Dr. Byrne: Mozková smrt neexistuje, transplantace orgánů je vražda

8.8.2019 v Zdravověda 50

„Dárcovství a transplantace orgánů jsou multi-miliardový byznys, dokonce větší než potratový byznys,“ tvrdí známý neonatolog a pediatr Dr. Paul A. Byrne.
„Každý orgán, který se transplantuje, je zdravý a pochází ze žijícího člověka“. Dále dodává, že: „všechny tyto orgány se odebírají z těl s bijícím srdcem a krví proudící v žilách. Každý dárce je přitom během tohoto procesu doslova zavražděn“.Dr. Byrne je špičkový odborník, zakladatel neonatální a perinatální medicíny, který zastával mnohé významné pozice na lékařských univerzitách, v nemocnicích a lékařských sdruženích. Dnes už je v důchodu, ale nadále se věnuje hlavně přednáškám na různá témata.

Prezentace Dr. Byrna na kongresu
Dr. Byrne byl jedním z přednášejících na konferenci konané v Leominster, v americkém státě Massachussets, kde prezentoval své postoje k tématům jako jsou eutanázie, mozková smrt, či transplantace orgánů. Dr.Byrne trvá na tom, že nic takového jako „mozková smrt“ (nutný předpoklad pro provedení odběru orgánů) neexistuje. Říká, že jde o vymyšlený stav, který je čirou lží již od svého samého počátku.

„Mozková smrt není skutečná smrt,“ pokračuje. „Transplantace orgánů jsou skutečný důvod, proč byl tento pojem uměle vymyšlený“.

Uvedený termín se do medicíny zavedl po první transplantaci srdce v roce 1967. Ta byla provedena v Jižní Africe, ale už pár dnů po ní došlo k další, tentokrát v New Yorku, kde transplantovali srdce ze živého třídenního miminka s mentální retardací, do jiného osmnáctidenního miminka. Prezentovalo se to tehdy tím způsobem, že dítě se zdravým mozkem, ale nemocným srdcem, si zaslouží žít více, než sice zdravé dítě, ale s mentální retardací.

Zde si můžete prohlédnout obrázek toho děťátka před transplantací:

Oni ho jednoduše ještě živé bezcitně naložili do ledu, aby mu zpomalili metabolismus a připravili na transplantaci. Potom mu zaživa odebrali srdce a transplantovali ho do druhého dítěte. Operace se bohužel nepovedla a obě děti zemřely. Tehdy šlo nejen o nemorální, ale dokonce i nelegální operaci.

Aby lékaři tento svůj zločin omluvili, zasedlo konzílium a v roce 1968 navrhli zavedení pojmu „mozková smrt“. Časem se definice tohoto pojmu mnohokrát měnila a různě předefinovávala, aby se odebírání orgánů co nejvíce usnadnilo.

Transplantované orgány musí pocházet vždy ze živého dárce
Jak uvádí Dr. Byrne, transplantované orgány musí vždy, bez výjimky, pocházet ze živého člověka. Totiž, při skutečné smrti (ne pouze mozkové) dochází během minut ke kolapsu dýchání i oběhu krve a orgány tehdy začínají rychle odumírat. To je také důvod, proč když se odebírá více orgánů z jednoho dárce, srdce musí jít vždy ven jako poslední.

„Žádný vitální orgán nedokážete získat z mrtvoly. Když jste už skutečně mrtvý, žádné orgány se již odebírat nedají“, vysvětluje Byrne.

 

Přednáška Dr. Byrna pod názvem: ,,Mozková smrt, versus Skutečná smrt“


Dr. Paul Byrne speaking at Pro-Life conference in Vancouver, WA on May 2, 2015

 

Příběh zotavení pacienta, poté co byl prohlášen za ,,mozkově mrtvého“
Dr. Byrne uvádí, že existují případy úplného zotavení se pacienta, i po prohlášení takzvané „mozkové smrti“. Příkladem je muž jménem Zach Dunlap, který se spontánně probral poté, co byl prohlášen za „mozkově mrtvého“. V roce 2007 byl Zach teprve 21 letý mladík, který měl nehodu na motorce. Po nehodě ho sanitka odvezla do nemocnice ve městě Wichita Falls v Texasu. Tam mu diagnostikovali mozkovou smrt a snažili se jeho rodinu přesvědčit, aby souhlasila s odběrem orgánů. To by však způsobilo jeho skutečnou smrt.

Zach slyšel, jak ho lékaři prohlásili za „mozkově mrtvého“, ale nebyl schopen se pohnout, ozvat, či cokoliv jiného s tím udělat. Postupně ho lékaři začali připravovat na operaci odebrání orgánů. Jen pár minut před operací ho jeden z jeho přátel píchl kapesním nožíkem do chodidla. Nikdo nechápal, když s sebou Zach trhl. Údajně mrtvý muž byl ve skutečnosti naživu!

Nechtěli tomu věřit ani lékaři, ale po další reakci Zacha na píchnutí pod nehet, když je dokonce rukou odstrčil, byli přinuceni tento fakt uznat a odebírání orgánů zrušit. O pár dnů později byl Zach schopen si se svou rodinou povídat, tehdy jim řekl, že je všechny miluje. Po dalších 48 dnech opustil nemocnici a ve zdraví se vrátil domů. Ne však díky lékařům, kteří ho prohlásili za „mrtvého“, protože mu chtěli odebrat orgány.

Zach není jediný takový případ. Celkově bylo dosud zaznamenáno přes 175 známých případů „mozkově mrtvých“ lidí, kteří žili ještě dlouho poté, co je prohlásili za mrtvé.

Co je špatně na pojmu „mozková smrt“
Jak Dr. Byrne ve svých přednáškách vysvětluje, princip „mozkové smrti“ je uměle vymyšlený a dokonce i z medicínského hlediska chybný. Říká, že existuje 14 reflexů mozkového kmene. Při stanovování mozkové smrti se přitom pohlíží jen na 6 z nich!

Před nějakým časem se začaly u pacientů měřit mozkové vlny. V jedné studii lékaři zkoumali 9 „mozkově mrtvých“ lidí, a testy zaznamenaly mozkové vlny u dvou z nich. Od tohoto testu se nakonec upustilo, protože transplantačnímu byznysu nepasoval do karet.

Další problém je takzvaný apnea test, kdy pacientovi vypnou umělou plicní ventilaci až na 10 minut, což způsobí prudký nárůst oxidu uhličitého v krvi a následně vyvolá otok mozku a jeho ještě větší poškození. To pak lékaři prezentují jako „důkaz“ mozkové smrti. Apnea test by proto žádný rodinný příslušník neměl lékařům povolit provést na jejich blízkém.

Situace v Česku a na Slovensku
Platí zákon, že v případě mozkové smrti, se každý občan České republiky i Slovenska automaticky považuje za dárce. Jde o takzvaný „předpokládaný souhlas“ s darováním. Odebrat orgány tak teoreticky mohou i bez souhlasu, nebo dokonce proti vůli rodiny.

Slovenská transpantologická společnost a Ministerstvo zdravotnictví ČR tvrdí, že před odebráním orgánu to vždy komunikují s rodinou. Ta komunikace však nespočívá v dotázání se rodiny na souhlas s odebráním orgánů, ale jen informování, že to jdou udělat. Proč? Jde o psychologický trik. Pokud by totiž explicitně žádali o souhlas, tak statisticky by to odmítlo mnohem více rodin, než když je jen informují o záměru odebrat orgány. Stále se najdou rodiny, které s transplantací orgánů nesouhlasí. Je jich však takto mnohem méně, protože často nevědí, že mohou odmítnout.

Úřady dále tvrdí, že vůli rodiny respektují a v případě nesouhlasu pacientovi orgány neodeberou. Zde je však nutné zdůraznit, že to závisí jen a jen na rozhodnutí lékaře. Existuje riziko, že v jednom případě přihlédnout k vůli rodiny mohou, v jiném zase nemusejí. Máme hlášeny případy, kdy tak lékaři údajně neučinili. Faktem je, že pokud by lékaři orgány odebrali i proti vůli rodiny, tak by tím žádný zákon neporušili.

Nechcete podstoupit riziko, že možná budete rozebráni zaživa? – Odhlaste se z registru
V případě, že nesouhlasíte nejen s odběrem svých orgánů (srdce, ledviny), ale i tkání (kostí a kůže), pak musíte ještě za života před notářem podepsat tiskopis o odmítnutí dárcovství.

Češi si mohou formulář stáhnout zde a vytisknout:
https://www.kst.cz/wp-content/uploads/2014/11/Narodni-registr-osob-nesouhlasicich-s-posmrtnym-odberem-tkani-a-organu.pdf
Úřední ověření podpisu se dá provést i na poště označené symbolem Czech Point (dle pokynů na formuláři  není nutné razítko lékaře a dostavit se kvůli tomu do zdravotnického zařízení, čtěte pozorně doprovodné pokyny). Ověřenou listinu poté zašlete na adresu:

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha

Pozor, změna!
KSRZIS byl zrušen, od r. 2017 se formuláře mají posílat na Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. 

Slováci si formulář mohou stáhnout zde:
https://www.badatel.net/wp-content/uploads/2019/05/02-Prehlasenie_nedarca.pdf

Po vyplnění a úředním ověření podpisu je třeba zaslat ho na adresu:

Národní transplantační organizace
Limbová 14
831 01 Bratislava.

Za děti tiskopisy vyplňuje a zasílá rodič.


zpracováno podle zdroje: https://www.badatel.net/dr-byrne-mozgova-smrt-neexistuje-transplantacie-organov-su-vrazda/Komentáře

Ikona diskutujiciho Kája 2019-08-08 06:10:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Třídenní miminko s mentální retardací? To je nějaká hloupost. Jak by mohli u čerstvě narozeného dítěte vědět, že je retardované? Rozdíly se projevují až později a s konečnou diagnostikou se čeká, protože nemusí jít o retardaci, ale jen opožděný vývoj. Nějak se mi to nezdá…

Ikona diskutujiciho Iva 2019-08-08 18:09:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně ten samý dojem mám také. Vypadá to jako absolutně účelové jednání – nemorální, nezákonné, a v USA mne to ani nepřekvapuje. Tam účel světí prostředky. Je to velice ohavné. Chudáci obě miminka, možná měla obě šanci … v pár dnech života to nelze říci.

Ikona diskutujiciho Tereza 2019-08-08 18:10:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Některé druhy MR jde rozpoznat i vyšetřením v brzkém věku (tuším, že je to CT). Tato retardace je způsobena „špatně narostlým mozkem“ – prostě miminku kus mozku třeba chybí. To jen k tomu, jak to mohli poznat. Druhá věc je, že by mě fakt nenapadlo dělat na první pohled zdravému novorozenci vyšetření na MR, to je fakt na hlavu. Spíš bych to viděla tak, že potřebovali udělat pokus, tak řekli, že má mentální retardaci. Kdyby to neřekli, těžko by tenhle hokus pokus provedli. Je mi z toho úzko 🙁

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-08 18:15:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Jistě, to co se překládá je jen tvrzení nějakých doktorů. Klidně mohli použít úplně zdravé dítě a tvrdit o něm, že je postižené. V zájmu vědy se děly všelijaké odpornosti, nebylo by to poprvé a nebude to ani naposledy. Mimochodem existují lidé, kterým části mozku chybí, nebo jsou úplně bez mozku, nebo se narodili s troškou vnější kůry a ta jim postupem let dorostla. A buď jsou normální, nebo jeden pán měl IQ 80, ale normálně s tím žil a měl dokonce i rodinu. Nikomu nedá práci to vygooglit, čili chybějící kus mozku ještě neznamená, že se skutečně narodil retard.

Ikona diskutujiciho Tereza 2019-08-08 18:23:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu, to máš naprostou pravdu, to mě ani nenapadlo. Nedávno jsem četla o někom, komu až ve stáří zjistili, že má jen půlku mozku, a byl to docela úspěšný pán, s rodinou, žil v pohodě 🙂 Mě to napadlo spíš proto, že jsme před pár lety něco takového řešili v okruhu známých – bylo to dítě dříve drogově závislé ženy, narodilo se s potížemi a bylo na nějakém vyšetření (fakt tuším to CT) a našli chybějící část mozku. Potíže se vyřešily rychle, ale ta chybějící část nedorostla a prcek je mentálně retardovaný 🙁 Tak to jen proto mě to napadlo 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-08 18:33:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechápu, jak může závislačka přivést na svět dítě. Když neumí zodpovědně zacházet ani sama se sebou. Tenhle svět je na hlavu.

Ikona diskutujiciho Tereza 2019-08-08 18:41:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Na hlavu je, to máš pravdu.Všichni ji od toho odrazovali, rodina, přátelé, doktoři… Nic. Jen na její „omluvu“ – otěhotněla asi po 4 měsících od začátku léčení. Od té doby prý docela seká latinu, ale odneslo to dítě 🙁 A o to se samozřejmě stará její rodina, žejo. No na hlavu, tohle se prostě dít nemá.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-08 23:57:56
Ikona diskutujiciho
sipka

no bohužel děcka může mít každej a pak to podle toho vypadá:(

Ikona diskutujiciho 54Alice 2019-08-08 10:08:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Trochu mimo téma a neviem kde inde sa spýtať. Kúpila som si Zelený jíl vraj pomáha ako vyluhovaný na chudnutie a celkovo ma mať veľa minerálnych látok. No príde mi to ako vyluhovaná hlina. Má s tým niekto skúsenosť?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-08 12:46:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Jíl je hornina, pochopitelně tedy chutná jako hlína. Účinek má jako absorbent, navazuje toxiny. Vzhledem k tomu že je to hornina, obávám se, že minerální využitelnost pro tělo v anorganické formě bude nulová. Tedy jako detox ok, podobnou službu by udělalo i živočišné uhlí, nebo zelené potraviny chlorella, spirulina, ječmen.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-15 17:51:36
Ikona diskutujiciho
sipka

kašli na čaj, i kdyby byl z hvězdnýho prachu. kardio a zelenina a jsi hubená za chvilku.

Ikona diskutujiciho Kateřina 2019-08-08 10:46:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro-Life kongres, to je panečku věrohodnej zdroj informací 😀

Ikona diskutujiciho . 2019-08-08 13:41:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No tak s tím miminkem je to strašné. ! Chudáček

Ikona diskutujiciho Irena 2019-08-08 13:58:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zde k transplantaci k článku fakt mimo téma!!!
To hlava nebere 💥k tak důležitemu tématu …!

Ikona diskutujiciho 54Alice 2019-08-08 14:18:55
Ikona diskutujiciho
sipka

N Alue to mohla vyradiť ak je to problém. Niekto poháda aj s chodníkom keď už nič iné nie je na práci. TO sa hovorí a starých dievkach na Slovensku.

Ikona diskutujiciho Robert 2019-08-08 14:39:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jaká je garance, že orgány/tkáně neodeberou? Jak již píšeš, tak se odebírají ještě za živa, že za mrtva se již neberou. Jenže ten formulář je o nesouhlasu s „dárcovstvím“ za mrtva!

Ikona diskutujiciho Tereza 2019-08-08 18:12:35
Ikona diskutujiciho
sipka

„… Jenže ten formulář je o nesouhlasu s “dárcovstvím” za mrtva!“ Tady bohužel stačí, že lékař prohlásí, že jsi mrtvý. Mozková smrt je podle nich prostě smrt, tečka. To, že se můžeš probrat, je jim v tu chvíli jedno – podle těch 6 parametrů jsi mrtvý, tak čau.

Ikona diskutujiciho merlin 2019-08-08 15:44:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, skvělý článek. Potřebuji se zeptat, na které stránce ve tvé knize „Anděl strážný“ je popsaná technika odstranění křtu? Potřebuji to co nejrychleji sejmout. Jinak ti moc děkuji za knihu. 🙂

Ikona diskutujiciho Tereza 2019-08-08 18:13:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přečetla jsem to a normálně jsem to šla rozdýchat. Už v půlce mi bylo úzko a divně od žaludku. Fuj, ta představa… 🙁

Ikona diskutujiciho Robert 2019-08-08 18:48:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Terezo, však tohle chápu. Jen podotýkám, že to můžou potencionálně obcházet a ten papír je jen placebo na uklidněnou. Dobrá, nemělo by se to stát. Stejnak je ideální žít tak, aby ten papír (a celá farmafie) byl zcela zbytečný a dárcovství vůbec nehrozilo.

Jinak zkouším si představit nějakého českého duchovního, či duchovní jak vztupuje na týden až dva do nirvikalpa(?) samádhí (vědomá duchovní hybernace?) a lékaři ho/ji již první den nalezení v takovém stavu prohlásí za mrtvého „dárce“, protože je „bez“ pulzu a „bez“ dechu a jak se jim někdo další snaží vysvětlit, že není mrtví/á, že jen medituje :-D. Proto musí být buď v místě kam lidi nechodí, anebo s ním/ní musí někdo být a „hlídat“ :-).

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-08-08 20:38:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak jsem viděl co provedli miminku a naložili ho na led tak se mi udělalo docela i špatně, je vidět že jsem podle předchozích článků empatem. Snažil jsem se honem rychle myslet na něco jiného abych neupadl do deprese protože tohle mě až zaskočilo že v lékařství frčí i tento špinavý byznys. O dárcovství orgánů jsem se nikdy nijak extra nezajimal jen jsem to slyšel od spolužáků že si z toho dělávali srandu že když se vybourá stane se dárcem orgánů, ale jak koukám něco pravdy v tom bude. To jestli se někdy budu zlepšovat v meditování abych taky hledal nějaký úkryt kde mě nikdo nenajde protože takhle skončit fakt nechci.

Ikona diskutujiciho Lubomír 2019-08-08 22:04:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V ČR tedy rozhodně nerozhoduje o mozkové smrti jen sledování zmíněných reflexů mozkového kmene. Musí být dvěma zobrazovacími metodami prokázána nepřítomnost mozkové perfuze. Tedy krev neproudí žádnou částí mozku. Mozková tkáň nutně potřebuje k výživě glukózu a kyslík. Bez kyslíku je do několika minut mozek nevratně poškozen a odumírá. Většinou se prokazuje angiograficky úplný stop na arteria basilaris, nebo se scintigraficky prokáže nepřítomnost mozkové perfuze. Pokud toto je splněno s ostatními kritérii, je přirozenou cestou nemožné dosáhnout regenerace odumřelých mozkových buněk. Celý článek mi přijde trochu přitažený za vlasy a vzbuzující mnoho otazníků, na které není v článku odpověď.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-09 00:32:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

toto je echt kentus. díky za formulář, tak jako tak. miminko v ledu? no koment. ew. já nevim jak se na to reaguje, to je nechutný. a hrozný. pro mě jako pro ženu s velmi silným mateřským instinktem je to hrozný pohled.

trochu mimo téma, ale jsem z toho dost nešťastná. nerada na sebe zase stahuju pozornost, ale.. mám teď babičku už asi dva dny v nemocnici s tumorem na mozku. hrozný. prostě.. proboha. šla na vyšetření kvůli třesu rukou a zjistili toto:((( budou jí dělat různá(i zbytečná, samozřejmě, jak jinak)vyšetření všeho možného i nemožného a bojím se, co na ní všechno najdou a jak jí budou trápit, mám hrůzu z toho jak jí takhle „rozebírají na kousky“, oni doktoři si toho umí najít, už teď bere 10 prášků denně. zatím se neví, zda je ten nádor zhoubný. ani to vědět nechci.. proboha, tohle by mě NIKDY nenapadlo. nic s tím celým bohužel neudělám a můžu to +- jen pozorovat. kdy ji pustí/nepustí z nemocnice se uvidí podle toho, jak dopadnou vyšetření. kéž by ten nádor byl nezhoubný. achjo:( já bych jí tak chtěla pomoct, tak moc. zatím jí jen pomocí prášků splaskávají otoky na mozku a dostala teď díky tomu i chuť k jídlu! což už neměla dlouho:/ ani nikdy nekouřila, žila docela zdravě, v horách v přírodě mimo wifi a tak. já nevim co dělat nebo co říct, ta bezmoc je děsná. je jí teprve 74.. co já tam viděla těch starých nemocných lidí, na pokoji byla i stará paní s Parkinsonem a mě najednou trklo: „ty jedna pitomá huso, jak jsi mohla nadávat na to, že jsi mladá!! Važ si toho a přestaň furt řešit co si kdo myslí a co říká a ŽIJ! Mladí máš jen jedno a život taky, proboha, kašli už na to, co si myslí druzí a buď kým jsi, buď ráda!“ Někdy člověku ani nedochází, co má:/ zdravé, mladé tělo.

Taky jsem v nemocnici potkala takového kluka(cca 19 – 22 let)s přítelkyní – měl mega krásné bílé vlasy(takové přesně chci)a potkala jsem ho hned u vchodu, okamžitě mě zaujal. No rodina říkala že pojedem výtahem a oni šli po schodech, tak mě to štvalo, že už ho neuvidim… Celou dobu jsem to v hlavě louskala, že bych ho chtěla ještě potkat. Hm no a opět jako kdyby mě něco nahoře slyšelo, když jsme odcházeli, tak jsme je naprostou „náhodou“ ještě potkali:) to potěšilo. Máma do mě drkala abych se na něj ohlédla(ona ho viděla a já ne a chtěla mě upozornit)a já měla tak neskutečně špatnou náladu, že jsem na ní chtěla zavrčet „nesahej na mě“ a pak až mi došlo, proč do mě drká. A v autě čekalo štěně… – tím chci jenom říct: do háje, vždyť člověk, speciálně já, si občas taky neváží toho, co má. Já nevim, na co si furt vlastně stěžuju. Jsem kdo jsem a mam co mam, už bych se s tím měla smířit. Vtělila jsem se sem, konkrétně do tohoto těla, přeci z nějakých důvodů. mohla bych už dát pokoj.

No a abych tu zas nenapsala slohovku, tak babička je pořád hodně plná života a nemůžu uvěřit, že má tumor. tahle setkání s realitou jsou ošklivá a za tenhle půlrok už jsem jich měla víc než dost. tohle je moc. babička na svůj věk ani nevypadá, ani nevypadá nemocně, jen se jí třesou ruce a bývala poslední dobou častěji unavená + někdy nechutenství k jídlu, ale to jsem myslela, že k tomuhle věku tak nějak patří. a moji druzí (nevlastní) babička s dědou oba kouří a pijí alkohol o sto šest a? nic moc jim neni. nefér. nechápu, když někdo kouří klasik cigára plná akrylamidu a nikotinu, že mu „nic moc není“.

bylo hrozně divný a nepříjemný odtamtud odcházet a babičku tam nechávat na pokoji. Aluško.. vůbec ti nezávidím co jsi si musela prožít, když měla tvá maminka rakovinu. neumím si představit a mrzí mě, že sis něčím takovým musela projít(to si žádné dítě nezaslouží), i když ty už to teď neřešíš a máš to za sebou, což je skvělé. já se toho zatím jen takhle dotkla a je to.. hnus.

Ikona diskutujiciho df 2019-08-09 21:12:23
Ikona diskutujiciho
sipka

V případě babičky bych se podíval po metodě dr. budwigové, opravdu čerstvý lněný olej bez oxidace se dá na našm trhu sehnat, potom našel stránky dr. simonciniho a oslovil ho. V tvým případě nebude problém v angličtině.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-10 12:38:03
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuju moc za tip. velice ráda bych s tím něco „dělala alternativně“ ale zatím se ani neví, kdy ji pustí:/ mám právě strach z toho, že už si ji tam nechají a člověk s tím nadělá houbeles. Teda příbuzní by mohli, já konkrétně nadělám houbeles. ta bezmoc je na nic.

Ikona diskutujiciho df 2019-08-10 23:57:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono je to o tom, že si to teď přes víkend vklidu načteš, pochopíš mechanizmus léčby. Objednáš ten olej, tak do konce příštího týdne když to dobře půjde ti olej dojde (lisují až když mají dostatečný počet objednávek aby to bylo čerstvé, jinak by to byla jen fermež) a v pátek koupíš sýr cotage (nebo jak se to píše) umícháš mišmaš a o víkendu to babičce vnutíš s rozumným vysvětlením.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-11 08:01:23
Ikona diskutujiciho
sipka

hmmm, to by možná šlo! díky, podívám se na to:)

Ikona diskutujiciho jirik 2019-08-11 08:48:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tumory –
kopřiva
přeslička – čaj a parní obklady z přesličky
*Podle rakouského biologa Richarda Willforta nové výzkumy potvrzují domněnku, že delším užíváním přesličky se zastaví růst zhoubných tumorů (nádorů), ba nakonec i zmizí.*
svízel

viz zdraví z boží lékárny od Marie Treben

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-09 00:37:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

… jo a taky – já vím, že to má svoji historii, ale ten symbol hada mě vždycky hodně znepokojoval. Na všech lékárnách je symbol „+“ a často i ti „hadi s holí“… z mého pohledu je to VELICE špatná symbolika. jako kdyby člověk pak už od pohledu věděl, co je špatné a kam nemá vstupovat(od chození do lékárny mě to obří zářivé plusko vždy vyloženě odrazuje, ale lízátka s vápníkem tam maj dobrý, to jako jo). nic není náhoda.

Ikona diskutujiciho df 2019-08-09 17:41:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Zadej si do hledání výraz „caduceus“ ten správný představuje DNA a jiné. Tak si studuj, sem dnes nějak na nule, nechce se mi psát.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-15 18:56:08
Ikona diskutujiciho
sipka

@df: jak jsem psala níže: „😀 díky za zajímavé informace. Každopádně já vím, že to má svoji historii a důvody, proč je tam ten had přítomen. Jen jsem na to chtěla poukázat i z hlediska symboliky dané v tomto Matrixu. Záleží na úhlu pohledu.“

Ikona diskutujiciho Lydie 2019-08-09 17:35:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co se týče hada na hulce u znaku pro medicinu..v Africe(i jinde),jsou filárie,tenký,dlouhý,červik,projde-li pokozkou,dostane se do obehoveho systemu,lze se ho zbavit tim,ze mistni samani,lekari vezmou drevenou tyčinku,na konci rozdvojenou..kdyz červik vykoukne(prosim,nezvracet)z rány,lekar ho zachyti do drivka a začne vytahovat namotávánim,je to hodne ozrucnosti,praxi,šikovnosti,musi se to delat velice pomalu,jinak se pretrhne a je treba zacit znova.Takze ten namotany hadek symbolizuje,velký um a šikovnost,proto ho maji zdravotnici,vsichni,ve znaku.A jinak Had je symbol dobrý i spatný,zalezi na okolnostech(napr.u vykladu snu v psychologii).Tak snad Vas uz hadourek nedesi 😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-09 20:41:13
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 díky za zajímavé informace. Každopádně já vím, že to má svoji historii a důvody, proč je tam ten had přítomen. Jen jsem na to chtěla poukázat i z hlediska symboliky dané v tomto Matrixu. Záleží na úhlu pohledu.

Ikona diskutujiciho Moudravrba 2019-08-09 19:40:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak asi nejdál to v tomto odvětví dotáhla Čína. Tam po desetitisících odebírají orgány z úplně zdravých lidí. Jedná se o tzv. vězně svědomí ( praktikující Falun Gongu, budhisté, křesťané, nebo „odpůrci režimu“) na kterých jsou tyto zrůdnosti prováděny. Tito lidé jsou často uvězněni v pracovních táborech, kde jsou biti a mučeni. Následně jim jsou násilím odebírány orgány, kdy jsou plně při vědomí a v agonii. Více o tom si můžete přečíst například ve vyšetřovací zprávě od Davida Kilgoura a publicisty Ethana Gutmanna a v jejich knize s výstižným názvem Jatka, nebo také česká Epoch Times o tom hodně píše.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-09 19:49:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Jenom když to čtu, tak se sebe ptám, co tady sakra dělám a proč musím sdílet planetu s takovými hovady.

Ikona diskutujiciho df 2019-08-09 20:16:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi jasné tvoje rozhořčení aluško, ale asiaté jsou na tom diametrálně odlišně od nás. A když ještě vezmeš v potaz původ který se uvádí a docela pasuje, tak to sedí. Ustát vše co se zde děje je fakt náročný.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-09 20:42:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Cože?! to já vůbec nevím, že se děje 🙁 co to sakra je 🙁 ?! to jsem vědět nechtěla… achjo a to si člověk občas myslí, že se má špatně. to sotva.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston 405 2019-08-15 18:48:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Národy asijského rasového původu mají ve svých kulturách obecně tolik násilí, že jsem je od určité doby přestal obdivovat, včetně Japonska, kde je běžné karóši jako smrt/sebevražda přepracováním. A Čína se v soutěži o největší hnus pere o první příčku se Severní Koreou. Upřímně se divím všem duším, které se do těl v těchto zemích narodily….

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-08-11 13:31:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odoberanie orgánov sa deje i nelegálně, nalákajú vás na pracovnú ponuku niekam do zahraničia a tam vás ,,na pracovnom pohovore“ unesú, tak pozor na podozrivé ponuky práce.

Ikona diskutujiciho Lazarus 2019-08-15 16:31:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to smutný, když ani lékař nerozumí konceptu smrti mozku, ale co už… já taky nerozumím neonatální a perinatální medicíně… Se smrtí mozku se to má takto: většinou se jedná o pacienty s těžkým úrazem mozku nebo těžkou cévní mozkovou příhodou. Mozkové buňky jsou extrémně citlivé na nedostatek kyslíku a pokud je ho nedostatek, tak hynou už po 5 minutách a nelze je (až na výjimky) obnovit. Pacienti v takovémto stavu jsou napojeni na přístroj, co za ně dýchá, a většinou mají podporu orgánových funkcí spoustou léků. Pokud se u někoho z takových pacientů uvažuje o smrti mozku, tak je nejdřív nutné splnit několik velmi přísných kritérií klinických (tedy to, co se dá vyšetřit našimi smysly) a potom musí být smrt mozku potvrzená nějakou vyšetřovací metodou. A teď ta smutná část o smrti mozku: pokud je smrt mozku prokázaná, umřete. Do úmrtní zprávy se napíše čas provedení té vyšetřovací metody. Dál to závisí na rozhodnutí, co jste udělali za života: pokud jste se zapsali do registru lidí nesouhlasících s odběrem orgánů, lékaři ukončí veškerou podporu orgánových funkcí a nechají umřít i zbytek těla. Pokud jste se nezapsali, tak proběhne odběr orgánů. Možnosti jsou tedy jenom 2: smrt (bez možnosti pomoct lidem, kteří pomoc potřebují), nebo smrt a potenciální záchrana několika životů.

Ikona diskutujiciho Lazarus 2019-08-15 16:39:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No a teď si to zkuste představit z druhé strany: řekněme, že jste onemocněli myokarditidou (zánět srdečního svalu) – není častá, ale stává se, i mladým lidem, můžou ji způsobit běžně se vyskytující viry. Jste furt unavení a nemůžete ani moc chodit – zadýcháváte se i cestou na záchod. Spát můžete jen vsedě, protože vleže se vám špatně dýchá. Berete spoustu léků – hlavně na odvodnění, což je malér, protože jak bylo řečeno, i cesta na záchod je jako vesmírná odyssea. A váš kardiolog vám řekne, že by vám mohla pomoct transplantace srdce, jinak tak do roka zemřete. Odmítnete transplantaci?
A nebo jste se celá rodina otrávili muchomůrkou zelenou, v domění, že se jedná o žampióny. Všem vám selhala játra (mimochodem – nepříjemná smrt), ale akutní transplantace by vás mohla zachránit. Odmítnete ji?
Než se nadšeně zapíšete do registru odmítačů dárcovství orgánů, zamyslete se, co to může způsobit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-15 16:50:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Zánět srdce se dá v pohodě vyléčit, to není žádný problém. Selhání jater je exitus… raději umřu než žít s játry z umírajícího. Stejně je to jenom prodlužka na určité roky, po čase taky selžou.

Ikona diskutujiciho Lazarus 2019-08-15 17:04:59
Ikona diskutujiciho
sipka

O léčitelnosti zánětu srdce vyprávěj těm, co na něj umřeli… Když máš štěstí, přejde to samo, ne každý měl štěstí…
Celej život je jenom prodlužka na určité roky, nakonec všichni umřeme – co s tím?
Ale aspoň oceňuju, že jsi pevná ve svých zásadách.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-15 17:41:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemůžu za to, že lidi spoléhají na debilní doktory, co neumí vyléčit ani zánět a nechávají na to umírat pacienty, když by léčba nestála víc než tři stovky. Vědění je moc. Kdo neví, nezajímá se a slepě věří, ten holt na zánět umře. Nikdo jiný ti zdraví nezajistí, musíš si ho zajistit ty sám a starat se o sebe, pak nemusíš vyblabávat mrtvoly a používat z nich orgány.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-15 17:50:20
Ikona diskutujiciho
sipka

„Nikdo jiný ti zdraví nezajistí, musíš si ho zajistit ty sám a starat se o sebe“
– kéž by radši tuhle větu, takhle hezky uceleně, vtloukali prvňáčkům do hlaviček místo těch blbin (:

Ikona diskutujiciho df 2019-08-15 21:27:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško jak píšeš léčení za tři stovky, ten můj kamarád lékař (bývalý kamarád) jak si sem před těmi zhruba sedmi lety pro něco dojel (jak sme se bavili), tak loni nebo předloni když mu povídám, že půlkilovka laboratorně čisté jedlé sody stojí (tehdy stála) 147Kč, tak povídá, „přece nechceš abychom léčili rakovinu za dvacku“. Já teda chci aby léčili rakovinu za dvacku a tak už se s ním nestýkám.

Ano, člověk se musí zajíat sám.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-16 07:31:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Za předepisování sody totiž nepojede za odměnu do Egypta. Známý co se teď léčil z rakoviny říkal, že pojišťovně podepisoval papír na náklady spojené s jeho chemoterapií. Tak se podrž, za hnusnej levnej yperit, u kterého měl štěstí že vůbec přežil (bylo to 50/50 a stejně to měl dál…), si farmacie naúčtovala 8 milionů. Jenom za tu chemku, nepočítáme další věci jako CTčko, za které si od pojišťovny berou asi 50 tisíc. JE TO JENOM PODNIKÁNÍ VE VELKÉM STYLU, NEJDE JIM O LIDSKÉ ZDRAVÍ.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-17 02:28:30
Ikona diskutujiciho
sipka

COŽE?! 8 MILIONŮ?! proboha 😮 !! tyvado a já blbá naivka bych to čekala maximálně v řádech tisíců. 8 milionů… to mě pos.. jako jo, že je to byznys vím, ale tohle je trochu přesvištěný.

a do tohohle světa si přiváděj děti.. heh, to zrovna.. ale to zabíhám někam jinam.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston 405 2019-08-15 18:58:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže člověk je tak dobrosrdečný, že se upíše do takového seznamu a pak s ním jednají jako s kusem masa, na kterého si brousí zuby až tímto způsobem? No tak to mi je špatně. A chudák Zach a všichni lidé v jeho kůži…..

Ikona diskutujiciho hanka 2019-09-08 21:51:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem posílala formulář na adresu Vídeňská, Praha a vrátil se mi zpět, protože KSRZIS byl zrušen, od r. 2017 se formuláře mají posílat na Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. To jen kdyby náhodou někdo chtěl si formulář poslat, ať neposílá zbytečně na starou adresu.

Napsat komentář: Lazarus Zrušit odpověď na komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek