Spiritualita a sex: Úloha sexuality při duchovním rozvoji

16.1.2023 v Spiritualita 16

Téma sexu je opředeno společenskými normami a morálními tabu. Různá náboženství přikazují omezení pro své stoupence a někdy dokonce srovnávají sexuální chování s hříchem. Dnes se budu snažit odpovědět na otázku jaký má sexuální život vliv na duchovní rozvoj a kde je ta správná míra. Jsou sex a spiritualita nějak provázané, zejména co se týče duchovního pokroku? Může sex nebo mas!urbace podkopávat duchovní pokrok?V moderní esoterice se stal tantrický sex dost populárním prostředkem, pomocí kterého se lidé pokoušejí duchovně rozvíjet. Někteří lidé považují tantru za onen kouzelný elixír. Na druhou stranu některé duchovní směry doporučují celibát jako základní podmínku duchovního pokroku. Některá velká světová náboženství vyžadují celibát od svých knězů, ale pomáhá jim toto omezení skutečně v jejich duchovním růstu?

Vztah mezi celibátem a duchovním pokrokem
Pro většinu lidí je život sérií vzestupů a pádů, které jsou diktovány osudem, s nímž se narodili. Aktivity a myšlenky průměrného člověka se soustředí především na světský život. Naprostá většina lidí se snaží dosáhnout svého štěstí různými prostředky, jako je práce, rozvoj nadání, peníze, moc, vztahy a jiné. Mezi různými světskými aktivitami je právě sexuální aktivita tou, o níž je známo, že obvykle přináší maximální množství světského štěstí. Člověka zcela pohltí, a to jak po fyzické, tak po citové stránce.
Avšak cokoli, co člověku přináší světské štěstí, má bohužel také potenciál přinést mu bolest a smutek, jakmile je mu to odepřeno nebo o to přijde. Proto i štěstí získané vysoce uspokojivým sexuálním zážitkem je po jeho skončení krátkodobé.

Na druhou stranu existuje malé procento lidí, kterým můžeme přezdívat „hledající“. Tito lidé mají společnou jednu věc, hledají něco vyššího a trvanlivějšího, než co nabízí běžný materiální svět. V duchovním smyslu usilují o sjednocení se svou božskou podstatou, nebo s Univerzálním vědomím. Při dosažení tohoto duchovního stavu prožívá člověk blaženost a klid, což je nesmírně nadstandardní forma štěstí, která není závislá na žádných vnějších podnětech.

Na počátku duchovní cesty hledajícího je často tato zkušenost pouhou mlhavou představou. On nebo ona ji nezažili, nejsou si kolikrát ani jistí tím, co vlastně hledají. (Mnoho lidí hledá a neví co, za něčím běží, ale přitom nevědí za čím.)
Hledající duchovní cestu podstupuje, aby dosáhl tohoto harmonického spojení ve svým vyšším Já. Často u toho prožívá krásné duchovní zážitky, které jsou nepoměrně větší než úsilí, které na to vynakládá. Jeho vyšší Já mu dává takové zážitky, aby ho povzbudilo na jeho cestě. Hledající pak vynakládá větší úsilí, aby tyto dobré zážitky a stabilní stav mysli měl i nadále.

Když hledající vynakládá úsilí správným způsobem, začíná na své duchovní cestě stále více pociťovat vyšší přítomnost, která je stále s ním a drží nad ním ochrannou ruku. Díky tomu přitažlivost světského života (také závislost na požitcích a egu) a všeho, co nabízí (včetně sexuálních zážitků), začne postupně slábnout. V očích hledajícího začnou být tyto hodnoty, za kterými však běhá celý svět, spíše náhražkami za chybějící spojení se svým pravým Já.

Odpovědi na otázky, které mnoho lidí tíží a stydí se zeptat:

Existuje nějaký vztah mezi tantrickým sexem a duchovností?
Tento termín se stal velmi populárním zejména na Západě. Lidé se o něj zajímají především kvůli zlepšení svého sexuálního života. Při tantrickém sexu se praktikující učí provozovat sex za účelem kultivace/kanalizace/využití sexuální energie pro duchovní léčení a/nebo duchovní růst.
Bohužel takzvaní guruové, kteří učí tyto praktiky, nejsou skutečnými guruy. Těmito metodami nelze nic získat. Většina lidí s tantrou rychle padá dolů, protože tyto techniky zvyšují připoutanost k pěti smyslům, egu a ke světskému životu. Proto tyto praktiky neprovozují lidé, kteří skutečně usilují o duchovní růst.

Měl by se hledající zdržet sexuální aktivity a dodržovat celibát?
Naprosté vynechání sexu nebo celibát nejsou podmínkou pro zahájení a provozování duchovní praxe. Na duchovní cestě hledajícího však existuje několik věcí, které je potřeba zvážit:

1. Závislost na sexuální aktivitě
2. Energie, která se při sexu uvolňuje a ztrácí
3. Duchovní cesta

A rozebereme si to podrobněji:

1. Závislost na sexuální aktivitě
Duchovní růst v podstatě znamená překonání svých pěti smyslů a ega. Znamená ztotožnění se se svou Duší, neboli božským principem v člověku. To znamená odpoutat se od svého nižšího Já (ego) a ztotožnit se se svým vyšším Já, kterým je Duše, jejíž vlastnosti jsou absolutní pravda, vše prostupující vědomí a věčná blaženost.
I když člověk touží po duchovním pokroku, neustálé podněcování připoutanosti ke světským touhám může vytvořit překážku na jeho duchovní cestě. Silné zaujetí (posedlost) sexuálními aktivitami může vytvořit připoutanost, která člověka svazuje se světskými touhami, a tím vytváří překážky v jeho duchovním růstu. (Jmenovitě: závislost na po!nu, úchylnosti, chlípnosti, přelétavost, nebo dokonce násilí vyvolané sexuálním pudem, jako je znásilnění a vražda)

Důležité je chápat, že s opravdovou duchovní praxí se tato připoutanost ke světskému životu automaticky přirozeně snižuje a není třeba vyvíjet žádné další úsilí, aby se potlačila.

2. Energie, která se při sexu uvolňuje a ztrácí
Sex může výrazně odčerpávat životní energii, ale zásadně záleží na tom, jestli je váš partner na nižší úrovni. Pokud je na stejné úrovni jako vy, pak k odčerpávání vaší energie nedochází.
Největším spotřebitelem životní energie člověka je jeho hyperaktivní myšlení, které hravě strčí do kapsy jakoukoli fyzickou práci. (Divoké myšlenky, strašlivé scénáře, úzkosti, strachy, vztek, výčitky, starosti, ublíženost, to jsou největší vysavače vaší čchi.)
Hledající se může milovat a přitom pokračovat ve své duchovní praxi, pokud má vhodný protějšek. Nedochází k žádnému výraznému snížení životní energie, které by hledajícímu bránilo pokračovat v duchovní praxi.

Někteří muži se snaží kontrolovat svoji e!akulaci, aby si údajně uchovali životní energii. Potlačování sexuálních pudů tímto způsobem se však hledajícímu nedoporučuje, protože může zanechat člověka neuspokojeného, s ještě nutkavějšími sexuálními myšlenkami. Tím by se paradoxně pěstovala posedlost sexem.

3. Duchovní cesta
Duchovní cesta jedince může být určujícím faktorem pro význam celibátu v jeho životě. Například je to situace, kdy nemáte vhodný protějšek a styk s nevhodnými jedinci vás okrádá o energii a způsobuje vám zdravotní potíže. V takovém případě je zdrženlivost jediný způsob, jak se ochránit před tímto nebezpečím.
Není to však nutné vždy. Pro vaši úspěšnou duchovní cestu se nemusíte nutit ke zdrženlivosti a už vůbec si nemusíte odpírat mas!urbaci.

Při duchovní praxi člověk přirozeně překračuje světské zájmy, protože získává něco, co je božské a mnohem více naplňující než to, co nabízí světská rozkoš. Proto nejsou duchovní lidé posedlí sexem, netrpí na úchylky a nemají problém s nevěrami. Praktikují sex, ale praktikují ho zdravě a čistě.

Může člověku potlačování jeho sexuálního pudu způsobit potíže?
Potlačování sexuálních pudů u běžného člověka může vést k různým problémům, jako je úzkost, deprese, nespavost a jiné. Touha po sexu je vlastně převlečená touha po spojení, naplnění a lásce. Pokud si je zajistíte jinak (duchovním spojením), přirozeně nebudete tak nutkavě potřebovat sex.

V případě hledajícího se však často nic neblahého neděje, protože jeho sexuální nutkání postupně sublimuje pomocí jeho duchovní praxe. Mezi přínosy správné duchovní praxe patří stabilita mysli, omezení tužeb a pocit vnitřního klidu bez ohledu na životní situace. Tyto benefity hledajícího velmi podporují v překonání jeho světských tužeb, mezi něž patří i sexuální touhy.

V jaké fázi své cesty by měl hledající praktikovat zdrženlivost?
Hledající nemusí praktikovat zdrženlivost v sexuální aktivitě v žádné fázi své duchovní cesty. Pokud člověk pravidelně a upřímně vykonává svou duchovní praxi, jeho duchovní úroveň se zvyšuje. S postupující duchovní úrovní se sexuální nutkání začne automaticky snižovat, a proto neovlivňuje duchovní pokrok hledajícího.

Může mas!urbace bránit duchovnímu růstu?
Masturbace je zdravý způsob vyřešení sexuální touhy, zejména pro lidi, kteří jsou svobodní. V žádném případě nebrání duchovnímu růstu. Frekvence uspokojování své sexuální potřeby se může u jednotlivých osob lišit, je ovlivněna věkem a duchovní úrovní. Na pokročilejší duchovní úrovni se potřeba (četnost) přirozeně snižuje.

Pokud je hledající závislý na sexu, nebo má nadměrné sexuální myšlenky, co by měl dělat?
Bez ohledu na to, jakou duchovní cestou se člověk konkrétně ubírá, je velice důležité zaměřit se na nápravu defektů v jeho osobnosti. K odstranění této vady pomáhá i duchovní růst. Čím více je mysl zaměřena na duchovní činnosti, tím lépe se dokáže všech závislostí (včetně sexuálních) zbavit.

Poměrně často mohou být závislosti způsobeny i neuspokojenými touhami duchů a astrálních parazitů, proto mohou polevit po jejich odstranění.

Existuje nějaký vztah mezi sexem a duchovností?
Pro duchovní pokrok není nutný celibát ani potlačení sexuálního pudu. Duchovní život pomáhá hledajícímu zakusit pocit jednoty, který automaticky snižuje jeho potřebu světských tužeb, včetně sexu, protože tato jednota přináší duševní uspokojení. Ve srovnání s tímto prožíváním pak světské zážitky blednou.
Proto duchovní člověk nestřídá partnery, nehledá zážitky na jednu noc, neprovozuje nevěru, oplzlosti, ani úchylky. Intenzita pudů, sexuální chování a představy jedince o sexu mohou být silným indikátorem jeho duchovní úrovně.

Je důležité mít na paměti, že sexuální pud je podmíněn také hormonálně, zajišťuje člověku rozmnožování a proto nikdy nemůže u zcela zdravého a mladého jedince zmizet. Přiměřený sexuální pud je zdravý. Když se bavíme o přirozeném snižování potřeby sexu, nemluvíme o naprosté frigiditě ani impotenci, dostali bychom se tím do extrému, do nemoci. Duchovní rozvoj je o zdraví a rovnováze.
Zdravý (normální) sex je kořením krásného vztahu mezi mužem a ženou, který posiluje jejich pouto. V tu chvíli jde o milování, při kterém dochází k vzájemné výměně energií, která posiluje oba partnery. Milováni se sobě rovným partnerem může být velmi zdravé a povzbuzující. Důležité je proto chápat správnou míru, vnímat sexuální pud jako mocný nástroj a nezacházet s ním ledabyle, nebo nedůstojně.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho astrei 2023-01-16 13:01:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak toto je asi nejdůležitější článek z oblasti sexuality, který jsi kdy vydala. Díky moc, dal mi hodně.

Ikona diskutujiciho smd 2023-01-16 13:13:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono jde také o to co je vlastně bráno jako úchylka. V rámci článku předpokládám, že se jedná o něco patologického – jednomu či druhému partnerovi nevyhovujícího či něco co ubližuje. Stejně tak předpokládám, že vezme-li si například dívka obleček, nebo spolu partneři obecně provozují ne nutně standardní aktivity v této oblasti, a stejně jim to oběma vyhovuje, prakticky to úchylka není – nebo přinejmenším to nemá na jejich duchovní rozvoj či úroveň vliv.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-16 14:23:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Fetiše jsou úchylky. Víc to nebudu rozmazávat.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-01-16 14:53:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S rostoucí duchovní úrovni klesá touha po sexu.

Ikona diskutujiciho bezejména 2023-01-16 16:14:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tvůj článek na mě tak zapůsobil, že jsem si právě teď nadobro smazal svou velkou několik let vytvářenou databázi záložek na p*rno, kde byla vyobrazovaná má fetiš – hodlám ji co nejvíce ji oslabit, ideálně se jí zbavit.

Dík.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-01-16 16:37:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som počul že z duchovného hľadiska je dobré robiť si sexuálny pôst 3 mesiace v kuse. Neviem ako často, asi stačí raz za pár rokov. Kto chce môže vyskúšať. Treba sa ale asi vyhnúť v tom čase i médiám lebo skoro všade nám podstrkujú sex a rádoby sexy ženy…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-16 19:21:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Jednou za tři měsíce, to by asi byla přirozená frekvence velmi starého člověka, který už nemůže a nefungují mu moc hormony. Nebo frekvence člověka, který je dost nemocný, nebo v těžké depresi, kdy se mu vypne libido.
U mladého plodného člověka je to nesmysl. Nikam tě to duchovně neposune a pozor, tyto orgány je potřeba cvičit a používat, aby si zachovaly svou funkci. Co se nepoužívá, to ochabne a zeslábne. U žen to lze výborně řešit posilováním břišních svalů a spodní poloviny těla. U muže ale úplně ne, ten musí používat. Dokonce existují cvičení pro muže a strečink na tento orgán.
Kdyby jsi to opravdu dělal, maximálně si způsobíš zdravotní a psychické problémy. A nevím jak do toho zapadá morning wood. Řešením je zlatá střední cesta a zdraví, žádný extremismus.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-01-16 21:22:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Nie raz za 3 mesiace, ale stačí vydržať tie 3 mesiace a potom sa už môže lubovolne. To je len taký jednorázový pôst. A po nejakom dlhšom čase si to človek môže dať znova, zase len 3 mesiace. Morning wood je skorej mýtus než nejaká bežná záležitosť.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-01-17 01:57:17
Ikona diskutujiciho
sipka

3 měsíce bez sexu?
To je málo, lepší je 3 roky a potom rovnou na psychinu do konce života.

Ikona diskutujiciho Amigo 2023-01-16 19:12:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu toto je skvělý článek. A děkuju že jsi to rozhrábla.

Ikona diskutujiciho František 2023-01-16 19:13:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc se mi článek líbí. Podle mě hodně výstižně podaný téma a zároveň i střízlivý výklad. Moc děkuju že tento web je a že ho můžu číst.

Ikona diskutujiciho Petr 2023-01-16 19:52:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak sex je rozhodně největší magie na zemi..může být nejvíce tvoříivá i probouzející /tantra/ ale také nejvíce ničivá – nevěra, porno atd.. a čím více je člověk oduchovnělý neznamená, že nemá chuť na sex a libido pokud je zdravý, to je nesmysl. Jen s věkem přirozeně libido slábne.. Ghandi jak byl starý to sám říkal a to dělal se svou ženou celý život pořád psíkusy. 8DDD

Ikona diskutujiciho Emil Janovič 2023-01-18 11:07:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skúška, či sa dá písať

Ikona diskutujiciho Emil Janovič 2023-01-18 11:09:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Martin Luther:
Dvakrát týdně se svou paní
oddávej se milování.
Stoštyřikrát v roční době
neuškodí jí, ni tobě.

Ikona diskutujiciho Daniel Květoň 2023-02-27 12:05:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mír. Můj soubor informací ukazuje malinko něco jinýho. Spousta lidí tu mluví, píše o očištění, co nás odpoutává od Všeho. Jenomže nejde se od Všeho odpoutat, žijeme v tom. V praxi jsem se dostal k zajímavému zjištění, tento svět vznikl z nudy, fyzický kontakt je právě ten cíl a záleží na volbě jedince. A každý jedinec je to Všechno, malý díleček toho Všeho. Prostě se obsazuje do role každého jedince i zvířat, rostlin a má xyz informací z fyzického světa, je v každé časové jednotce v prostoru. A Matrix je v základu založen na posunu informace někam. Díky za Váš čas při čtení…

Ikona diskutujiciho Honza 2023-07-07 23:09:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji moc za tento článek, přišel jsem sem pro psychickou podporu z určitých stránek po tom co jsem se donutil to zavřít 😅 fakt mi to pomohlo znova děkuji

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek