie jdou do středu a je tím člověk ochraňován. Pamatujte si: řeky a toky se v přírodě nikdy nekříží, vlévají se jenom do sebe.

Je směšné, jak lidstvo dnes chrání MATRIX naučenými bludy ve škole, který je stejně NEODVRATNĚ A NENÁVRATNĚ u konce.

Pozitivní znamení, kterým se celé lidstvo dnes ohání a ani neví co způsobuje sobě a druhým neustálými výroky ,,myslete pozitivně, to je pozitivní, buď pozitivní, jdu na přednášku o pozitivním chování, myšlení“ atd. atd.

Zapamatujte si, že Váš mozek má od přírody naprogramováno, že pozitivní je destruktivní a negativní je konstruktivní. Nemůžete to nikdy přeprogramovat. Ani miliónkrát vyřčeným opakem!

Pokud lidé mají převrácené hodnoty, nejen zde ve znamení, ale i v točivosti, což je rovněž základní symbol přírody, nemohou objevit volné energie, protože chápou všechno opačně.

tomáš marný

Komentáře

Ikona diskutujiciho Renata 2017-10-23 08:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

toto som uz pred rokmi vravela, ked som nevedela nic o energiach, len som podvedome mala vzdy odpor k cirkvi. Premyslala som, preco je symbol cirkvi muciaci predmet,na ktorom bol ukrizovany Jezis. To ako keby  moslimaci mali mec, alebo kamene… A ked som kriz videla u niekoho v dome nad dverami, vzdy taky zly pocit, vidim dnes, ze opravnene….

Ikona diskutujiciho Verča 2017-10-23 10:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tyjo – zajímavý článek..a já si říkám, proč do kostela nepáchnu, ale posedět si u něj venku je mi dost příjemné..

Ikona diskutujiciho Miško 2017-10-23 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zaujímalo by ma, čo si myslíte, kto je Ježiš Kristus. Alebo ak chcete, kým je pre Vás. S láskou pekný deň všetkým 🙂

Ikona diskutujiciho Miško 2017-10-23 10:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Inak zaujímavý článok. Množstvo negatívnych iónov je merateľné prístrojom, bolo by to zaujímavé pomerať v kostole… Poznáte nejaký ionizátor vzduchu??? Ďakujem

Ikona diskutujiciho tweety 2017-10-23 14:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

takže ak to chápem správne tak kriz vyzaruje negativny naboj a stahuje do seba pozitivny? tak je to aspon na tom obrazku s jabkom :D

Ikona diskutujiciho Jooly 2017-10-23 19:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to je sice hezky popsané, ale nikde tam není fakt, že náboje  + a – musí existovat, aby příroda byla v rovnováze. To, že je ted více  + nábojů, je vlivem negativních zásahů člověka do přírody. A asi bych nespojovala symbol kříže s elektric. nábojem, jelikož  kříž je symbolem rovnováhy = propojení nebeských a zemských sil… 😉

Ikona diskutujiciho Lib 2017-10-23 20:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Alue, skvělý článek.

Ikona diskutujiciho Menni 2017-10-23 21:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, to o tom kříži je zajímavé, ale jak je to třeba s nilským křížem ? Má v sobě + ale taky kruh.

Ikona diskutujiciho Peace 2017-10-23 21:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo docela to dává smysl. Jen bych trošku poopravil ten příklad s elektřinou. Je to trošku zcestné vyjádření. Napětí nikam neteče, napětí je pouze rozdíl dvou potenciálů. Spíše by šlo říct, že napětí vzniká tam kde vznikla nějaká nerovnováha a proto také napětí nikam neteče. Teče proud. Fyzicky teče proud od záporného (negativního) potenciálu ke kladnému, ale  konvence je uvádět, že teče od kladného do záporného – lze tu potvrdit ( a nebo vyvrátit vyjímkou potvrzující pravidlo :-P ) že nás učí vše naopak. Stejně tak blbost s tím, že nezabije např. milion voltů – to většinou tvrdí ti kdo si myslí, že elektřině rozumí a přitom znají úplné minimum. Vždy zabíjí proud, který je závislý na odporu daného objektu čímž protéká, a velikostí napětí. Abych to vysvětlil správně a celkově, tak milion voltů nezabije pokud je daný zdroj napětí tzv. měkký. Tzn. v okamžiku kdy ke zdroji není nic připojeno, tak je na něm skutečně milion voltů, jakmile se včas dotkne člověk, vlivem zátěže, tj. že obvodem začne protékat proud, napětí spadne na malou bezpečnou hodnotu. Teslovi to nic neudělalo protože používal vysokofrekvenční proudy, ty se šíří pouze po povrchu vodiče. Budu rád když se k mé odpovědi tm vyjádří.

Ikona diskutujiciho jirik 2017-10-24 09:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Něco k nilskému kříži –

Ikona diskutujiciho martin martin 2017-10-24 21:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak mě napadlo Alue, že ty jsi taky takový strom, který musí uzemňovat pozitivní náboj z diskuze atd. Tak pozor, aby sis do hlavy nevypálila díru :-P

Ikona diskutujiciho Miško 2017-10-25 15:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Keď nad tým uvažujem, tak analógia kríža a pozitívneho iónu je nezmyselná presne tak ako prirovnanie živého stromu a budovy kostola s "anténou" na pozitívne ióny. Z kríža som nemal nikdy deštruktívny pocit, keďže rozumiem tomu ako nástroju víťazstva-rozumej v jedinom prípade Kristovej smrti a zmŕtvychvstania a tým spustenie procesu návratu ku Otcovi. Dobrý alebo zlý pocit mám v priestore z osôb, ktoré v danom mieste vyžarujú /vyžarovali/deštruktívnu energiu… Všetkým pekný deň 🙂

Ikona diskutujiciho Michaela 2017-10-25 17:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: Mluvíš mi z duše, já mam tyhle články moc ráda, ale vždy je to jak pěst na oko, když si přečtu něco takového, jakože napětí teče opačně než proud atd. Je to škoda, protože pro mě tím tyto články hrozně klesají na důvěryhodnosti. Ráda se přiučím novým znalostem, ale chtělo by to vychytat tyto zcela zavádějící a nepravdivé informace.

Ikona diskutujiciho Jerry5ek 2017-10-25 17:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, chtěl jsem se zeptat, mám po celém domě rozmístěno mnoho šungitových pyramid, ale z půdorysu tvoří pyramida vlastně tvar + , nemůže to mít ve finále více destruktivních vlastností než pozitivních? Osobně si ale myslím, že pyramida je konstruktivní tvar, ale zajímal by mě tvůj názor, díky…

Ikona diskutujiciho Alue 2017-10-25 17:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:  Pokud nejsem úplný idiot, tak mám dojem, že pyramida má v půdorysu tvar čtverce a ne +.

Ikona diskutujiciho octomaník 2017-10-25 18:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: Šungitové pyramidy by měly být umístněny takto:

Ikona diskutujiciho martin martin 2017-10-25 23:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: lépe řečeno plus ve čtverci :-)

Ikona diskutujiciho Marcela 2022-02-12 05:56:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A jak je to s egyptským křížem?
Děkuji.

Ikona diskutujiciho Bohumir 2023-03-21 11:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc zajimavy clanek. 🙂 Dekuji za nej. Muzete mi doporucit literaturu k dalsimu studiu? Dekuji

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek