V lidském mozku byly objeveny biofotony: Naše vědomí je přímo spojeno se světlem

28.1.2020 v Energie 9

Vědci zjistili, že neurony v mozku savců jsou schopny vytvářet fotony světla, neboli biofotony. Fotony, což je dost zvláštní, se objevují ve viditelném spektru. Pohybují se ve vlnových délkách blízko červeného až fialového světla, v rozsahu vlnových délek 200 až 1300 nanometrů.Vědci mají podezření, že jsou neurony v mozku schopné komunikovat prostřednictvím světla. Lidské mozky mohou mít optické komunikační kanály, ale vědci netuší, jaký typ dat by mohl těmito kanály proudit.

Ještě zajímavější je tvrzení, že pokud dochází k nějaké optické komunikaci, mohly by být biofotony, vytvářené mozkem, ovlivňovány kvantovým provázáním. To naznačuje, že může existovat silná souvislost mezi těmito fotony, našim vědomím a případně tím, o čem se mnohé kultury a náboženství zmiňují jako o Duchu.

Experimenty
V několika experimentech vědci zjistili, že mozky potkanů ​​dokážou vydávat pouze jeden biofoton na neuron za sekundu, ale lidské mozky dokázaly vydávat za sekundu více než miliardu biofotonů.
To vyvolává otázku, zda by bylo možné, že čím více světla dokáže někdo vytvářet a komunikovat mezi neurony, tím je vědomější (dosahuje vyšší stupeň vědomí)?
Pokud existuje nějaký vztah mezi biofotony, světlem a vědomím, pak by to mohlo znamenat, že světlo je něco víc, než jsme si doposud mysleli.
Podezřelé svatozáře
Mnohé texty a náboženství sahající daleko do minulosti mluvío svatých, vyšších bytostech nebo osvícených jednotlivcích, kteří mají okolo hlavy zářící kruh, neboli svatozář. Od starověkého Řecka a starý Řím až po učení hinduismu, buddhismu, islámu a křesťanství, včetně mnoha dalších náboženství, byli svatí a osvícení jednotlivci zobrazováni se zářícími kruhy kolem hlavy.
Pokud byli skutečně osvícení, tak jak byli popisováni pak byl možná tento zářivý kruh důsledek vyššího vědomí, se kterým pracovali. Tedy mohli mít vyšší frekvenci vědomí a více vytvořených biofotonů v určitém časovém úseku.

Možná tito jednotlivci vytvářeli vyšší hladinu biofotonů se silnější intenzitou z důvodu svého osvícení (pokud tedy nějaký vztah mezi biofotony a vědomím existuje), nebo je to pro lidstvo obecná nápověda, že vyšší věodmí člověka souvisí se světlem. I samotné slovo ,,osvícení“ naznačuje, že toto vyšší vědomí nějak souvisí se světlem.

Dokonce i v moderní době, kdykoliv se malují obrázky mozku a píšou články o mozku nebo o lidksém vědomí, mají lidé tendenci kreslit či přikládat mozek který světélkuje, nebo září. Je to náhoda, nebo se projevuje něco, co intuitivně víme?


Závěr této teorie

Jeden z nejúžasnějších závěrů, které s sebou nese tento objev je, že naše vědomí a duch možná nejsou součástí našich těl. Tento přesah vědci zcela přehlíželi.

Teorie o kvantovém propojení říká, že dva provázané fotony reagují bez jakéhokoliv zpoždění, když je ovlivněn jeden z nich, bez ohledu na to, kde ve vesmíru se ten druhý foton nachází (zpochybňuje to fyzikální zákony, jako například rychlost světla).

Možná existuje svět ve světle. A kdekoliv ve vesmíru se nacházíte, mohou fotony fungovat jako portály umožňující komunikaci mezi těmito dvěma světy.

Prostřednictvím těchto biofotonů může komunikovat náš duch a vědomí s naším tělem. A čím více světla vytváříme, tím jsme probuzenější, vědomější, a tím více ztělesňujeme celistvost našeho vědomí.
Toto může vysvětlovat jev, proč je stav fotonu ovlivňován bez dotyku už jen tím, že ho pozorujeme, jak bylo dokázáno v mnoha kvantových experimentech.

Možná naše pozorování, vysílá komunikační signál přes námi vytvářené biofotony, směrem k pozorovaným fotonům. Podle teorie o kvantovém propojení by světlo mohlo být jednotnou substancí energie rozprostřené po celém vesmíru, které je ovlivňováno každou světelnou částicí.

Vyslovování takových metafyzických hypotéz by nás mohlo přivést blíže k pravdě a pochopení toho, co je vědomí, odkud pochází a jaké záhady se skrývají ve světle.

připravila Aluška.org © www.aluska.org 2020
podle zdroje: https://www.collective-evolution.com/2019/01/26/scientists-discover-biophotons-in-the-brain-that-could-hint-our-consciousness-is-directly-linked-to-light/

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Václav 2020-01-28 12:57:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to je stále dokola. svět se skládá z elementů a ty vždy mají v sobě trojjedinost. to znamená ducha, intelekt-duši a tělo. periodická soustava prvků v sobě zahrnuje element země, oheň, vodu, vzduch. element akáša (višudhi čakra) a parakaš (agja-třetí oko) jsou elektřina a světlo. a sahasrára čakra je nejjemnější rovina bytí a ta je rovinou duchovní. čili čakry jsou nejjemnější rovina duchovního těla, intelektu a ducha. dokud a pokud člověk nejdříve neustanoví vývoj vertikální, pak vývoj horizontální ho zavede jen do jemnější iluze, nikoli k pravdě. tyto roviny horizontální musí být vždy v rytmu a souladu vertikálním. jak nahoře, tak dole.

Ikona diskutujiciho jana 2020-01-28 12:59:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tu mi prišlo na rozum to ožarovanie nášho mozgu umelým svetlom – respektívne umelými frekvenciami (elektrické osvetlenie, elektrosmog…) dokonca sú polemiky o Slnku či Mesiaci. „Nebeským telesám“ nech sa povenujú iný odborníci, mne sa ukazuje červený výkričník pri umelom svetle a elektrosmogu. Možno je toto jeden zo spôsobov, ako ako držať našu mozgovňu na podpriemernom výkone.

Ikona diskutujiciho elbar 2020-01-28 13:53:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý článek.
Osvícení je poznání sama sebe – já jakožto vědomí,živého světla.
Tělo slouží vědomí k prožívání ve hmotě.

Ikona diskutujiciho chleba 2020-01-28 15:43:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

fotony dokaze vyzarovat jakykoliv atom. deje se to, kdyz nejakej excitovanej elektron spadne na nizsi energetickou hladinu (orbital).

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-28 16:45:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jako neříkám, „náhody“ jsou to zajímavý, tyo.

Ikona diskutujiciho Luk 2020-01-29 21:00:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si myslím, pokud je duše náš zdroj a sídlí v hot sporu, pak tedy hot spot, musí šířit fotony jako vlnové délky a do míst dle původního plánu vesmíru a zároveň je udržovat jako fotony na místě. Tím myslím, že naše aura může být tímto způsobem vysvětlená i bez vnějšího napojení na zdroj světla, fotonu, jako například slunce. Pokud je foton informace, musí podle mě někde předávat našim buňkám informaci do d.n.a, která se skládá jak z 100% ke stavbě bílkovin, tak 900%(ze 1000%) je souhrn frekvencí a dat, které jsou podle mého vědomí buněk. Myslím si proto, že komunikace s naší dna, hotspotem probíhá neustále vědomě, protože naše vědomí a duch, pokud je nyní nejvíce soustředěné do mozku, pak svými volbami (prožíváním, chováním) snižujeme nebo zvyšujeme naše celkové frekvence. Předpokládám, že máme v mozku určité množství fotonů, které se může během časů snižovat nebo zvyšovat, dne toho, nakolik se naše vůle se oddaluje od naší duše, kde jsme stále ve telepatii, jednotném spojení s tělem, původním plánem vesmíru a i se světlem, jako světlem co pokračuje mimo prostory našeho bytí(ale hot stop, jako skutečné prožití, zrealizování, je k tomu klíčem)
A Pokud se vrátím k těm fotonům k našemu mozku, počet fotonů které máme od narození a tvoří v našem mozku plně kvalitu našeho ducha a cítíme intenzivnější spojení se světem světla(a vším co do toho patří) tak volbou vysíláme fotony mozkem a pokud si volíme, zabývat se něčím iluzorním( co je zde navíc, mimo plán vesmíru) přebíráme tyto informace do našeho mozku a to co nazýváme vůlí v našem mozku, kterou jsme momentálně teď si můžeme dlouhodobě stvořit iluzorní realitu, bez menšího spojení na světlo a původní plán vesmíru.
Pak je pochopitelné, že vůle jako náš duch, co je inkarnován do bytosti spolu s duší do hot spotu, že přebíráme zodpovědnost za to co nazýváme jako duch a za jeho vůli iluzorní volby, i ty špatné i ty dobré.
Pak mi přijde pochopitelné, že pravou hemisférou je imaginace práce s vnitřním světlem(jako prožívání, emoce) a fotony jako představivost, která je vlastně skutečná.
Potom je svět ve světě a mi se ho neustále účastníme, svět světla a svět temna(iluze) a jsme omezeni, na naši vůli která je tam i zde. Takže jsme zde podle mě v tomto metrixu za toho nejvyššího stvořitele.
Myslím, že to potom sedne jako sedmička= vůle, zlatá barva.
Potom úryvek textu ze článku i vidění barvy aury, to dobře vystihuje „Je to barva, která vyrovnává sílu s výrazem vaší vůle. Jste naladěni na energii Slunce a rostete svou vnitřní sebedůvěrou a sebeúctou. Slunce se nemusí snažit, prostě svítí! To je to, čemu musíte rozumět. Nemusíte na sobě nic měnit. Jste dokonalá bytost“

Stačí potom samotná vůle k realizaci světla? Myslím že ano, myslím potom, že je vysvětlitelné chování zlých lidí.Pouze vysvětlitelné, neříkám nutně přijímané, ale má to své místo, stejně jako v absenci světla se objeví iluze, která je pro naší volbu tou potenciální možností, která za určitého vnitřního naladění lidí, splývá jako vysvětlitelné. Přitom je to něco navíc(není to skutečné učení, nebo hodnota, nebo i logické to nemusí být, ani pocitově intuitivně správné) ale omylné, pokud si to volí nevědomě a domýšlivé(někdy až nereálné) pokud si to dotyčný volí vědomě.
Jednoduše z momentální pozice nejsou naučeni lepšímu chování (proto jim vůle, do světa bez absence světla, přijde dávající smysl) a je dobré uvážit, zda dotyčný využije svou vůli a zvolí si postřehnout omyl a případně napravit jej tím, naučit se to co je jasné.
Myslím potom, že pochopení pozorovatelného zla, to co je po tvořeno po něm i to co je tvořeno před ním, lze prostě možná z jiné osobnosti pochopit. Mě třeba přijdou lidi vysvětlitelní, potom mě zajímají potenciální lepší možnosti, které je z toho rozpoložení vyvedou k tomu, co se nemusí subjektivně účastněnými prohlásit, jako zlo, pokud počítám s tím, že zlo je subjektivně pozorovatelné.
Myslím si 😀 že věci, které prožíváme i jasnozřivé a td. prožíváme prvně hot spotem (což se může dít, když je to rychlost co se děje v momentu, jako rychlost, rychlejší než rychlost světla.) A potom si představuji, že možná původně ve středu naší planety bylo na obloze pouze slunce, možná jo? Možná takhle vesmír mimo dutozemi nevypadá, tak jak ho vidíme teď. Možná díky působení padlím andělům je obloha a různé zvířata, jsou vysvětlitelné.

Ikona diskutujiciho elbar 2020-01-30 14:26:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento způsob myšlení zdá se mi býti dosti zajímavým.
Staneme-li se někdy v této nebo dalších inkarnacích
duchovními mistry bude nám jistě pravda známa.

Ikona diskutujiciho michal 2020-01-29 21:45:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, určitým způsobem to smysl dává. Třeba po propité noci má člověk jak já říkám „zatemněnou hlavu“, a i s vědomím je na tom hůř.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-02-09 22:54:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná existuje svět ve světle.
– jj (to si taky myslim)

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek