Aktuálně


Dobrovolné dary na provoz stránek můžete posílat na účet: 242302976/0300
Podrobnosti Zde Děkuji!

Sledujte Aluška.org na:

Spolupráce

Obsah:

  1. Spolupráce s nezávislými autory – a:), b:), c:)
  2. Příspěvky na provoz
  3. Reklama
  4. Bannery

 

  1. Spolupráce s nezávislými autory

 

a:) Jste nezávislý autor a potřebujete čtenáře?

Na Aluška.org může být uveřejněn i váš článek. Máte pěkné stránky, které lidé neznají, píšete kvalitní články, kterým však chybí pozornost? Napište na [email protected], a pošlete svůj text, který byste rádi ukázali lidem. Zbytek záleží na společné domluvě. Pokud bude článek dostatečně dlouhý a zajímavý, může vyjít na titulce se vší parádou. Umístění dobře viditelného zdroje a autora naspod článku je samozřejmost. Nebojte se formy, váš článek projde korekturou a případné chybky se vychytají.

 

b:) Můžete psát přímo pro Aluška.org

Prožili jste něco zajímavého, nebo máte důležitou zprávu ke sdělení? Máte nárazově spisovatelské střevo? Potřebujete čtený prostor, kde bude vaše autorské dílo dobře vidět? Aluška.org je k službám. Napište na [email protected], přiložte svůj text a dále vše záleží na domluvě. Bezplatné korektury textu v případě potřeby jsou samozřejmost. Uvedení autora bude podle vašeho přání.

 

c:) Nejste autor, ale máte konkrétní přání, nebo zajímavý objev?

Obsah stránky Aluška.org můžete pomáhat tvořit také zpoza opony. Pokud narazíte na zajímavé téma, nebo zajímavý článek, který byste chtěli vidět i na titulce Aluška.org, pošlete tip nebo přání na [email protected]. Případné sepsání nebo převzetí článku závisí na dalších okolnostech, jako jsou například podmínky pro sdílení obsahu u příslušného autora či webu, nebo chytlavost tématu, ke kterému bude co říci.

  1. Příspěvky na provoz stránek Aluška.org

Aluška.org je nezávislé médium, které uveřejňuje obsah zdarma. Provoz takového webu však není jednoduchá záležitost. Pokud stránce Aluška.org fandíte, pokud jste stálý čtenář a jste rádi za obrovská kvanta obsahu která zde od roku 2006 vyšla, zvažte prosím možnost sponzorského daru. Jednorázového, nebo pravidelného. Radost udělá i pár korun.

Své příspěvky můžete posílat na účet číslo: 242302976/0300
Příspěvek označte heslem ,,DAR“.

Děkuji!

 

  1. Reklama

Stránka Aluška.org nabízí možnost vystavení reklamního článku. Reklamní článek musí tématicky zapadat do obsahu webu a jeho téma je nutno předem dohodnout. Nesouvisející produkty a podezřelé reklamy budou zamítnuty.

Reklamní článek uvidí v jednom průměrném dnu 3500-5900 návštěvníků, na hlavní stránce bude vystaven na první pozici 24 hodin, poté klesá na nižší pozice, na hlavní stránce bude viditelný 10 dnů. Skutečná čtenost Reklamy závisí na vhodně zvoleném názvu, náhledovém obrázku a poutavém obsahu, které pošle Zadavatel. Vydavatel na míru čtenosti Reklamy neposkytuje záruku.

Cena za vystavení jednoho reklamního článku: 1500kč
Tato cena zahrnuje: Vystavení reklamního textu dodaného Zadavatelem, vložení maximálně pěti obrázků dodaných Zadavatelem na jím zvolené pozice, gramatickou a pravopisnou korekturu pokud si to Zadavatel výslovně přeje, vložení maximálně 10 aktivních URL prokliků. Pokud Zadavatel nevybere vhodný náhledový obrázek, bude vybrán Vydavatelem.

Postup při uveřejnění Reklamy:
Zadavatel dodá hotový reklamní text, který si přeje uveřejnit, v příloze emailu zašle obrázky které si přeje do článku umístit (sdělí kam, nebo naznačí jejich pozice do textu), může si vybrat konkrétní datum publikace článku (pokud nezvolí, bude mu volné datum nabídnuto ze strany Vydavatele) a náhledový obrázek. Náhledový obrázek musí být orientován na šířku a musí být dostatečně velký (Například 700x500pix, ideálně 900x700pix). Omezení délky jednoho reklamního článku je 1500 slov.

Zadavatel poté obdrží ofocený náhled připraveného reklamního článku, aby odsouhlasil jeho podobu i obsah.
Poté bude dohodnuto datum, kdy bude Reklama zveřejněna.
Poté bude Zadavatel vyzván k uhrazení Odměny za reklamu.
Zadavatel dodá své fakturační údaje. Faktura bude dodána elektronicky v příloze e-mailu na adresu Zadavatele.

Reklamní článek bude zveřejněn v dohodnutém termínu po přijetí celé domluvené částky na účet Vydavatele. V opačném případě je Vydavatel oprávněn reklamu odložit, nebo odstoupit od ujednaného. Lhůta splatnosti za dohodnutou Reklamu je sedm (7) kalendářních dnů od okamžiku odsouhlasení zaslaného náhledu připravené Reklamy Zadavatelem v podobě hotového článku, kdy obratem obdrží písemné pokyny k úhradě s cenou za Reklamu a číslem účtu.

Reklama je sjednána na 1 rok (12 kalendářních měsíců). Po uplynutí této lhůty se reklama přestává na stránkách zobrazovat.
Kompletní znění Všeobecných obchodních podmínek, které definují práva a povinnosti Zadavatele i Vydavatele: Všeobecné obchodní podmínky pro reklamu Aluska.org

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost okamžikem odsouhlasení hotového náhledu připravené Reklamy Zadavatelem, které je chápáno jako uzavření smlouvy.

 

  1. Bannery

a:) Placený banner

Web v současné době neposkytuje prostor pro placené reklamní bannery jednotlivců a sponzorů. V budoucnu můžou proběhnout změny.

b:) Vzájemná výměna odkazu

Aluška.org nenabízí možnost vzájemné bezplatné výměny odkazů, nebo proklikových bannerů.