Aktuálně


Dobrovolné dary na provoz stránek můžete posílat na účet: 242302976/0300
Podrobnosti Zde Děkuji!

Sledujte Aluška.org na:

Podmínky používání

Portál Aluška.org vám přináší články, které hlavní zprávy nenabízejí, proto se některé mohou zdát kontroverzní. Názory, prohlášení, nebo informace, které na webu najdete, nemusí být nutně názory majitelky webu. Používejte vlastní rozlišovací schopnost, selský rozum, svou vlastní intuici a své vlastní zkušenosti. Primární poslání webu je sdílení vědomostí, zahajování dialogu o netypických tématech, zvýšení povědomí o vyšších pravdách a snaha přinést do vašeho života více dobré nálady, zajímavých nápadů, inspirace a svobody v myšlení.


Všeobecné podmínky používání stránek Aluška.org

1. Autorka stránek si vyhrazuje právo kontrolovat obsah diskuzí a upravovat je. Možnost diskutovat je výsada pro slušné inteligentní diskutující, kteří mají hodnotné postřehy k tématu článku.
2. Autorka stránek nemá povinnost odpovídat na veškeré dotazy čtenářů.
3. Autorka stránek nezaručuje uveřejnění veškerých příspěvků a dotazů čtenářů.
4. Autorka stránek nemá povinnost číst veškeré maily/příspěvky/přílohy, které čtenáři pošlou, nebo napíšou.
5. Autorka stránek si vyhrazuje autorská práva na veškeré vlastní originální texty a materiály, které uveřejní na svém webu. Přebírání článků je dovoleno pod podmínkou uvedení autorky Alue K. Loskotová spolu s aktivním proklikem na zdroj www.aluska.org a pod podmínkou zachování původního znění textu.
6. Uživatel používá stránky Aluška.org na vlastní zodpovědnost a souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb Aluška.org a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky a pravidly používání stránek.
7. Obsah webu Aluška.org má pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazuje odborné vyšetření, léčebný postup, terapii, nebo jinou formu léčby, či péči odborného lékaře.
8. Autorka stránek si vyhrazuje právo zveřejnit na základě vlastního rozhodnutí jakékoliv e-maily, diskuzní příspěvky či obrázky obdržené od čtenářů, aniž by potřebovala další výslovný souhlas. Pisatel bere na vědomí, že před odesláním materiálů četl pokyny na stránce Kontakt a četl Podmínky používání stránek, kde je na tuto skutečnost předem upozorněn.
9. Finanční příspěvek, který čtenář odešle na účet 242302976/0300 je zcela dobrovolný a nevratný.
10. Tvrzení v přeložených, převzatých článcích nebo v diskuzích ne vždy korespondují s aktuálním názorem autorky stránek.
11. C
ílem je vytvářet kvalitní obsah a poskytovat co nejpřesnější a aktuální data. Při publikování obsahu se kontroluje jeho správnost, ale přesto může dojít k výskytu chyb. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytovat záruku za případné škody vzniklé použitím této webové stránky.
12. Používáním stránek Aluška.org uživatel souhlasí se všemi stanovenými podmínkami vypsanými na této stránce.

 

Pravidla diskuzí na Aluška.org

1. Příspěvky, které byly zjevně poslány za účelem provokace, ponížení či obtěžování, nebudou zveřejněny. V případě dlouhodobého, opakovaného a intenzivního obtěžování, budou zahájeny kroky k potrestání pachatele.
2. Příspěvky pod článkem se musí týkat tématu daného článku a musí být věcné.
3. Na Aluška.org je zakázáno bavit se na témata, která jsou nebo by mohla být na hranici zákona, či která jsou trestně postižitelná. Aluška.org je slušný web, s extrémními či násilnickými názory běžte jinam.
4. Příspěvky obsahující spam a reklamu nebudou zveřejněny.
5. Diskutující nemá právo si zveřejnění svého nevhodného příspěvku vynucovat.
6. Autorka webu nemá zodpovědnost za příspěvky vložené do diskuzí. Následky svého vyjádření nese přispívající.
7. Přispíváním do diskuzí uživatel souhlasí s výše popsanými body podmínek a zavazuje se k jejich dodržování.

Váš komentář nebyl zveřejněn?
Pokud jste odeslali komentář, který se ani s časovým odstupem nezveřejnil, existují 3 možnosti vysvětlení:
1. Váš komentář byl vyhodnocen jako spam. Stává se to u příspěvků, ve kterých je vložený více než jeden externí odkaz. Komentář se ze spamu musí vylovit manuálně a kontrola této složky probíhá jednou za pár týdnů. Pokud tomu chcete předejít, nevkládejte do svého komentáře vícečetné externí odkazy.
2. Váš komentář obsahoval vytipované slovo na blacklistu a spadl do koše. Jsou to zejména vulgarismy a slova, která se obecně spojují s různými projevy extrémismu a protizákonného projevu. Příspěvek může být z koše vytažen manuálně, pokud ho systém vyřadil neprávem. Ke kontrole koše dochází jednou za pár týdnů. Pokud takové situaci chcete předejít, pište slušně, nepoužívejte vulgarismy a neprojevujte se násilně ani extrémě.
3. Váš komentář mohl být smazán manuálně pro hrubé porušení výše psaných pravidel, většinou je to vulgární projev a napadání druhých. Je to obvykle poslední možnost u holých výkřiků do tmy, většinou však bývá příspěvek jen vyčištěn od sprostých slov a zveřejněn, pokud je zbytek jeho obsahu rozumný a stojí za tuto námahu.

 

Autorská práva a přebírání obsahu z webu Aluška.org

1. Obsah publikovaný na webu Aluška.org je autorské dílo. Obsah je dovoleno přebírat s podmínkou uvedení autorky Alue K. Loskotová a aktivního prokliku na čerpaný zdroj www.aluska.org
2. U přebírání ukázek z článku, anotací nebo pouhých odstavců postačí vložení aktivního prokliku na čerpaný zdroj www.aluska.org
3. Tisknutí článků a rozdávání pro vlastní potřebu není v rozporu s používáním stránek Aluška.org.
4. Autorka stránek si vyhrazuje právo odvolat souhlas s volným šířením obsahu na cizím webu, je-li obsah umístěn v rozporu se stanovenými podmínkami, nebo dobrými mravy.

 

Zřeknutí se lékařské odpovědnosti

Informace uvedené na stránkách www.aluska.org slouží pouze pro vzdělávací účely a nenahrazují radu lékaře. Před zahájením jakéhokoli dietního, cvičebního nebo doplňkového programu, před užíváním jakýchkoli léků nebo v případě, že máte podezření, že byste mohli mít zdravotní problémy, se poraďte se zdravotníkem.

 

Odkazy na weby třetích stran

Webové stránky obsahují odkazy na weby třetích stran, které ulehčují návštěvníkům přístup k souvisejícím materiálům. Kritériem pro jejich umístění do obsahu webu je předpoklad užitečnosti pro návštěvníky. Časem však může docházet ke změnám na odkazovaných stránkách, např. platnost odkazů na externí webové stránky nebo aktuálnost informací poskytovaných třetími stranami. Je mimo možnosti autorky stránek zajistit funkčnost odkazů na weby třetích stran a kontrolovat správnost informací na nich publikovaných. Proto je na toto riziko výslovně upozorněno a není přebírána odpovědnost za případné škody.

 

Ochrana osobních údajů

– Stránka Aluška.org používá cookies, vidí IP adresy diskutujících, používá sledování návštěvnosti google Analytics a vidí maily přihlášené k odběru článků. Tato data slouží výhradně k provozu služeb.
– Materiály použité k sestavování článků, které obsahují texty z mailů či diskuzí, jsou vždy pečlivě pročištěny od všech osobních údajů a jiných intimních dat, ideálně i za přímého pokynu a spolupráce autora textu.

 

Ochrana autorů a diskutujících

– Aluška.org přistupuje opatrně k přebíranému obsahu, dbá na svolení autorů a řádné uvádění všech zdrojů. Pokud máte přesto podezření, že byly na stránce Aluška.org porušena vaše autorská práva, kontaktujte mne. Problém ihned vyřešíme k vaší spokojenosti.
– Moderované diskuze slouží také jako ochrana čtenářů. Pokud vám v diskuzi někdo sprostě nadává, nebo se chová jakkoliv nevhodně a toto chování prošlo schvalovacím procesem, stěžujte si na uvedeném kontaktu. Chybu napravíme. Aluška.org je přívětivý projekt a vaše spokojenost je rozhodně důležitá.

Orientace na webu
Návrat na hlavní stranu – Klikněte na velké žluté sluníčko vlevo nahoře, funguje jako tlačítko ,,domů“.
Hledání – Vyhledávač je umístěn vpravo nahoře, označen ikonkou lupy a popiskem ,,hledat“.
Rubriky – Jednotlivá témata, ve kterých jsou rozřazené články, jsou přístupná přes bílé menu úplně nahoře vlevo. Popisky ,,Alue, Mystika, Zdraví, Společnost“ jsou rozcestníky. Ukažte na ně a ve druhém řádku se vybalí další rubriky. Rozklikněte téma, které vás zajímá.
E-shop, Youtube, Vyšlo knižně – Na e-shop a související obsah se dostanete přes horní bílé menu.

FAQ
Proč vycházejí články nejčastěji v čase 00:54? Je v tom speciální význam?
Stránky Aluška.org využívají na několika rovinách energii konstruktivní symboliky, aby kromě kvalitního obsahu fungovaly také jako energetický zářič. Číslo 540 a jeho kombinace je nejkonstruktivnější číslo ve Vesmíru z hlediska energií působících na člověka.

Kde si mohu koupit knihy, pokud nežiji v České republice?
Napište na e-mail ,,[email protected]“, vždy se snažíme vyjít vstříc podle momentálních možností.

Proč jsou zde moderované diskuze?
Diskuze webu Aluska.org plní funkci doplňkového obsahu, který tvoří čtenáři. Nemáme zájem, aby se pod vysoce kvalitními a konstruktivními články vyskytovaly reklamy, spamy, nadávky a různé skřeky, které snižují kvalitu stránek a diskuze samotné. Moderovaná diskuze je jediný funkční model, který se po letech osvědčil. Jiné variace nepřinesly výsledky. Pište komentáře, když máte co říci a máte jak konstruktivně obohatit dané téma článku. Nesouhlasit s obsahem je naprosto v pořádku, je důležité umět svůj názor podat slušně a normálně, bez osobního napadání. K lepší orientaci pomůžou pravidla diskutování, vypsaná v Pravidlech používání stránek.

Jaké jsou zdroje, odkud stránky čerpají, nebo odkud pocházejí data publikovaná na webu a psaná v knihách?
Autorské články osobního charakteru od Alue K. Loskotové jsou v patičce označeny „© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023“
Překlady jsou v patičce označeny uvedeným zdrojem.
Články „© aluska.org 2023“ Označují originální obsah, který je majetkem webu Aluska.org. Může a nemusí jít o autorský článek majitelky webu, může a nemusí odpovídat osobním názorům a postojům autorky stránek. Tyto články mohou skrývat i externího autora, který nechce být uveden, nebo mohou být výsledkem spolupráce s dalším autorem. Zpracovatelem a vydavatelem článků je Aluska.org pod vedením Alue K. Loskotové.

Můžu se objednat na konzultaci nebo na terapii?
Osobní setkání a konzultace aktuálně nenabízím, ale terapii na dálku můžete objednat na adrese [email protected]

Kdo pracuje na webu Aluška.org?
Šéfredaktor: Stránky od jejich založení (rok 2006) tvoří a vede Alue K. Loskotová. Vydávaný autorský obsah je majetkem autorky stránek Alue K. Loskotové.
Externí: Externí autoři, či překladatelé, nemají přístup do administrace webu, mohou však pomáhat tvořit obsah. Dále probíhá externí pomoc s diskuzemi a administrací eshopu Alue.cz.
Webmaster: Technická správa webu je v rukou administrátorů. Případné požadavky nebo dotazy na funkčnost systému předává šéfredaktor.

 

Pokud nejste ochotni jakýkoliv bod vypsaných podmínek akceptovat, opusťte stránky Aluška.org