Který druh duchovního průvodce máte?

18.5.2023 v Bytosti 3

Pro mnoho lidí představují duchovní průvodci bytosti, které jsme si vybrali, nebo pomocníci, kteří nám byli přiděleni před narozením. Pro jiné představují duchovní průvodci části naší nadvědomé mysli, které nám symbolicky pomáhají najít celistvost. A ještě pro jiné lidi jsou duchovní průvodci částmi našeho vyššího Já, které se nám projevují v různých podobách a formách.Bez ohledu na to, co si o duchovních průvodcích myslíte, a bez ohledu na to, jak moc „new age“ nebo naopak „pozemské“ je vaše chápání, je nepochybné, že všichni potřebujeme v životě vedení, směrování a podporu přesahující naše vlastní schopnosti nebo schopnosti těch, kteří nás obklopují. Duchovnost je přirozenou potřebou každého člověka, ať už si to uvědomujeme, nebo ne.

Duchovní průvodci, stejně jako mnoho dalších prvků spirituality, byli nemilosrdným trhem dost zkomercionalizováni, ale navzdory tomu jsou duchovní průvodci přesto sdílenou pravdivou lidskou zkušeností a je to rozhodně téma, které velmi stojí za hlubší průzkum.

Duchovní průvodci jsou často považováni za duchy, kteří nás vedou. Entity, které vedou naše duše k větší jasnosti, svobodě, radosti a míru. Pokud teprve začínáte svou cestu ke spojení s duchovním průvodcem, doporučuji vám seznámit se s tématikou, třeba formou vhodné literatury, jako je kniha Anděl strážný, nebo prostřednictvím článků. Pomůže vám to lépe do toho proniknout, protože na co zaměříte svou mysl, to se vám začne otevírat.

Druhy duchovních průvodců, které můžete potkat, nebo mít
V současné době většina lidí jednoduše věří, že duchovní průvodci jsou především zvířata nebo andělské bytosti. Je to jeden rozměr z mnoha možností, které existují. Duchovní průvodci mohou mít neomezené množství podob a forem.

Duchovním průvodcem může být jemný závan vzduchu, ze kterého se vám zježí chlupy na rukou, stejně jako plnohodnotná božská bytost, kterou potkáte při meditaci, nebo ve snu. Existuje mnoho možností a forem, se kterými se můžete na své cestě setkat. Pravděpodobně máte duchovních průvodců více, s některými se můžete propojit i podle své vědomé vůle.

Bájné, pololidské bytosti
Mnoho duchovních průvodců se lidem zjevuje jako napůl muž/žena a napůl zvíře. Příkladem jsou třeba faunové, mořské panny, sfingy, někdo by sem mohl připočíst i víly. Koneckonců bílá křídla, podobná holubím, se kterými bývají andělé vyobrazeni, také nejsou znak, který by zrovna patřil k lidskému druhu.
Tyto pravděpodobněji potkáte v přírodě, protože jejich energie v sobě nese tento element, který se může zrcadlit ve formě, jakou na sebe vezmou.

Zvířata
Zvířata jsou dobře známí duchovní průvodci a v posledních letech si získala velkou popularitu, jak přišel do módy šamanismus. Některé starověké kultury, například původní obyvatelé Ameriky a Číny, měli zvířata jako posvátné reprezentanty svých kmenů nebo rodů. V dnešní době se zvířata stávají reprezentanty a odrazem vnitřních tužeb a potřeb člověka, což v dnešní době přechází od skupinového používání k osobnějšímu a individuálnějšímu.

Světelné bytosti
Mnoho lidí popisuje „světelné bytosti“ (běžně známé také jako andělé strážní) jako své duchovní průvodce. Říká se, že světelné bytosti pomáhají lidem zejména procházet traumatickými oblastmi života, jako je smrt, ztráta a zármutek. Světelné bytosti se tak nazývají proto, že mají tendenci se jevit jako jasné, zářící nebo plné světla. Mohou vypadat jako létající sluníčka, nebo bílé zářivé postavy.

Předkové
Tyto duše jsou s námi a naším rodokmenem pokrevně spjati. Průvodcem může být nedávno zesnulý člen vaší rodiny (matka, otec, teta, dědeček) nebo dávno mrtvý příbuzný, kterého jste možná za svého života nikdy nepotkali. Poselství, která nám naši předkové přinášejí, mohou být krásná a změnit nám život. Tito předkové se snaží pomáhat a chránit nás. Chtějí zkrátka, aby jejich rod prosperoval a pokračoval dál. Pokud mezi vaše strážné bytosti patří člen vaší rodiny, můžete ho poprosit o pomoc stejně, jako svého strážného anděla. Uvědomte si, že být členem rodu, znamená být článkem velmi dlouhého řetězu, kde se mnoho lidí velice nadřelo, abyste jednou mohli přijít na tento svět. A i pokud se momentálně se svou rodinou nevídáte a nerozumíte si, neznamená to, že by to tak vnímali i vaši předkové. Kontakt s nimi vám naopak může pomoci zahojit některé staré jizvy a odpustit žijícím příbuzným.

Rostliny
Šamani věří, že svět a vše v něm se skládá z živé, pulzující energie. To se týká i rostlin. Ayahuasca – psychoaktivní odvar, který se vyrábí z liány běžně se vyskytující v Peru – je jedním z nejznámějších způsobů, jak navázat kontakt s duchy přírody. Zajímavé je, že liána Banisteriopsis Caapi je známá jako „liána duší“ a je běžné, že všichni, kdo ji užívají, se cítí být rostlinou vedeni do sfér vnitřní i vnější existence. Totéž lze říci o mnoha dalších psychoaktivních (i nepsychoaktivních) rostlinách. Rostliny mohou být buď symbolické, jako je tomu v pohanských tradicích, které s určitými rostlinami spojují určité vlastnosti, nebo zážitkové, kdy požití rostliny stimuluje duševní, fyzický a emocionální rozmach. Rozhodně ale nemusíte dělat žádné psychoaktivní pokusy, abyste to mohli zažít, nebo použít.
Sílu duchů rostlin rozhodně nepodceňujte a prozkoumejte ji. Pokud si například něco léčíte a vaším klíčovým lékem je určitý strom či bylina, duchovně se s jejím duchem spojte a proste ho o pomoc. Možná budete velice překvapeni, jak mocná energie přijde a jak velmi silná bude energetická odezva na vaši prosbu. Každý druh rostliny má svého ducha a tento duch je velmi inteligentní a mocný. Abyste se s ním mohli spojit, naprosto stačí umět si vybavit v mysli obraz této rostliny. Pokud vám to nejde, můžete rostlinu navštívit v přírodě. Spojení je silnější, pokud jste v rámci své léčby předtím rostlinu pili, nebo se s jejím výtažkem potřeli.
Možná zjistíte, že máte tyto schopnosti a umíte skutečně komunikovat s rostlinami. Tato schopnost je mimořádně užitečná a člověka i těší.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Luna 2023-05-19 07:24:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý článek Alue, nevím jestli to s tímhle článkem souvisí ale vždy mě bolelo když někdo lezl nebo rval větve ze stromu nebo když někdo úmyslně ničil vegetaci kolem. Nevíš co to může být?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-19 13:57:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Rostliny údajně cítí bolest, podle průzkumů se i bojí ohně, když k listu přiblížíš zapalovač. Dále mají oblíbené a neoblíbené lidi. Poznají toho kdo se o ně stará a kdo jim ubližuje. Teoreticky můžeš vnímat jejich stres.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-05-19 13:28:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super článek

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek