Jak uzdravit své předky – cvik

Z knihy Světla andělů od Diany Cooper ___________________________________________ Generacemi je předáváno skutečně mnoho bolesti a utrpení. Mnoho nevyřešených rodinných vzorců.....

Jak zvýšit sebehodnocení a sebevědomí

Z knihy Světla andělů od Diany Cooper __________________________________________________ Náš solární plexus je sídlem naší energie. Právě zde držíme svůj pocit.....

Jak uzdravit své vnitřní dítě – cvik

Z knihy Světla andělů od Diany Cooper __________________________________________ Většina z nás má v sobě své vnitřní dítě, které je uvězněné.....

Zvládání stresu

Andělé mi neustále připomínají: „Za všechen stres si můžete sami.“ Jinými slovy, stres si vybíráme. Můžeme sami sobě nalhávat, že.....

Andělé v pohádkách, mýtech a legendách

Z knihy Lexikon andělů od Jeanne Ruland _____________________________________ Působení andělů nacházíme v pohádkách, mýtech a legendách nejrůznějších národů. Jsou to.....

Dechové cvičení

Z knihy Meditace-z německého originálu přeložila Eva Mezerová ___________________________________________________________ Postav se doprostřed místnosti. Nech své ruce na stranách viset dolů.....

Popisy andělů z různých dob, kultur a náboženství

Z knihy Lexikon andělů od Jeanne Ruland _____________________________________________ Andělé (dobří duchové strážní velkého ducha) jsou univerzální světelné bytosti, které jsou.....

Pravda a telepatie

Opis z knihy Léčení s vílami od Doreen Virtue Ph.D. _______________________________________ „Nemusíš se bát, máš za sebou sílu, jež ti.....

Znalci andělů / Z Knihy andělů od Sophy Burnhamové

V Novém zákoně nenacházíme žádné anděly pomsty ani smrti, andělé nekonají hrdinské činy, nevypalují města ani nezabíjejí asyrské nebo egyptské.....

Rozhovor s nemocí – cvik

Z knihy Jedna duše, mnoho těl od Brian L. Weiss ____________________________________________________ Vyberte si-opravdu jen jeden-symptom, duševní nebo tělesný, kterému byste.....