Sprostá mluva poškozuje tělesné zdraví a mění genetický kód

12.9.2019 v Psychologie 10

V současnosti je možné slyšet vulgární nadávky téměř všude, dokonce i ve vzdělávacích institucích, v rodinném kruhu a na veřejných místech. Připadá nám to normální, protože je to všude. Ve starých slovanských rukopisech se však vulgární nadávky považují za znak démonického chování. Člověk, který říká vulgární slova, i když to dělá nedobrovolně, přivolává temné síly!Vulgární slova plnila u Slovanů podobnou funkci, jako kletba. Osoba, která vyslovuje obscénní slova, na sebe automaticky přivolává vše nečisté a nemocné, také na své děti a celou svou rodinu. Přitom tato osoba často následně vyjadřuje překvapení nad svými vážnými problémy s reprodukčními orgány, problémy s močovým měchýřem, onkologickými a jinými chorobami, protože mnohá tato sprostá slova jsou právě spojena s pohlavními orgány a s vyměšováním.

Doktor biologických věd, akademik Peter Garjaev, praktickými experimenty zjistil, že chromozomy bílkovin obsahují všechny informace potřebné k vytvoření živého organismu. V průběhu mnoha experimentů prokázal, že genetický aparát jakéhokoliv živého tvora reaguje na vnější vlivy a způsobuje změny v genech.
Jak se to děje? Je známo, že 75% lidského těla obsahuje vodu. Slova vyslovená tímto člověkem, mění strukturu této tělesné vody, řadí její molekuly do složitých řetězců, mění jejich vlastnosti, a proto mění genetický kód dědičnosti!

Při pravidelném destruktivním vlivu slov se modifikují geny, které ovlivňují nejen samotného člověka, ale i jeho potomky. Tato modifikace genů urychluje stárnutí organismu, přispívá k rozvoji různých chorob a zkracuje délku života. Naopak pod vlivem konstruktivních slov a myšlenek se zlepšuje genetický kód člověka, zpomaluje se stárnutí organismu a prodlužuje se délka života.

Další vědec, doktor biologických věd Ivan Beljavskij se 17 let zabýval problémem vztahu mezi slovy a vědomím člověka. S matematickou přesností dokázal, že nejen člověk je charakterizován určitým energetickým spektrem, ale i každé z jeho slov nese energetický náboj. A slovo ovlivňuje geny. Buď prodlužuje mládí a zdraví, nebo přitahuje nemoci a urychluje stárnutí, což výrazně zhoršuje celkovou kvalitu života. Tímto způsobem se opět prokázalo, jak velká ničivá síla se ukrývá v destruktivních slovech.

S vulgárními slovy je spojeno ještě jedno zajímavé pozorování. V zemích, kde v národních jazycích nejsou žádná vulgární slova poukazující na genitální orgány, se vyskytují minimálně, nebo téměř žádné případy Downova syndromu, nebo dětské mozkové obrny.

Pokud člověk během uvolňování zlé energie označuje pohlavní orgány, má to na ně destruktivní vliv. Z tohoto důvodu se vulgárně vyjadřující lidé stanou spíše impotentními, nebo získají urologické nemoci.
Tento jev studuje psychosomatika. Směr v medicíně a psychologii, který zkoumá vliv psychologických faktorů na výskyt a průběh somatických (tělesných) nemocí.

Problém spočívá také v tom, že není potřeba nadávat osobně, ale stačí náhodně slyšet vulgární nadávky někde zvenku. Proto lidé, kteří žijí obklopení vulgárními lidmi, trpí různými chorobami.

Vulgární nadávky se používají k vyjádření přímého zla, které se projevuje hněvem. A nadávky plní své poslání, ničí mysl i zdraví všech: mluvícího, posluchače i náhodných kolemjdoucích.

Agresivita se projevuje především na úrovni jazyka. Vulgární slovník je formát slabých nevyvážených lidí, kteří si neumí najít své místo v životě. Vulgární slova špiní jazyk, ničí jeho krásu a harmonii, vedou k degradaci osobnosti.

Vulgární osoba není často schopna zprostředkovat své myšlenky ostatním lidem v plném rozsahu a zaplňuje špinavými slovy mezery, způsobené vlastním nedostatkem umu.

V lékařské praxi existují případy, kdy lidé s určitými typy ochrnutí nemohou říci jediné normální slovo, ale bez váhání vyslovují celé věty, sestávající výhradně z vulgárních slov. Tento zajímavý jev ukazuje, že vulgární jazyk se vytváří ve zcela odlišných nervových řetězcích, ne jako běžná lidská řeč.

Vědci, kteří zkoumali fenomén vlivu vulgárních slov na člověka, dospěli k závěru, že jejich používáním trpí celkové zdraví člověka, což snižuje jeho kvalitu života. Prakticky dokázali, že mluvené nebo slyšené vulgární slovo nese energetický náboj, který destruktivně ovlivňuje člověka.

Vědci několik let pozorovali dvě skupiny lidí. Jedna skupina zahrnovala ty, kteří měli ve svém projevu maximální množství vulgárních slov a druhá skupina účastníků vůbec nepoužívala vulgární slova. Výsledky byly jednoznačné: u lidí, kteří používali vulgární slova, se značně zhoršila jejich chronická onemocnění. Členové druhé skupiny měli mnohem lepší zdravotní stav organismu a jejich biologický věk byl o několik let mladší, než jejich oficiální věk.

Dítě, které neustále slyší vulgárnosti, ztrácí pocit studu, a to je cesta k jeho budoucí degradaci. Vulgární slova výrazně ovlivňují inteligenci. Takové děti zaostávají v duševním vývoji, tato skutečnost je také vědecky prokázána.


připravila aluška.org podle zdroje biosferaklub.infoKomentáře

Ikona diskutujiciho Tom 2019-09-15 20:28:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady není žádný komentář! Všichni zjistili, že budou impotentní, neplodní a budou mít hemeroidy? 😀 Nebojte, to já bych musel být už dávno mrtvej. 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-15 20:48:41
Ikona diskutujiciho
sipka

článek má výbornou čtenost, ale asi vyráží dech tak, že se nedá ani okomentovat 😀 😀

Ikona diskutujiciho nirvana 2019-09-15 21:39:02
Ikona diskutujiciho
sipka

proč? páč nirvaně nebylo poslední tři dny dobře a včerejšek tomu zrovna moc nepřidal… dožínkový slavnosti, no. jinak aspoň mě tu najdeš vždycky a všude 😀 nevim, proč se poslední tři dny ty komentáře zasekly, taky jsem si to řikala.

Ikona diskutujiciho Tom 2019-09-15 21:48:09
Ikona diskutujiciho
sipka

To já někde slyšel, že když si chce člověk slovně ulevit, že má právě používat slova, kde je nejvíce “R”. A to já jich znám hodně. 😀 Tak jsem ze sebe setřásal léta ten stres a poctivě se toho držel. 😀 A tady se dočtu, že to bylo špatně!!!! Tak co má dělat?? Můžu si alespoň rozmlátit kuchyň? 😀 Jsem ve slepé uličce a potřebuji radu “nad zlato”. 😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-09-16 12:57:39
Ikona diskutujiciho
sipka

kuchyň nech bejt. můj strejda si rozmlátil ve vzteku byt a ničemu to nepomohlo.

Ikona diskutujiciho Tom 2019-09-16 19:49:43
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 To jako rozflákal celej byt? A co ho tak “vzrušilo”. 🙂

Ikona diskutujiciho Tom 2019-09-15 22:47:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, mám na tebe intimní dotaz. Když jsi byla v astrálu, bylo tam tvoje vnímání stejné jako na zemi? Mohla jsi se tam orientovat? Jako jestli jsi věděla, co kde je, nebo to bylo něco jak živý sen. A konkrétně by mě zajímalo, jestli jsi měla pocit, že tam stojí čas. A cítila ses tam tak, že to tam jakoby znáš, že je ti to známé? Nebo ti to bylo spíš cizí?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-16 09:40:58
Ikona diskutujiciho
sipka

normálně se orientuješ, vnímáš, občas víš kde seš a občas ne… čas je relativní pojem, neexistuje

Ikona diskutujiciho Tom 2019-09-16 19:45:54
Ikona diskutujiciho
sipka

A uvědomovala sis tam, že tam máš třeba nějaké známé místo, kde jsi byla třeba před narozením nebo ne?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-16 21:41:28
Ikona diskutujiciho
sipka

jakože jestli jsem poznala místo z minulosti? – většinou jsou to místa kde jsem byla, nebo jsou nová

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek